Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

List Czytelnika: Czy musi paść trup na chodniku…? (część 2)

Wracamy do tematu uschniętej topoli, stojącej na terenie dzierżawionym przez Wspólnotę Mieszkaniową Słowackiego 8 od gminy Częstochowa, które to drzewo Wspólnota chciałaby wyciąć.  

Najpierw mieszkańcy zwrócili się do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa urzędu miasta Częstochowy o uzyskanie zgody na wycięcie suchej topoli. Pod koniec lipca otrzymali opinię potwierdzającą, że topola uschła i należy ją wyciąć, ale o pozwolenie na wycinkę trzeba pisać do marszałka województwa śląskiego. Po kilku tygodniach się okazało, że wniosek jest podobno źle napisany i nie może być rozpatrzony. Po konsultacjach z urzędnikami złożono więc kolejny. Na początku października Wspólnota otrzymała wiadomość, że powtórny wniosek też nie został przyjęty. Mieszkańcy bloku przy ul. Słowackiego stwierdzili mimo wszystko, że tak łatwo nie ustąpią i złożyli do urzędu marszałkowskiego kolejne pisma z prośbą o wycinkę uschniętej topoli. 
– Nie wiemy, jakim tokiem rozumowania podążają urzędnicy marszałka województwa, ale dla przeciętnego człowieka jest jasne, że suche drzewo stwarza zagrożenie i jest bardziej łamliwe niż zdrowe drzewo, w którym krążą życiodajne soki.
„Czy musi paść trup na chodniku, a krew spływać do studzienki kanalizacyjnej, aby urzędnicy ze Śląska uznali zasadność wycięcia suchej topoli?” – zapytała w liście do naszej redakcji Czytelniczka z bloku przy Słowackiego 8. 

Redakcja Tygodnika 7 dni zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego w imieniu Czytelniczki z prośbą o wyjaśnienia:

– Prosimy o wyjaśnienie dlaczego wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 8 w Częstochowie (o wycięcie uschniętej topoli) złożony do Urzędu Miasta Częstochowy trafił do Urzędu Marszałkowskiego?
– Wniosek trafił do tutejszego Organu (w dniu 7 września 2017 r) ponieważ zgodnie z ustawą o ochronie przyrody organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa w tym wypadku jest Marszałek Województwa Śląskiego (art. 90 ust 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody).

– Od kilku miesięcy zarząd Wspólnoty Słowackiego 8 prowadzi korespondencję z Urzędem Marszałkowskim. Sprawa dotyczy brzemienia 3. punktu wniosku. Jak Państwa zdaniem powinien ten punkt brzmieć?
– W dniu 14 września 2017 r. Marszałek Województwa Śląskiego przesłał do zarządu wspólnoty wezwanie o uzupełnienie wniosku. Korespondencja prowadzona z zarządem wspólnoty nie dotyczy punktu 3 wniosku (listy drzew przeznaczonych do usunięcia) a załącznika do wniosku czyli oświadczenia o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew do właściwego organu (art. 83b ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody). Zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody powiadomić członków wspólnoty mieszkaniowej o zamiarze złożenia wniosku oraz wyznaczyć co najmniej 30 dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag. O udostępnieniu powyższej informacji zarząd wspólnoty informuje organ wydający zezwolenie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie, sporządzonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie takie powinno zawierać informacje kto i kiedy je sporządził, kiedy informacja została udzielona i do kiedy członkowie wspólnoty mogli składać swoje uwagi.
Członkowie wspólnoty nieruchomości przy ul. Słowackiego 8 w Częstochowie zgodnie z dostarczonymi dokumentami nie zostali poinformowani o zamiarze złożenia wniosku przez zarząd a tym samym zarząd wspólnoty nie był upoważniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Poinformowanie członków wspólnoty o zamiarze usunięcia drzewa nie jest tożsame z poinformowaniem o zamiarze wystąpienia z wnioskiem do właściwego organu ponieważ nie na każde drzewo trzeba uzyskać takie zezwolenie. Jest to o tyle istotne, że ustawa o ochronie przyrody wprost ogranicza okres w jakim zarząd wspólnoty może wystąpić z odpowiednim wnioskiem.
Marszałek Województwa Śląskiego nie nalega na oświadczenie przez stronę nieprawdy, a jedynie wzywa do uzupełnienia braków formalnych. Jeżeli zarząd wspólnoty nie jest w stanie przygotować takiego oświadczenia powinien powiadomić członków wspólnoty o zamiarze złożenia wniosku i po upłynięciu wyżej wspomnianego 30 dniowego terminu na zgłaszanie uwag wystąpić z nowym, kompletnym wnioskiem o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew.

– W przypadku drzewa uschniętego, zagrażającego zdrowiu i życiu przechodzących pod nim przechodniom, jak długo trzeba czekać na wydanie pozwolenia na jego usunięcie?
– Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego organ ma miesiąc na załatwienie sprawy a w przypadkach bardziej skomplikowanych dwa miesiące. Jeżeli drzewo np. na skutek burzy stwarza realne zagrożenie dla życia i mienia a samo zdarzenie ma charakter nagły i nieprzewidywalny to w takim wypadku posiadacz nieruchomości, na której rośnie drzewo powinien powiadomić o tym fakcie straż pożarną.

– Kto ponosi odpowiedzialność, gdyby w czasie oczekiwania na zezwolenie ktoś doznał uszczerbku na zdrowiu lub mieniu na skutek np. przewrócenia się drzewa?
– Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem za szkody wyrządzone przez drzewo odpowiada posiadacz nieruchomości. Obumieranie drzewa jest z reguły procesem długotrwałym i nie następuje z dnia na dzień. Posiadacz nieruchomości, na której rośnie drzewo widząc że zaczyna ono obumierać i w przyszłości może stanowić zagrożenie powinien podjąć odpowiednie kroki czyli np. wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jego usuniecie. Wystąpienie z takim wnioskiem gdy drzewo stoi już od dłuższego czasu martwe i zaczyna stwarzać realne zagrożenie jest niewłaściwe i nie można w takim wypadku przerzucać odpowiedzialności za szkody powstałe np. na skutek jego złamania na organ wydający decyzję, zwłaszcza gdy ten nie posiada kompletnego wniosku, który jest warunkiem wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Ponadto należy zaznaczyć, że w przypadku wniosku złożonego przez zarząd wspólnoty przy ul. Słowackiego 8 w Częstochowie w powodzie usunięcia drzewa nie ma wzmianki by drzewo to stanowiło jakiekolwiek zagrożenie.

Odpowiedzi udzielił Witold Trólka, biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Na początku listopada mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 8 zostali poinformowani, że ich wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. W piśmie z urzędu marszałkowskiego czytamy: „Przesłane w odpowiedzi uzupełnienie nie czyni zadość wezwaniu ponieważ nie przedłożono prawidłowego oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.
W związku z powyższym w przypadku podtrzymania stanowiska co do usunięcia przedmiotowego drzewa, strona winna zwrócić się do tutejszego organu z nowym kompletnym wnioskiem celem uzyskania stosownego zezwolenia.” 

No cóż, kolejnych kilka miesięcy w plecy…, aż drzewa runą, runą, runą.

Udostępnij:

8 komentarzy

 • largo

  ” Profesjonalizm ” urzędników Urzędu Województwa Śląskiego zaczyna się i kończy przy pobieraniu pensji,notabene z naszych podatków.

 • largo

  ” Profesjonalizm ” urzędników Urzędu Województwa Śląskiego zaczyna się i kończy przy pobieraniu pensji,notabene z naszych podatków.

 • Lokal.patroit

  jeszcze nie wycieli tego odpadu śmieciowego jakim jest uschnięte drzewo topola,a odpowiedzialni pracownicy za tą degrengoladę z U.M.,a może trzeba powołać komisję śledczą kryptonim TOPOLA,a Urząd Marszałkowski wraz z Urzędem Miasta Częstochowa będą debetować na wizji ,że ta Topola jest drzewem szczególnie chronionym mimo,że biedulce się uschło,ale włodarze U.M.i Gminy Cz-wa mają nadprzyrodzona moc i drzewo za 5 lat odrodzi się i wypuści piękne liście,czy ta sytuacja jaką opisuje Tygodnik 7 dni nie zakrawa na kpinę, decyzja jaką podejmują”fachowcy” na temat wycięcia suchej Topoli to pokazuje na szeroko zakrojoną PATOLOGIĘ w tych urzędach,widać jak czuja się bezkarni i nikt i nic ich nie ruszy,oni robią to co chcą,a powinni nas reprezentować bo my ich wybraliśmy na naszych reprezentantów i powierzyliśmy zarządzaniem naszym wspólnym dobrem jakim jest miasto Częstochowa,a co oni robią,kpią z nas,oszukują,okradają i codziennie utrudniają nam życie i z tego powodu oni są szczęśliwi i zarabiają duże pieniądze z naszych podatków,a w zamian za to my jesteśmy nękani i nie mamy prawa upomnieć się o swoje.Nawet w sądach Częstochowskich obywatele przegrywają sprawy z Urzędami mimo,że popełniają przestępstwa, gdyż w wymiarze też gości i hula PATOLOGIA na całego ,powodzenia Słowackiego 8

 • Lokal.patroit

  jeszcze nie wycieli tego odpadu śmieciowego jakim jest uschnięte drzewo topola,a odpowiedzialni pracownicy za tą degrengoladę z U.M.,a może trzeba powołać komisję śledczą kryptonim TOPOLA,a Urząd Marszałkowski wraz z Urzędem Miasta Częstochowa będą debetować na wizji ,że ta Topola jest drzewem szczególnie chronionym mimo,że biedulce się uschło,ale włodarze U.M.i Gminy Cz-wa mają nadprzyrodzona moc i drzewo za 5 lat odrodzi się i wypuści piękne liście,czy ta sytuacja jaką opisuje Tygodnik 7 dni nie zakrawa na kpinę, decyzja jaką podejmują”fachowcy” na temat wycięcia suchej Topoli to pokazuje na szeroko zakrojoną PATOLOGIĘ w tych urzędach,widać jak czuja się bezkarni i nikt i nic ich nie ruszy,oni robią to co chcą,a powinni nas reprezentować bo my ich wybraliśmy na naszych reprezentantów i powierzyliśmy zarządzaniem naszym wspólnym dobrem jakim jest miasto Częstochowa,a co oni robią,kpią z nas,oszukują,okradają i codziennie utrudniają nam życie i z tego powodu oni są szczęśliwi i zarabiają duże pieniądze z naszych podatków,a w zamian za to my jesteśmy nękani i nie mamy prawa upomnieć się o swoje.Nawet w sądach Częstochowskich obywatele przegrywają sprawy z Urzędami mimo,że popełniają przestępstwa, gdyż w wymiarze też gości i hula PATOLOGIA na całego ,powodzenia Słowackiego 8

 • dyzio

  I dlatego nigdy nie zagłosuje na PO PSL i SLD, bo z urzędów gminnych,powiatowych i wojewódzkich zrobiono prywatne folwarki.

 • dyzio

  I dlatego nigdy nie zagłosuje na PO PSL i SLD, bo z urzędów gminnych,powiatowych i wojewódzkich zrobiono prywatne folwarki.

 • obiektywny

  Dlaczego na wycięcie obumarłego drzewa musi być taka sama zgoda jak na wycięcie drzewa zdrowego?Przecież to suchy badyl,który już nie odżyje,a drewno z topoli nie ma żadnej wartości,nadaje się tylko na spalenie.Przepisy w takim przypadku,powinny być skrócone do minimum,powinna wystarczyć opinia miejscowego urzędu ochrony środowiska,a nie wymyślać składania wniosków i innych pierdół.
  Ustawy sejmowe mają służyć obywatelom,a nie utrudniać im życie.

 • obiektywny

  Dlaczego na wycięcie obumarłego drzewa musi być taka sama zgoda jak na wycięcie drzewa zdrowego?Przecież to suchy badyl,który już nie odżyje,a drewno z topoli nie ma żadnej wartości,nadaje się tylko na spalenie.Przepisy w takim przypadku,powinny być skrócone do minimum,powinna wystarczyć opinia miejscowego urzędu ochrony środowiska,a nie wymyślać składania wniosków i innych pierdół.
  Ustawy sejmowe mają służyć obywatelom,a nie utrudniać im życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content