Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

List Czytelnika: Co się dzieje z nadpłaconym podatkiem?

„Proszę redakcję Tygodnika o pomoc w ustaleniu faktów w sprawie opłat podatku od nieruchomości. Chodzi to, że wspólnie z resztą mojego rodzeństwa odziedziczyliśmy po rodzicach piękną działkę w Częstochowie. Nie będę wdawał się w szczegóły, ale po wielu latach porządkujemy sprawy spadkowe, a powodem jest konflikt między nami. Zarówno ja, jaki i moje rodzeństwo udowadniamy przed sądem, że działka należy się jemu. Przez wiele lat każdy z nas opłacał w całości podatek od nieruchomości. Zastanowiło mnie to, że miasto Częstochowa odbierało od każdego z nas pełną kwotę podatku, czyli parę razy więcej niż on wynosił. Mam pytanie: co się dzieje z tymi pieniędzmi? Czy jeśli sprawę w sądzie przegram bądź dostanę tylko część działki, magistrat zwróci mi nadpłatę?Czytelnik”.

W imieniu naszego Czytelnika zwróciliśmy się z pytaniami do urzędu miasta. Sytuacja dotyczy kilku spadkobierców, którzy za jedną działkę przez lata wpłacali podatek od nieruchomości –  w pełnej wysokości każdy. Ponieważ nie jest uregulowany stan prawny majątku, każdy ze spadkobierców chce przed sądem wykazać się tym, że działką się interesował, a wręcz ją użytkował, bo płacił chociażby podatki. I co ważne, żaden z nich nie składał do urzędu wniosku o rozliczenie nadpłaty.
Co dzieje się z owym podatkiem w takiej sytuacji?
Wyjaśnienia złożyła Elżbiety Wdowiak, naczelnika Wydziału Podatków i Opłat. 

– Czy zdarzają się przypadki opłaty podatku od nieruchomości za ten sam okres w wysokości większej niż należna?
„Tak, nadpłaty wynikają zarówno z wpłat podatku w wysokości większej niż decyzja, jak również powielonych wpłat dokonanych w całej kwocie wynikającej z decyzji przez kilku współwłaścicieli. Nadpłaty mogą wynikać również z powodu odpisów podatku spowodowanych zmianami w ciągu roku (np. podatnik zapłacił podatek z góry a w trakcie roku sprzedał nieruchomość).”

– Jeśli tak się zdarza, to ile jest tych przypadków i jaka jest wysokość nadpłaty? 
(Prosimy o podanie danych za ostatnie 5 lat)

„Urząd nie prowadzi ewidencji ilości powstałych w trakcie roku nadpłat ani dokonywanych zwrotów w tym zakresie.”

– Na co jest przeznaczana nadpłata podatku od nieruchomości?
„Powstałe nadpłaty podlegają rozliczeniu. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa rozdział 9, nadpłaty podlegają zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych a w razie ich braku podlegają zwrotowi, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań.
Postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty są na bieżąco prowadzone przez Wydział Podatków i Opłat zarówno na wniosek strony jak i z urzędu.
We wniosku należy wskazać sposób zwrotu tj., nr konta bankowego lub za pośrednictwem poczty – w tym przypadku nadpłata pomniejszana jest o koszty przekazu (zgodnie z zapisami ustawy – ordynacja podatkowa).

Sprawy nadpłat uregulowane są w rozdziale 9 ordynacji podatkowej, gdzie opisano tryb postępowania w przypadku ich wystąpienia.
W opisanej sytuacji dochodzi do świadomej nadpłaty podatku przez spadkobierców w celu osiągnięcia potencjalnej korzyści w przyszłości.
Istota współwłasności sprowadza się do świadomego podziału wysokości zobowiązania przez współwłaścicieli, tak aby wpłata – po takim podziale – w całości pokryła wyliczony podatek.
We wskazanym przypadku w toku weryfikacji ewidencji podatkowej Urząd wezwie płatników do określenia sposobu zwrotu nadpłaty, a w przypadku braku takiej informacji od wpłacających, zwrot nastąpi zgodnie z zapisami ustawy. Ze względu na rozmiar ewidencji (około 100 tys. kart kontowych) weryfikacja takich przypadków może przebiegać wolniej, jednakże w momencie wykrycia nadpłaty, postępowanie będzie przeprowadzone bez zwłoki. 
Do tego czasu środki przekazywane są na rachunek bankowy gminy, skąd również zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania.”

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content