Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Lelów – stawia na ekologię

WFOŚiGW w KatowiachKolejną gminą z terenu powiatu częstochowskiego, która postawiła na ekologię dzięki środkom finansowym pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – jest gmina Lelów. Już od ładnych kilku lat władze gminy skutecznie wdrażają różnego rodzaju projekty ekologiczne.

Budowa wodociągu 

W latach 2011 – 2013 gmina Lelów przeprowadziła projekt dotyczący wodociągów pod nazwą: „Drochlin – Posłoda, Lelów – Posłoda, Biała Wielka wraz z przebudową istniejącego ujęcia wody w Lelowie.” W skład poważnej i kosztownej inwestycji wchodziły:
* sieć wodociągową PCV ø 160 mm o długości 6.530,77 m
* sieć wodociągową PCV ø 110 mm o długości 3.985,04 m
* sieć wodociągową PCV ø 90 mm o długości 837 m
* sieć wodociągową PE ø 180 mm o długości 747 m
* przyłącza wodociągowe szt. 204 z rur PE ø 40 i 63 mm o łącznej długości 1.664,90 m
* przebudowę ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Koszt realizacji zadania (w tym środki PROW) wyniósł 4.824.553,09 zł. Aż 897.060,00 zł pochodziło z WFOŚiGW w Katowicach, w formie pożyczki.
Efektem realizacji inwestycji jest stworzenie możliwości dostawy mieszkańcom wody do picia o odpowiedniej jakości.

Wzmocnienie regionalnych ośrodków kultury  – modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie

W ramach tego projektu dokonano termomodernizacji budynków Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 31.
W wyniku realizacji zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropu i stropodachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wyremontowano salę widowiskową oraz pomieszczenia dla potrzeb biblioteki gminnej. Dokonano wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz części instalacji centralnego ogrzewania. Zagospodarowano teren wokół budynku (zieleń, place, parkingi, chodniki).
Całkowity koszt realizacji zadania (w tym środki RPO) pochłonął 1.227.374,44 zł. Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Katowicach, w formie pożyczki wyniosła 146.200,00 zł.
Efektem realizacji zadania jest zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do atmosfery przez lokalne źródła ciepła, dzięki poprawie stanu energetycznego budynku. Kolosalnej poprawie uległ również stan wizualny budynku i terenu wokół.
Na tym nie koniec gruntownych remontów Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie. Po etapie I przyszedł czas na II etap, który obejmował wymianę źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania. W wyniku realizacji zadania poprawiono sprawność wytwarzania energii do 83 proc. – wymiana dwóch kotłów na nowe z podajnikiem tłokowym. Zmodernizowana została instalacja sterująca pompami, zaworami mieszaczowymi. Wymieniona została również instalacja grzejnikowa, która składa się z grzejników stalowych płytowych z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną. Przewody instalacji rurowej wykonane zostały z rur stalowych w nowej technologii zaprasowywania o średnicach zgodnych z projektowanymi.
Całkowity koszt realizacji II etapu prac w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie to 213.731,13 zł 

Gruntowny remont budynków szkolnych: Szkoły Podstawowej w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 41 oraz Szkoły Podstawowej w Ślęzanach 38

Zadania inwestycyjne pt. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lelowie przy ulicy Szczekocińskiej 41” oraz identyczne dla  Szkoły Podstawowej w Ślęzanach nr 38
obejmowały wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłami, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu budynków oraz wymianę orynnowania. W wyniku zrealizowania zadania znacznie zmniejszone zostały straty ciepła, poprawiono efekt wizualny budynków, ale również został osiągnięty efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO2, pyłów i innych szkodliwych gazów. 
Całość przeprowadzonych remontów zamknęła się w wydatkach 706.931,37 zł. Kwota dofinansowania w formie dotacji i pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach wyniosła aż 400.365,00 zł.

Odbudowa urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonej w wyniku powodzi w Gminie Lelów

To przedsięwzięcie należy do jednych z ważniejszych, których podjęła się gmina Lelów. Było   realizowane w latach 2013-2014 i obejmowało:
* sieć wodociągowa o długości 414 mb, (z rur 225 x 20,5), w miejscowości Lelów
* sieć wodociągowa o długości 112 mb, (z rur 160), w miejscowości Lelów przy ul. Żareckiej
* sieć wodociągowa o długości 42 mb, (z rur 160), w miejscowości Lelów przy ul. Koniecpolskiej
* przepompowania wody, wydajność 30 m3/dobę, w miejscowości Ślęzany
* sieć kanalizacji deszczowej 400 mb, w miejscowości Lelów przy ul. Polnej i Łąkowej.
Koszt realizacji zadania wyniósł 1.790.303,24 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach w formie dotacji w kwocie 1.220.763,99 zł.

Demontaż materiałów zawierających azbest

Zadanie inwestycyjne pt. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakle (gmina Lelów) wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest”. W wyniku realizacji dokonano docieplenia ścian zewnętrznych, stropów, dachu poddasza, wykonano nową instalację centralnego ogrzewania. Zastosowano pompę ciepła powietrze/woda oraz drugie źródło, tj. kocioł na pellet, oraz zastosowana została instalacja sterująca pompami, zaworami mieszaczowymi. Dokonano również unieszkodliwienia 9,5 Mg odpadów zawierających azbest z powierzchni 312 mkw.
Całkowity koszt realizacji zadania to 575.473,98 zł, ale aż 308.264,00 zł gmina pozyskała w formie dotacji i pożyczki z  WFOŚiGW w Katowicach.
To nie jedyne przedsięwzięcie związane z usuwaniem szkodliwego azbestu, którego podjęła się gmina Lelów. Za kwotę 42.727,06 zł unieszkodliwiono odpady zawierające azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Lelów. Zadanie polegało na zbieraniu z posesji zalegających wyrobów azbestowych bądź ich demontażu z budynków, ich transporcie i unieszkodliwieniu w miejscu do tego przeznaczonym. 
Efektem realizacji inwestycji jest ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest poprzez usunięcie i unieszkodliwienie 54,838427 Mg odpadów niebezpiecznych.
Zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Lelów powtórzono w roku 2016. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia, dzięki któremu wyeliminowano 95,582 Mg odpadów niebezpiecznych wyniósł 67.544,51 zł.

Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu

To jedno z ostatnich zadań, mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Lelów. Inwestycję zakończono w październiku 2016 roku.
W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową w Staromieściu (Kolonia Pożernice) o łącznej długości 1.168,5 m i 6 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 40,2 m.
Efektem realizacji inwestycji jest stworzenie możliwości dostawy mieszkańcom wody do picia o odpowiedniej jakości. Koszt realizacji to 270.446,12 zł, ponad 50 proc. (156.307,36 zł) dofinansował z WFOŚiGW w Katowicach.

 

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content