Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Lasy Państwowe. Wspieramy małe ojczyzny

Leśnictwo i samorządy, zwłaszcza z obszarów małych i średnich miejscowości oraz obszarów wiejskich, są ze sobą silnie powiązane i od lat wspólnie na siebie oddziałują. Prowadzona przez Lasy Państwowe wielofunkcyjna gospodarka leśna oraz liczne programy pomocowe skierowane do lokalnych społeczności, stwarzają idealne warunki do rozwoju.

Lasy Państwowe to organizacja ze stuletnią tradycją. Leśnicy przez ten czas sami mieszkali na wsi, byli blisko jej potrzeb i problemów. Rozumieją je i w empatyczny sposób wspierają.

Drogi i edukacja

Samorządy i lokalne społeczności, Lasy Państwowe wspierają przy budowie dróg. Rokrocznie przeznaczają znaczne środki finansowe na wsparcie samorządów w zakresie budowy infrastruktury drogowej. Przed rokiem Lasy Państwowe wydały na ten cel 41 milionów złotych, przyczyniając się do powstania 94 km dróg. Plan na bieżący rok przewiduje wydatkowanie na ten cel aż 129 milionów złotych. Ale trzeba zaznaczyć, że na budowę dróg trafia też rokroczna danina wynosząca 2% przychodu ze sprzedaży drewna.
W 2021 roku Lasy Państwowe zasiliły Fundusz Dróg Samorządowych kwotą 179 milionów złotych.
Na poczet wsparcia drogowego trzeba też zaliczyć udostępnianie społecznościom lokalnym szeregu dróg, które Lasy Państwowe posiadają we własnym zarządzie, wybudowanych za własne środki i za własne środki utrzymywanych dla potrzeb ruchu lokalnego.

Dla Lasów Państwowych podobnie jak infrastruktura ważna jest edukacja.
Dla najmłodszych mieszkańców małych miejscowości i wsi bardzo atrakcyjna jest edukacja leśna, realizowana przez Lasy Państwowe. Dominują zajęcia terenowe i wycieczki z przewodnikiem. Przez pięć ostatnich lat wzięło w nich udział 10 milionów 400 tysięcy osób. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Drewno z Lasów Państwowych ogrzewa mieszkania

Polacy w miastach na nowo odkryli, że drewno służy do ogrzewania mieszkań. Mieszkańcy mniejszych ośrodków i wsi nigdy nie przestali mieć tej świadomości. Zapewnienie dostępu do drewna jako surowca opałowego dla ludności to jeden z priorytetów Lasów Państwowych.

– W obliczu obserwowanego kryzysu na rynku surowców energetycznych, Lasy Państwowe zobowiązały się do priorytetowego traktowania klientów indywidualnych i utrzymania stałych cen drewna opałowego. To dlatego popularna gałęziówka kosztuje średnio tylko kilkadziesiąt złotych. To dziś prawdopodobnie najtańsze paliwo w Europie. Gdyby przy obecnym popycie na drewno opałowe urynkowić jego ceny i oferować je w systemie aukcyjnym, jego cena byłaby dwu- lub trzykrotnie wyższa – wylicza Damian Sieber, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach dodając, że Lasy Państwowe tego drewna nie kierują na aukcje.
– Ale hipotetyczna różnica pomiędzy obecną ceną a tą, z której w pełni świadomie rezygnujemy, to olbrzymie, kilkuset milionowe świadczenie społeczne. Warto mieć tego świadomość – kończy dyrektor Sieber.

Dla kół gospodyń wiejskich i klubów sportowych
W tym roku Lasy Państwowe przygotowały aż dwa nowatorskie konkursy grantowe, których beneficjentami byli głównie mieszkańcy terenów wiejskich. Pierwszy z nich, „Sportowa Natura”, skierowany był do klubów sportowych.

W ramach konkursu zaproszone zostały wszystkie kluby sportowe w Polsce do wspólnego promowania ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przepięknej polskiej przyrody. Nagrodą w konkursie było dofinansowanie w wysokości do 10 tysięcy złotych na realizację pomysłów o najszerszym zasięgu promocyjnym.

W drugim, „Natura od kuchni”, dzięki wsparciu Lasów Państwowych koła gospodyń wiejskich promują zdrową żywność z polskich lasów. Kobiety z kół gospodyń wiejskich to liderki w swoich lokalnych społecznościach.

Dla właścicieli lasów prywatnych

Lasy Państwowe to stabilny płatnik podatków dla samorządów, a ponadto są największym płatnikiem podatku leśnego. Od 2016 roku, to corocznie kwota około 230 milionów złotych. Łącznie z podatkiem rolnym, od nieruchomości, środków transportowych Lasy Państwowe zasilają budżety samorządowe kwotą 300 milionów złotych.

Jako lider polskiego leśnictwa, to Lasy Państwowe ponoszą koszty ochrony przeciwpożarowej, ochrony przed szkodliwymi owadami, kradzieżami. Utrzymują Bank Danych o Lasach. To wszystko służy też prywatnym właścicielom lasów. W Polsce to nawet milion rodzin, w większości mieszkających na wsi. 
Program Lasów Państwowych dofinansowania uproszczonych planów urządzenia lasu umożliwia prywatnym właścicielom racjonalne i legalne korzystanie ze swoich zasobów. Lasy Państwowe sfinansowały te plany już dla 1/3 prywatnych lasów! 

Leśnicy są przywiązani do tradycji i tak postrzegają mieszkańców polskiej wsi, z którymi utrzymują codzienne relacje. To wszystko, co robią Lasy Państwowe w małych ojczyznach, robią dla społeczeństwa i Polski.

Lucjan Dereń

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content