Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Którzy radni wzbogacili się w tej kadencji rady miasta? część 2.

Od wielu lat powszechnie wiadomo, że wypełnienie oświadczenia majątkowego lepiej dobrze przemyśleć. Radni ten obowiązek mieli spełnić do 30 kwietnia. Niestety oświadczenia majątkowe z roku na rok są coraz bardziej niechlujnie przez częstochowskich rajców wypełniane.

Radni, podobnie jak parlamentarzyści i inni wysoko postawieni miejscy urzędnicy, mają obowiązek corocznego przekazywania oświadczenia majątkowego. Podają w nim m.in. informacje o zasobach finansowych (takich jak wszelkie zgromadzone środki pieniężne, oszczędności na lokatach), posiadane nieruchomości, osiągane dochody, mienie ruchome warte więcej niż 10 tys. zł, wszelkie zobowiązania (pożyczki, kredyty) opiewające na kwoty przekraczające 10 tys. zł. Wszelkie uchybienia co do terminu oraz samego faktu składania deklaracji mogą mieć przykre konsekwencje. Zatajenie lub zafałszowanie informacji w oświadczeniu majątkowym powoduje odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego. Przepis ten dotyczy odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3 i ścigane jest z urzędu. Nie uniknie zatem odpowiedzialności ten, kogo oświadczenie zlustruje CBA. Przestępstwo fałszywych zeznań można popełnić jedynie z winy umyślnej. Dlatego każdy radny jest świadomy, co mu grozi za podanie nieprawdziwych treści. Na czego dowód podpisuje stosowne oświadczenie.

W naszym cyklu porównujemy oświadczenia majątkowe z początku kadencji z jej końcem. 

JERZY ŁODZIŃSKI
wszedł do Rady Miasta z listy Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie zasiada po raz pierwszy – od 17.11.2016 r.

 

2016 rok

2017 rok

oszczednosci:

45 tys. zł; 500 euro

95 tys. zł; 1.500 euro

papiery wartosciowe:

7.740 zł

7.740 zł

udziały i akcje:

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.;
akcje PZU SA

Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. 1.576 udziałów – 0.00 zł;
200 akcji PZU – 0.00 zł

nieruchomości:

dom 290 mkw. o wart. 1,5 mln zł (współwłasność);
mieszkanie 73 mkw. warte 350 tys. zł;
inne nieruchomości: lasy 0,3735 ha – 40 tys. zł,
działka 2.680 mkw. – 536 tys. zł (wszystko we współwłasność)

dom 290 mkw. o wart. 1,5 mln zł (współwłasność);
mieszkanie 73 mkw. warte 350 tys. zł;
inne nieruchomości – lasy i grunty leśne, łąki: 0,3735 ha – 40 tys. zł (współwłasność),
działka 2.680 mkw. – 536 tys. zł (współwłasność);
1.234 mkw. – 221 tys. zł

dochody:

* Kaizen (jednoosobowa działalność gospodarcza) 72.344 zł;
* Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. 58.665 zł – członek zarządu;
* dieta radnego 2.071 zł

* Kaizen (jednoosobowa działalność gospodarcza) – przychód 6.120 zł, dochód 5.740 zł;
* Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. – przychód 60.000 zł, dochód 58.665 zł – członek zarządu;
* najem mieszkania 2.157 zł
RADNY W OŚWIADCZENIU
NIE PODAŁ INFORMACJI
O POBRANEJ W 2017 ROKU DIECIE RADNEGO

Razem: 133.080 zł
(śr. mies. 11.090 zł)

Razem: ? zł
(śr. mies. ? zł)

mienie ruchome:

brak

brak

kredyty:

kredyt w BGŻ BNP PARIBAS na kwotę 88.806 CHF;
kredyt w BGŻ BNP PARIBAS na kwotę 436.456 zł;
kredyt budowlany w BGŻ BNP PARIBAS na kwotę 762.298 zł

kredyt w BGŻ BNP PARIBAS 81.986 CHF;
kredyt w BGŻ NBP PARIBAS 419.799 zł;
kredyt budowlany w BGŻ NBP PARIBAS na kwotę 739.979 zł

ANNA MAJER
weszła do Rady Miasta z listy Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie zasiada po raz pierwszy – łącznie 4 lat

 

2014 rok

2017 rok

oszczednosci:

brak

brak

papiery wartosciowe:

brak

brak

akcje:

brak

brak

nieruchomości:

mieszkanie 40 mkw. o wartości 298 tys. zł własność;
mieszkanie 60 mkw. – 200 tys. zł (współwłasność)

mieszkanie 38 mkw. o wartości 248 tys. zł (własność);
inna nieruchomość: 60 mkw. – 200 tys. zł (współwłasność)

dochody:

kierownik biura zarządu Solidarnej Polski – 50 tys. zł

* zatrudnienie [radna nie podała gdzie pracuje, najprawdopodobniej w Kancelarii Prezydenta RP] 95.897 zł;
* dieta radnej 20.479 zł

Razem: 50.000 zł
(śr. mies. 4.167 zł)

Razem: 116.376 zł
(śr. mies. 9.698 zł)

mienie ruchome:

brak

brak

kredyty:

kredyt hipoteczny w Bank Pekao SA – 288.000 zł;
kredyt gotówkowy w Eurobank w wys. 20 tys. zł

kredyt hipoteczny w Bank Pekao SA na kwotę 262 tys. zł;
kredyt gotówkowy w Bank Pekao SA w wys. 70 tys. zł

MARCIN MARANDA
wszedł do Rady Miasta z listy Mieszkańcy Częstochowy
w Radzie zasiada po raz trzeci – łącznie 12 lat

 

2014 rok

2017 rok

oszczednosci:

4.734 zł

12 tys. zł; 100 dolarów amerykańskich; 50 GBP;
30 CHF; 40 euro

papiery wartosciowe:

brak

brak

akcje:

brak

brak

nieruchomości:

mieszkanie 52 mkw. o wart. 190 tys. zł (współwłasność)

mieszkanie 52 mkw. o wart. 190 tys. zł (współwłasność)

dochody:

* stosunek pracy – Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach 34.726 zł;
* dieta radnego 20.716 zł;
* inspektor Urząd Miasta Częstochowy – urlop bezpłatny

* stosunek pracy – Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach 62.740 zł;
* dieta radnego 27.360 zł;
* świad. urlopowe 1.452 zł

Razem: 55.442 zł
(śr. mies. 4.620 zł)

Razem: 91.552 zł
(śr. mies. 7.629 zł)

mienie ruchome:

Renault Scenic 2011 (współwłasność)

Renault Scenic 2011 (współwłasność)

kredyty:

kredyt hipoteczny w Bank Ochrony Środowiska oddział Częstochowa
o wartości 164.164 zł

kredyt hipoteczny w Banku Ochrony Środowiska oddział Częstochowa na 190 tys. zł (pozostało 141.586 zł)

ZBIGNIEW MIZGALSKI
wszedł do Rady Miasta z listy Mieszkańcy Częstochowy
w Radzie zasiada po raz pierwszy – łącznie 4 lata

 

2014 rok

2017 rok

oszczednosci:

brak

brak

papiery wartosciowe:

brak

brak

akcje:

brak

brak

nieruchomości:

dom 150 mkw. o wartości 400 tys. zł (współwłasność)

dom 150 mkw. o wartości 400 tys. zł;
inna nieruchomość: 500 mkw. wartości 150 tys. zł (wszystko we współwłasności)

dochody:

działalność gospodarcza
Z-Big dochód 65.724 zł

* zasiłek rentowy 18.640 zł;
* dieta radnego 24.157zł;
* zasiłek chorob. 19.252 zł

Razem: 65.724 zł
(śr. mies. 5.477 zł)

Razem: 62.049 zł
(śr. mies. 5.171 zł)

mienie ruchome:

Peugeot 407 2007

Peugeot 407 2007

kredyty:

kredyt w Banku Zachodnim WBK SA na kwotę 60 tys. zł (pozostało 48 tys. zł)

kredyt w Banku Zachodnim WBK SA na kwotę 60 tys. zł (pozostało 7 tys. zł)

ZBIGNIEW NIESMACZNY
wszedł do Rady Miasta z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w Radzie zasiada po raz czwarty – łącznie 16 lat

 

2014 rok

2017 rok

oszczednosci:

163.500 zł; 400 euro; 200 dolarów

245.500 zł; 300 euro; 600 dolarów

papiery wartosciowe:

brak

brak

akcje:

brak

brak

nieruchomości:

dom 373 mkw. o wart. 600 tys. zł (współwłasność);
mieszkanie 78 mkw. warte 240 tys. zł;
inna nieruchomość 950 mkw. – 95 tys. zł

dom 373 mkw. o wart. 600 tys. zł (współwłasność);
mieszkanie 78 mkw. warte 240 tys. zł;
inna nieruchomość: 950 mkw. – 95 tys. zł

dochody:

* jednoosobowa działalność gospodarcza – przychód 61.690 zł dochód 39.102 zł;
* Związek Komunalny ds. Wodociągów i Kanalizacji – 0 zł;
* Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu 18.691 zł;
* umowa o pracę [w oświadczeniu brak informacji o miejscu zatrudnienia radnego] 17.256 zł;
* dieta radnego 25.516 zł

* jednoosobowa działalność gospodarcza – przychód 75 tys. zł dochód 51.345 zł;
* Aton -HT SA Wrocław – członek komisji rewizyjnej;
* Związek Komunalny ds. Wodociągów i Kanalizacji zł;
* Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu – członek rady nadzorczej [wynagrodzenia najprawdopodobniej razem] 40.607 zł;
* umowa o prace [nie wiadomo gdzie] 92.628 zł;
* dieta radnego 28.988 zł

Razem: 100.565 zł
(śr. mies. 8.380 zł)

Razem: 213.568 zł
(śr. mies. 17.797 zł)

mienie ruchome:

Ford Focus 2007;
Volkswagen Passat 2007

Toyota Avensis 2010;
Volkswagen Passat 2007

kredyty:

kredyt hipoteczny w ING – do spłaty 146.823 CHF

kredyt hipoteczny w ING – do spłaty 129.391 CHF

JERZY NOWAKOWSKI
wszedł do Rady Miasta z listy Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie zasiada po raz trzeci – łącznie 12 lat

 

2014 rok

2017 rok

oszczednosci:

39.500 zł (współwłasność)

59 tys. zł (współwłasność)

papiery wartosciowe:

brak

brak

akcje:

brak

brak

nieruchomości:

dom 110 mkw. i działka 332 mkw. o wart. 320 tys. zł (współwłasność)

dom 110 mkw. i działka 332 mkw. o wart. 320 tys. zł (współwłasność)

dochody:

* własna działalność gospodarcza – przychód 26.765 zł, dochód 17.261 zł;
* dieta radnego 26.704 zł;
* wynagr. autorskie 98 zł

* Operator ARP 90.578 zł;
* dieta radnego 27.360 zł

Razem: 44.063 zł
(śr. mies. 3.672 zł)

Razem: 117.938 zł
(śr. mies. 9.828 zł)

mienie ruchome:

Honda City 2008 (współwłasność)

Honda City 2008 (współwłasność)

kredyty:

brak

brak

MONIKA POHORECKA
weszła do Rady Miasta z listy Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie zasiada po raz pierwszy – łącznie 4 lata

 

2014 rok

2017 rok

oszczednosci:

5.675 zł

34.256 zł

papiery wartosciowe:

fundusz akcyjny 48.963 zł

fundusz akcyjny 18.600 zł

akcje:

brak

brak

nieruchomości:

dom 110 mkw. o wart. 400 tys. zł; mieszkanie 38 mkw. warte 135 tys. (wszystko we współwłasności);
dom jednorodzinny – udziały w części spadkowej – 350 tys. zł

dom 120 mkw. o wart. 400 tys. zł;
mieszkanie 38 mkw. warte 130 tys. zł;
mieszkanie 52 mkw. – 130 tys. zł (wszystko we współwłasności)

dochody:

wynagrodzenie za pracę miesięcznie 2.675 zł – roczne 30.679 zł [radna w oświadczeniu nie ujawniła gdzie pracuje]

* wynagrodzenie za pracę
w MOPS 53.456 zł;
* dieta radnej 28.747 zł

Razem: 30.679 zł
(śr. mies. 2.675 zł)

Razem: 82.203 zł
(śr. mies. 6.850 zł)

mienie ruchome:

Nissan Juke 2013

Nissan Juke 2013

kredyty:

kredyt w Banku Credit Agricole
w wysokości 135 tys. CHF – stan zadłużenia 49.154 CHF

kredyt hipoteczny w Banku Credit Agricole w wysokości 135 tys. CHF (do spłaty pozostało 40.085 CHF)

ARTUR SOKOŁOWSKI
wszedł do Rady Miasta z listy Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie zasiada po raz pierwszy – radny zrezygnował
z mandatu 09.10.2016 i został członkiem zarządu spółki Skarbu Państwa. Ostatnie oświadczenie majątkowe złożył 10.10.2016.

 

2014 rok

10.10.2016 rok

oszczednosci:

brak

28 tys. zł

papiery wartosciowe:

brak

brak

akcje:

brak

brak

nieruchomości:

dom 200 mkw. na działce 640 mkw. o wart. 400 tys. zł

dom 200 mkw. na działce 640 mkw. wszystko o wartości 400 tys. zł

dochody:

* kierownik ZGMiK Rędziny 22.421 zł;
* umowa o dzieło 3.620 zł

* Regionalny Fundusz Gospodarczy SA – członek zarządu od 16.03.2016 79.628 zł;
* kierownik ZGMiK Rędziny do 29.02.2016 – 10.522 zł;
* dieta radnego 16.593 zł

Razem: 26.041 zł
(śr. mies. 2.170 zł)

Razem: 106.743 zł
(śr. mies. 8.895 zł)

mienie ruchome:

brak

brak

kredyty:

kredyt hipoteczny w Deutsche Bank na kwotę 131.660 euro;
1/2 części kredytu na kwotę 53.948 CHF

kredyt hipoteczny w Deutsche Bank na kwotę 131.660 euro (do spłaty 111.181 euro);
1/2 części kredytu na kwotę 53.948 CHF (do spłaty 29.794 CHF);
kredyt gotówkowy w Deutsche Bank w wysokości 61.200 zł (zostało 57.010 zł)

ANDRZEJ SOWA
wszedł do Rady Miasta z listy Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie zasiada po raz pierwszy – od 23.11.2015.

 

2015 rok

2017 rok

oszczednosci:

6 tys. zł; lokaty 86.600 zł (współwłasność)

5.650 zł; lokaty 37.500 zł (współwłasność)

papiery wartosciowe:

brak

brak

akcje:

brak

brak

nieruchomości:

dom 215 mkw. o wart. 500 tys. zł;
działki: 1.905 mkw. – 115 tys. zł oraz 1.633 mkw. – 98 tys. zł (wszystko we współwłasności)

dom 215 mkw. o wart. 500 tys. zł;
działka z domem 1.905 mkw. – 115 tys. zł;
działka 1.633 mkw. – 98 tys. zł (wszystko we współwłasności)

dochody:

* ze stosunku pracy [radny nie podał gdzie pracuje najprawdopodobniej jako kierownik działu Poczty Polskiej] 71.360 zł;
* umowa zlecenie 1.138 zł;
* dieta radnego 22.257 zł

* kierownik działu Poczty Polskiej 79.092 zł;
* umowa zlecenie 1.432 zł;
* dieta radnego 22.546 zł

Razem: 94.755 zł
(śr. mies. 7.896 zł)

Razem: 103.070 zł
(śr. mies. 8.589 zł)

mienie ruchome:

Renault Laguna 2008;
Citroen C2 2007 (współwłasność)

Toyota CHR 2016;
Citroen C2 2007 (współwłasność)

kredyty:

brak

brak

KRYSTYNA STEFAŃSKA
weszła do Rady Miasta z listy Prawa i Sprawiedliwości – dziś niezależna
w Radzie zasiada po raz pierwszy – łącznie 4 lata

 

2014 rok

2017 rok

oszczednosci:

10 tys. zł

12 tys. zł

papiery wartosciowe:

brak

brak

akcje:

brak

brak

nieruchomości:

dom 288 mkw. o wart. 750 tys. zł; nieruchomość 750 mkw. warta 4,2 mln zł (wszystko we współwłasności)

dom 288 mkw. o wart. 750 tys. zł; nieruchomość 750 mkw. warta 4,2 mln zł (wszystko we współwłasności)

dochody:

własna działalność gospodarcza spółka z mężem – przychód 204.370 zł, dochód 0 zł

* własna działalność gospodarcza – zawieszona 0 zł;
* dieta radnej 24.156 zł;
* PPE najem 1.250 zł

Razem: 0 zł
(śr. mies. 0 zł)

Razem: 25.406 zł
(śr. mies. 2.117 zł)

mienie ruchome:

Mercedes CLK 230K 2000; Mercedes A140 2002

Nissan X Trail 2004; BMW 320 2004; SAAB 2006

kredyty:

brak

brak

Ciąg dalszy w kolejnym numerze.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content