Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Który prezydent kłamie… Matyjaszczyk czy Wrona?

Pani Krysia z Urzędu Skarbowego chwali obecnego prezydenta Matyjaszczyka za zmiany, których dokonał w mieście. Pan Zbyszek rencista twierdzi, że te zmiany to zasługa jego poprzednika – prezydenta Wrony. Kto ma rację?

Konia z rzędem temu, co połapie się w opowieściach władzy. Większość Częstochowian bazuje na sprzecznych komunikatach, których przekaz uzależniony jest od źródła. Propaganda sukcesu skróciła kadencje Tadeusza Wrony, ale mimo to jego następca nie uczy się na błędach poprzednika. Każda władza w naszym mieście przyjmuje szokujące założenie: mieszkaniec Częstochowy to idiota, ciemniak z zanikami pamięci.

Skoncentrujmy się na faktach. W 2009 „lewica wzywała do zablokowania trzech inwestycji: al. NMP, hali sportowej, przebudowy pływalni na Dekabrystów”. Dziś Matyjaszczyk jednym tchem wraz z nową linią tramwajową i taborem Twist, wyremontowaną Filharmonią Częstochowską, przebudową większości dróg, wymienia te przedsięwzięcia, twierdząc, że to jego zasługa. (http://www.czestochowa.pl/samorzad/wydarzenia_samorzad/trzy-lata-kadencji-2/?searchterm=trzy%20lata%20kadencji).
Na początku swojej kadencji, Krzysztof Matyjaszaczyk w jednym z wywiadów stwierdził: „Tadeusz Wrona był prezydentem, który zadłużał miasto, wydawał pieniądze na błyskotki, a nie na najpotrzebniejsze mieszkańcom rzeczy. Bardziej zajmował się sprawami pielgrzymów niż mieszkańców Częstochowy. Ludzie to widzieli”. Widzą i teraz. Przyjmując, że w oskarżeniach jest sporo racji, zmiana prezydenta miała ukierunkować działania władzy na mieszkańców. Długi  Częstochowy wzrosły z 315,6 mln zł – 2009 do 440 mln zł – 2012. Mimo obietnic Matyjaszczyka, że nie będzie zadłużał miasta, mamy kolejny kredyt w wysokości 150 milionów zł, a zamiast pielgrzymów – towarzyszy partyjnych z Katowic, Bielska, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Warszawy etc, ochoczo zatrudnianych przez prezydenta w magistracie i w miejskich spółkach.

Sukces ma wielu ojców…
Kto wobec tego ma „prawo” chwalić się rozbudową miasta? W pewnym sensie każdy z prezydentów, z uwagi na kontynuacje władzy. Możemy jednak pospekulować czyje zasługi są większe. Nie trzeba mieć specjalnie dużej wiedzy, by wiedzieć, że dobry pomysł i kapitał finansowy to strategiczne elementy każdej inwestycji. Realizacja dzieje się poniekąd sama, czy rządziłby Kowalski czy Nowak, choćby z powodu przejęcia przez kolejnego prezydenta struktur organizacyjnych miasta. Ustalenie potrzeb mieszkańców, przekucie to w pomysł inwestycyjny, a potem w plan na papierze i zdobycie na to pieniędzy – to już wyższa szkoła jazdy. Innymi słowy, stworzenie projektu i pozyskanie środków finansowych jest najważniejsze.

Przypomnijmy, który prezydent rządził, a więc kto tworzył projekty, szukał kasy i jak dużej, a kto tylko inwestycje realizował:
do końca 2009 – Tadeusz Wrona*
do końca 2010 – Piotr Kurpios**
od 2011 – Krzysztof Matyjaszczyk***

Najważniejsze inwestycje Krzysztofa Matyjaszczyka
(Poniższe dane otrzymaliśmy z biura prasowego Urzędu Miasta Częstochowy).
ROK 2011

Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 21 wraz z budynkiem klubowym i boiskiem, Częstochowa, ul. Sabinowska 7/9 (ok. 4.500.000 zł – środki własne). Realizacja: 2010 – 2011. Projekt: 2010**

Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego (z Unii ok. 1.530.00 zł i środki własne ok. 2.500.000 zł). Realizacja: 2010 – 2011. Projekt: 2008*

Budowa ul. Tatrzańskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów planowanych do dofinansowania – ok. 5.000.000 zł). Inwestycja: 2010-2011. Projekt: 2009*

Budowa ul. Mieszka Starego. Koszt: ok. 1.900.000 zł.  Inwestycja: 2010-2011. Projekt: 2009 – 2010*-**

Budowa ul. Wodzickiego (na odcinku od Dekabrystów do Polskiego Czerwonego Krzyża). Koszt: ok. 2.100.000 zł. Inwestycja: 2010 – 2011. Projekt: 2009*

Rozbudowa skrzyżowania Alei Pokoju (w ciągu ul. Złotej i dojazdu do terenów Huty). Koszt: ok. 2.200.000 zł. Inwestycja: 2010 – 2011. Projekt: 2007*

Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy – budowa kanału deszczowego na odcinku ul. Batalionów Chłopskich w Częstochowie. Koszt: ok. 2.300.000 zł. Realizacja: 2010 – 2012. Projekt: 2009*

Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei N.M.P. Koszt: ok. 57.000.000 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – ok. 30.650.000 zł – 85 % kosztów). Realizacja: 2010 – 2013. Projekt: 2010**

Budowa ul. Legionów. Koszt: ok. 14.400.000 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – ok. 6.800.000 zł). Inwestycja: 2011. Projekt: 2010**

Połączenie DK-1 z północną częścią miasta – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego. Koszt: ok. 21.100.000 zł (Fundusz Spójności – ok. 14.100.000 zł).  Inwestycja: 2011. Projekt: 2009*

ROK 2012
Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno (z Unii – ok. 68.200.000 zł i środki własne – ok. 14.300.000 zł). Realizacja: 2010 – 2012. Projekt: 2009*

Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej (z Unii – ok. 16.900.000 zł i środki własne – ok. 19.900.000 zł). Realizacja: 2009 – 2012. Projekt: 2007*

Aranżacja wnętrz z wyposażeniem i umeblowaniem budynku Filharmonii (tylko środki własne – ok. 1.300.000 zł). Realizacja: 2012. Projekt: 2010**

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego (tylko środki własne – ok. 11.500.000 zł). Realizacja: 2010 – 2012. Projekt: 2008*

Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie (unijne – ok. 28.800.00 zł, środki własne – ok. 22.400.000 zł i Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 20.000.000 zł). Realizacja: 2008 – 2012. Projekt: 2009*

Wyposażenie hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Żużlowej – umeblowanie, sprzęt biurowy i informatyczny (środki własne – ok. 3.300.000 zł). Realizacja: 2011-2012. Projekt: 2010**

Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg – ul. Przyjemna i Lotosu (środki własne – ok. 2.500.000 zł). Realizacja: 2008 – 2012. Projekt: 2009*

Budowa Północnego Korytarza. Etap II od ul. św. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego. Koszt: ok. 17.900.000 zł (Urząd Marszałkowski – ok. 15.100.000 zł). Inwestycja: 2012 – 2013. Projekt: 2011***

Doprowadzenie do wymaganych przepisami standardów użytkowych obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei NMP w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona. Koszt: ok. 1.400.000 zł. Inwestycja: 2012 – 2013. Projekt: 2011***

Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej. Koszt: ok. 1.100.000 zł. Inwestycja: 2012 – 2013. Projekt: 2012***

Rozbudowa ulic gminnych: przebudowa ul. Garibaldiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona. Koszt: ok. 3.400.000 zł. Inwestycja: 2012 – 2013. Projekt: 2012***

Przebudowa DK-1, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną. Koszt: 65.000.000 (Fundusz Spójności – aneks o dofinansowanie wydłużający termin rozliczenia rzeczowego i finansowego zadania do dnia 31.12.2014.) Realizacja: inwestycja w trakcie. Projekt: 2012 – 2013***

ROK 2013
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 w Częstochowie, przy ul. Wręczyckiej (środki własne – ok. 240.000 zł i Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – ok. 114.000 zł). Realizacja: 2013. Projekt: 2011***

Budowa boiska przy ZSS-B w Częstochowie, przy ul. Św. Augustyna (środki własne – ok. 270.000 zł i Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – ok. 133.000 zł). Realizacja: 2013. Projekt: 2010**

Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS (środki własne – ok. 2.300.000 zł). Realizacja: 2011 – 2013. Projekt: 2011***

Kanał sanitarny z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Bialskiej (środki własne – ok. 1.300.000 zł). Realizacja: 2012 – 2013. Projekt: 2008*

Remont ul. Żużlowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużlowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów (środki własne – ok. 7.700.000 zł). Realizacja: 2011 – 2013. Projekt: 2010**

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie – strefa „Skorki” (z Unii – ok. 3.150.000 zł i środki własne – ok. 770.000 zł). Realizacja: 2011 – 2014. Projekt: 2012***

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofa 23 (środki własne – ok. 2.350.000 zł i Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – ok. 970.000 zł). Realizacja: 2013 – 2014. Projekt: 2010**

Budowa ul. Botanicznej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Jagiellońskiej. Koszt: ok. 1.100.000 zł. Realizacja: 2013. Projekt: 2010**

Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do Kościelnej. Koszt: ok. 3.100.000 zł. Realizacja: 2013. Projekt: 2012***

Budowa łącznika ul. Szajnowicza Iwanowa z ul. Łódzką. Koszt: 1.500.000 zł. Realizacja: 2013. Projekt: 2012 – 2013***

Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych – ul. Kusięcka. Koszt: ok. 1.500.000 (Urząd Marszałkowski – 1.300.000 zł – 85 % kosztów). Realizacja: 2013. Projekt: 2012***

Remont Placu Daszyńskiego. Koszt: ok. 1.900.000 zł. Realizacja: 2013. Projekt: 2013***

Budowa parkingu zlokalizowanego na terenie SP nr 48. Koszt: ok. 2.200.000 zł. Realizacja: 2013. Projekt: 2012***

Przebudowa Al. Pokoju od DK-1 do ul. Rejtana wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Rejtana. Koszt: ok. 4.000.000 zł (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – ok. 1.600.000 zł). Realizacja: 2013. Projekt: 2012***

Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych: ul. Jagiellońska i al. Bohaterów Monte Cassino. Koszt: ok. 2.200.000 zł (Urząd Marszałkowski – ok. 1.700.000 zł). Realizacje: w trakcie. Projekt: 2011***

Przebudowa DK-91 – ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1. Koszt: ok. 55.600.000 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – ok. 49.000.000 zł). Realizacja: w trakcie (gotowa dokumentacja jest na odcinek węzła Warszawska – DK-1).

(Poniższe informacje otrzymaliśmy od Tadeusza Wrony, byłego prezydenta miasta).

Inwestycje i pozyskanie środków europejskich (2003 – 2009)
* Pozyskano i zainwestowano 240 mln zł europejskich środków pomocowych. Wartość majątku komunalnego wzrosła w tym okresie o 528 mln zł (ze 168 do 696 mln zł)
* Do najważniejszych inwestycji należało:
– Realizacja programu modernizacja gospodarki wodno – ściekowej wspieranego przez Fundusz Spójności, w tym oczyszczalni ścieków, budowa stacji uzdatniania wody, 70 km kanalizacji i kolektora deszczowego;
– Budowa wiaduktu w ul. Jagiellońskiej, przedłużenia ul. Okulickiego, węzła przy ul. Wały Dwernickiego, ul. Legionów;
– Rozpoczęcie budowy połączenia dzielnicy Północ z DK-1, budowa ok 70 odcinków dróg lokalnych np. Dobrzyńska, Wielkoborska, Tatrzańska, Koszalińska, Zamoyskiego, Batorego, Tarnowskiego, Rzeczna, Drzewna, Gajowa, Mościckiego, Białoszewskiego, Racławicka, Radomska, Fieldorfa – Nila z Rondem Pileckiego i wiele innych;
– Modernizacja III Alei Najświętszej Maryi Panny (poprzedzona publicznymi warsztatami urbanistyczno-architektonicznymi);
– Odrestaurowanie parków miejskich i znajdujących się w nim zabytkowych obiektów;
– Odrestaurowanie zabytkowych kamienic (Al. NMP 24, Al. NMP 47, ul. Katedralna, pałac Hantkego wraz z basenem i salą widowiskową) oraz ratusza miejskiego;
– Generalna przebudowa stadionu miejskiego na Olsztyńskiej, modernizacja stadionu „Raków”, budowa trzech hal sportowych przy szkołach, dwóch ośrodków sportu dla młodzieży w dzielnicach Północ i Wrzosowiak (skate-parki i boiska), trzech boisk „Orlików”;
– Wymiana taboru komunikacji miejskiej (28 nowych autobusów), wprowadzenie e-biletu i informatycznego systemu zarządzania;
– Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Sobuczynie;
– Budowa nowego pawilonu w Miejskim Szpitalu Zespolonym;
– Remont całego osiedla Dźbów (37 budynków komunalnych) wraz z likwidacją niskiej emisji i doprowadzeniem gazu do tej dzielnicy;
– Generalne remonty i termomodernizacje pięciu placówek oświatowych;
– Budowa osiedla TBS z 414 mieszkaniami w dzielnicy Północ (poprzedzony ogólnopolskim konkursem architektonicznym) oraz czterech budynków z mieszkaniami socjalnymi;
– Budowa miejskiej sieci internetowej, punktów dostępu, zainstalowanie 50 infomatów,
– Budowa 7 km wałów przeciwpowodziowych.
* Przygotowano inwestycje i pozyskano europejskie środki pomocowe w latach 2008-2009 na kwotę 443 mln zł:
– Modernizacja całości Alei Najświętszej Maryi Panny (poprzedzona ogólnopolskim konkursem architektonicznym);
– Budowa wiaduktów na DK-1 (węzeł z al. Jana Pawła II wraz z mostem łączącym ul. Drogowców z ul. Srebrną, węzeł z ul. Makuszyńskiego oraz ul. Warszawską);
– Budowa nowej linii tramwajowej na Błeszno – Wrzosowiak (poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami nt. przebiegu linii oraz umową Prezydenta Częstochowy z prezydentami miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego gwarantującą nieskładanie przez miasta śląskie konkurencyjnych wniosków na budowę linii tramwajowych, dzięki czemu blisko połowa pieniędzy unijnych, przeznaczonych na transport publiczny w woj. śląskim trafiła do Częstochowy). Dotychczasowy, 10,2-kilometrowy ciąg linii tramwajowej został  przedłużony o 4,7 kilometra;
– Zakup 7 składów nowoczesnych tramwajów (projekt komplementarny do poprzedniego);
– Budowa połączenia drogowego ul. Legionów z gminą Olsztyn, Poraj aż do Myszkowa;
– Budowa subregionalnej sieci internetowej;
– Budowa hali widowiskowo-sportowej na 7.000 miejsc;
– Modernizacja Filharmonii Częstochowskiej;
– Modernizacja Willi Generalskiej dla utworzonego Centrum Kultury Młodych.
* Inne przygotowane inwestycje:
– Budowa budynków komunalnych przy ul. Bardowskiego;
– Modernizacja ulicy Warszawskiej (przygotowanie inwestycji);
– Modernizacja basenu przy ul. Dekabrystów.

Ulotna pamięć Matyjaszczyka, a co za tym idzie przypisywanie sobie osiągnięć poprzedników jest jawnym robieniem z Częstochowian głupków. Ale już w wyborach listopadowych mieszkańcy rozliczą prezydenta, zgodnie z tym, co niegdyś powiedział doradca Matyjaszczyka: „Częstochowianie nie zatrudnili prezydenta, żeby kradł i gwałcił. Zatrudnili go, żeby rozwijał miasto. Poprzednik nie zrobił tego, czyli źle pracował. Złego pracownika należy zwolnić”.

Udostępnij:

5 komentarzy

 • wookie_w@o2.pl

  Nie chce być adwokatem obecnego prezydenta, ale z chęcią zapoznałbym się również z planowanymi na lata 2014-2020 inwestycjami w naszym mieście.. jak wtedy przedstawia się praca obecnego prezydenta?

  To raz.. a druga sprawa.. zastanawia mnie pozycja: “Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie”.. na tle innych pozycji ta wygląda bardzo marnie.. z czego to wynika!? Czy mamy aż tyle dobrze przygotownaych terenów, które stoją i czekają na inwestorow, że nie przygotowuje się kolejnych?

  I na koniec jeszcze jedno.. z checia zapoznałbym się z następującym porownaniem poszczegolnych prezydentow:
  – czas oczekiwania na wydanie dowodu rejestracyjnego do samochodu
  – czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę
  – ilość sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • wookie_w@o2.pl

  Nie chce być adwokatem obecnego prezydenta, ale z chęcią zapoznałbym się również z planowanymi na lata 2014-2020 inwestycjami w naszym mieście.. jak wtedy przedstawia się praca obecnego prezydenta?

  To raz.. a druga sprawa.. zastanawia mnie pozycja: “Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie”.. na tle innych pozycji ta wygląda bardzo marnie.. z czego to wynika!? Czy mamy aż tyle dobrze przygotownaych terenów, które stoją i czekają na inwestorow, że nie przygotowuje się kolejnych?

  I na koniec jeszcze jedno.. z checia zapoznałbym się z następującym porownaniem poszczegolnych prezydentow:
  – czas oczekiwania na wydanie dowodu rejestracyjnego do samochodu
  – czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę
  – ilość sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • denver@op.pl

  W świetle przypomnianych faktów – zestawień inwestycji – ich wagi i znaczenia, kosztów i terminów przygotowania projektów – nie ma najmniejszych wątpliwości, że Matyjaszczyk łże jak bura suka mówiąc o poprzedniku:„Tadeusz Wrona był prezydentem, który zadłużał miasto, wydawał pieniądze na błyskotki, a nie na najpotrzebniejsze mieszkańcom rzeczy. Bardziej zajmował się sprawami pielgrzymów niż mieszkańców Częstochowy. Ludzie to widzieli”. To ordynarne kłamstwo dla ograniczonych umysłowo i nie umiejących samodzielnie i krytycznie myśleć. To doprawianie gęby poprzednikowi. Panie Sokołowski, jak pan może czynić założenie; „…przyjmując, że w oskarżeniach jest sporo racji”? Ludziom-czytelnikom, potencjalnym wyborcom, trzeba mówić wprost jak się sprawy miały i mają, a nie bawić się w niuanse i hipotezy. Trzeba demaskować obłudę Matyjaszczyka i jego wizerunkowe zagrywki bez konkretu i efektu. Zarządzanie miastem to nie zabawa chłoptasiów na koszt podatników-mieszkańców, to nie przechwałki i licytacje kto lepszy… Matyjaszczyk , a wcześniej Kurpios, to 5 lat straconego czasu w rozwiązywaniu istotnych problemów miasta – w edukacji/oświacie, w systemowych inwestycjach drogowych zwiększających funkcjonalność systemu transportowego miasta, w transporcie publicznym, ochronie zdrowia… To zerowa skuteczność w wabieniu do miasta poważnych inwestorów i przedsiębiorców… O przygotowaniu projektów infrastrukturalnych, współfinansowanych z funduszy UE w latach 2014-2020, trudno cokolwiek powiedzieć – cisza przed katastrofą…### PS Kwota długu miasta na koniec kadencji Matyjaszczyka to ok. 452 mln zł, a plan na 2015 to już 480 mln zł i dalej „rolujemy” !

 • denver@op.pl

  W świetle przypomnianych faktów – zestawień inwestycji – ich wagi i znaczenia, kosztów i terminów przygotowania projektów – nie ma najmniejszych wątpliwości, że Matyjaszczyk łże jak bura suka mówiąc o poprzedniku:„Tadeusz Wrona był prezydentem, który zadłużał miasto, wydawał pieniądze na błyskotki, a nie na najpotrzebniejsze mieszkańcom rzeczy. Bardziej zajmował się sprawami pielgrzymów niż mieszkańców Częstochowy. Ludzie to widzieli”. To ordynarne kłamstwo dla ograniczonych umysłowo i nie umiejących samodzielnie i krytycznie myśleć. To doprawianie gęby poprzednikowi. Panie Sokołowski, jak pan może czynić założenie; „…przyjmując, że w oskarżeniach jest sporo racji”? Ludziom-czytelnikom, potencjalnym wyborcom, trzeba mówić wprost jak się sprawy miały i mają, a nie bawić się w niuanse i hipotezy. Trzeba demaskować obłudę Matyjaszczyka i jego wizerunkowe zagrywki bez konkretu i efektu. Zarządzanie miastem to nie zabawa chłoptasiów na koszt podatników-mieszkańców, to nie przechwałki i licytacje kto lepszy… Matyjaszczyk , a wcześniej Kurpios, to 5 lat straconego czasu w rozwiązywaniu istotnych problemów miasta – w edukacji/oświacie, w systemowych inwestycjach drogowych zwiększających funkcjonalność systemu transportowego miasta, w transporcie publicznym, ochronie zdrowia… To zerowa skuteczność w wabieniu do miasta poważnych inwestorów i przedsiębiorców… O przygotowaniu projektów infrastrukturalnych, współfinansowanych z funduszy UE w latach 2014-2020, trudno cokolwiek powiedzieć – cisza przed katastrofą…### PS Kwota długu miasta na koniec kadencji Matyjaszczyka to ok. 452 mln zł, a plan na 2015 to już 480 mln zł i dalej „rolujemy” !

 • I.am.

  Udokumentowanie pracy w samorządzie nie nastręcza żadnych problemów.Każdy rok jest zamykany sprawozdaniem zatwierdzanym przez RM.Wystarczy popatrzeć na kolejne lata i wszystko wiadome.Kapitalne znaczenie ma tu również wyprzedzające przygotowywanie dokumentacji technicznej /przyszłe inwestycje/co czynił Prezydent Wrona.Czas przygotowania inwestycji to często okres kilkuletni, patrząc więc na dokonania Prezydenta Matyjaszczyka w aspekcie dat projektów,jednoznacznie wynika,że pracowała nad nimi załoga Pana Wrony.Można też przesledzić wnioski o fundusze pomocowe, listy rezerwowe projektów i odpowiedż jest jednoznaczna i nie trzeba sugerować się Panią Krysią z US.

 • I.am.

  Udokumentowanie pracy w samorządzie nie nastręcza żadnych problemów.Każdy rok jest zamykany sprawozdaniem zatwierdzanym przez RM.Wystarczy popatrzeć na kolejne lata i wszystko wiadome.Kapitalne znaczenie ma tu również wyprzedzające przygotowywanie dokumentacji technicznej /przyszłe inwestycje/co czynił Prezydent Wrona.Czas przygotowania inwestycji to często okres kilkuletni, patrząc więc na dokonania Prezydenta Matyjaszczyka w aspekcie dat projektów,jednoznacznie wynika,że pracowała nad nimi załoga Pana Wrony.Można też przesledzić wnioski o fundusze pomocowe, listy rezerwowe projektów i odpowiedż jest jednoznaczna i nie trzeba sugerować się Panią Krysią z US.

 • artur.sokolowski@onet.pl

  Do czytelnika denver@op.pl – nie jestem autorem tego artykułu, z ewentualną polemiką proszę odnosić się do autorki, p. red. Klucznej. Serdecznie zapraszam do przeczytania mojego nowego materiału dotyczącego “Inicjatywy lokalnej” – w sieci zostanie udostępniony jutro.

 • artur.sokolowski@onet.pl

  Do czytelnika denver@op.pl – nie jestem autorem tego artykułu, z ewentualną polemiką proszę odnosić się do autorki, p. red. Klucznej. Serdecznie zapraszam do przeczytania mojego nowego materiału dotyczącego “Inicjatywy lokalnej” – w sieci zostanie udostępniony jutro.

 • denver@op.pl

  Errata.
  Przepraszam pana Sokołowskiego i czytelników, ale w moim pierwszym komentarzu powinno być “Pani redaktor Kluczna, jak pan może czynić założenie…”, a nie jak omyłkowo napisałem “Panie Sokołowski…”
  Czekam na kolejne artykuły pana Sokołowskiego opisujące i komentujące naszą samorządową rzeczywistość – zapewne stąd ta autosugestia, która nie może jednak być usprawiedliwieniem. Przepraszam.

 • denver@op.pl

  Errata.
  Przepraszam pana Sokołowskiego i czytelników, ale w moim pierwszym komentarzu powinno być “Pani redaktor Kluczna, jak pan może czynić założenie…”, a nie jak omyłkowo napisałem “Panie Sokołowski…”
  Czekam na kolejne artykuły pana Sokołowskiego opisujące i komentujące naszą samorządową rzeczywistość – zapewne stąd ta autosugestia, która nie może jednak być usprawiedliwieniem. Przepraszam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content