Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Którędy pod ziemię?

– Wiele osób odwiedzających Sokole Góry, pyta o drogowskazy do jaskiń na terenie Sokolich Gór. – stwierdza Adam Janik. – Na dwóch parkingach pod Sokolimi Górami brakuje strzałek kierujących do tych jaskiń! Ludzie wiedzą o śmiertelnych wypadkach, jakie miały miejsce w tych jaskiniach w ostatnim czasie, ale osoby zwiedzające Jurę chcą jednak zobaczyć chociaż miejsca, gdzie te jaskinie się znajdują – uzasadnia pan Adam.

Turyści chcą oznakowania
Nasz czytelnik postanowił dowiedzieć się, czy ktoś może szybko ustawić na parkingach pod Sokolimi Górami drogowskazy kierujące turystów do jaskiń znajdujących się na terenie Sokolich Gór i czy może tam się także pojawić się mapa Sokolich Gór z zaznaczeniem jaskiń.
Problemem tym próbował mailowo zainteresować urząd gminy w Olsztynie, czyli dzierżawcę parkingów i nadleśnictwo Złoty Potok, czyli właściciela terenu. Te instytucje nie okazały się jednak, jak wyjaśniają, właściwymi adresatami zapytania. Tłumaczą, że ponieważ rezerwaty przyrody nie posiadają własnej administracji, obowiązek wykonywania wszelkich prac nałożono na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, która decyduje o wszelkich pracach związanych z montażem tablic, eksploracją jaskiń, wspinaczką oraz ruchem pieszym, rowerowym i innym, poza wyznaczonymi szlakami. Dzieje się tak zgodnie z wytycznymi wojewody dotyczącymi  poruszania się po rezerwacie przyrody Sokole Góry, które obowiązują jeszcze tego lata, ale tylko do czasu ustanowienia nowego planu ochrony dla rezerwatu Sokole Góry.

Nowe przepisy niebawem
Nad przygotowaniem nowego palu ochrony dla Sokolich Gór pracuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, bo ona jest organem posiadającym kompetencje do zarządzania miejscami cennymi przyrodniczo i chronienia ich. Gmina Olsztyn bierze natomiast udział w konsultacjach i ustaleniach dotyczących zabezpieczenia jaskiń. Nowe regulacje mają się pojawić się już za kilka tygodni, być może nawet jeszcze przed końcem wakacji, wrócimy więc do tematu, by poinformować Czytelników o wprowadzonych zmianach. Niewykluczone, że dostęp do jaskiń zostanie w jakiś sposób ograniczony, więc w takim przypadku nikłe są szanse, żebyśmy wkrótce zobaczyli tablice informacyjne, w takim kształcie, o jakim marzy pan Adam. Zamieszczamy więc tymczasową informację dla wybierających się w Sokole Góry, opartą na wytycznych wojewody śląskiego z 2007 roku, które ciągle jeszcze są podstawą do poruszania się po Sokolich Górach. Trzeba podkreślić, że według obowiązujących wciąż przepisów, wchodzenie do jaskiń, o czym nie wszyscy wiedzą, nie jest w Górach Sokolich dozwolone przez cały rok, a tylko w wyznaczonym okresie. Pamiętajmy o tym, by nie dostać mandatu od straży leśnej lub policji.
hubb

Przydatne informacje

***
Pieszy ruch turystyczny w Sokolich Górach jest dopuszczony na szlakach turystycznych i ścieżkach. Szlak Orlich Gniazd jest czerwony, zielony to szlak walk 7 Dywizji Piechoty, a szlak im. Barbary Rychlik jest koloru czarnego. Te szlaki polecamy turystom, a dla niedzielnych spacerowiczów są dwie ścieżki: edukacyjno-przyrodnicze: Zespołu Parków Krajobrazowych i Dróżki św. Idziego. Przez siedem miesięcy, od połowy kwietnia do połowy listopada, piechurzy mogą również zwiedzać łatwo dostępne jaskinie, czyli Schronisko w Amfiteatrze i Studnię w Amfiteatrze, a także jaskinię Olsztyńską (z wyłączeniem odcinka prowadzącego do Wszystkich Świętych).

***
Taternictwo jaskiniowe, według obowiązujących jeszcze przepisów, w Górach Sokolich dopuszcza się przez siedem miesięcy, od 15 kwietnia do 15 listopada, w jaskiniach Koralowej, Komarowej, Olsztyńskiej, Urwistej i Wszystkich Świętych, natomiast tylko przez dwa i pół miesiąca, od 1 września do 15 listopada, w jaskini Studnisko. Grotołazi muszą mieć uprawnienia do taternictwa jaskiniowego, używać wyłącznie oświetlenia elektrycznego i uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody planowaną liczbę osób wchodzących do jaskiń.

***
Wspinaczka skalna jest obecnie w Górach Sokolich dozwolona na skale Pielgrzym, na zachodniej i południowo-wschodniej kulminacji Góry Sokolej (skałki Bonifacy i Kadry), na północnych stokach Pustelnicy i północnych stokach głównych kulminacji Puchacza (Przewieszony Mur). Trzeba posiadać kwalifikacje do wspinaczki i korzystać wyłącznie z istniejących punktów asekuracyjnych. Instalowanie żadnych nowych punktów nie jest dozwolone.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content