Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Kto zarobił najwięcej? – oświadczenia majątkowe radnych Częstochowy za 2022 rok część 1

O nieruchomościach, oszczędnościach i bardzo wysokich dochodach radnych, dowiadujemy się z najnowszych oświadczeń majątkowych za rok 2022. Przyglądając się zarobkom radnych, można dostać zawrotu głowy i słusznym wydaje się pytanie: cóż, by ci ludzie robili, gdyby nie ich przynależność partyjna? Wszyscy radni (z małymi wyjątkami – na 28 radnych zaledwie 7 nie otrzymało pracy dzięki własnej partii) są życiowo zależni politycznie, w pełnym tego słowa znaczeniu. Dotyczy to tak prawej, ja i lewej strony sceny politycznej. W przypadku niepowodzenia podczas wyborów – własnego lub rodzimego ugrupowania, radni ci zawodowo nie istnieją.

Dziś przyjrzymy się radnym Prawa i Sprawiedliwości

***
Jedna z pierwszych rubryk w oświadczeniach majątkowych dotyczy zgromadzonych środków pieniężnych i papierów wartościowych. 
Spośród wszystkich radnych PiS najwięcej w roku 2022 zaoszczędziła radna Monika Pohorecka – ok. 180 tys. zł;
ok. 140 tys. zł – Piotr Kaliszewski;
ok. 90 tys. zł – Piotr Wrona;
80 tys. zł – Paweł Ruksza;
ok. 57 tys. zł – Dorota Majer;
21 tys. zł – Katarzyna Jastrzębska.
Żadnych oszczędności w skarpecie nie mają radni Konrad Jarzyński i Beata Struzik.

***
W oświadczeniach majątkowych radni muszą też wpisać, jakie posiadają zasoby majątkowe, a chodzi o nieruchomości.
Ponownie na czele jest radna Monika Pohorecka, która zgromadziła majątek wart ok. 1 mln 100 tys. zł;
ok. 900 tys. zł – Dorota Majer;
ok. 800 tys. zł – Beata Struzik;
500 tys. zł – Paweł Rusza;
420 tys. zł – Konrad Jarzyński;
250 tys tys. zł – Piotr Wrona.
Radni: Piotr Kaliszewski i Katarzyna Jastrzębska nie posiadają żadnych nieruchomości. 

***
W kategorii najlepiej zarabiającego radnego, Konrad Jarzyński zdetronizował Monikę Pohorecką, bowiem to on zgarnął w 2022 roku ponad 230 tys. zł, co miesięcznie daje prawie 20 tysięcy. Jarzyński jest od 2018 roku dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Awans oczywiście zawdzięcza partii Jarosława Kaczyńskiego, zresztą jako czynny członek PiS-u. Wcześniej przez chwilę, pracował w randze dyrektora regionalnego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest spokrewniony z liderem częstochowskiego PiS posłem Szymonem Giżyńskim.

Kolejnym radnym, który nie może narzekać na zarobki jest Paweł Ruksza. Co prawda jego roczne wynagrodzenie 205 tys. zł jest składową kilku miejsc pracy: członek rady nadzorczej – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., asystent – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie, dyrektor – Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach, to jednak co miesiąc daje radnemu ponad 17 tys. zł. Wcześniej za prezydentury Tadeusza Wrony był naczelnikiem wydziału organizacyjnego, a także pełnomocnikiem prezydenta ds. organizacji pozarządowych. W latach 2011-2015 pełnił funkcję sekretarza gminy Secemin i zastępcy tamtejszego wójta. Pracował też w katolickim radio Fiat. Na liście do rady miasta Częstochowy znalazł się dzięki Porozumienie Jarosława Gowina.

Niewiele mniej, bo ponad 16 tysięcy miesięcznie zarabia radny Piotr Wrona, który „zwiedził” kilka spółek Skarbu Państwa, odkąd w Polsce rządzi PiS. Radny zaczynał od spółki Bioeko Grupa TAURON z Jaworzna, ale w międzyczasie miał fuchę członka radny nadzorczej w spółce Częstochowa Wiolinowa (będącej „córką” Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A.). Potem, przeszedł na wiceprezesa do również zależnej od RFG spółki Jurajski Agro Fresh Park (JAFP). Ostatecznie wylądował w spółce energetycznej TAURON. Zanim radny Wrona na dobre wgryzł się w politykę prowadził własną firmę, która zajmowała się dystrybucją preparatów i odczynników chemicznych dla przemysłu, zresztą zgodnie z jego wykształceniem – jest magistrem chemii.

Niedługo po tym, jak Piotr Kaliszewski został radnym miasta Częstochowy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, jego status życiowy podwyższył się znacznie. Z kierownika placówki terenowej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kłobucku z dochodami na poziomie 60 tys. zł rocznie, awansował do centrali KRUS na wicedyrektora Biura Prewencji, gdzie pobiera ponad 160 tys. zł (czyli, ponad 13 tys. na miesiąc). Jest członkiem PiS oraz powiązany rodzinnie z posłem Szymonem Giżyńskim (PiS).

Na podobnym poziomie zarabia radna Monika Pohorecka, która w 2020 roku pożegnała się z podległym prezydentowi Matyjaszczykowi (SLD) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS), by przejść do podległej PiS spółki Skarbu Państwa JAFP („córki” RFG) na stanowisko wiceprezesa. Zasobność portfela radnej znacznie się poprawiła. Za rok 2022 zainkasowała prawie 160 tys. zł, co daje jej miesięcznie ponad 13 tys.

Radna Dorota Majer (powiązana rodzinnie z senatorem Ryszardem Majerem z PiS) przez chwilę pracowała w powiązanej z PiS Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), po czym przeszła na menadżera w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”. Rocznie zarabia prawie 150 tys. zł, co miesięcznie daje ponad 12 tysięcy.

Spośród 8 radnych PiS jedynie radne Jastrzębska i Struzik są wolne od układów politycznych. Katarzyna Jastrzębska, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej w gminie Kłomnice, rocznie zarabia ponad 87 tysięcy zł, co miesięcznie daje 7.200 zł.
Radna Beata Struzik, jest architektem i prowadzi własną działalność gospodarczą. Od dawna angażowała się w sprawy dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie, co zaowocowało mandatem radnej. Jej roczne dochody ledwie przekraczają 45 tysięcy zł – miesięcznie 3.700 zł.

***
Niepewność jutra odstrasza przeciętnego Polaka od zaciągania zobowiązań finansowych. Nie polityków. Radny Konrad Jarzyński z łatwością wziął kredyt na ponad 300 tys. zł. Niemałe sumy pożyczali także radni: Dorota Majer, Paweł Ruksza czy Monika Pohorecka. 

KONRAD JARZYŃSKI
(Prawo i Sprawiedliwość)
Oszczędności: brak
Papiery wartościowe: brak
Udziały i akcje: brak
Nieruchomości: dom 102 mkw. o wartości 420 tys. zł (współwłasność)
Dochody:
* umowa o pracę (dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie) – 191.628,67 zł;
* dieta radnego – 38.651,56 zł
Dochód łączny: 230.280,23 zł (miesięcznie – 19.190,02 zł)
Mienie ruchome: brak
Kredyty: kredyt mieszkaniowy na kwotę 376.200 zł
Pełnione funkcje: dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie

KATARZYNA JASTRZĘBSKA
(Prawo i Sprawiedliwość)
Oszczędności: 21.300 zł
Papiery wartościowe: brak
Udziały i akcje: brak
Nieruchomości: brak
Dochody:
* dochód ze stosunku pracy (nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej) – 50.424,97 zł;
* dieta radnej – 36.074,76 zł;
* PPK za 2022 rok – 762,38
Dochód łączny: 87.262,11 zł (miesięcznie – 7.271,84 zł)
Mienie ruchome: brak
Kredyty: brak

PIOTR KALISZEWSKI
(Prawo i Sprawiedliwość)
Oszczędności:
* 120 tys. zł;
* 200 USD;
* 50 euro
Papiery wartościowe: 230 akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej na kwotę 13.376,80 zł
Udziały i akcje: brak
Nieruchomości: mieszkanie 48,06 mkw. (umowa najmu)
Dochody:
* wynagrodzenie ze stosunku pracy (wicedyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) – 122.087,70 zł;
* dieta radnego – 36.074,76 zł;
* umowy zlecenia – 4.512,97 zł
Dochód łączny: 162.675,43 zł (miesięcznie – 13.556,29 zł)
Mienie ruchome: Peugeot 207 / 2013 rok
Kredyty: brak

DOROTA MAJER
(Prawo i Sprawiedliwość)
Oszczędności: 57.602,20 zł
Papiery wartościowe: brak
Udziały i akcje: brak
Nieruchomości:
* dom 182 mkw. o wartości 800 tys. zł (współwłasność);
* 1/8 działki o pow. 0,0280 ha o wartości 5 tys. zł oraz 1/6 działki o pow. 0,0290 ha o wartości 5 tys. zł (współwłasność);
* działka budowlana o pow. 0,0714 ha o wartości 83 tys. zł (współwłasność)
Dochody:
* dieta radnej – 36.038,76 zł;
* Zespół Pieśni i Tańca Śląsk – 110.080,25 zł;
* inne dochody – 1.258 zł
Dochód łączny: 147.377,01 zł (miesięcznie – 12.281,42 zł)
Mienie ruchome: brak
Kredyt: mieszkaniowy kredyt budowlano-hipotetyczny w kwocie 399.999,64 zł, do spłaty 220.742,22 zł (współwłasność)
Pełnione funkcje: menadżer w Zespole Pieśni i Tańca “Śląsk”

MONIKA POHORECKA
(Prawo i Sprawiedliwość)
Oszczędności: 156.348,23 zł
Papiery wartościowe: Fundusz akcyjny – ok. 18 tys. zł
Udziały i akcje: brak
Nieruchomości:
* dom 120 mkw. wraz z działką o wartości ok. 600 tys. zł (udział w części spadkowej);
* mieszkanie 52,3 mkw. o wartości ok. 240 tys. zł (współwłasność);
* mieszkanie ok. 38 mkw. o wartości ok. 220 tys. zł (współwłasność)
Dochody:
* wynagrodzenie za pracę (wiceprezes spółki Skarbu Państwa Jurajski Agro Fresh Park) – 121.647,12 zł;
* dieta radnej – 36.074,76 zł
Dochód łączny: 157.721,88 zł (miesięcznie – 13.143,49 zł)
Mienie ruchome:
* Mercedes GLA / 2018 rok;
* motor Suzuki VL800 / 2004 rok
Kredyt: kredyt hipoteczny na zakup mieszkania (wspólnie z mężem) w Credit Agricole, waluta CHF – wygrany proces sądowy w I instancji, apelacja w II instancji wniesiona przez bank, umowa unieważniona (do spłaty ok. 35 tys. CHF). Radna oczekuje na prawomocny wyrok po rozpatrzeniu przez Sąd Apelacyjny
Pełnione funkcje: członek zarządu w Jurajski Agro Fresh Park S.A. od 16.11.2020.

PAWEŁ RUKSZA
(Prawo i Sprawiedliwość)
Oszczędności: 80 tys. zł
Papiery wartościowe: brak
Udziały i akcje: brak
Nieruchomości: dom 170 mkw. o wartości 400 tys. zł (współwłasność) na działce 1.127 mkw. o wartości 100 tys. zł
Dochody:
* członek rady nadzorczej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Katowice – 56.999,71 zł;
* umowa o pracę – 111.617,99 zł;
* dieta radnego – 35.774,14 zł;
* umowa zlecenie – 800 zł
Dochód łączny: 205.191,84 zł (miesięcznie – 17.099,32 zł)
Mienie ruchome:
* Hyundai i30 / 2011 rok o wartości 16 tys. zł;
* Citroen C4 Picasso / 2012 rok o wartości 22 tys. zł
Kredyt: kredyt hipoteczny na budowę domu jednorodzinnego w Santander Bank – do spłaty 80.374 zł
Pełnione funkcje:
* członek rady nadzorczej – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Katowice (od 05.10.2018);
* asystent – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie;
* dyrektor – Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach

BEATA STRUZIK
(Prawo i Sprawiedliwość)
Oszczędności: brak
Papiery wartościowe: brak
Udziały i akcje: brak
Nieruchomości:
* dom 140 mkw. o wartości 190 tys. zł;
* mieszkanie 37,70 mkw. o wartości 140 tys. zł (współwłasność);
* inne nieruchomości: powierzchnia 2.015 mkw. o wartości 300 tys. zł oraz powierzchnia 1.000 mkw. o wartości 150 tys. zł
Dochody:
* dochód z własnej działalności gospodarczej w zakresie architektury – 6.699,54 zł;
* dieta radnej – 38.651,52 zł
Dochód łączny: 45.351,06 zł (miesięcznie – 3.779,26 zł)
Mienie ruchome:
* Citroen Grand C4 Picasso / 2010 rok o wartości 21.900 zł;
* Dacia Duster / 2019 rok o wartości 59.000 zł
Kredyt: linia kredytowa na rachunku firmowym w mBank 30.200 zł, zadłużenie w dniu 31.12.2022 – 29.797,20 zł

PIOTR WRONA
(Prawo i Sprawiedliwość)
Oszczędności:
* 59.574,61 zł;
* 62 USD;
* PPK 2.374,46 zł
Papiery wartościowe: akcje BOGDANKA, PKN ORLEN, TAURON PE – łącznie na kwotę 20.980,77 zł
Udziały i akcje: brak
Nieruchomości: mieszkanie 52,4 mkw. o wartości 250 tys. zł
Dochody:
* członek rady nadzorczej w Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. – 6.278,52 zł
* dieta radnego – 46.391,80 zł;
* stosunek pracy – 47.075,46 zł;
* działalność wykonywana osobiście – 93.562,03 zł;
* inne źródła – 415,34 zł
Dochód łączny: 193.723,15 zł (miesięcznie – 16.143,60 zł)
Mienie ruchome: Skoda Octavia Kombi / 2012 rok o wartości 24 tys. zł
Kredyt: brak
Pełnione funkcje:
* indywidualna działalność gospodarcza – zawieszona;
* członek rady nadzorczej w Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. (od lipca 2020 do kwiecień 2022 r.)
* RADNY ZAPOMNIAŁ – w roku 2022 był wiceprezesem spółki Skarbu Państwa Jurajski Agro Fresh Park (od kwietnia 2022 do listopada 2022)

W następny numerze przedstawimy oświadczenia majątkowe kolejnych radnych.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content