Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Kto zarobił na mieście?

Któż by nie chciał mieć zatrzęsienia pieniędzy i pewności zawodowego jutra? Otóż nie wszyscy, bowiem są tacy, którzy już to osiągnęli.

Czteroletnia kadencja rządów prezydenta Matyjaszczyka i jego ekipy dobiega końca – pora na podsumowanie. Przyjrzyjmy się więc oświadczeniom majątkowym częstochowskich urzędników najwyższego szczebla, składanym na początku i na końcu ich kadencji. 
Z oświadczeń majątkowych wywnioskować można czy, a jeśli tak, to jak bardzo opłaca się zostać urzędnikiem i przez cztery lata otrzymywać niezgorszą pensję. Można w tych dokumentach znaleźć właściwie wszystko – historię fortun i finansowych upadków, czyli oszczędności, inwestycje, obrót nieruchomościami, historie kredytowe poszczególnych osób, a nawet upodobania motoryzacyjne… Dzięki oświadczeniom majątkowym wiemy, w jakich klitkach „gnieżdżą się” niektórzy z urzędników, a ilu mieszka na setkach metrów kwadratowych, oraz komu i o ile powiększyła się „przestrzeń życiowa”… dosłownie.

Przedstawiamy raport, który odpowiada na pytanie, czy warto być wysokiego szczebla urzędnikiem. I dlaczego tak bardzo…

Materiał powstał na podstawie oświadczeń majątkowych dostępnych na internetowej stronie Urzędu Miasta Częstochowy od 2010 do 2014.

Mirosław Soborak – zastępca prezydenta Częstochowy
ur. w Żytnie

oświadczenia złoż.: 2011 / 2014
* oszczędności: brak / brak
* nieruchomości: dom 193 mkw. + działka 750 mkw. = wartość 650.000 zł (współwłasność); gospodarstwo rolne 5,83 ha = wartość 90.000 zł (współwłasność) / te same w 2014 r.
* udziały: Edrotube Izostal and Partnerzy / te same w 2014 r.
* zatrudnienie: własna firma Navigator (zawieszona); Buczek HB ZPR (od 2010 r.) = 81.546,58 zł; Ferrum ZKS = 68.535,35 zł / MPK (członek rady nadzorczej od 2011 r.) = 42.485,02 zł; Urząd Miasta = 153.471,18 zł
* dochody: początek = 150.081,93 zł / 2013 r. = 195.956,20 zł
* mienie ruchome: Toyota z 2008 r. (współwłasność) / to samo w 2014 r.
* kredyty: hipoteczny Nordea Bank = 241.000 zł; ugoda z Węglozbyt = do spłaty 230.000 zł;  Lukas Bank – 77.000 zł / hipoteczny = ok. 190.000 zł; Lukas Bank = ok. 14.000 zł; konsumpcyjny WBK = ok. 116.000 zł

Jarosław Marszałek – zastępca prezydenta Częstochowy
ur. w Blachowni

oświadczenia złoż: 2010 / 2014
* oszczędności: 22.500 zł / 145.000 zł
* papiery wartościowe: brak / łączna wartość = 72.358 zł
* nieruchomości: dom 226 mkw. + działka 450 mkw. = wartość 450.000 zł (własność); mieszkanie 37,6 mkw. = wartość 110.000 zł (własność); działka (ogrody działkowe) = wartość 5.000 zł / dom, mieszkanie, działka jak w 2010 r. + dwie działki
* akcje: trzech firm = łączna wartość ok. 14.000 zł / te same w 2014 r.
* zatrudnienie: umowa o pracę = 88.271,85 zł; umowa zlecenie = 14.228,52 zł; dieta = 1.257,83 zł; wynajem mieszkania = 4.550 zł / Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji (członek zarządu od 2011 r.); OŚ. „Warta” (członek rady nadzorczej od 2011 r.) = łącznie 72.977,04 zł; umowa o pracę = 156.265,60 zł (a także wynajem mieszkania = 5.947 zł; rada programowa TP SA = 2.600 zł)
* dochody: początek = 108.308,20 zł  / 2013 r. = 237.789,64 zł
* mienie ruchome: brak / Citroen C4 z 1996 r. (1%); Citroen C5 z 2010 r. (50%)
* kredyty: brak / mieszkaniowy Nordea Bank = 44.458,72 zł

Ryszard Stefaniak – zastępca prezydenta Częstochowy
ur. w Katowicach

oświadczenia złoż.: 2011 / 2014
* oszczędności: 50.000 zł / brak
* nieruchomości: mieszkanie 46,70 mkw. = wartość 120.000 zł (współwłasność) / te same w 2014 r.
* zatrudnienie: gimnazjum nr 16 (styczeń 2011 r.) = ok. 6.600 zł; Urząd Miasta (od stycznia 2011 r.) =  20.760 zł / Urząd Miasta = 99.125,02 zł; AJD = 1.700, 22 zł
* dochody: początek = 27.360 zł / 2013 r. = 100.847,02 zł
* mienie ruchome: Honda z 2009 r. (współwłasność) / to samo w 2014 r.
* kredyty: brak / brak

Przemysław Koperski – zastępca prezydenta Częstochowy
ur. w Opolu

oświadczenia złoż: 2011 / 2014
* oszczędności: 20.000 zł; 20 CHF / 110.000 zł; 500 euro
* nieruchomości: dom 110 mkw. + działka 8 a = wartość 330.000 zł (współwłasność); 
mieszkanie 75 mkw. = wartość 370.000 zł (własność); garaż = wartość 20.000 zł (własność)
/ te same w 2014 r.
* zatrudnienie: wynagrodzenie ze stosunku pracy = 72.000 zł; wynagrodzenie z umów (o dzieło) = 16.500 zł)  / CzPK (członek rady nadzorczej od 2011 r.) = 43.902,96 zł; wynagrodzenie ze stosunku pracy = 149.401,51 zł
* dochody: początek = 88.500 zł / 2013 r. = 193.304,47 zł
* mienie ruchome: Skoda z 2007 r. / Skoda z 2012 r.
* kredyty: hipoteczny PKO BP = 290.000 zł; gotówkowy PKO BP = 17.000 zł / hipoteczny PKO BP = 65.500 euro

Wanda Kukla – zastępca prezydenta Częstochowy
ur. w Kłobucku

oświadczenie złoż.: 2014 r. (pierwsze)
* oszczędności: 122.000 zł
* nieruchomości: mieszkanie 47,7 mkw. = wartość 160.000 zł; działka 400 mkw. (ogrody działkowe) = wartość 30.000 zł
* akcje: pięciu firm = łączna wartość ok. 29.300 zł
* zatrudnienie: Centrum Projektów Rewitalizacji Katowice (rada nadzorcza w 2013 r.) = 8.820,50 zł; wynagrodzenie z UM (styczeń 2014 r.) = 8.154,87 zł; emerytura (styczeń 2014 r.) = 3.936,11 zł; wynagrodzenie z rady nadzorczej = 1.635 zł; trzynasta pensja z UM za 2013 r. = 3.154,86 zł)
* dochody: styczeń 2014 r. = 16.880,84 zł
* mienie ruchome: Golf z 2009 r.
* kredyty: brak

Roman Bolczyk, prezes miejskiej spółki MPK
ur. w Rybniku

oświadczenia złoż.: 2012 / 2014
* oszczędności: 56.700 zł / 304.242 zł
* nieruchomości: dom 183 mkw. = wartość 350.000 zł (własność); warsztat z magazynem 140 mkw. + działka = wartość 360.000 zł (własność) / mieszkanie 64 mkw. (umowa najmu); warsztat bez zmian z roku 2012
* zatrudnienie: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (członek rady nadzorczej w styczniu 2011 r.) = 1.090,35 zł; MPK (członek rady nadzorczej do września 2011 r.) = 27.805,06 zł / MPK (członek zarządu od 2011 r.); Hala Sportowa Częstochowa (członek rady nadzorczej do 2013 r.) = łączny dochód 210.799,67; działalność wykonywana osobiście = 18.292,90 zł
* dochody: początek = 28.895,41 zł / 2013 r. = 229.092,57 zł
* mienie ruchome: brak / brak
* kredyty: inwestycyjny ING Bank = 28.566,23 zł / brak

Rafał Lewandowski, prezes miejskiej spółki OŚ. „Warta”
ur. w Kamieńsku

oświadczenia złoż.: 2011 / 2014
* oszczędności: 170.000 zł; 500 euro / 260.000 zł; 1.000 euro
* nieruchomości: dom 108 mkw. + 1011 mkw. działka = wartość łącznie 160.000 zł (współwłasność); mieszkanie 46 mkw. = wartość 100.000 zł (współwłasność); działki = wartość ok.10.000 zł (współwłasność) / dom + działki jak w 2011 r. bez mieszkania
* zatrudnienie: OŚ. „Warta” (członek zarządu od 2011 r.) / pozostaje w 2014 r.
* dochody: początek = 19.017,35 zł (styczeń i luty 2011 r. = 15.417,35 zł; najem lokalu = 3.600 zł) / 2013 r. = 209.846,02 zł
* mienie ruchome: Audi A4 z 2004 r. / to samo w 2014 r.
* kredyty: brak / brak

Paweł Konieczny, prezes miejskiej spółki ZGM TBS
ur. w Blachowni

oświadczenia złoż.: 2013 / 2014
* oszczędności: 45.000 zł (współwłasność) / 55.000 zł (współwłasność)
* nieruchomości: dom 120 mkw. + działka 2350 mkw. = wartość 523.000 zł (współwłasność); udziały w dwóch budynkach; działka rolna 0,52 ha = wartość 5.000 zł / te same w 2014 r.
* zatrudnienie: ZGM (członek zarządu od 2013 r.) = 10.216,56 zł; umowa o pracę UM = 37.336,82 zł; umowa o pracę = 2.606,04 zł / ZGM (członek zarządu od 2013 r.) = 121.612,89 zł; OŚ „Warta” (członek rady nadzorczej od 2013 r.) = 17.934,18 zł; umowa o pracę UM = 57.056,82 zł; umowa o pracę = 5.389 zł)
* dochody: początek = 50.157,42 zł  / 2013 r. = 201.992,89 zł
* mienie ruchome: brak / Mitsubishi z 2011 r. (współwłasność)
* kredyty: hipoteczny Kredyt Bank = 15.000 zł; leasing samochodu Mitsubishi = 15.000 zł / brak

Marcin Kozak, prezes miejskiej spółki ARR
ur. w Częstochowie

oświadczenia złoż.: 2011 / 2014
* oszczędności: 5.000 zł / ok. 43.400 zł
* nieruchomości: mieszkanie 64 mkw. = wartość 180.000 zł (własność); działka 4.600 mkw. wraz z zabudowaniami = wartość 300.000 zł (współwłasność) / dom 167 mkw. + działka 4.600 mkw. = wartość ok. 600.000 zł (współwłasność)
* zatrudnienie: Politechnika Częstochowska (umowa o pracę) = 99.051,49 zł; ARR (umowa zlecenie i o dzieło) = 9.040 zł / ARR (członek zarządu od 2011 r.) = 176.220,08 zł; MPK (członek rady nadzorczej od 2013 r.) = 23.681,74 zł; SM Północ (członek rady nadzorczej do 2012 r.) = 638,75 zł; Politechnika Częstochowska = 112,60 zł; doradca prezydenta (UM 1/4 et.) = 13.242,62 zł
* dochody: początek = 108.091,49 zł / 2013 r. = 213.895,79 zł
* mienie ruchome: Toyota z 2010 r. (ok. 40.000 zł – współwłasność) / Toyota z 2010 r. (ok. 27.000 zł – współwłasność); Subaru z 2009 r. (ok. 55.000 zł – współwłasność)
* kredyty: hipoteczny ING Bank o wartości 300.000 zł (spłata do 2041 r.) / hipoteczny ING Bank do spłaty 31.984,28 zł; poręczenie wekslowe = pożyczka 51.982 zł

Damian Lewandowski, prezes miejskiej spółki Hala Sportowa Częstochowa
ur. w Częstochowie

oświadczenia złoż.: 2012 / 2014
* oszczędności: 29.000 zł / 40.000 zł
* akcje: STI GRUP i Rafako = łączna wartość 127,74 zł / STI GRUP  = wartość 580 zł
* nieruchomości: mieszkanie 39,2 mkw. = wartość 120.000 zł (własność) / te same w 2014 r.
* zatrudnienie: ZGM (członek rady nadzorczej od stycznia 2011 r.) = 27.020,63 zł; MOSiR = 43.310,39 zł / Hala Sportowa Częstochowa (członek zarządu od 2012 r.); ZGM (członek rady nadzorczej od 2011 r.) = łącznie 91.875,70 zł; MOSiR (umowa o pracę) = 46.745,54 zł; Zespół Szkół im. Biegańskiego (umowa o pracę) = 38,42 zł; AWF Katowice (umowa zlecenie) = 192 zł; AJD (umowa o dzieło) = 998,40 zł
* dochody: początek = 70.331,02 zł / 2013 r. = 139.850,06 zł
* mienie ruchome: brak / brak
* kredyty: gotówkowy Paribas Bank = 19.593,40 zł / gotówkowy Paribas Bank =  15.055 zł

Robert Kalinowski, prezes miejskiej spółki CzPK
ur. w Koniecpolu

oświadczenia złoż.: 2011 / 2014
* oszczędności: 4.000 zł / 65.727,85 zł (własność); 1.638,26 CHF (własność)
* nieruchomości: dom 300 mkw. + działka 0,1180 ha = wartość 380.000 zł (współwłasność); las 1,87 ha = wartość 10.000 zł  / te same w 2014 r. zwiększona wartość za las = 35.000 zł (współwłasność)
* zatrudnienie: CzPK (członek zarządu od 2011 r.) = brak danych; OŚ „Warta” (członek rady nadzorczej styczeń 2011 r.) = 1.972,57 zł; spółka z Kamieńska (członek rady nadzorczej do stycznia 2011 r.) = 807 zł / CzPK (członek zarządu od 2011 r.) = 185.038,08 zł; OŚ „Warta” (członek rady nadzorczej od 2011 r.) = 33.543,18 zł; umowa zlecenie = 2.160 zł; renta rodzinna = 7.656,30 zł
* dochody: początek = 2.779,57 zł / 2013 r. = 228.397,56 zł
* mienie ruchome: Seat z 2000 r. (współwłasność); Skoda z 2000 r. (współwłasność) / Seat z 2000 r. (współwłasność)
* kredyty: PKO BP = 126.983,23 CHF / hipoteczny PKO BP = 113.664,62 CHF

Oświadczenia majątkowe nierzadko nie odzwierciedlają rzeczywisty stan majątkowy wysokiej rangi urzędników. Dlatego też obowiązek ten obwarowany jest sankcjami – począwszy od odpowiedzialności służbowej, a na odpowiedzialności karnej skończywszy.

Udostępnij:

6 komentarzy

 • freelancer@gmail.com

  I to się nazywa “samorząd” miasta Częstochowy – obywatele płacą, a kolesie garną pod siebie. Porażająca niewspółmierność dochodów tego kolesiowego układu do obowiązków i odpowiedzialności. W spółkach komunalnych, działających w warunkach monopolu naturalnego, nie ma praktycznie żadnego ryzyka biznesowego, a transfery z budżetu miasta są codziennością (zwłaszcza dla MPK). W takich warunkach nic nie uzasadnia tak wysokich wynagrodzeń. Szczytem niegospodarności, wręcz skandalem, są wynagrodzenia w Agencji Rozwoju Regionalnego (Kozak, Szczeszek) czy Hali sportowej “Częstochowa” (Lewandowski, Łuszcz i kilkunastu pozostałych figurantów). To trzeba zmienić w najbliższym czasie. Taki Kozak Marcin z ARR – 213 tys. zł dochodów rocznie, jego zastępca Szczeszek Paweł – 179 tys. zł., a żadnych konkretnych efektów (nie licząc “śniadań z przedsiębiorcami”, reszta to dmuchanie w banie), zbędni ludzie. Równie wielkim skandalem jest zatrudnienie i wynagradzanie kompletnie bezproduktywnej III zastępcy Matyjaszczyka – Kukli Wandy. Marnotrawstwo publicznej kasy na ogromną skalę. To musi pieprznąć.

 • freelancer@gmail.com

  I to się nazywa “samorząd” miasta Częstochowy – obywatele płacą, a kolesie garną pod siebie. Porażająca niewspółmierność dochodów tego kolesiowego układu do obowiązków i odpowiedzialności. W spółkach komunalnych, działających w warunkach monopolu naturalnego, nie ma praktycznie żadnego ryzyka biznesowego, a transfery z budżetu miasta są codziennością (zwłaszcza dla MPK). W takich warunkach nic nie uzasadnia tak wysokich wynagrodzeń. Szczytem niegospodarności, wręcz skandalem, są wynagrodzenia w Agencji Rozwoju Regionalnego (Kozak, Szczeszek) czy Hali sportowej “Częstochowa” (Lewandowski, Łuszcz i kilkunastu pozostałych figurantów). To trzeba zmienić w najbliższym czasie. Taki Kozak Marcin z ARR – 213 tys. zł dochodów rocznie, jego zastępca Szczeszek Paweł – 179 tys. zł., a żadnych konkretnych efektów (nie licząc “śniadań z przedsiębiorcami”, reszta to dmuchanie w banie), zbędni ludzie. Równie wielkim skandalem jest zatrudnienie i wynagradzanie kompletnie bezproduktywnej III zastępcy Matyjaszczyka – Kukli Wandy. Marnotrawstwo publicznej kasy na ogromną skalę. To musi pieprznąć.

 • Anonim

  co tu komentować – wiecznie nienażarte świnie. Skąd oni biorą czas aby godzić ze sobą tyle etatów?!

 • Anonim

  co tu komentować – wiecznie nienażarte świnie. Skąd oni biorą czas aby godzić ze sobą tyle etatów?!

 • Anonim

  Dlaczego nie napiszecie o tym, jakich fałszerstw dopuścił się zastępca prezesa MPK w Częstochowie w swoich oświadczeniach majątkowych? O sprawie było informowane CBA i sprawa została zamieciona pod dywan.

 • Anonim

  Dlaczego nie napiszecie o tym, jakich fałszerstw dopuścił się zastępca prezesa MPK w Częstochowie w swoich oświadczeniach majątkowych? O sprawie było informowane CBA i sprawa została zamieciona pod dywan.

 • ssij.go@op.pl

  klika Sld-PO działa,własnie zwolnili Tomasza Jaskółę z liceum Trauguta za Kongres Wolnościowców i mówienie prawdy o włodarzach Czestochowy,zapraszam na publiczny profil Tomasza Jaskóły

 • ssij.go@op.pl

  klika Sld-PO działa,własnie zwolnili Tomasza Jaskółę z liceum Trauguta za Kongres Wolnościowców i mówienie prawdy o włodarzach Czestochowy,zapraszam na publiczny profil Tomasza Jaskóły

 • xyz@op.pl

  wiemy…listopad…

 • xyz@op.pl

  wiemy…listopad…

 • zorro_z@wp.pl

  A może by tak powyższe dane podać w formie tabeli?? Byłoby duuuużo czytelniej.. 🙂

 • zorro_z@wp.pl

  A może by tak powyższe dane podać w formie tabeli?? Byłoby duuuużo czytelniej.. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content