Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Kto odpowiada za to, że za śmieci zapłacimy więcej?

12,50 od mieszkańca za śmierci segregowane i 21 złotych za śmieci nieposegregowane – tyle mają wynieść opłaty za odpady komunalne w Częstochowie. Nowa taryfa zacznie obowiązywać od 1 lutego 2017 roku. Rozwścieczeni podwyżkami mieszkańcy pytają: „kto nam zafundował wyższe opłaty?” Odpowiadamy: radni. I publikujemy tabelę z przebiegu głosowania.

Podczas grudniowej sesji Rady Miasta Częstochowy, 26 radnych (na 28) zadecydowało o wyższych stawkach opłat za odpady komunalne, które dotkną wszystkich mieszkańców. Projekty uchwał (pierwsza [BR 14] – w sprawie stawek opłat za pojemniki określonej pojemności, druga [BR 15] – w sprawie metod i opłat za gospodarowanie odpadami) powstały z inicjatywy Wydziału Ochrony Środowiska urzędu miasta po konsultacjach z Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym. 
W uzasadnieniu projektów wprowadzających podwyżki czytamy: 
„(…) Z przeprowadzonej szczegółowej analizy trzyletniego okresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami organizowanego przez gminę (tj. od 01.07.2013 r. do 30.06.2016 r.) wynika, iż zwiększył się strumień i wielkość odbieranych odpadów komunalnych, w stosunku do przyjętych założeń wstępnych. (…) 
Ponadto:
– zwiększył się koszt usługi transportu odpadów od drugiego przetargu (tj. od 1 lipca 2015 r.), mimo iż wybrana oferta była najkorzystniejsza (najtańsza),
– wprowadzono zwolnienia w wysokości 50 % opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, w części dotyczącej gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej (osoby ubogie) oraz rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.”

Najwyraźniej te argumenty przekonały radnych, bo obie uchwały zostały pozytywnie przegłosowane i od 1 lutego wchodzą w życie. Zwolennicy lokalnego PiS-u twierdzą, że wnioski przeszły głosami radnych SLD i PO. I rzeczywiście koalicja rządząca miasta głosowała “za” podniesieniem opłat. Jeden z radnych PiS, pytany przez „7 dni” o powód “wstrzymania się” od głosu poradził nam, abyśmy sprawdzili wyniki głosowań. To zerknijmy.

Pierwsza uchwala [BR 14] przeszła 13 głosami, “przeciw” było 9 radnych, a od głosu “wstrzymało się” 4.
Druga uchwala [BR15] została przyjęta również 13 głosami, “przeciw” głosowało 7 radnych, a 6 ” wstrzymało się”. 

4 radnych „Mieszkańcy Częstochowy” konsekwentnie głosowało “przeciw” wprowadzeniu podwyżek za odbiór śmieci.
Natomiast za przyjęciem uchwał jednomyślnie głosowała cała koalicja SLD-PO. Nie mieli jednak przewagi w głosowaniach, bo nie uczestniczyło w nich 2 radnych SLD: Ewelina Balt i Ryszard Szczuka. Na sali sesyjnej było więc aktywnych 26 radnych. Wobec tego czyimi głosami podwyżki za odpady weszły? Gdyby nie 2 a 9 radnych PiS głosowało “przeciw”, to wraz z radnymi od Marandy, wynik głosowania wyniósłby 13 do 13 i uchwały nie weszłyby w życie. Płacilibyśmy tyle co teraz, czyli mniej – za segregowane 10,50, a za niesegregowane 12 złotych.

Co motywowało radnych, że głosowali “za” lub “przeciw”?

Radny Artur Gawroński (PiS):
„Każdy mieszkaniec Częstochowy, może zapoznać się z każdą uchwałą i uzasadnieniem, która jest uchwalana na sesji rady miasta. Odnośnie podwyżki za śmieci również takie uzasadnienie zostało przedstawione także do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia metody i stawki opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzasadnienie obejmuje między innymi zwiększenie kosztów usługi transportu odpadów od drugiego przetargu (tj. od 1 lipca 2015 r.), mimo iż wybrana oferta była najkorzystniejsza (najtańsza) i  wprowadzenie zwolnienia w wysokości 50 % opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości. W części dotyczącej gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej (osoby ubogie) oraz rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwolnienie o 50 % zostało wprowadzone dzięki klubowi PIS w radzie miasta i ze względu na to częstochowskie media całkowicie ten temat przemilczały. Do dziś mało kto z niego skorzystał i nie stanowił on podstaw do tak wysokiej podwyżki. Argumentem, który należy brać pod uwagę, jeśli chodzi o śmieci niesortowane jest na pewno poziom recyklingu, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązują one gminy do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.:
* poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo;
* poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70 % wagowo.”

Przemysław Wrona – w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej:

„Kwestia organizacji i zarządzanie systemem gospodarowania odpadami w Częstochowie to ważny i istotny problem, z którym jako radni Miasta dość często się spotykamy.
Najważniejszym argumentem CzPK, który Spółka prezentowała na komisjach i spotkaniach z radnymi było osiągnięcie przez Miasto współczynników poziomu recyklingu i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych. Dlatego ważna jest segregacja odpadów, co do której tak de fakto jesteśmy obligatoryjnie „zmuszani” przez instytucje rządowe oraz unijne. Stawki uchwalone w poprzedniej kadencji 10,50 zł od osoby za segregowane odpady i 12 zł za niesegregowane spowodowały, że mieszkańcy nie byli zainteresowani segregacją. Trzeba przyznać, że zbyt mała różnica nie zachęcała do tego. To się tyczy wielu miast w Polsce, które by zachęcić swoich mieszkańców do segregowania odpadów są w trakcie wprowadzania zmian do wcześniejszych uchwał. W Częstochowie radni również podjęli decyzje o zwiększeniu różnicy opłaty między segregowaniem, a nie segregowaniem odpadów.
W ocenie Spółki CzPK (i tak to też było argumentowane nam radnym) kwestia podniesienia z kwoty 10,50 zł od osoby na 12 złotych za segregowanie odpadów związana jest ze zwiększeniem się odpadów w mieście Częstochowa o około 5.000 ton rocznie oraz tym, że wzrosły ceny za odbiór odpadów. W kontrakcie 2013-2015 cena za odbiór to 143,31 zł za tonę, a w obecnym kontrakcie 1 lipiec 2015 – 30 czerwiec 2017 cena za odbiór tony to 193,32 zł.
Należy także dodać, że Rada Miasta obniżyła ceny za pojemniki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i segregujących odpady, aby także zachęcić właścicieli firm do segregowania odpadów.
Warto również podkreślić, że miasto zwiększyło częstotliwość wywozu odpadów zmieszanych w okresie letnim, wprowadziło całoroczny wywóz popiołów oraz wedle zapewnień będzie przejmować pojemniki na odpady, które do tej pory były własnością firmy wywożącej odpady.
Ponadto, zwiększyła się na terenie miasta liczba dużych kontenerów na odpady zielone z 5 w 2013 roku do 40 w 2017.
Bardzo uważnie będę się przyglądał realizacji zadania, jakie CzPK wykonuje dla Miasta i mam nadzieję, że stawki za odpady w Częstochowie z roku na rok nie będą rosnąc, a być może właśnie dzięki temu, że większość z nas będzie segregować odpady uda się obniżać uchwalone opłaty. Obiektywnie trzeba przyznać jak pokazują statystyki – częstochowskie ceny są jednymi z najniższych w kraju w miastach na prawach powiatu o porównywalnej wielkości – co nie znaczy, że nie możemy mieć ich jeszcze niższych, bo myślę, że tego byśmy sobie wszyscy życzyli.”

Radny Dariusz Kapinos (SLD):

„Nowa, wyższa stawka skierowana jest głównie dla osób lub firm niesegregujących odpadów. Warto przypomnieć, iż wszystkie Polskie miasta, muszą osiągać dużo wyższe poziomy odzysku niż obecnie. Zróżnicowanie wysokości opłaty powinno zachęcić mieszkańców oraz firmy do selektywnej zbiórki odpadów. Do kosztów podwyżki należy dodać, że Gmina Miasto Częstochowa tak szeroko obsługuje mieszkańców w zakresie odbioru odpadów zielonych w postaci 46 kontenerów na odpady zielone, zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych.”

Z wypowiedzi radnych SLD i PO wynika, że wzrosły koszty, więc mieszkańcy muszą je pokryć. Tylko czy ktokolwiek – od prezydenta Matyjaszczyka (SLD) po radnych – zapytał o zdanie mieszkańców?

Udostępnij:

11 komentarzy

 • częstochowianka

  Z wielką ochotą dokonałabym segregacji radnych miejskich,tych głosujących za i tych co się wstrzymali od głosowania wywaliłabym na wysypisko śmieci.

 • częstochowianka

  Z wielką ochotą dokonałabym segregacji radnych miejskich,tych głosujących za i tych co się wstrzymali od głosowania wywaliłabym na wysypisko śmieci.

 • olek@wp.pl

  Brawo!

 • olek@wp.pl

  Brawo!

 • Anonim

  Przecież tą koalicję PO,SLD,PiS widać nawet jak się jest ślepym Głos”Wstrzymał się”jest- za.Kolejny skandal a ” negocjacje” ochrony srodowiska ze Smieciowiskiem miały przebieg z z góry ustalony-kurier przyniósł pismo z nowymi cenami. Czy bez nowego przetargu można podnieść ceny?Może jest w tym mieście jakiś prawnik żeby mieszkańcy szli w spór zbiorowy z Gminą.Nie dajmy się bezprawiu ,obłudzie Gawrońskich i całemu towarzystwu.Szybko skrócić kadencję a dwie kadencje następne z działaniem wstecz!!

 • Anonim

  Przecież tą koalicję PO,SLD,PiS widać nawet jak się jest ślepym Głos”Wstrzymał się”jest- za.Kolejny skandal a ” negocjacje” ochrony srodowiska ze Smieciowiskiem miały przebieg z z góry ustalony-kurier przyniósł pismo z nowymi cenami. Czy bez nowego przetargu można podnieść ceny?Może jest w tym mieście jakiś prawnik żeby mieszkańcy szli w spór zbiorowy z Gminą.Nie dajmy się bezprawiu ,obłudzie Gawrońskich i całemu towarzystwu.Szybko skrócić kadencję a dwie kadencje następne z działaniem wstecz!!

 • olek@wp.pl

  Czy ktoś wypełniał deklarację o korekcie deklaracji? DO 1
  Urząd Skarbowy się chowa 6 stron!
  Gdzie to wrzucą?, segregacja niezbędna!
  Skandal, skandal, skandal!

 • olek@wp.pl

  Czy ktoś wypełniał deklarację o korekcie deklaracji? DO 1
  Urząd Skarbowy się chowa 6 stron!
  Gdzie to wrzucą?, segregacja niezbędna!
  Skandal, skandal, skandal!

 • Eckonomik

  Radni gminy tak lekko uchwalają podwyżki dla mieszkańców,a moje pytanie brzmi czy radni płacą za śmieci? na pewno nie,a podwyżka za śmieci to jest tylko pretekst,żeby wyłudzić pieniądze,na pensję dla kolesi,którzy byli by na bezrobotnym,ale K.M.o nich dba i szuka pieniędzy ,przecież za darmo nie będą siedzieć na sztucznie tworzonych stanowiskach pracy prawda?a za chwile podniosą wodę,za powietrza śmierdzące też zapłacimy,a pan prezydent dalej będzie umarzał podatki firmom zagranicznym nie 36 milionów rocznie a dwa razy więcej i wszyscy mieszkańcy będą szczęśliwi i znów zagłosują na tych samych radnych i na tego samego prezydenta ,bo naszym mieszańcom ten smog zatruł mózg i godzą się na wszystko,co “radni” i KM robią są bezkarni i prawo,szacunek,empatia ich nie dotyczy bo niewiedzą co to jest

 • Eckonomik

  Radni gminy tak lekko uchwalają podwyżki dla mieszkańców,a moje pytanie brzmi czy radni płacą za śmieci? na pewno nie,a podwyżka za śmieci to jest tylko pretekst,żeby wyłudzić pieniądze,na pensję dla kolesi,którzy byli by na bezrobotnym,ale K.M.o nich dba i szuka pieniędzy ,przecież za darmo nie będą siedzieć na sztucznie tworzonych stanowiskach pracy prawda?a za chwile podniosą wodę,za powietrza śmierdzące też zapłacimy,a pan prezydent dalej będzie umarzał podatki firmom zagranicznym nie 36 milionów rocznie a dwa razy więcej i wszyscy mieszkańcy będą szczęśliwi i znów zagłosują na tych samych radnych i na tego samego prezydenta ,bo naszym mieszańcom ten smog zatruł mózg i godzą się na wszystko,co “radni” i KM robią są bezkarni i prawo,szacunek,empatia ich nie dotyczy bo niewiedzą co to jest

 • bonzo

  W przyszłym roku wybory samorządowe,będzie okazja żeby podziękować śmieciowym pyszałkom,którzy maja za nic mieszkańców miasta.
  Do dupy z takimi radnymi.

 • bonzo

  W przyszłym roku wybory samorządowe,będzie okazja żeby podziękować śmieciowym pyszałkom,którzy maja za nic mieszkańców miasta.
  Do dupy z takimi radnymi.

 • Anonim

  dlaczego tak zdrożał odbiór śmieci w sobuczynie. Czyżby znowu zatrudniali jakieś partyjne śmieci ?

 • Anonim

  dlaczego tak zdrożał odbiór śmieci w sobuczynie. Czyżby znowu zatrudniali jakieś partyjne śmieci ?

 • mieszkaniec Częstochowy

  Bo kasa jest potrzebna dla nowego doradcy Matyjaszczyka.Od stycznia 2017 robotę dostał Robert Majer,doradca od informatyki i komunikowania.Tak się dzieje, kiedy na prezydenta miasta wybiera się beton partyjny.

 • mieszkaniec Częstochowy

  Bo kasa jest potrzebna dla nowego doradcy Matyjaszczyka.Od stycznia 2017 robotę dostał Robert Majer,doradca od informatyki i komunikowania.Tak się dzieje, kiedy na prezydenta miasta wybiera się beton partyjny.

 • Robert Majer

  Miło mi, że mam fana 😉

 • Robert Majer

  Miło mi, że mam fana 😉

 • Anonim

  czyli przyjacielska koalicja trzyma się koryta. Czy jest tu miejsce dla jakiejkolwiek opozycji ?

 • Anonim

  czyli przyjacielska koalicja trzyma się koryta. Czy jest tu miejsce dla jakiejkolwiek opozycji ?

 • bonzo

  Panie Majer, czy ma pan na myśli rudego Krzysia?

 • bonzo

  Panie Majer, czy ma pan na myśli rudego Krzysia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content