Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Konkurs “Ekologiczna Zagroda 2024”

Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłosił Powiatowy Konkurs „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2024”. Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a także upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie ochrony środowiska. Zgłoszeń można dokonywać do 6 maja br.

Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie.

Warunki uczestnictwa w konkursie „Ekologiczna Zagroda 2024”

* Położenie zagrody na obszarach wiejskich powiatu częstochowskiego.

* Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie na piśmie według wzoru (zał. 1. do Regulaminu Konkursu – Karta Zgłoszenia) dokonane przez właściciela zagrody w wyznaczonym terminie Konkursu.

* Zgłoszenia dokonuje Wójt/Burmistrz Gminy.

* W przypadku braku zgłoszenia przez Wójta/Burmistrza Gminy w terminie do 6 maja 2024 r., zgłoszenia dokonuje się przy udziale pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Śląskiej Izby Rolniczej, pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

* Do konkursu każda z gmin powiatu częstochowskiego zgłasza 1 zagrodę.

* Zajęcie I, II, III miejsca powoduje ograniczenie w możliwości działu zagrody w konkursie przez kolejne 3 lata.

* Warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa w Konkursie jest przyjęcie przez właściwą Komisję Konkursową Karty Zgłoszenia z wyrażoną zgodą, potwierdzoną własnoręcznym (czytelnym) podpisem przez właściciela/współwłaścicieli zagrody, akceptującym regulamin Konkursu i zawarte w zał. 1 Karta Zgłoszenia – oświadczenia

Nagrody

Organizator ustanowił pulę na nagrody, wyróżnienia i uczestnictwo w wysokości 15.000 zł, z następującym przeznaczeniem:

* za zajęcie I – miejsca nagroda/y rzeczowa o wartości do 5.000 zł

II – miejsca nagroda/y rzeczowa o wartości do 3.000 zł

III – miejsca nagroda/y rzeczowa o wartości do 2.000 zł

* na wyróżnienia – kwotę 3.000 zł (5 wyróżnień rzeczowych po ok. 600 zł)

* upominki za udział – na kwotę łączną 2.000 zł.

Ustalenie laureatów nagród i wyróżnień następuje na podstawie oceny punktowej dokonanej przez Komisję Konkursową w oparciu o przeprowadzone wizje w zagrodach.

red.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content