Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Kolejne głosy sprzeciwu wobec planu odwołania dyrektor OPK Gaude Mater

Nowo wyremontowana i rozbudowana Filharmonia Częstochowska wedle planów magistratu ma wchłonąć Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater i objąć swoją kuratelą prestiżowy Festiwal Muzyki Sakralnej z 20-letnią tradycją. Przeciwko wszczętej przez prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka  procedurze odwołania Małgorzaty Nowak ze stanowiska dyrektora OPK Gaude Mater występują zarówno dostojnicy kościelni, jak i częstochowscy radni. Głosy sprzeciwu napływają także spoza Częstochowy. Najświeższe weto w tej sprawie zgłasza ks. prof. dr hab. Andrzej Zając, profesor zwyczajny Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przedstawiamy fragmenty jego listu otwartego, adresowanego do Prezydenta Częstochowy.

Od  pewnego czasu dochodziły do mnie informacje, potwierdzone  na ostatnim czerwcowym (16 czerwca br.) posiedzeniu Rady, o zamiarze przeniesienia Festiwalu do Filharmonii Częstochowskiej, oraz  istotnej zmianie profilu działalności Ośrodka. Nietrudno się domyślić, że za tymi działaniami kryje się likwidacja zarówno Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” jak i Ośrodka Kultury, który od wielu lat jest jego organizatorem. O osiągnięciach Festiwalu i jego znaczeniu dla polskiej kultury nie wspominam, uczynili to inni w przesłanych na Pana ręce listach protestacyjnych. Wyrażam solidarność ze wszystkimi głosami sprzeciwu znanych ludzi kultury i instytucji wobec tych działań Pana Prezydenta. Mają one znamiona niechlubnej walki z polską kulturą i są działaniami szkodliwymi nie tylko dla lokalnej społeczności, ale dla całej Polski. Zjawisko to, obserwowane obecnie w naszym kraju,  jest wielce niepokojące i stanowi niebezpieczny przejaw braku wrażliwości władz zarówno centralnych jak i wielu lokalnych na wartości narodowe, duchowe i kulturowe, które są istotnymi elementami naszej tożsamości narodowej.  W to zdecydowanie negatywne zjawisko wpisują się także Pańskie działania.
    Czy działania Pana Prezydenta, o których mowa wyżej, nie są przejawem „poprawności politycznej”, która  – niestety – w dzisiejszych polskich realiach stała się jedynym  kryterium wartości? Czy nie jest to walka z wartościami kulturowymi, duchowymi i religijnymi, którym przez lata służył Festiwal „Gaude Mater”, promując ideę dialogu kultur i wielkich religii świata?  A może „razi” Pana  sama nazwa Festiwalu „Gaude Mater” odwołująca się do hymnu ku czci św. Stanisława z  XIII, który obok pieśni „Bogurodzica” jest najczcigodniejszym pomnikiem naszej muzycznej  narodowej kultury, śpiewanym do dziś podczas uroczystych inauguracji roku akademickiego na wszystkich wyższych uczelniach w Polsce?  Czy nie jest to  przejaw Pańskiej na wskroś ideologicznej postawy wrogiej wartościom duchowym, narodowym i religijnym?  Czy Pańskie działania w opisanej wyżej materii, jako przedstawiciela określonej opcji politycznej nie są realizowaniem poleceń mocodawców? Pytania te same cisną się na usta w kontekście podejmowanych przez Pana działań.
Jako członek Rady Artystycznej Festiwalu mam prawo, co więcej,  obowiązek zabrać głos w tej sprawie i zaprotestować przeciwko podjętym przez Pana krokom zmierzającym do likwidacji znakomicie działającej placówki kultury jakim jest Ośrodek Kultury „Gaude Mater” i Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, organizowany przez tenże Ośrodek od wielu lat.
Mam świadomość, że głos mój może dla Pana niewiele znaczyć i może go Pan zupełnie zignorować. Niech jednak pozostanie śladem – wśród innych głosów –głosem protestu w obronie słusznej sprawy: naszej polskiej i religijnej kultury.
Swoją pracę w Radzie Artystyczno-Programowej Festiwalu „Gaude Mater” uważałem zawsze  za zaszczyt i wyróżnienie. Jeżeli jednak Pańskie zamiary – mimo licznych głosów sprzeciwu –  zostaną urzeczywistnione, będę zmuszony z żalem opuścić to szanowne gremium.

Z poważaniem 
Ks. prof. dr hab. Andrzej Zając

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content