Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Każdy z nas może zostać wariatem – ciąg dalszy

NASZ TEMATSzpital odpowiada na zarzuty pacjenta – za pośrednictwem Tygodnika Kilka dni temu opublikowaliśmy wywiad z osobą, która podczas rozmowy z nami przebywała w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku. Pan Adrian, na stałe mieszkający w Częstochowie, przez rodzinę i znajomych uważany jest za całkowicie zdrowego na ciele i umyśle. Wiele lat temu co prawda uniknął komplikacji życiowych, zasłaniając się chwilową niepoczytalnością, ale na ile była to potrzeba chwili, a na ile realna choroba – wie tylko pan Adrian. Tak czy inaczej, sprytny unik dzięki dokumentom o stanie depresyjnym, kiedyś uratował go z opresji, dziś zamknął w psychiatryku. Wypowiedział się pacjent – teraz czas na szpital.A tak swoją drogą: ile pieniędzy jest przeznaczanych na pacjentów np. neurologii, ortopedii etc, a ile na pacjentów psychiatrii?

Z relacji naszego bohatera wynika, że ani lekarze ani dyrekcja szpitala nie chcą z panem Adrianem rozmawiać, a tym bardziej udzielać mu informacji o jego stanie zdrowia. Postanowiliśmy zrobić to za niego, licząc, że może z nami szpital zechce „pomówić”.

Na pytania dotyczące pana Adrian w imieniu szpitala wypowiedziała się Justyna Szreter, rzecznik prasowy SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku:

„Uprzejmie wyjaśniamy, że w związku z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz obowiązującą nas tajemnicą lekarską nie jesteśmy upoważnieni do przekazywania informacji na temat poszczególnych pacjentów. Tajemnicą tą objęte są zarówno wyniki przeprowadzonych badań pacjenta, jak i diagnoza postawiona na ich podstawie, a także historia choroby pacjenta, dokumentacja medyczna oraz metody leczenia. Szpital nie ma także prawa przekazać informacji o tym, czy wskazana osoba jest lub była pacjentem szpitala. Wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia należą do grupy danych wrażliwych, które są szczególnie chronione przepisami prawa. Prosimy o zrozumienie obowiązujących nas przepisów. Wobec powyższego, możemy jedynie przekazać Pani informacje ogólne dotyczące obowiązujących w Szpitalu procedur.”

– Kto decyduje i kiedy oraz jakie warunki musi spełnić pacjent, by wyjść z państwa szpitala na przepustkę? 
[Przypominamy, że pan Adrian chciałby na kilka godzin opuścić szpital, by stawić się na niezbędne badania kierowcy zawodowego, którym jest]

„Pacjentowi w trakcie pobytu w Szpitalu (z wyjątkiem pobytu w oddziale IX – psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu) może być udzielona przepustka, zgodnie z warunkami udzielania przepustek określonymi w Zarządzeniu nr 76/2016/PRC-EPM/MED/34 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury „Zasady korzystania z wolnego wyjścia, przepustki, treningu rehabilitacji domowej oraz postępowanie w przypadku samowolnego oddalenia się pacjenta ze szpitala psychiatrycznego”.
Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 76/2016/PRC-EPM/MED/34 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury „Zasady korzystania z wolnego wyjścia, przepustki, treningu rehabilitacji domowej oraz postępowanie w przypadku samowolnego oddalenia się pacjenta ze szpitala psychiatrycznego” pacjenci oddziałów psychiatrii sądowej maja prawo jedynie do wyjścia na teren Szpitala pod opieką personelu oraz do przepustki z ważnych przyczyn losowych (np. ślub, pogrzeb) oraz ze względów terapeutycznych. Pacjent, a by skorzystać z przepustki musi być w dobrym stanie psychicznym. Dodatkowo, wymagana jest także ocena kierownika danego oddziału na którym przebywa pacjent ubiegający się o przepustkę, zgodnie z art. 204 d Kodeksu karnego wykonawczego.
Wskazanie do udzielenia przepustki pacjentom oddziałów psychiatrii sądowej określa zespół terapeutyczny oddziału w składzie: kierownik oddziału, lekarze oddziału, psycholog, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, a zezwolenia udziela kierownik zakładu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu terapeutycznego oddziału Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku.
Szpital, podczas udzielania zgody na przepustkę, uwzględnia wyjątkowe sytuacje, okoliczności i zdarzenia, jeżeli istnieje taka możliwość.”

– Jakie środki (w jakiej wysokości) otrzymuje szpital za jednego pacjenta oddziału X, na którym jest pan Adrian i kto je wypłaca?
„Źródłem przychodów oddziału X – psychiatrii sądowej jest zawarta umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia. Wartość zakontraktowanego osobodnia wynosi 216,32 zł [6.489 złotych miesięcznie – przyp. red.].
Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach zawartej umowy, wypłaca środki przysługujące Szpitalowi Psychiatrycznego w Rybniku za hospitalizację pacjenta.”

– Jakie koszty ponosi szpital na utrzymanie jednego pacjenta oddziału X?
Koszt utrzymania jednego pacjenta oddziału X – psychiatrii sądowej wynosi 227,85 zł/osobodzień (dane za I kwartał 2018 r.).

– Jaki jest średni czasookres przebywania pacjenta na oddziale X i ilu pacjentów jest na oddziale?
„Średni czas pobytu pacjenta w oddziale X – psychiatrii sądowej wynosi ok. 242 dni (dane uśrednione za 2017 r.).
Oddział X – psychiatrii sądowej liczy 39 łóżek. W Szpitalu przebywa łącznie 851 (stan na dzień 5.06.2018 r.) pacjentów, w tym w oddziałach dziennych 37 osób.”

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content