Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Jura odwołuje „dobrą zmianę”

Zmiany w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jura” stały się faktem. Rada nadzorcza opublikowała komunikat o usunięciu nowego prezesa ze stanowiska. W piśmie do członków SM „Jura” czytamy: „Rada Nadzorcza, mając na uwadze Państwa dobro i czując się odpowiedzialna za powołanie Tadeusza Koćwina na Prezesa Zarządu wskazuje, iż podjęła jednogłośnie uchwałę o jego odwołaniu z powodu rażącego niewywiązywania się ze swoich statutowych i ustawowych obowiązków, wprowadzania mieszkańców w błąd co do wysokości zadłużenia na rzecz RFG S.A. oraz braku zaufania co do rzetelności i prawdziwości prowadzonej gospodarki finansowej Spółdzielni.” W pomoc mieszkańcom zaangażował się Hubert Pietrzak, wiceprezes częstochowskich struktur Kukiz`15. – Przykro mi było patrzeć na udręczonych mieszkańców, którzy są notorycznie mamieni obietnicami bez pokrycia przez kolejne zarządy SM „Jura” – mówi Pietrzak.

O sprawie SM „Jury” zrobiło się głośno po tym, gdy na wniosek wierzyciela – spółki Skarbu Państwa Regionalnego Funduszu Gospodarczego – do mieszkańców z ulicy Palmowej zapukał komornik, domagając się spłaty zadłużenia spółdzielni. W wyniku tych zawirowań poleciały głowy. Stanowisko stracił ówczesny prezes spółdzielni Zenon Jakubczak, którego zastąpił Tadeusz Koćwin. Teraz, po kilku miesiącach i on, decyzją rady nadzorczej, został odwołany z funkcji prezesa.

– Kilka dni temu w Szkole Podstawowej 49 doszło do spotkania rady nadzorczej z mieszkańcami i zarządem SM „Jura”, był też wiceprezes RFG, Artur Sokołowski, były radny z listy PiS. Ja natomiast reprezentowałem posła Tomasza Jaskółę. Jestem wstrząśnięty sytuacją, jaka panuje w spółdzielni, a mianowicie brakiem jakiejkolwiek współpracy pomiędzy byłym już zarządem, a radą nadzorczą. Bulwersuje mnie to, że nie została rozwiązana sprawa własności gruntów, na których stoją bloki. A przypomnę: budynki są własnością spółdzielni, a część działek, na których są usadowione są własnością RFG. Od dawna mieszkańcy SM „Jura” mają do czynienia z pustosłowiem zarządu, który nie pozyskał od RFG gruntów na rzecz spółdzielni do dnia dzisiejszego. 
Podczas ostatniego spotkania z członkami spółdzielni padło dużo zarzutów ze strony mieszkańców. Uważam, że sytuacja jest do uratowania. Przypomina to wydarzenia, które miały miejsce na Politechnice Częstochowskiej, gdzie dzięki moim działaniom, ujawniającym szereg nieprawidłowości, prorektor ds. nauczania musiał zrezygnować z funkcji. Sprawa „Jury” wymagała będzie jednak ogromnego zaangażowania nowego zarządu i przede wszystkim przeprowadzenia rzetelnej lustracji SM „Jura”, by ustalić faktyczną sytuację finansową spółdzielni oraz zweryfikować oskarżenia wysuwane pod adresem odwołanego prezesa. Na marginesie dodam, że był on tajnym współpracownikiem służb PRL. 
Taki wniosek o przeprowadzenie lustracji przez Krajową Radę Spółdzielczą lub Związek Rewizyjny wystosowałem i w najbliższych dniach przekażę na ręce rady nadzorczej SM „Jura” – informuje Hubert Pietrzak.

Komunikat Rady Nadzorczej SM „Jura”
„Szanowni Członkowie i Mieszkańcy SM JURA w Częstochowie,
Rada Nadzorcza SM JURA w Częstochowie mając na uwadze Państwa dobro i czując się odpowiedzialna za powołanie Tadeusza Koćwina na Prezesa Zarządu wskazuje, iż w dniu 9 marca 2017 roku podjęła jednogłośnie uchwałę numer 1 o treści:
„Na podstawie § 81 ust. 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej JURA w Częstochowie odwołuje Prezesa Zarządu Tadeusza Koćwina z dniem podjęcia uchwały z powodu:
1. zaprzestania współpracy z Radą Nadzorczą (…), a tym samym sprzeniewierzenia się Zarządu obowiązkom wynikającym z pkt. 25 Uchwały nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 1.10.2016r.
2. wprowadzania Członków i Mieszkańców w błąd, co do podstaw prawnych funkcjonowania Rady Nadzorczej podważając legalność „żądań kierowanych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni wobec Zarządu”,
3. deprecjonowania czynności kontrolnych i nadzorczych podejmowanych przez Radę Nadzorczą, na podstawie § 74 pkt 2 Statutu Spółdzielni nazywając je represyjnymi i zarzucając Radzie Nadzorczej „nierozumienie przepisów prawa ze strony organu kontrolnego”,
4. podważania autorytetu Rady Nadzorczej poprzez oskarżanie Rady o prowadzenie agresywnej retoryki, kierowaniu wobec Zarządu ciągłych pretensji i nieuzasadnionych prawnie zastrzeżeń i budowaniu tzw. „konfliktu”. Natomiast to Zarząd nie realizując zaleceń Rady budował, jak to Sam określił „konflikt” i nerwową atmosferę na posiedzeniach Rady.
5. swoimi agresywnymi działaniami, wzmożonymi po odbytym w dniu 6.02.2017r. zebraniu z mieszkańcami, poprzez publikację Swojego „Listu otwartego” na stronie internetowej spółdzielni czy wrzucenie do skrzynek pocztowych ponownie tego Listu wraz z kopią pisma do Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, buduje nieprzychylny i wrogi stosunek mieszkańców wobec Rady. Działaniami tymi i rozpowszechnianiem nieprawdziwych komentarzy odnośnie pracy Rady Nadzorczej, dyskredytuje jej działania jako organu kontrolnego i nadzorującego pracę Zarządu. Ponadto upublicznianiem takich nieprawdziwych informacji narusza dobra osobiste poszczególnych członków Rady Nadzorczej,
6. rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w sprawie wysokości dokonanej na dzień 6.02.2017r. spłaty zobowiązań finansowych na rzecz RFG S.A. poprzez podanie kwoty 271 tys. zł jako pozostałej jeszcze do spłacenia zamiast 322 tys. zł.
7. zawarcia niekorzystnej dla Spółdzielni umowy zlecenia z adwokatem obsługującym posiedzenia Zarządu (par. 5 pkt. 5 i 6 oraz par. 7 pkt. 2 i 3),
8. dokonania księgowego rozliczenia własnej delegacji służbowej, bez uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej,
9. samodzielnego podjęcia decyzji o wykonaniu bilansu za 2015r. i samodzielnego (bez zebrania ofert) dokonania wyboru biegłej, czym naraził Spółdzielnię na poniesienie dodatkowego wydatku w miesiącu grudniu 2016r. Rada nie znajduje żadnego uzasadnienia takiego działania, nie zlecała tej czynności i nie podejmowała uchwały wyboru biegłej. Ponadto działanie takie uznaje za bezpodstawne w obliczu złożenia w dniu 21.10.2016r. do KRS sprawozdania finansowego za 2015r.

Ponadto zachodziła konieczność rozpoznania skargi członka Spółdzielni (data wpływu 3.03.2017 roku) na działalność Zarządu.
Mając na uwadze uregulowania zawarte w Statucie Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwałą numer 2 z dnia 9 marca 2017 wyznaczyła jednego ze swych członków do pełnienia funkcji członka Zarządu do czasu wyboru nowego Zarządu wyłonionego w drodze konkursu.
Z poważaniem
Rada Nadzorcza SM JURA w Częstochowie.”

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content