Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Jasne, że kampania wyborcza już się zaczęła

Więcej, głośniej, drożej = nierealnieCzy Częstochowa to miasto bogate? Lekką ręką magistrat wydaje setki tysięcy (dokładnie 362 tysiące złotych) na promowanie nierealnej dziś idei utworzenia województwa częstochowskiego. Jednocześnie niejednokrotnie odmawia finansowania przedsięwzięć czy inwestycji, inicjowanych przez mieszkańców, zasłaniając się brakiem pieniędzy w budżecie miasta. Gdzie leży prawda? To w końcu pieniądze są, czy ich nie ma? Chyba, że znaczenie ma dla kogo?  

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk (SLD) sprytnie, a co ważniejsze skutecznie przechwycił temat utworzenia województwa częstochowskiego, zainicjowany niegdyś przez posła Szymona Giżyńskiego (PiS). Jak mawia klasyk: „prezydent wszedł w nieswoje buty i to o kilka numerów za duże.”
Dla mieszkańców Częstochowy, zwłaszcza tych, którym marzy się utworzenie województwa częstochowskiego, nie ma znaczenia, co i kto powiedział – liczy się efekt końcowy. Politycy myślą jednak inaczej. Im się wydaje, że gadaniem po próżnicy o województwie, zjednają sobie wyborców (od ponad 15 lat rozprawia o tym poseł Giżyński, a od przeszło dwóch słyszymy to samo w wykonaniu prezydenta Matyjaszczyka). Dopóki bajdurzenie jest jedynie sposobem na zdobycie elektoratu to nic specjalnie złego się nie dzieje – prócz tumanienia kilku naiwniaków. Sprawa nabiera jednak innego znaczenia, gdy w grę wchodzą pieniądze, zwłaszcza publiczne. 
Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wydał już niemałą sumkę na lansowanie idei utworzenia województwa, a przy tym i siebie samego. Ponad 360 tys. zł znalazłoby z pewnością inne, ważniejsze dla częstochowian zastosowanie. 
Redakcja „7 dni” zwróciła się do magistratu z pytaniami o sens i koszty, przeprowadzanych akcji.

Jakie działania podejmował magistrat w związku z akcją utworzenia województwa częstochowskiego?
„Inspiracją do przygotowania i realizacji kampanii promującej ideę przywrócenia Województwa Częstochowskiego „Jasne, że Województwo Częstochowskie!” były wystąpienia i deklaracje polityków oraz przedstawicieli Częstochowy w parlamencie. Hasło powrotu dawnego województwa wielokrotnie, w różnych kontekstach, pojawiało się w debatach społecznych, politycznych i akademickich dotyczących roli Częstochowy w Województwie Śląskim oraz jej znaczenia dla sąsiednich miejscowości. 
Ideą organizowanej kampanii jest przekonanie władz centralnych do zmiany obecnego podziału administracyjnego i nadania Częstochowie statusu miasta wojewódzkiego oraz przypomnienie politykom o złożonych deklaracjach i aspiracjach mieszkańców Częstochowy. Celem kampanii było więc m.in. zaangażowanie bezpośrednie mieszkańców miasta do walki o korektę obecnego podziału administracyjny Polski, zachęcenie częstochowian do poparcia oraz masowego przesyłania listu otwartego do premier Rządu RP Pani Beaty Szydło w sprawie przywrócenia Województwa Częstochowskiego; wzmocnienie więzi mieszkańców z miastem; uwypuklenie odmienności kulturowej Częstochowy od Śląska, do którego została przyporządkowana; szeroka prezentacja największych walorów miasta, m.in. lokalizacji w jurajskim otoczeniu, osiągnięć sportowych i dorobku artystycznego, potencjału gospodarczego.
DZIAŁANIA:
Realizację kampanii rozpoczął apel prezydenta miasta o poparcie inicjatywy przywrócenia Województwa Częstochowskiego i masową wysyłkę listu otwartego do kancelarii pani premier. Do akcji przyłączyła się Młodzieżowa Rada Miasta Częstochowy, a stosowne stanowisko w tej sprawie przyjęła Rada Miasta Częstochowy. 
Później prezydent wysłał list do Prezydenta RP, a także kolejny list do Pani Premier.
Do włączenia się w kampanię „wojewódzką” gmina wraz z partnerami zachęcała organizując różnorodne eventy. Pod hasłem „Jasne, że Częstochowa” odbyły się m.in.:
– Maraton 42-200 Częstochowskie
– Mistrzostwa w Squashu „Jasne, że Częstochowskie”
– Maraton MTB „Jasne, że Województwo Częstochowskie”
– Pikniki Rodzinne
– Symboliczny marsz 1 maja 
– 24. Dni Częstochowy, w tym Jurajski Jarmark Staroci na Rynku Wieluńskim, Dzień otwarty Parku Miniatur Sakralnych, Msza Święta w intencji Miasta Częstochowy i jego mieszkańców celebrowana przez ks. abpa Wacława Depo, Metropolitę Częstochowskiego, Częstochowskie Dni Działkowca itd.
– Debaty akademickie
– W ramach działań promocyjnych m.in. zorganizowano konferencje prasowe (m.in. inaugurująca akcję, informująca o liście wysyłanym do Prezydenta RP, z Młodzieżową Radą Miasta, zapowiadające różne wydarzenia w ramach kampanii)
 przygotowano i rozesłano komunikaty prasowe dla mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich; przygotowano materiały promocyjne teksty, filmy promocyjne, relacje live ze zbierania podpisów pod listem do pani premier, zdjęcia, internetowe bannery reklamowe. Przygotowano także gadżety promocyjne z logotypem wykorzystywane podczas wydarzeń w ramach kampanii (koszulki, torby bawełniane, naklejki, balony, piny, długopisy i ołówki); publikacje sponsorowane, w tym m.in.: cykl 8 materiałów promocyjno-informacyjnych poświęconych najważniejszym sprawom współczesnej Częstochowy, ukazujących się raz w tygodniu w Gazecie Wyborczej /piątek/ w okresie od 10 czerwca do 31 sierpnia br., materiał promocyjny „Jasne, że Województwo Częstochowskie” w Dzienniku Zachodnim, materiał promocyjny „Jasne, że Województwo Częstochowskie” w portalu natemat.pl, monografia naukowa „Częstochowa 2.0. Zarządzanie w metropolii” przygotowywana do wydania przez Fundację Instytut Samorządowy, dodatkowe materiały wykorzystywane podczas wydarzeń w ramach akcji „Jasne, że Województwo Częstochowskie” (ścianka wystawiennicza, bannery zewnętrzne eksponowane m.in. podczas wszystkich miejskich wydarzeń plenerowych).”
 
Jakie poniesiono koszty w związku z kampaniami o utworzenia województwa częstochowskiego?
„W sumie na działania, które w zdecydowanej większości były jednocześnie eventami kulturalnymi lub sportowo-rekreacyjnymi dla mieszkańców, umieszczanymi w kalendarzu imprez miejskich lub współorganizowanych przez miasto wydano kwotę blisko 362 tys. zł  (w tym zlecenia na ok. 45 tys. zł  jeszcze w fazie realizacji).”

Jakie organizacje bądź instytucje współpracowały z Urzędem Miasta Częstochowy w związku z kampanią na rzecz utworzenia województwa częstochowskiego?
„Za kampanię odpowiedzialny był rzecz jasna Urząd Miasta Częstochowy, w tym w szczególności Wydział Kultury, Promocji i Sportu oraz chętni partnerzy zewnętrzni: Stowarzyszenie Aktywna Częstochowa, Młodzieżowa Rada Miasta, Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy oraz inne lokalne podmioty i stowarzyszenia. W ślad za akcją zainicjowaną przez prezydenta miasta stanowiska popierające ideę powrotu województwa częstochowskiego podjęły Rada Miasta Częstochowy oraz szereg okolicznych samorządów.”
 
Jakie są efekty przeprowadzanych akcji na rzecz utworzenia województwa częstochowskiego?
„- kilkadziesiąt materiałów w mediach poświęconych Częstochowie (prasa lokalna, regionalna, ogólnopolska, Internet, radio, telewizja);
– integracja rozmaitych środowisk wokół idei przywrócenia Częstochowie statusu miasta wojewódzkiego;
– umocnienie tożsamości lokalnej częstochowian;
– wzmocnienie Częstochowa jako lidera subregionalnego;   
– podjęcie uchwał i stanowisk dotyczących utworzenia Województwa Częstochowskiego przez sąsiednie gminy i powiaty;
– ok. 20 tys. podpisanych  przez mieszkańców listów do władz krajowych w sprawie utworzenia Województwa Częstochowskiego (dane szacunkowe na obecnym etapie kampanii, ostateczna liczba  będzie znana po zakończeniu akcji); oprócz tego listy wysyłane bezpośrednio przez częstochowian.
Nie do przecenienia jest udział w akcji mieszkańców Częstochowy i okolic, których idea ta integruje, np. zbiórka podpisów pod listem do Premier RP Beaty Szydło, wydarzenia z udziałem mieszkańców w ramach kampanii.
Jeżeli chodzi o okoliczne samorządy, wiele z nich wyraziło swoje poparcie dla idei województwa częstochowskiego.”

Jakie są szanse – zdaniem władz Częstochowy – na utworzenie województwa częstochowskiego?
„Wszystkie formalne kwestie związane ze zmianami administracyjnymi w kraju są oczywiście poza kompetencjami władz samorządowych, pytania o szanse należy więc kierować raczej do kół rządowych i sejmowych. Można lobbować na rzecz korzystnych dla miasta i subregionu rozwiązań i to – zarówno władze Częstochowy, jak i okolicznych gmin oraz niektórych powiatów, realizują. Trzeba też przypominać polityków o ich deklaracjach – i tu można liczyć także na mieszkańców, którzy zapewne pamiętają obietnice z kampanii wyborczej.  
Ponieważ jednak temat województwa został przez polityków wywołany, trzeba przypominać o swoich zupełnie zrozumiałych ambicjach lub upominać się przynajmniej o program wyrównywania szans rozwojowych – dla byłych miast wojewódzkich.”

Udostępnij:

5 komentarzy

 • realista

  Nie wystarczy wyremontować kilka ulic,zorganizować kilka badziewnych imprez na Biegańskiego,aby reaktywować zapyziałego trupa,jakim jest Częstochowa.Pomysły o województwie Częstochowskim Matyjaszczyk niech realizuje za swoje pieniądze.

 • realista

  Nie wystarczy wyremontować kilka ulic,zorganizować kilka badziewnych imprez na Biegańskiego,aby reaktywować zapyziałego trupa,jakim jest Częstochowa.Pomysły o województwie Częstochowskim Matyjaszczyk niech realizuje za swoje pieniądze.

 • lila

  Pieprzone cwane nieroby… specjaliści od sprzedaży publice goovienka w sreberku. A plebs konsumuje toto ze smakiem i mówi to czekulada, jak to goovnojady…

 • lila

  Pieprzone cwane nieroby… specjaliści od sprzedaży publice goovienka w sreberku. A plebs konsumuje toto ze smakiem i mówi to czekulada, jak to goovnojady…

 • Economik

  Nasz kochany i śliczny prezydent Matyjaszczyk nie radzi sobie ze wsią jaką zrobił z kolesiami(SLD i ich kosztowną młodzieżówką)Częstochową,co wyjechało 35 tysięcy młodych ludzi za chlebem a marzy mu się województwo?ha,ha,ha ten pan nie wie co mówi,a ja jako ekonomista podam przykład znany w całej Polsce jak pan premier Cimoszewicz (SLD) chciał wybudować fabrykę żelatyny i co zniknęło 34 miliny złotych i fabryki jak było i nie ma,a rządy PO i PSL marzyło im się elektrownia jądrowa i co?nawet nie ma żadnego terenu ,a zniknęło na ten cel i promocję 315 miliony zł i naszemu Matyjaszczykowi marzy się województwo,a ile zniknie z budżetu miasta na promocje to czy się dowiemy hm ,ja jako ekonomista i w szkole mi zwracano uwagę,że inwestycje lub promocje są rozłożone w czasie to pewne na 100% ,że koszty takie rosną w miliny,a koszt faktyczny to jest połowa,albo i mniej,Pozdrawiam i nie chcę komunistycznego województwa.

 • Economik

  Nasz kochany i śliczny prezydent Matyjaszczyk nie radzi sobie ze wsią jaką zrobił z kolesiami(SLD i ich kosztowną młodzieżówką)Częstochową,co wyjechało 35 tysięcy młodych ludzi za chlebem a marzy mu się województwo?ha,ha,ha ten pan nie wie co mówi,a ja jako ekonomista podam przykład znany w całej Polsce jak pan premier Cimoszewicz (SLD) chciał wybudować fabrykę żelatyny i co zniknęło 34 miliny złotych i fabryki jak było i nie ma,a rządy PO i PSL marzyło im się elektrownia jądrowa i co?nawet nie ma żadnego terenu ,a zniknęło na ten cel i promocję 315 miliony zł i naszemu Matyjaszczykowi marzy się województwo,a ile zniknie z budżetu miasta na promocje to czy się dowiemy hm ,ja jako ekonomista i w szkole mi zwracano uwagę,że inwestycje lub promocje są rozłożone w czasie to pewne na 100% ,że koszty takie rosną w miliny,a koszt faktyczny to jest połowa,albo i mniej,Pozdrawiam i nie chcę komunistycznego województwa.

 • mieszkaniec Częstochowy

  360 tyś.wywalone w “błoto”przez Matyjaszczyka.Wczoraj rada miasta podniosła opłaty za śmieci-segregowane 12 zł.50gr od osoby,niesegregowane 21 zł.od osoby.
  W tym samym czasie Matyjaszczyk zwalnia firmy i podmioty gospodarcze z podatków,które należą się miastu.
  Ludzie wywalmy tą czerwoną zarazę z miasta,a radni miasta mogą być pewni, że to ich ostatnia kadencja.

 • mieszkaniec Częstochowy

  360 tyś.wywalone w “błoto”przez Matyjaszczyka.Wczoraj rada miasta podniosła opłaty za śmieci-segregowane 12 zł.50gr od osoby,niesegregowane 21 zł.od osoby.
  W tym samym czasie Matyjaszczyk zwalnia firmy i podmioty gospodarcze z podatków,które należą się miastu.
  Ludzie wywalmy tą czerwoną zarazę z miasta,a radni miasta mogą być pewni, że to ich ostatnia kadencja.

 • Myśliciel

  Kochani normalni i myślący częstochowianie apeluje do was ,że nie możemy pozwolić na to,że Radni wybrani przez nas i prezydent miasta wybrany przez nas mógł nas non stop nas oszukiwać okradać,jedną ręką umarza podatki od nieruchomości i od gruntu w rocznie na kwotę 36 milionów zł dla Fortum,hiper marketów i firm ,które zarabiają krocie ,a podatki z zysku firmy wyprowadzają do własnych krajów,a nam Matyjaszczyk i radni podnoszą opłaty za śmieci,wodę,już w przyszłej kadencji przy wyborach podziękujemy Radnym i Matyjaszczykowi nawet nie pomogą mu jego sponsorzy,u których dawno nie było” audytu” z MF i nie ma żadnego ,ani ekonomicznego,ani logicznego uzasadnienia o tych podwyżkach od stycznioa2017 roku,a co ich prawo nie obowiązuje prawda?

 • Myśliciel

  Kochani normalni i myślący częstochowianie apeluje do was ,że nie możemy pozwolić na to,że Radni wybrani przez nas i prezydent miasta wybrany przez nas mógł nas non stop nas oszukiwać okradać,jedną ręką umarza podatki od nieruchomości i od gruntu w rocznie na kwotę 36 milionów zł dla Fortum,hiper marketów i firm ,które zarabiają krocie ,a podatki z zysku firmy wyprowadzają do własnych krajów,a nam Matyjaszczyk i radni podnoszą opłaty za śmieci,wodę,już w przyszłej kadencji przy wyborach podziękujemy Radnym i Matyjaszczykowi nawet nie pomogą mu jego sponsorzy,u których dawno nie było” audytu” z MF i nie ma żadnego ,ani ekonomicznego,ani logicznego uzasadnienia o tych podwyżkach od stycznioa2017 roku,a co ich prawo nie obowiązuje prawda?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content