Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Jak zamożni są nasi radni – wzbogacili się czy zubożeli?

W Polsce około 800 tys. osób jest zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. Niestety Centralne Biuro Antykorupcyjne, kontroluje niespełna 1 proc. z nich. Rolę służb mogą, a wręcz powinni (oczywiście w ograniczonym zakresie) spełniać… obywatele.

Od ładnych paru lat osoby sprawujące funkcje publiczne mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych. Ma to zapobiegać możliwościom czerpania nielegalnych korzyści, wykorzystywaniu zajmowanych stanowisk bądź pełnionych funkcji do bogacenia się w sposób niezgodny z prawem. Mówiąc wprost – ma to przeciwdziałać łapówkarstwu wszelkiego typu, a sprzyjać przejrzystości w życiu publicznym.

Funkcja publiczna – radnego pochodzi z wyboru, a to oznacza m.in. konieczność weryfikacji stanu majątkowego takiej osoby, co wynika wprost z ustawy o samorządzie. Co roku 7 dni publikuje, jak większość mediów, dane zawarte w oświadczeniach majątkowych naszych radnych. W tym roku postaramy się rzetelnie porównać zmiany w składanych oświadczeniach na przestrzeni lat, a dokładnie ostatniej kadencji rady miasta oraz dokonamy przekrojowej analizy informacji przekazanych nam przez radnych.

Gwoli przypomnienia. Przedmiotem oświadczenia jest majątek odrębny oraz majątek objęty małżeńską wspólnotą majątkową. Nie obejmuje natomiast odrębnego majątku małżonka, jak również majątku innych członków rodziny (dzieci, rodziców itd.), ani też majątku konkubenta.

Większość częstochowskich radnych kończącej się właśnie kadencji, w kwestii majątku, a zwłaszcza wynagrodzeń – nie ma powodów do narzekań. Jedynymi, którzy stracili na pensjach w okresie ostatnich 4 lat są: Ewelina Balt (SLD) ma mniejsze wynagrodzenie o 33.810 złotych rocznie, Zbigniew Mizgalski (MCz) o 3.675 złotych rocznie, Tomasz Tyl (SLD) o 388 złotych rocznie.
W przypadku niektórych częstochowskich radnych jawność, którą mieli wykazywać się w oświadczeniach, jest wyłącznie pozorna. Często sposób wypełniania dokumentu uniemożliwia odczytanie jakiejkolwiek treści. A tak na marginesie. Polska pozostaje jednym z ostatnich państw w Europie, w których oświadczenia majątkowe są wypełniane ręcznie i publikowane w formie skanów. 
Niestaranne wypełnianie oświadczenia przez radnego jest przejawem lekceważenia wyborców i lekkomyślności radnego. Spośród wszystkich częstochowskich radnych (a nikt ideałem nie był), do najbardziej niechlujnych w wypełnianiu oświadczeń zalicza się Krzysztof Janus (były radny – obecnie prezes spółki Skarbu Państwa), który ostatniego oświadczenia nie złożył w ogóle i Łukasz Kot (SLD) – prawie co roku składa korekty do każdego oświadczenia majątkowego, gdyż myli się nieustannie, albo w pozycji posiadanych nieruchomości albo otrzymanego wynagrodzenia. Natomiast Jerzy Łodziński (PiS) w oświadczeniu majątkowym za 2017 rok, w ogóle nie podał informacji o diecie radnego.
Tylko trzech, spośród 30 radnych kończącej się właśnie kadencji, zarabia mniej w chwili obecnej w porównaniu z jej początkiem. 
Mamy też radnych bogatych ponad przeciętność, zarabiających rocznie ponad 100 tysięcy, czyli więcej niż 8 tysięcy złotych miesięcznie. Są wśród nich: z PO – Łukasz Banaś, Jacek Krawczyk, Przemysław Wrona, z PiS – Anna Majer, Jerzy Nowakowski, Artur Sokołowski, Andrzej Sowa, z SLD – Małgorzata Iżyńska, Dariusz Kapinos, Łukasz Kot, Zbigniew Niesmaczny, Ryszard Szczuka.

 

RADNI SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

MAŁGORZATA IŻYŃSKA

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 89.733 zł
(śr. mies. 7.478 zł)

Razem: 111.029 zł
(śr. mies. 9.252 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 21.296 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 1.775 zł więcej

DARIUSZ KAPINOS

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 110.477 zł
(śr. mies. 9.206 zł)

Razem: 164.617 zł
(śr. mies. 13.718 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 54.140 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 4.512 zł więcej

ŁUKASZ KOT

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 44.303 zł
(śr. mies. 3.692 zł)

Razem: 130.315 zł
(śr. mies. 10.860 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 86.012 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 7.168 zł więcej

ZBIGNIEW NIESMACZNY

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 100.565 zł
(śr. mies. 8.380 zł)

Razem: 213.568 zł
(śr. mies. 17.797 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 113.003 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 9.417 zł więcej

RYSZARD SZCZUKA

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 318.583 zł
(śr. mies. 26.549 zł)

Razem: 572.834 zł
(śr. mies. 47.736 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 254.251 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 21.188 zł więcej

ŁUKASZ WABNIC

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 41.529 zł
(śr. mies. 3.461 zł)

Razem: 82.443 zł
(śr. mies. 6.870 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 40.914 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 3.410 zł więcej

EWELINA BALT

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 250.124 zł
(śr. mies. 20.844 zł)

Razem: 216.314 zł
(śr. mies. 18.026 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

– 33.810 zł rocznie (mniej)
śr. miesięcznie 2.818 zł mniej

TOMASZ TYL

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 78.102 zł
(śr. mies. 6.509 zł)

Razem: 77.714 zł
(śr. mies. 6.476 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

– 388 zł rocznie (mniej)
śr. miesięcznie 32 zł mniej

 

RADNI PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ARTUR GAWROŃSKI

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 21.263 zł
(śr. mies. 1.772 zł)

Razem: 74.416 zł
(śr. mies. 6.201 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 53.153 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 4.429 zł więcej

JUSTYNA KIELESIŃSKA (radna od 17.11.2016)

 

2016 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 23.831 zł
(śr. mies. 1.986 zł)

Razem: 43.578 zł
(śr. mies. 3.632 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 19.747 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 1.646 zł więcej

ALBERT KULA

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 20.450 zł
(śr. mies. 1.704 zł)

Razem: 50.092 zł
(śr. mies. 4.174 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 29.642 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 2.470 zł więcej

ANNA MAJER

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 50.000 zł
(śr. mies. 4.167 zł)

Razem: 116.376 zł
(śr. mies. 9.698 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 66.376 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 5.531 zł więcej

JERZY NOWAKOWSKI

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 44.063 zł
(śr. mies. 3.672 zł)

Razem: 117.938 zł
(śr. mies. 9.828 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 73.875 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 6.156 zł więcej

MONIKA POHORECKA

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 30.679 zł
(śr. mies. 2.675 zł)

Razem: 82.203 zł
(śr. mies. 6.850 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 51.524 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 4.294 zł więcej

ARTUR SOKOŁOWSKI (radny do 09.10.2016)

 

2014 rok

2016 rok

dochody:

Razem: 26.041 zł
(śr. mies. 2.170 zł)

Razem: 106.743 zł
(śr. mies. 8.895 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 80.702 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 6.725 zł więcej

ANDRZEJ SOWA (radny od 23.11.2015)

 

2015 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 94.755 zł
(śr. mies. 7.896 zł)

Razem: 103.070 zł
(śr. mies. 8.589 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 8.315 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 693 zł więcej

PIOTR WRONA

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 45.137 zł
(śr. mies. 3.761 zł)

Razem: 69.704 zł
(śr. mies. 5.809 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 24.567 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 2.047 zł więcej

KRZYSZTOF JANUS (radny do 09.10.2016)

 

2014 rok

2016 rok

dochody:

Razem: 70.700 zł
(śr. mies. 5.892 zł)

Razem: ? zł
(śr. mies. ? zł)
Radny nie złożył oświadczenia majątkowego na koniec kadencji

wzbogacił się
czy zubożał?

? rocznie
śr. miesięcznie ?

 

RADNI PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

ŁUKASZ BANAŚ

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 771 zł
(śr. mies. 64 zł)

Razem: 223.784 zł
(śr. mies. 18.649 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 223.013 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 18.584 zł więcej

BARBARA GIEROŃ

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 55.646 zł
(śr. mies. 4.637 zł)

Razem: 94.286 zł
(śr. mies. 7.857 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 38.640 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 3.220 zł więcej

JACEK KRAWCZYK

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 77.315 zł
(śr. mies. 6.443 zł)

Razem: 141.746 zł
(śr. mies. 11.812 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 64.431 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 5.369 zł więcej

JOLANTA URBAŃSKA

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 64.379 zł
(śr. mies. 5.365 zł)

Razem: 85.217 zł
(śr. mies. 7.101 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 20.838 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 1.737 zł więcej

PRZEMYSŁAW WRONA

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 62.912 zł
(śr. mies. 5.243 zł)

Razem: 153.818 zł
(śr. mies. 12.818 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 90.906 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 7.576 zł więcej

 

RADNI MIESZKAŃCY CZĘSTOCHOWY

MARCIN MARANDA

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 55.442 zł
(śr. mies. 4.620 zł)

Razem: 91.552 zł
(śr. mies. 7.629 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 36.110 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 3.009 zł więcej

PIOTR STRACH

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 46.541 zł
(śr. mies. 3.878 zł)

Razem: 72.283 zł
(śr. mies. 6.024 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 25.742 zł rocznie (więcej)
śr. mies. 2.145 zł więcej

KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 46.887 zł
(śr. mies. 3.907 zł)

Razem: 75.333 zł
(śr. mies. 6.278 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 28.446 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 2.371 zł więcej

ZBIGNIEW MIZGALSKI

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 65.724 zł
(śr. mies. 5.477 zł)

Razem: 62.049 zł
(śr. mies. 5.171 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

– 3.675 zł rocznie (mniej)
śr. miesięcznie 306 zł mniej

 

RADNI NIEZALEŻNI

KRYSTYNA STEFAŃSKA (kiedyś Prawo i Sprawiedliwość)

 

2014 rok

2017 rok

dochody:

Razem: 0 zł
(śr. mies. 0 zł)

Razem: 25.406 zł
(śr. mies. 2.117 zł)

wzbogacił się
czy zubożał?

+ 25.406 zł rocznie (więcej)
śr. miesięcznie 2.117 zł więcej

Nam wyborcom, nie pozostaje nic innego, jak wyciągnąć wnioski z obowiązku starannego i pełnego wypełnienia oświadczeń majątkowych przez radnych. Jeśli radny lekceważył wyborców, to i zapewne oni odwzajemnią się tym samym podczas jesiennych wyborów samorządowych.

Udostępnij:

5 komentarzy

 • Anonim

  to już wiadomo dlaczego jest tak wysoki czynsz w spółdzielni Nasza Praca jeżeli Prezes zarabia ponad 40 tys. miesięcznie + pensje zastępców. Ciekawe za jakie zasługi tak dużo zarabia !!!!

 • Anonim

  to już wiadomo dlaczego jest tak wysoki czynsz w spółdzielni Nasza Praca jeżeli Prezes zarabia ponad 40 tys. miesięcznie + pensje zastępców. Ciekawe za jakie zasługi tak dużo zarabia !!!!

 • Anonim

  A to nie twoja sprawa ile nasz kochany prezes zarabia. Płać czynsz i tyle.

 • Anonim

  A to nie twoja sprawa ile nasz kochany prezes zarabia. Płać czynsz i tyle.

 • tratata

  Nasza praca, czyli społeczna harówka na pensję prezesa.

 • tratata

  Nasza praca, czyli społeczna harówka na pensję prezesa.

 • Blondyna

  Na pensję prezesa i superaroganta wiceprezesa.

 • Blondyna

  Na pensję prezesa i superaroganta wiceprezesa.

 • sg

  przyznał sobie podwyżke przed emeryturą żeby wzrosła

 • sg

  przyznał sobie podwyżke przed emeryturą żeby wzrosła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content