Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Inwestycje proekologiczne w gminie Kamienica Polska

WFOŚiGW w KatowiachInwestycje podjęte w latach 2008 – 2014 stanowiły kontynuację kompleksowego programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kamienica Polska. Swoim zakresem objęły budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym na terenie miejscowości Wanaty i Zawada II o łącznej długości 6.783,5 m oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków do przepustowości 633,4 m3/d.

Zadanie w ujęciu całościowym zostało zaprogramowane ze względu na ścisłą analizę potrzeb mieszkańców. Głównym problemem był niewystarczający stopień obsługi terenu gminy przez system odprowadzania ścieków komunalnych oraz osiągnięcie maksymalnego obciążenia hydraulicznego oczyszczalni ścieków. 
Zrealizowane inwestycje, do których doszło dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pozwoliły na częściową rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kamienica Polska. Niestety nadal na pozostałych obszarach, gdzie instalacji jeszcze nie ma, nieczystości płynne pochodzące z gospodarstw domowych gromadzone są w przydomowych zbiornikach bezodpływowych, uciążliwych w eksploatacji.
Kolejny problem, który został rozwiązany dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dotyczył ograniczonej wydajności istniejącej oczyszczalni ścieków w kontekście planowanej ilości ścieków odprowadzonych z terenu aglomeracji. Wcześniej obciążenie hydrauliczne oczyszczalni było na poziomie 48 % możliwości instalacji. Jednak już samo podłączenie kolejnej grupy mieszkańców do istniejącej sieci spowodowało przekroczenie możliwości oczyszczalni w Kamienicy Polskiej, która miała zdolność przepływu na poziomie 300 m3/d i obsługi 3100 RLM.
Budowa sieci kanalizacji zaowocowała finalnie podłączeniem do sieci 4.646 mieszkańców aglomeracji, co wiązało się z koniecznością rozbudowy oczyszczalni ścieków i zwiększenia możliwości przeróbczych instalacji do przepływu na poziomie 633,4m3/d i obsługi 5650 RLM.
Należy zaznaczyć, że realizacja zadania pozwoliła oprócz osiągnięcia efektu ekologicznego oczyszczalni, na osiągnięcie wymaganego poziomu skanalizowania aglomeracji w 84,8 %.

Inwestycje, których podjęła się gmina Kamienica Polska w latach 2008 – 2014, przyczyniły się do redukcji ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego, stworzenia optymalnych warunków do osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej oraz uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Kamienica Polska.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 8.632.624,49 zł, z czego środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach stanowią aż 3.366.413,78 zł w postaci dotacji oraz 3.366.413,78 zł w formie pożyczki. Reszta kwoty w wysokości 1.899.796,93 to środki własne Gminy.

Szczegóły dotyczące budowy sieci kanalizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków:

Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska – zad. II (etap Ia, II, III, IV) i zad. III (etap IIIa)

Źródło finansowania: Środki własne, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wartość: 7.581.821,58 zł
Projekt stanowił etap kompleksowego programu rozbudowy systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Kamienica Polska i obejmował między innymi budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 
* Wanaty w rejonie ul. Spokojnej; 
* Zawada w rejonie ulic: Botanicznej, Akacjowej i Krótkiej;
* Kamienica Polska w rejonie ulic: Konopnickiej, Ferensa, Domagalskiej i Osiedlowej i miejscowości Romanów. 

Łącznie w ramach projektu wybudowano 16,2 km sieci kanalizacji sanitarnej. Prace zakończyły się w 2008 roku.

Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska – zad. III etap IV i V

Źródło finansowania: Środki własne, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wartość: 5.029.453,24 zł
Projekt obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
* Kolonia Klepaczka w rejonie ul. Transportowej;
* Rudnik Wielki w rejonie ul. Słonecznej, ul. Rzecznej, ul. Nowej, ul. Sosnowej, ul. Gajowej i ul. Brzozowej.

Łącznie, w ramach projektu wybudowano 18,9 km sieci kanalizacji sanitarnej. Prace zakończyły się w 2008 roku.

Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska – etap Ib, II, IIIb

Źródło finansowania: Środki własne, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wartość: 8.605.327,89 zł
Projekt stanowił kolejny etap kompleksowego programu rozbudowy systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków i obejmował miejscowości: 
* Wanaty w rejonie ul. Warszawskiej (strona parzysta), ul. Karoliny, ul. Osińskiej;
* Zawada w rejonie ul. Długiej.  
                   
W ramach projektu dokonano rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków do przepustowości docelowej 633,4 m3/d poprzez wybudowanie drugiego zbiornika zespolonego – komora osadu czynnego wraz z osadnikiem wtórnym, zbiornik osadu nadmiernego, sitopiaskownik, przepompownia ścieków surowych oraz rurociągi technologiczne międzyobiektowe. 

Łącznie w ramach projektu wybudowano 6,8 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowano oczyszczalnię ścieków. Prace zakończyły się w 2016 roku. Prócz zwiększenia komfortu życia mieszkańców gminy Kamienica Polska uzyskano tzw. efekt ekologiczny. Przede wszystkim nieczystości płynne pochodzące z gospodarstw domowych gromadzone w przydomowych zbiornikach bezodpływowych, nie przedostają się już do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych.

Wszelkie działania proekologiczne, mające na celu ochronę środowiska na terenie gminy Kamienica Polska, nie byłyby możliwe bez wsparcia finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content