Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Ile mieszkańców kosztują miejskie instytucje?

Część 1.Urząd miasta Częstochowy od lat przekonuje mieszkańców, że na wiele działań nie ma pieniędzy. Budżet obywatelski jest co roku napięty jak struna, a i tak spora część wniosków pozostaje bez realizacji. To prawda, że z pustego i Salomon nie naleje, ale może problem braku pieniędzy niekoniecznie wynika z ich… braku. Magistrat lekką ręką rozbudowuje miejskie wydziały i jednostki mu podległe, aż pękają w szwach. Co i rusz w mieście pojawiają się nowe filie, by pomieścić rosnącą kadrę. Nie dziwota więc, że na potrzeby mieszkańców środków już nie starcza, skoro niemałą kwotę urząd miasta przeznacza na własne zasoby. Utrzymanie kilku budynków miasta w ciągu zaledwie jednego roku pochłonęło kwotę prawie 3 milionów złotych, a przecież to nie wszystko.

Zapytaliśmy magistrat o koszty utrzymania ich budynków z… naszych pieniędzy.

– Prosimy o informację, gdzie na terenie miasta (prócz głównych budynków urzędu miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej i przy ul. Waszyngtona) zlokalizowane są wydziały Urzędu Miasta Częstochowy oraz jakie są koszty utrzymania budynków, np. za prąd? 
Odpowiedź urzędu miasta:

Lokalizacje wydziałów UM stan za 2020 roku:

l.p.

Adres

Podmiot

Pow. lokalu

w m kw.

Koszty BGLK*

[zł/m kw.]

1.

Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 A *

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

 

 

2.

Aleja Najświętszej Maryi Panny 65

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

81,02

6,46

3.

Aleja Wolności 30

Wydział Podatków i Opłat

 

 

4.

Bialska 20

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

161,20

2,21 + konserwacja windy 258,30 zł

 

5.

Bialska 20

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

999,19

6.

Ferdynanda Focha 19/21

Wydział Spraw Obywatelskich

 

 

7.

Ferdynanda Focha 19/21

Wydział Polityki Społecznej

 

 

8.

Katedralna 8

Biuro Inżyniera Ruchu

2.843,72

5,74+14,27 zł /6 mies. światło nad wejściem

9.

Katedralna 8

Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna

10.

Nowowiejskiego 15

Wydział Polityki Społecznej

130,68

6,11

11.

Nowowiejskiego 15

Wydział Polityki Społecznej

68,64

6,11

12.

Nowowiejskiego 15

Wydział Polityki Społecznej

39,72

6,11

13.

Nowowiejskiego 24

Wydział Polityki Społecznej

132,68

4,49

14.

Nowowiejskiego 26

Wydział Polityki Społecznej

64,41

5,60

15.

Sikorskiego 82/84

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 

 

16.

Śląska 3/5

Wydział Polityki Społecznej

165,74

5,24

17.

Wały Dwernickiego 117/121

Wydział Nadzoru i Administracji

 

 

*Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych UM pokrywa koszty zarządzania przez ZGM TBS oraz koszty związane z utrzymaniem budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych.

Bardziej szczegółowe info dot. lokalizacji zadań poza głównymi budynkami UM:

* ul. Śląska 11/13
* ul. Waszyngtona 5
* ul. Focha 19/21
– Urząd Stanu Cywilnego
– pomieszczenia Wydziału Polityki Społecznej – Referat Ekonomii Społecznej, Referat Dialogu i Praw Człowieka
– pomieszczenia Wydziału Nadzoru i Administracji – Archiwum
* aleja Najświętszej Maryi Panny 65
– Miejskie Centrum Informacji Turystycznej
* ul. Katedralna 8 
– Zespół Audytu Wewnętrznego.

Koszty utrzymania lokali i budynków Urzędu Miasta Częstochowy w 2020 r.

Budynek przy ul. Śląskiej 11/13  (główny budynek UM Częstochowy)

1. Energia cieplna – 159.225,86 zł
2. Energia elektryczna (dostawa i usługi dystrybucji energii) 338.716,84 zł    
3. Dostawa wody – 10.949,31 zł
4. Odprowadzenie ścieków – 17.734,14 zł  
5. Sprzątanie pomieszczeń i terenu – 411.758,02 zł    
6. Opłata za wywóz odpadów komunalnych – 54.104,40 zł
7. Konserwacja dźwigu osobowego – 6.273,00 zł    
8. Monitoring systemu p.poż. – 2.214,00 zł    
9. Konserwacja systemu łączności i monitoringu wizyjnego – 27.471,53 zł    
10. Konserwacja systemu alarmowego – 1.918,80 zł    
11. Konserwacja urządzeń i instalacji systemu p.poż. – 13.776,00 zł    
12. Przegląd rolet p.poż. – 4.059,00 zł    
13. Przegląd i konserwacja gaśnic, hydrantów i klap – 2.515,47 zł    
14. Przegląd i konserwacja klap dymowo-wentylacyjnych – 4.920,00 zł    
15. Przegląd zestawu hydroforowego – 738,00 zł    
16. Przegląd rolet przeciwpożarowych – 2.029,50 zł    
17. Przegląd głównych wyłączników prądu – 984,00 zł    
18. Przeglądy klimatyzatorów – 17.012,13 zł    
19. Przegląd kominowych przewodów wentylacyjnych – 258,30 zł    
20. Przegląd centrali wentylacyjnej – 615,00 zł    
21. Naprawa okien i drzwi – 1.759,40 zł    
22. Przegląd konstrukcyjno-budowlany obiektu – 1.033,20 zł    
23. Dozór techniczny urządzeń (winda + odmulacz) – 840,00 zł    
24. Ochrona budynku – 3.250,77 zł    
25. Wymiana wentylatora wentylacji w sanitariatach – 1.845,00 zł    
26. Wymiana kratek wentylacyjnych na dachu – 550,00 zł    
27. Wymiana drzwi w pomieszczeniu na I piętrze – 2.500,00 zł    
28. Remont pomieszczeń magazynowych – 18.302,65 zł    
29. Naprawa rolet w Sali sesyjnej – 2.050,00 zł    
30. Zakup kondensatorów mocy – 16.340,55 zł    
RAZEM: 1.125.744,87 zł

Budynek przy ul. Waszyngtona 5 (drugi budynek UM Częstochowy)

1. Energia cieplna – 91.156,36 zł    
2. Energia elektryczna (dostawa i usługi dystrybucji energii) – 250.518,61 zł    
3. Dostawa wody – 6.068,31 zł    
4. Odprowadzenie ścieków – 9.730,33 zł    
5. Sprzątanie pomieszczeń i terenu – 287.233,55 zł    
6. Opłata za wywóz odpadów komunalnych – 15.775,20 zł    
7. Konserwacja dźwigu osobowego – 4.428,00 zł    
8. Monitoring systemu p.poż. – 2.214,00 zł    
9. Konserwacja systemu łączności i monitoringu wizyjnego – 21.977,22 zł    
10. Konserwacja systemu alarmowego – 2.398,50 zł    
11. Przegląd klimatyzatorów -12.232,10 zł    
12. Przegląd kominowych przewodów wentylacyjnych – 258,30 zł    
13. Przegląd konstrukcyjno-budowlany budynku – 1.033,20 zł    
14. Przegląd i konserwacja gaśnic, hydrantów i klap – 2.515,47 zł    
15. Przegląd i konserwacja oświetlenia ewakuacyjnego – 516,60 zł    
16. Montaż systemu przywołania ochrony – 861,00 zł    
17. Dozór techniczny dźwigu osobowego – 650,00 zł    
RAZEM: 709.566,75 zł 

Budynek przy ul. Focha 19/21 (Urząd Stanu Cywilnego; pomieszczenia Wydziału Polityki Społecznej – Referat Ekonomii Społecznej, Referat Dialogu i Praw Człowieka; pomieszczenia Wydz. Nadzoru i Administracji – Archiwum)
1. Energia cieplna – 95.291,20 zł    
2. Energia elektryczna (dostawa i usługi dystrybucji energii) – 37.366,92 zł    
3. Dostawa wody – 1.616,74 zł
4. Odprowadzenie ścieków – 2.290,56 zł   
5. Sprzątanie pomieszczeń i terenu – 211.229,15 zł   
6. Opłata za wywóz odpadów komunalnych – 6.785,40 zł    
7. Przegląd i konserwacja gaśnic, hydrantów i klap – 2.515,47 zł    
8. Naprawa monitoringu wizyjnego – 369,00 zł    
9. Konserwacja systemu łączności i monitoringu wizyjnego – 2.747,15 zł    
10. Przegląd konstrukcyjno-budowlany budynku – 1.033,20 zł    
11. Przegląd klimatyzatorów – 509,67 zł   
12. Przegląd kominowych przewodów wentylacyjnych – 258,30 zł    
RAZEM: 362.012,76 zł    

Budynek przy Al. NMP 45A (Wydział Kultury, Promocji i Sportu)

1. Energia cieplna – 12.961,41 zł   
2. Energia elektryczna (dostawa i usługi dystrybucji energii) – 37.366,92 zł    
3. Dostawa wody – 1.616,74 zł    
4. Odprowadzenie ścieków – 2.290,56 zł    
5. Sprzątanie pomieszczeń i terenu – 27.958,55 zł
6. Konserwacja systemu łączności i monitoringu wizyjnego – 915,72 zł    
7. Konserwacja systemu alarmowego – 479,70 zł    
8. Konserwacja i przegląd urządzeń sygnalizacji p.poż. – 1.618,19 zł   
9. Przegląd i konserwacja gaśnic, hydrantów i klap – 597,90 zł    
10. Przegląd konstrukcyjno-budowlany budynku – 344,40 zł    
11. Przegląd central wentylacyjnych – 615,00 zł    
12. Przegląd kominowych przewodów wentylacyjnych – 86,10 zł    
13. Ochrona budynku – 2.302,56 zł    
14. Monitoring systemu p.poż. – 2.214,00 zł   
15. Zakup kondensatorów mocy – 16.340,55 zł    
RAZEM: 107.708,30 zł    

Budynek przy Al. NMP 65 (Miejskie Centrum Informacji Turystycznej, Wydział Kultury, Promocji i Sportu)
1. Energia cieplna – 3.246,84 zł    
2. Energia elektryczna (dostawa i usługi dystrybucji energii) – 3.241,27 zł    
3. Dostawa wody – 414,77 zł    
4. Odprowadzenie ścieków – 639,22 zł    
5. Sprzątanie pomieszczeń i terenu – 5.645,74 zł   
6. Wywóz odpadów komunalnych – 370,62 zł
RAZEM: 13.558,46 zł    

Budynek przy ul. Bialskiej 20 (Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony ludności i spraw obronnych
1. Energia elektryczna (dostawa i usługi dystrybucji energii) – 185.976,50 zł    
2. Dostawa wody – 437,30 zł
3. Odprowadzenie ścieków – 692,95 zł    
4. Sprzątanie pomieszczeń i terenu – 28.401,83 zł    
5. Opłata za wywóz odpadów komunalnych – 2.410,80 zł    
6. Konserwacja systemu łączności i monitoringu wizyjnego – 915,72 zł    
7. Przegląd i konserwacja gaśnic, hydrantów i klap – 597,90 zł    
RAZEM: 219.433,00 zł    

Lokal w budynku przy ul. Irzykowskiego 1 (Archiwum)
1. Energia cieplna – 6.776,38 zł    
2. Energia elektryczna (dostawa i usługi dystrybucji energii) – 329,20 zł    
3. Dostawa wody – 61,98 zł    
4. Odprowadzenie ścieków – 55,95 zł    
RAZEM: 7.223,51 zł 

Lokale w budynku przy ul. Katedralnej 8 (Zespół Audytu Wewnętrznego; Biuro Inżyniera Ruchu; Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna)
1. Energia elektryczna (dostawa i usługi dystrybucji energii) – 10.669,48 zł
2. Dostawa wody – 1.519,95 zł
3. Ogrzewanie gazowe – 15.791,85 zł
4. Odprowadzenie ścieków – 2.392,07 zł
5. Wywóz odpadów komunalnych – 1.930,80 zł
6. Utrzymanie czystości pomieszczeń  – 50.346,36 zł
7. Konserwacja i naprawa pieców gazowych – 2.773,00 zł
8. Przegląd gaśnic – 200 zł
9. Konserwacja systemu alarmowego i łączności – 3.000,00 zł
RAZEM: 88.623,51 zł

Lokale w budynku przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 (serwerownie w ramach realizowanego projektu CzestNet; Wydział Nadzoru i Administracji)
1. Energia cieplna – 737,41 zł
2. Energia elektryczna (dostawa i usługi dystrybucji energii) – 26.348,05 zł
3. Ochrona mienia – 26.323,66 zł
4. Czynsz – 6.803,75 zł
5. Sprzątanie pomieszczeń – 1.129,19 zł
RAZEM: 61.342,06 zł

Budynek przy Al. Wolności 30 (Wydział Podatków i Opłat)
1. Energia elektryczna (dostawa i usługi dystrybucji energii) – 8.780,69 zł    
2. Dostawa wody – 885,37 zł    
3. Gaz – 11.321,90 zł
4. Odprowadzenie ścieków – 1.279,75 zł    
5. Sprzątanie pomieszczeń i terenu – 48.727,31 zł    
6. Opłata za wywóz odpadów komunalnych – 4.674,00 zł    
7. Konserwacja systemu łączności i monitoringu wizyjnego – 3.443,16 zł
8. Konserwacja i naprawa platformy do przewozu osób niepełnosprawnych – 4.592,24 zł    
9. Przegląd i konserwacja gaśnic – 50,00 zł    
10. Przegląd konstrukcyjno-budowlany budynku – 861,00 zł
11. Przegląd kominowych przewodów wentylacyjnych – 1.107,00 zł    
12. Przegląd kotłowni – 2.214,00 zł    
13. Ochrona budynku – 1.396,64 zł    
14. Dozór techniczny platformy do przewozu osób niepełnosprawnych – 1.000,00 zł    
RAZEM: 90.333,06 zł 

SUMA RAZEM: 2.785.546,28 zł

– Czy gdyby w owych lokalizacjach nie znajdowały się wydziały magistratu, to czy lokale te byłyby  wynajmowane podmiotom zewnętrznym?
– Wolne lokale użytkowe trafiają do przetargu, gdzie wysokość stawki za najem lokalu użytkowego zależy od wysokości stawek podanych w ofertach wygranych przez oferentów.

– Prosimy o informację, gdzie na terenie miasta zlokalizowane są jednostki podległe urzędowi miasta oraz spółki, których udziałowcem jest Gmina Miasto Częstochowa. Prosimy o nazwy tych jednostek, spółek i ich dokładne adresy oraz jakie są koszty utrzymania budynków, np. za prąd?
Odpowiedź urzędu miasta:

l.p.

Adres

Podmiot

Strefa handlowa

1.

Al. Najświętszej Maryi Panny 24

Agencja Rozwoju Regionalnego

strefa 0

2.

Al. Najświętszej Maryi Panny 24

Agencja Rozwoju Regionalnego

strefa 0

3.

Al. Najświętszej Maryi Panny 24/1

Agencja Rozwoju Regionalnego

strefa 0

4

Al. Najświętszej Maryi Panny 24/21

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

strefa 0

5.

Al. Najświętszej Maryi Panny 24/3

Agencja Rozwoju Regionalnego

strefa 0

6.

Al. Najświętszej Maryi Panny 24/4

Agencja Rozwoju Regionalnego

strefa 0

7.

Al. Najświętszej Maryi Panny 24/7

Agencja Rozwoju Regionalnego

strefa 0

8.

Al. Najświętszej Maryi Panny 24/8

Agencja Rozwoju Regionalnego

strefa 0

9.

Aleja Pokoju 15/17

Biblioteka Publiczna im. Biegańskiego

strefa II

10.

Aleja Pokoju 15/17

Biblioteka Publiczna im. Biegańskiego

strefa II

11.

Aleja Pokoju 15/17

Biblioteka Publiczna im. Biegańskiego

strefa II

12.

Nowowiejskiego 10/12

Centrum Usług Komunalnych

strefa I

13.

Nowowiejskiego 15

Biblioteka Publiczna im. Biegańskiego

strefa II

14.

Nowowiejskiego 26

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

strefa II

15.

Nowowiejskiego 4

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

strefa I

16.

Pułaskiego 59/65

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

strefa II

17.

Orlik- Rückemanna 35/37

Biblioteka Publiczna im. Biegańskiego

strefa II

18.

Dąbrowskiego 1

Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater

strefa I

19.

Dąbrowskiego 1

Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater

Strefa I

20.

Kilińskiego 13

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

strefa I

21.

Rydla 4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

strefa III

22.

Rydla 4

Biblioteka Publiczna im. Biegańskiego

strefa III

23.

Kopernika 4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

strefa I

24.

Warszawska 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

strefa I

25.

Wirażowa 8 A

Biblioteka Publiczna im. Biegańskiego

strefa III

– Jednostki Podległe oraz Spółki Gminy – stawki czynszu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży niestanowiących odrębnych nieruchomości, tj. strefa O – 6,00 zł/m2, strefa I – 5,00 zł/m2, strefa II – 4,00 zł/m2, strefa III – 3,00 zł/ m2:
Gminne jednostki organizacyjne i spółki z udziałem gminy opłacają czynsz oraz media do Gminy za pośrednictwem zarządcy budynku tj. ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o, w zależności od lokalizacji jest to od 3,00 zł do 6,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Stawka czynszu za najem lokalu użytkowego dla  ww. podmiotów wynajmowanych w trybie bezprzetargowym jest określana zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta.

Ciąg dalszy nastąpi w kolejnym numerze Tygodnika 7 dni.

Udostępnij:

1 Komentarz

  • Anonim

    Przerażająca informacja z wielu względów.Nikt w tych władzach nie ma pojęcia o organizacji,ekonomii,zarządzaniu i zwykłym rozsądku.Urząd jest rozproszony w 13,czy 14 budynkach ,jak wygląda nadzór nad tymi instytucjami?a co najważniejsze gdzie tu jest petent,jego prawo do załatwienia sprawy w jednym miejscu a nie bieganie po całym mieście.Szkoda że nie ma informacji o ilości urzędników rozproszonych po tych budynkach,myślę że nie trzeba tu wielkich analiz żeby wykazać co najmniej 50% oszczędnosci w kosztach utrzymania gdyby to był jeden obiekt gdzie zlokalizowano by wszystkie rozproszone jednostki nie wspomnę tu już o wygodzie dla mieszkanców.Druga sprawa to rozrost administracji,wiadomo przybyły nowe obowiązki ale są wskaźniki porównawcze do oceny wzrostu zatrudnienia. Pomogło by tu nawet porównanie do innych miast o podobnej wielkości.To że za rządów lewicy zatrudnienie wzrosło co najmniej dwukrotnie to pewnik.Administracja zjada własny ogon i nasze podatki,a głowne inwestycje to hustawki dla seniorów.

  • Anonim

    Przerażająca informacja z wielu względów.Nikt w tych władzach nie ma pojęcia o organizacji,ekonomii,zarządzaniu i zwykłym rozsądku.Urząd jest rozproszony w 13,czy 14 budynkach ,jak wygląda nadzór nad tymi instytucjami?a co najważniejsze gdzie tu jest petent,jego prawo do załatwienia sprawy w jednym miejscu a nie bieganie po całym mieście.Szkoda że nie ma informacji o ilości urzędników rozproszonych po tych budynkach,myślę że nie trzeba tu wielkich analiz żeby wykazać co najmniej 50% oszczędnosci w kosztach utrzymania gdyby to był jeden obiekt gdzie zlokalizowano by wszystkie rozproszone jednostki nie wspomnę tu już o wygodzie dla mieszkanców.Druga sprawa to rozrost administracji,wiadomo przybyły nowe obowiązki ale są wskaźniki porównawcze do oceny wzrostu zatrudnienia. Pomogło by tu nawet porównanie do innych miast o podobnej wielkości.To że za rządów lewicy zatrudnienie wzrosło co najmniej dwukrotnie to pewnik.Administracja zjada własny ogon i nasze podatki,a głowne inwestycje to hustawki dla seniorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content