Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Ile kosztują doradcy prezydenta?

Już wkrótce Krzysztofowi Matyjaszczykowi stukną trzy latka sprawowania władzy w Częstochowie. Powszechnie wiadomo, że prezydent jedynie administruje, a nie zarządza miastem, stąd trudno o znaczące sukcesy. Ale przecież Matyjaszczyk nie jest sam. We wszystkich jednostkach podległych prezydentowi zatrudnienie znalazło ponad 11 tysięcy ludzi. I w taki oto sposób Matyjaszczyk stał się największym pracodawcą w Częstochowie. W samym tylko magistracie pracuje ponad 800 urzędników, w tym zastępcy prezydenta, naczelnicy i… doradcy Matyjaszczyka.

Wprawdzie pracy w Częstochowie brak, pieniędzy w budżecie miasta brak, nowych inwestorów brak, ale doradców ci u nas dostatek – prezydent ma ich aż pięciu. Spróbujmy ustalić, co to są za specjaliści, w czym doradzają Matyjaszczykowi, które z ich pomysłów zostały przez prezydenta wykorzystane i – co nie jest bez znaczenia – ile kosztują budżet miasta?

Pytania skierowaliśmy do magistratu.
1. Kto (z imienia i nazwiska) pełni funkcję doradcy prezydenta i czym się zajmuje?
„Wanda Kukla – doradca prezydenta miasta Częstochowy ds. budżetu miasta.
Do jej obowiązków należy m.in. opiniowanie, konsultowanie dla prezydenta spraw dotyczących budżetu miasta oraz przygotowywanie materiałów, koncepcji, a także udział w spotkaniach zwoływanych z inicjatywy prezydenta dotyczących tych spraw.
Stefan Nowak – doradca prezydenta miasta Częstochowy ds. rozwoju gospodarczego i współpracy z uczelniami.
Do jego obowiązków należy opiniowanie, konsultowanie dla prezydenta spraw związanych z rozwojem gospodarczym oraz współpracą z uczelniami wyższymi, a także przygotowywanie materiałów i koncepcji oraz udział w spotkaniach dotyczących tego obszaru. Stefan Nowak pełni ponadto społecznie funkcję prezesa Częstochowskiej Organizacji Turystycznej.
Piotr Grzybowski – doradca ds. polityki miejskiej i regionalnej, specjalista w przygotowywaniu wniosków o fundusze europejskie.
Do jego obowiązków należy opiniowanie, konsultowanie dla prezydenta spraw związanych z polityką miejską i regionalną, a także przygotowywanie materiałów i koncepcji oraz udział w spotkaniach dotyczących tego obszaru.
Jerzy Kocyga – doradca prezydenta miasta Częstochowy ds. transportu i komunikacji.
Do jego obowiązków należy opiniowanie, konsultowanie dla prezydenta spraw związanych z polityką transportu i komunikacji, a także przygotowywanie materiałów i koncepcji oraz udział w spotkaniach dotyczących tego obszaru.
Marcin Kozak- doradca prezydenta miasta do spraw polityki gospodarczej, programowania rozwoju i wdrażania nowych technologii.
Do jego obowiązków należy m.in.: opiniowanie, konsultowanie spraw i przygotowywanie materiałów i koncepcji z obszaru polityki gospodarczej, programowania rozwoju i wdrażania nowych technologii”.

2. Czy doradca przychodzi do pracy codziennie? W jaki sposób rozliczany jest z czasu pracy?
„Wszyscy doradcy pracują w zadaniowym systemie czasu pracy. Wszyscy wykonują zadania wskazane przez prezydenta miasta, związane z merytorycznym zakresem swojego doradztwa”.

3. Ile zarabia każdy doradca?
„Uśredniony koszt zatrudnienia doradców prezydenta to ok. 2.500 zł miesięcznie brutto na osobę (oczywiście uposażenie wyższe lub niższe od średniej zależy m.in. od ułamka etatu).
Wanda Kukla – zatrudniona na 3/4 etatu
Stefan Nowak – zatrudniony na 1/2  etatu
Piotr Grzybowski – zatrudniony na 1/2 etatu
Jerzy Kocyga – zatrudniony na 1/3 etatu
Marcin Kozak – zatrudniony na 1/4 etatu”.

4. Co konkretnego zrobił każdy z doradców?
„Doradcy prezydenta zajmują się przygotowaniem miasta do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020, zmianami związanymi z gospodarką odpadami, koordynacją obecnie realizowanych projektów w ramach Funduszy Strukturalnych, zmianami w systemie promocji przedsiębiorczości i inwestycji (np. zwolnienia z podatków lokalnych), współpracą z partnerami zagranicznymi w obszarze wspólnych projektów UE.
Prezydent takiego miasta jak Częstochowa, zgodnie z prawem, może zatrudniać 7 doradców; Prezydent Częstochowy ma ich obecnie pięciu, w tym wszystkich na częściach etatów”.
Pięć kół u wozu, a kuń patrzy
Z odpowiedzi magistratu wynika, że doradcy nie mają stałego czasu pracy, nie wiadomo więc, czy w ogóle do urzędu przychodzą i kiedy. Niektórzy z doradców przyznają, że spotykają się z prezydentem raz na kwartał i to pod warunkiem, iż uda się im spacyfikować grupę sekretarek i asystentkę. Zagadką pozostaje też, jakich konkretnych rad, przez ostatnie trzy lata udzielili Matyjaszczykowi konsultanci i z których prezydent skorzystał. A być może to jest tak, że jeden facet drugiemu facetowi szepcze coś do ucha, a ten wypuszcza informacje… w niebyt, co w efekcie kosztuje miasto 12.500 miesięcznie, 150 tysięcy rocznie, i prawie 500 tysięcy złotych przez ostatnie trzy lata. Każdy z doradców winien pokazać dowody swojej pracy, opracowania i dokumentację. Owa „literatura” powinna być dostępna dla każdego mieszkańca, bo niewykluczone, że zawiera zbawienne dla miasta koncepcje, których prezydent nie zauważył, a częstochowianin – spostrzegł i chciałby ich realizacji. O tym, że wszelkiego rodzaju opracowania muszą być udostępniane opinii publicznej, boleśnie przekonał się prezydent Bronisław Komorowski, który odmówił jednemu z zainteresowanych obywateli ekspertyzy prawnej w sprawie ustawy o OFE. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że Komorowski, zlecając kancelarii analizę, musi ją upowszechnić, gdyż po pierwsze dotyczyła spraw państwowych, nie prywatnych, a po drugie została sfinansowana ze środków publicznych. W przypadku Częstochowy nie mamy co liczyć na opracowania, nie tylko nie wiemy, co doradcy doradzili, ale także z których pomysłów prezydent skorzystał. Możemy więc domniemywać, że większość zamysłów Matyjaszczyka jest jego autorstwa. By nie krytykować wszystkiego w czambuł – być może sama obecność konsultantów daje prezydentowi natchnienie. Niezależnie od tego, czy doradcy pracują, a prezydent korzysta z owoców ich trudu, odpowiedzialność za słusznie wydatkowane pieniądze publiczne spoczywa na Matyjaszczyku.
A tak swoją drogą… Ta sytuacja przypomina odlegle czasy: czy się radzi czy się leży dwa i pół się należy.

Udostępnij:

7 komentarz

 • nina265

  Najbardziej interesuje mnie “szara eminencja” doradca – Stefan NOWAK ! On właśnie w wielu przypadkach z doradcy staje się decydentem. Gdzie jest zatrudniony? Komu służy i dlaczego ma taką silną pozycję o której mówi się ” na mieście” ?

 • nina265

  Najbardziej interesuje mnie “szara eminencja” doradca – Stefan NOWAK ! On właśnie w wielu przypadkach z doradcy staje się decydentem. Gdzie jest zatrudniony? Komu służy i dlaczego ma taką silną pozycję o której mówi się ” na mieście” ?

 • denver@op.pl

  Gdy prezydent dupa, to doradców kupa.
  Zasmucająca kosztowna biurokracja, figuranci bez odpowiedzialności. Szare eminencje charakterystyczne dla folwarcznej (bez)kultury organizacyjnej. Taka dajmy na to Mme Kukla Wanda, była wieloletnia skarbnik miasta, współodpowiedzialna przez wiele, wiele lat za kondycję finansową w tym zadłużenie miasta, i brak profesjonalizmu w przygotowaniu, prezentacji i realizacji kolejnych budżetów miasta. Pisząca na zamówienie „zleceniodawców”, vide raport otwarcia kadencji Matyjaszczyka 2011-2014, recenzująca samą siebie, zawstydzająco nieobiektywna. Przyjdzie wkrótce czas na podsumowanie dokonań jej i jej obecnego pryncypała za lata 2011-2014. Pan Kocyga nie wiem co robi, bo publikacji czy publicznych wypowiedzi na temat polityki transportowej miasta niewiele albo nic. Brak wieloletniego planu inwestycji miejskiej infrastruktury drogowej, wynikającego z przyjętej polityki transportowej i studium transportowego miasta i subregionu, dyskwalifikuje tego gościa jako skutecznego doradcę. Stąd chaos przypadkowych inwestycji drogowych, stąd brak efektywnych rozwiązań systemowych transportu miejskiego, stąd rysowanie palcem po planie miasta przebiegu „korytarza północnego” i wielu innych nie najpotrzebniejszych inwestycji drogowych. O fatalnej organizacji i braku koordynacji inwestycji i remontów drogowych nie wspominając. A za wzrost zagrożeń ruchu drogowego to powinien ktoś beknąć. Ale taki „doradca” wielokrotnych poborów Marcin Kozak to obrotny i „pracowity” działacz samorządowy sadząc po dochodach uzyskanych w 2012:
  − 171 046 zł − jako prezes zarządu spółki komunalnej Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie
  − 6 995 zł – z tytułu zatrudnienia w Politechnice Częstochowskiej
  − 7 200 zł umowy zlecenia z Politechniki Częstochowskiej
  − 5 169 zł – jako doradca prezydenta miasta Matyjaszczyka
  − 240 zł – z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ARR
  − 6 673 zł – z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej „Północ”.
  Razem to daje ponad 197 tysięcy złotych. Ale przygotowanie śniadań dla przedsiębiorców i Matyjaszczyka musi kosztować. O tym „doradcy” Grzybowskim Piotrze będzie można coś powiedzieć jak zobaczymy listy częstochowskich i subregionalnych projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Oby nie było poruty czyli wstydu i kompromitacji. A „doradca” Nowak Stefan „wszedł na orbitę” samorządową i około- po publicznym poparciu Napieralskiego na urząd prezydenta RP w 2010, niezależnie od poparcia udzielonego przez innego Nowaka Wojciecha (profesora z PCz). Takie rzeczy się w rodzinie docenia. Ale jednak gdy prezydent dupa, to doradców kupa.

 • denver@op.pl

  Gdy prezydent dupa, to doradców kupa.
  Zasmucająca kosztowna biurokracja, figuranci bez odpowiedzialności. Szare eminencje charakterystyczne dla folwarcznej (bez)kultury organizacyjnej. Taka dajmy na to Mme Kukla Wanda, była wieloletnia skarbnik miasta, współodpowiedzialna przez wiele, wiele lat za kondycję finansową w tym zadłużenie miasta, i brak profesjonalizmu w przygotowaniu, prezentacji i realizacji kolejnych budżetów miasta. Pisząca na zamówienie „zleceniodawców”, vide raport otwarcia kadencji Matyjaszczyka 2011-2014, recenzująca samą siebie, zawstydzająco nieobiektywna. Przyjdzie wkrótce czas na podsumowanie dokonań jej i jej obecnego pryncypała za lata 2011-2014. Pan Kocyga nie wiem co robi, bo publikacji czy publicznych wypowiedzi na temat polityki transportowej miasta niewiele albo nic. Brak wieloletniego planu inwestycji miejskiej infrastruktury drogowej, wynikającego z przyjętej polityki transportowej i studium transportowego miasta i subregionu, dyskwalifikuje tego gościa jako skutecznego doradcę. Stąd chaos przypadkowych inwestycji drogowych, stąd brak efektywnych rozwiązań systemowych transportu miejskiego, stąd rysowanie palcem po planie miasta przebiegu „korytarza północnego” i wielu innych nie najpotrzebniejszych inwestycji drogowych. O fatalnej organizacji i braku koordynacji inwestycji i remontów drogowych nie wspominając. A za wzrost zagrożeń ruchu drogowego to powinien ktoś beknąć. Ale taki „doradca” wielokrotnych poborów Marcin Kozak to obrotny i „pracowity” działacz samorządowy sadząc po dochodach uzyskanych w 2012:
  − 171 046 zł − jako prezes zarządu spółki komunalnej Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie
  − 6 995 zł – z tytułu zatrudnienia w Politechnice Częstochowskiej
  − 7 200 zł umowy zlecenia z Politechniki Częstochowskiej
  − 5 169 zł – jako doradca prezydenta miasta Matyjaszczyka
  − 240 zł – z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ARR
  − 6 673 zł – z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej „Północ”.
  Razem to daje ponad 197 tysięcy złotych. Ale przygotowanie śniadań dla przedsiębiorców i Matyjaszczyka musi kosztować. O tym „doradcy” Grzybowskim Piotrze będzie można coś powiedzieć jak zobaczymy listy częstochowskich i subregionalnych projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Oby nie było poruty czyli wstydu i kompromitacji. A „doradca” Nowak Stefan „wszedł na orbitę” samorządową i około- po publicznym poparciu Napieralskiego na urząd prezydenta RP w 2010, niezależnie od poparcia udzielonego przez innego Nowaka Wojciecha (profesora z PCz). Takie rzeczy się w rodzinie docenia. Ale jednak gdy prezydent dupa, to doradców kupa.

 • k.kowalska

  Denver,gratuluję wiedzy,przenikliwości,celności uwag.Czytam Twoje komentarze z przyjemnością ale i zarazem ze smutkiem.

 • k.kowalska

  Denver,gratuluję wiedzy,przenikliwości,celności uwag.Czytam Twoje komentarze z przyjemnością ale i zarazem ze smutkiem.

 • denver@op.pl

  Szanowna Pani K. Kowalska…
  dziękuję za ciepłe słowa.
  Dostrzegać, wiedzieć i nie reagować to współuczestniczyć w “zbrodni”.
  A wielowymiarowe szwindle urzędującej władzy publicznej – karmionej z naszej wspólnej kasy – wymagają szczególnej obywatelskiej “troski”. A ze smutkiem fundowanym przez panosząca się, nierzadko tumanowatą “władzę” i biurokrację, musimy walczyć. Tak dla higieny psychicznej i obrony sensu.

 • denver@op.pl

  Szanowna Pani K. Kowalska…
  dziękuję za ciepłe słowa.
  Dostrzegać, wiedzieć i nie reagować to współuczestniczyć w “zbrodni”.
  A wielowymiarowe szwindle urzędującej władzy publicznej – karmionej z naszej wspólnej kasy – wymagają szczególnej obywatelskiej “troski”. A ze smutkiem fundowanym przez panosząca się, nierzadko tumanowatą “władzę” i biurokrację, musimy walczyć. Tak dla higieny psychicznej i obrony sensu.

 • Jan@onet.pl

  Czyżby skarbnik miasta sobie nie radziła ,że zatrudniono doradcę od budżetu za pieniądze podatników.

 • Jan@onet.pl

  Czyżby skarbnik miasta sobie nie radziła ,że zatrudniono doradcę od budżetu za pieniądze podatników.

 • ka@jak.pl

  RADA DO SPRAW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA CZĘSTOCHOWY
  tu pojawia się kolejne pytanie.
  Czemu służy i na jaką kwotę drenuje kieszeń naszego miasta?

 • ka@jak.pl

  RADA DO SPRAW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA CZĘSTOCHOWY
  tu pojawia się kolejne pytanie.
  Czemu służy i na jaką kwotę drenuje kieszeń naszego miasta?

 • not@not.com

  Szef kilku kampanii wyborczych razem z matyjaszczykiem, marszałkiem, niesmacznym, baltem i lewandowskim tworzą grupę trzymającą za ryj całą partię.

  “””
  Najbardziej interesuje mnie “szara eminencja” doradca – Stefan NOWAK ! On właśnie w wielu przypadkach z doradcy staje się decydentem. Gdzie jest zatrudniony? Komu służy i dlaczego ma taką silną pozycję o której mówi się ” na mieście” ?
  “””

 • not@not.com

  Szef kilku kampanii wyborczych razem z matyjaszczykiem, marszałkiem, niesmacznym, baltem i lewandowskim tworzą grupę trzymającą za ryj całą partię.

  “””
  Najbardziej interesuje mnie “szara eminencja” doradca – Stefan NOWAK ! On właśnie w wielu przypadkach z doradcy staje się decydentem. Gdzie jest zatrudniony? Komu służy i dlaczego ma taką silną pozycję o której mówi się ” na mieście” ?
  “””

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content