Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Grube miliony wydano na pielęgnację terenów zielonych w Częstochowie w 2021 roku. Niemożliwe? – a jednak

Nikt z nas teraz nie myśli o wiośnie i lecie, bo przed nami dopiero jesień i zima. Tylko że w maju czy lipcu będzie już za późno na plany w sprawie pielęgnacji terenów zielonych. Teraz właśnie jest idealny czas na podsumowania tego, co działo się latem 2021 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie Częstochowa, po to by mieć czas na korektę błędów. A nie działo się dobrze, o czym często sygnalizowali mieszkańcy.

Z jednej strony władze miasta Częstochowy pod wodzą Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) zezwoliły na masową wycinkę drzew w całym mieście, a z drugiej – pod pretekstem ochrony środowiska – nie robiono nic, by zadbać o miejską zieleń. 

Przypomnijmy kilka, spośród setek komentarzy:

* „Ludzie, co się dzieje z tymi trawami? Czemu to miasto jest tak zarośnięte? Wygląda jak zapuszczony skansen. Najgorsze, że te trawy są przy skrzyżowaniach, głównych ulicach, jadąc samochodem naprawdę w niektórych miejscach kompletnie nic nie widać. O stłuczkę nie trudno. Kilkakrotnie widziałem, że znaki przy drodze są zarośnięte do wysokości tablic. Wygląda jakby w tym mieście nie było żadnego gospodarza.”

* „Czy możecie Państwo spytać prezydenta Matyjaszczyka, kiedy wykosi w końcu te trawska? No przecież to co się dzieje w tym roku woła o pomstę do nieba. Niech się prezydent i urzędnicy przejdą na spacer po sąsiedzku z budynku urzędu miasta na Skwer Solidarności. Koszy na śmieci nie widać zza pokrzyw i innych chaszczy. Wstyd!”

* „Kiedy ktoś się zajmie ścieżkami rowerami? Jeżdżę dużo na rowerze po Częstochowie i w wielu miejsca dosłownie nie da się jechać, bo leżą na nich albo trawy, albo jakieś krzaki. Radny Łukasz Kot taki propagator turystyki rowerowej i do tego pracownik Centrum Usług Komunalnych (CUK), a nie widzi tego problemu? Nie dość, że niektóre ścieżki są w fatalnym stanie technicznym to teraz jeszcze zarośnięte.”

* „Jestem alergikiem, dzieci też alergiczne. Nigdy o tej porze roku nie mieliśmy takiego nasilenia objawów. Nawet lekarze potwierdzają, że przez te wysokie trawy mają więcej pacjentów niż dotychczas. Czy ktoś w tym mieście pomyślał o takich osobach, jak my?”

* „Często spaceruję i widzę, bardzo wysokie trawy na Promenadzie Niemena, w Parku koło szpitala na Zawodziu, albo przy Placu Pamięci koło pomnika… Serce się kroi, że nikt nie dba o tę zieleń. Klomby poprzerastane chwastami, między płytami chodnikowymi trawa. W ogóle w tych trawach roi się od robactwa i butelek po małpkach. Miasto jest po prostu brudne.”

Zdaniem mieszkańców władze Częstochowy nie zdały egzaminu z zajęć praktycznych z przedmiotu – utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w roku 2021. Sprawdźmy, czy opinie częstochowian podzielają urzędnicy. 

Na zadane przez redakcję 7 dni pytania odpowiadają: Centrum Usług Komunalnych oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy.

– Jakie firmy wygrały przetarg na kompleksową i opiekę nad terenami zielonymi w Częstochowie na rok 2021?
– Na dzień 1 września br. zostały podpisane umowy dotyczące świadczenia usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości, utrzymaniu zimowym oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie na lata 2021-2023 z następującymi Wykonawcami:
* READY Paweł Matusik – Rejon III Północ oraz Rejon IV Grabówka;
* P.U.P. „JES” Marcin Sobolski – Rejon V Mirów;
* Z.P.U.H. „FLEUR –III” Tomasz Okwiet – Rejon VII Parki;
* SUEZ Południe Sp. z o.o. – Rejon VIII DK1.

– Czy prócz formy przetargu, Urząd Miasta Częstochowy podejmował współpracę w innej formie, jeśli tak to z kim?
– Umowa dotycząca utrzymania porządku i czystości, przystanków oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie  (Rejon:  I – Centrum, Rejon  II – Tysiąclecie, Rejon VI – Raków) realizowana jest przez firmę SUEZ Południe Sp. z o.o.
Podpisanie umów z ww. Wykonawcą spowodowana jest przedłużającą się procedurą przetargową. 
Centrum Usług Komunalnych dwukrotnie rozpoczynało procedurę przetargową na zadanie pn. „Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe i pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie”. Z uwagi na wysokie ceny przetarg ogłoszony jeszcze w 2020 roku został unieważniony, kolejny – z uwagi na dwukrotne odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej – nie pozwolił nam podpisać umów w zaplanowanym terminie. Procedura udzielenia zamówień niesie za sobą ryzyko odwołań i tak też było w tym przypadku. Niestety terminy jakie narzuca na Zamawiającego Ustawa nie dają możliwości przyspieszenia pewnych działań, a Wykonawcy z kolei dają możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej, tak stało się w tym przypadku. Po pierwszym odwołaniu zostały podpisane cztery umowy. Ponowne odwołanie do KIO nie pozwoliło nam zawrzeć pozostałych trzech umów. Mamy nadzieję, że cała procedura udzielenia zamówienia ma się ku końcowi.
Dodatkowo, przez firmę Suez Południe Sp. z o.o., realizowana jest umowa na Zimowe oraz letnie utrzymanie Miasta Częstochowy w latach 2020-2023 – Rejon 9.

– Jakie czynności są w zakresie współpracy magistratu z firmami od terenów zielonych?
– W zakres prac polegających na utrzymaniu porządku i czystości zgodnie z powyższymi umowami wchodziło m.in.:
– utrzymanie czystości poprzez mechaniczne i ręczne zamiatanie terenów miejskich i zbieranie zanieczyszczeń;
– utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe terenów miejskich oraz przystanków komunikacji miejskiej;
– opróżnianie koszy przyulicznych na terenie Miasta Częstochowy;
– ręczne lub mechaniczne oczyszczanie placów i przejść podziemnych;
– usuwanie martwych zwierząt i innych nieczystości z pasa drogowego;
– pielęgnacja zieleni m.in.: koszenie trawy, grabienie liści, wywóz biomasy, pielęgnacja krzewów pojedynczych, skupin krzewów, żywopłotów, kwietników obsadzonych różami, bylinami, roślinami jednorocznymi, pielęgnacja roślin posadzonych w wazach i gazonach, usuwanie odrostów przy drzewach, renowacja trawników, oczyszczanie krawężników i brzegów chodnika, cięcie krzewów
i żywopłotów, odsłanianie znaków drogowych.

– Jaki koszt dla każdej z poszczególnych firm poniesie Urząd Miasta Częstochowy w związku
ze zleconymi pracami?

– W roku 2021 wartość zamówienia dla poszczególnych firm z Umowy dotyczącej świadczenia usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości, utrzymaniu zimowym oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie przewidywana jest do kwoty:
* READY Paweł Matusik : Rejon Grabówka – 315.123,51 zł brutto, Rejon Północ – 403.903,84 zł brutto;
* P.U.P. „JES” Marcin Sobolski Rejon Mirów:  266.207,20 zł brutto;
* Z.P.U.H. „FLEUR –III” Tomasz Okwiet Rejon  Parki:  117.274,68 zł brutto;
* SUEZ Południe Sp. z o.o. Rejon DK1: 243.235,75 zł brutto.
Z umowy dotyczącej utrzymania porządku i czystości, przystanków oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie  (Rejon:  I , II, VI)  SUEZ Południe Sp. z o.o. w roku 2021 wartość zamówienia przewidywana jest do kwoty 1.457.430,46 zł brutto.
Natomiast z umowy na Zimowe oraz letnie utrzymanie Miasta Częstochowy 2020-2023 – Rejon 9 realizowanej przez firmę Suez Południe Sp. z o.o. wartość zamówienia na rok 2021 przewidywana jest do kwoty 2.348.784,18 zł brutto.

– Czy Urząd Miasta Częstochowy kontroluje – jeśli tak to prosimy o szczegóły – jakość
i terminowość wykonanych prac?

– Biorąc pod uwagę przedłużającą się procedurę przetargową spowodowaną odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej, Centrum Usług Komunalnych nie jest w stanie podpisać wszystkich umów w zakresie utrzymania porządku i czystości. Nie jest to zależne od Zamawiającego, to kwestia czasochłonnych procedur. W miarę możliwości prawnych staramy się wykonywać zakres związany z czystością i porządkiem w jak największym stopniu. Prace pielęgnacyjne i porządkowe  monitorowane są na bieżąco. Wszystkie zgłoszenia mieszkańców dotyczące poprawy bezpieczeństwa, a także utrzymania czystości na terenie miasta Częstochowy są weryfikowane i zlecane Wykonawcom realizującym przedmiot umowy w danym rejonie. Po podpisaniu wszystkich umów w rejonach będzie można kontrolować pełny zakres utrzymania porządku i czystości w mieście. Mamy nadzieję, że najbliższe tygodnie pozwolą nam zakończyć procedurę przetargową i zadanie będzie realizowane w całym zakresie.

– Kto, za ile i gdzie wycinał drzewa na terenie miasta Częstochowy w latach 2020-2021?
– Usuwanie drzew obumarłych, pozostających w złym stanie zdrowotnym i nie rokujących szans na dalszy rozwój oraz z innych względów stwarzających zagrożenie dla otoczenia na terenach zieleni miejskiej będących w posiadaniu Gminy Miast Częstochowa (w tym w pasach drogowych ulic) realizuje Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa UM Częstochowy.
Firma wykonawcza wyłaniana jest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W roku 2020 i 2021 prace w tym zakresie wykonuje  Zakład Usługowy „AGRO” Jacek Gołąbek al. Armii Krajowej 66/109, 42-200 Częstochowa.
W 2020 roku całkowity koszt prac w tym zakresie wyniósł 107.750,92 zł , a koszt dotychczas zrealizowanych wycinek w 2021 roku – 85.000 zł.
Drzewa są wycinane po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalającej, wydawanej przez Marszałka Województwa Śląskiego lub inny organ administracji wskazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
Drzewa usuwane w związku z realizacją inwestycji miejskich wycinane są przez jednostki prowadzące dane zadanie np.  MZD drogi, IZ – obiekty kubaturowe.
Wówczas usuwanie drzew następuje w ramach danej inwestycji (w tym kosztów jej realizacji) przez jej wykonawcę.
Poza tym działania analogiczne jak Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa UM Częstochowy, w odniesieniu do zarządzanych przez siebie terenów i we własnym zakresie  prowadzi ZGM TBS Sp. z o.o.

ciąg dalszy nastąpi

Udostępnij:

2 komentarz

 • emerytka

  Ciekawe ile wydzadzą na akcję “zima” i czy w ogóle miasto jest do niej przygotowane. Przydaloby sie tez zawczasu przypomnieć wlasicicielom kamienic ze odsniezanie czy posypywanie solą w obrebie ich nioeruchmosci jest ich obowiazkiem. Mysle ze to wazne, by o tym mowic juz teraz, zeby pote ludzie nie lamali nóg i rąk na ulicach czestochowy

 • emerytka

  Ciekawe ile wydzadzą na akcję “zima” i czy w ogóle miasto jest do niej przygotowane. Przydaloby sie tez zawczasu przypomnieć wlasicicielom kamienic ze odsniezanie czy posypywanie solą w obrebie ich nioeruchmosci jest ich obowiazkiem. Mysle ze to wazne, by o tym mowic juz teraz, zeby pote ludzie nie lamali nóg i rąk na ulicach czestochowy

 • Anonim

  w zimę też będą liczyć że im się uda.

  Przegłosowali już podwyżkę dla Matyjaszczyka do 20k zł a dla radnych do 5k zł?
  Tradycja mówi że jak polski ład uszczupla budżety miast to wtedy się daje prezydentom i radzie podwyżki.

 • Anonim

  w zimę też będą liczyć że im się uda.

  Przegłosowali już podwyżkę dla Matyjaszczyka do 20k zł a dla radnych do 5k zł?
  Tradycja mówi że jak polski ład uszczupla budżety miast to wtedy się daje prezydentom i radzie podwyżki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content