Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

„Gotowi na każdą ewentualność”

– rozmowa z Grzegorzem Sikorskim, kierownikiem Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Częstochowy.

– Jaki jest zakres obowiązków 8 osób pracujących w wydziale, gdyż – jak pisaliśmy ostatnio – w tym roku złożyliśmy jako miasto jedynie 11 wniosków?
– Ilość złożonych wniosków zależy tylko i wyłącznie od ilości ogłoszonych konkursów, które są dedykowane dla takich samorządów jak Częstochowa. Składamy wnioski na wszystkie dostępne dla nas konkursy. W 2012 złożyliśmy aplikacje na ponad 113 mln złotych i dalej pracujemy nad następnymi projektami. Trudno przy tej kwocie używać słowa „jedynie”.
Przygotowanie wniosków to nie jedyne zajęcie BFE, a zaledwie jedna czwarta zakresu obowiązków jakie posiadamy. Część wniosków powstaje w innych jednostkach miejskich, ale wszystkie z naszym udziałem – mniejszym lub większym – w zależności od potrzeb. Poza tym przygotowujemy się do nowego okresu programowania konsultując i dostosowując propozycje naszych jednostek i gmin subregionu do ciągle negocjowanych dokumentów i wytycznych unijnych, krajowych i regionalnych. Także koordynujemy, nadzorujemy i monitorujemy realizację już dofinansowanych projektów oraz samodzielnie realizujemy 2 duże projekty światłowodowe.   

– Czy grozi nam jako miastu sytuacja, w której nie będą realizowane żadne wnioski unijne?
– Nie widzę takiego zagrożenia. Obserwując przejście z okresu programowania 2004-2006 do 2007-2013 nie dostrzegłem gwałtownego spadku ilości inwestycji w gminach i miastach. Wszystko zależy od tego jak będziemy aktywni w trudnej końcówce aktualnego okresu, a nasza aktywność się wzmaga. W tym roku aplikujemy w konkursach o dwa razy więcej środków niż w poprzednim. Dodatkowo poszukujemy środków poza funduszami Unii Europejskiej starając się o dofinansowanie potrzeb miasta np. z funduszy „norweskich”, które wychodzą poza ramy czasowe okresów unijnych, co może pozwolić wypełnić środkami czas „przejścia”. Już zakwalifikowaliśmy się jako jedno z 26 miast w Polsce do projektu Związku Miast Polskich finansowanego z funduszy „norweskich”, który ma na celu wsparcie samorządów w przygotowaniu odpowiednich aplikacji do tego funduszu.

– Jak ocenia Pan operatywność miasta Częstochowy w pozyskiwaniu środków unijnych w odniesieniu do innych miast województwa śląskiego?
– Oceniam bardzo wysoko! Porównując się do innych miast na prawach powiatu naszego regionu zajmujemy 4 miejsce pod względem ilości wygranych w konkursach projektów, za Katowicami, Zabrzem i Rybnikiem, ale mamy pierwsze miejsce w województwie pod względem środków pozyskanych w niełatwej procedurze konkursowej – ponad 112 mln złotych, dystansując Bielsko-Białą (105 mln), Zabrze (85 mln) i Rudę Śląską (61 mln). 
„Rzeczpospolita” w rankingu miast na prawach powiatu umieściła nas na 11 miejscu w Polsce (za rok 2011), co oznacza że wyprzedziliśmy nawet kilka stolic regionów w pozyskiwaniu środków europejskich.

– Wielu mieszkańców zauważa, że nie realizujemy projektów dotyczących naprawy miejskich dróg. A jak łatwo zauważyć większość jest dziurawych. Dlaczego Urząd Miasta nie bierze udziału w konkursach na drogi?
– Jak już wcześniej wspomniałem, miasto bierze udział w każdym konkursie jaki jest dostępny dla samorządów, zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym, także na remonty i budowę dróg. Jest to jedno z naszych priorytetów. 90% środków o jakie się ubiegamy w konkursach w tym roku – to środki na infrastrukturę drogową. Realizujemy także wszystkie projekty dotychczas zakontraktowane, choć ich skala może wydawać się mała, to jednak wykorzystujemy skrupulatnie każdą złotówkę pozyskaną z funduszy.

-Zbliża się kolejny okres aplikacyjny na okres 2014 – 2020. Czy Pański wydział ma już pomysły, a być może projekty do realizacji i czego one będą dotyczyły?
– Moje biuro wspólnie ze wszystkimi jednostkami przygotowało propozycje na nowy okres programowania w każdym obszarze jaki wskazała Komisja Europejska na lata 2014-2020. Dodatkowo udało nam się uzgodnić wspólne projekty z wszystkimi 30 gminami subregionu częstochowskiego i zgłosić je jako kluczowe do realizacji w następnych latach. W sumie do bazy Partner 3, która służy Urzędowi Marszałkowskiemu do przeglądu potrzeb inwestycyjnych w województwie, złożyliśmy propozycje na kwotę 2,2 mld złotych. W tej chwili trwa dyskusja na szczeblu regionalnym co do możliwości realizacji tych projektów. Równolegle toczą się rozmowy pomiędzy Warszawą i Brukselą na temat przyszłego kształtu polityki finansowej UE. Niedługo będą uszczegóławiane dokumenty określające możliwość wsparcia poszczególnych pomysłów i wtedy zobaczymy czy będziemy musieli zmodyfikować swoje pierwotne plany, czy stworzyć nowe projekty. Jesteśmy gotowi na każdą ewentualność i przygotujemy takie projekty, które zmieszczą się w obszarach wsparcia UE, a zarazem będą odpowiadać na najpilniejsze potrzeby mieszkańców Częstochowy i subregionu. Na dzień dzisiejszy proponujemy projekty: Utworzenie centrum badawczo-wdrożeniowego z zakresu energetyki – rewitalizacja elektrociepłowni Zawodzie w Częstochowie; Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie; Budowa Regionalnego Centrum Przetwarzania Danych; Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Miasta Częstochowy; Racjonalizacja gospodarki energetycznej w Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie; PSOR – Powiatowy System Oceny Ryzyka oraz Zarządzania Klęskami Żywiołowymi; Zmniejszenie ryzyka poprzez zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaru Starego Miasta w rejonie ul. Krakowskiej; Modernizacja sieci rowów odwadniających na terenie Miasta Częstochowy; Centrum przesiadkowe Subregionu Północnego; Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z zastosowaniem przyobiektowego dezynfektora ścieków; Modernizacja sektora osadowego Oczyszczalni Ścieków “WARTA” S.A. w Częstochowie; Modernizacja Centralnej Przepompowni Ścieków ul. Żabia  w Częstochowie; Modernizacja sektora ściekowego Oczyszczalni Ścieków “WARTA” S.A. w Częstochowie; Rozwój nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie; Zakup taboru tramwajowego i autobusowego; Wzmocnienie potencjału gospodarczego północnej części Województwa Śląskiego – rozbudowa systemu transportowego w Częstochowie; Aktywizacja bezrobotnych mieszkańców Miasta Częstochowy i Powiatu Częstochowskiego; Częstochowa miastem przyjaznym niepełnosprawnym; Aktywizacja – integracja – wsparcie; Subregionalne Centrum Rozwoju Edukacji; Słoneczne przedszkole; Zespół Szkół z nauczaniem dwujęzycznym.
Zaproponowaliśmy także dwa projekty o znaczeniu kluczowym dla województwa i subregionu: Rozbudowa regionalnej instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych w Sobuczynie obsługującej północny region województwa śląskiego oraz Kreowanie rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem potencjału turystycznego subregionu północnego.
Wiele się jeszcze może zmienić, ale Urząd Miasta będzie zawsze przygotowany na złożenie projektów, jeżeli tylko pojawi się możliwość dofinansowania naszych potrzeb ze środków europejskich, bez względu na to czy będzie to tryb konkursowy czy bezkonkursowy i bez względu na to z jakich funduszy i w ramach jakich programów środki będą do pozyskania.

Dziękuję za rozmowę.

Udostępnij:

1 Komentarz

 • marcel@op.pl

  Ten pan jest mało wiarygodny podając dane o kwotach dofinansowania uzyskanych przez miasta województwa śląskiego…
  I tak Bielsko-Biała – gmina jako beneficjent – uzyskała ok. 258 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa ślaskiego, a Częstochowa jedynie 188 mln zł… wskazywanie na “tryb konkursowy” czy inny to zwyczajna manipulacja…
  Jeśli policzy się te, uzyskane z RPO, dotacje per capita to mamy właściwą miarę “operatywności” służb miejskich: w Bielsku-Białej 1474 zł/mieszkańca, a w Częstochowie – 790 zł…

  Poza tym nie lubię takich “złotoustych” nawijaczy twierdzących, że ” Urząd Miasta będzie zawsze przygotowany na złożenie projektów, jeżeli tylko pojawi się możliwość dofinansowania naszych potrzeb ze środków europejskich, bez względu na to czy będzie to tryb konkursowy czy bezkonkursowy i bez względu na to z jakich funduszy i w ramach jakich programów środki będą do pozyskania” – zawsze i wszędzie nam z wami dobrze będzie…
  Listę nowych projektów – zwłaszcza “Słoneczne przedszkole” – pozostawiam litościwie bez komentarza … projekt “Europa 2020” nie może się udać…

 • marcel@op.pl

  Ten pan jest mało wiarygodny podając dane o kwotach dofinansowania uzyskanych przez miasta województwa śląskiego…
  I tak Bielsko-Biała – gmina jako beneficjent – uzyskała ok. 258 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa ślaskiego, a Częstochowa jedynie 188 mln zł… wskazywanie na “tryb konkursowy” czy inny to zwyczajna manipulacja…
  Jeśli policzy się te, uzyskane z RPO, dotacje per capita to mamy właściwą miarę “operatywności” służb miejskich: w Bielsku-Białej 1474 zł/mieszkańca, a w Częstochowie – 790 zł…

  Poza tym nie lubię takich “złotoustych” nawijaczy twierdzących, że ” Urząd Miasta będzie zawsze przygotowany na złożenie projektów, jeżeli tylko pojawi się możliwość dofinansowania naszych potrzeb ze środków europejskich, bez względu na to czy będzie to tryb konkursowy czy bezkonkursowy i bez względu na to z jakich funduszy i w ramach jakich programów środki będą do pozyskania” – zawsze i wszędzie nam z wami dobrze będzie…
  Listę nowych projektów – zwłaszcza “Słoneczne przedszkole” – pozostawiam litościwie bez komentarza … projekt “Europa 2020” nie może się udać…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content