Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Gmina Rędziny chce być EKO

WFOŚiGW w KatowiachJedna z najbliżej sąsiadujących z miastem Częstochowa gmin, gmina Rędziny, w dziedzinie ekologii postawiła przede wszystkim na edukację. To właśnie tu młodzi mieszkańcy gminy mogą dowiedzieć się prawie wszystkiego o tym, jak szanować środowisko naturalne, bo człowiekowi w otoczeniu przyrody żyje się lepiej. 

Działania, które podejmuje gmina Rędziny nie mogłyby być zrealizowane bez pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który wspiera przedsięwzięcia służące wypełnianiu celów regionalnej i krajowej polityki ochrony środowiska. Wsparcie finansowe samorządów, administracji rządowej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz pozostałych jednostek sprzyja uczestniczeniu tych podmiotów i bezpośrednio je angażuje w ochronę środowiska i gospodarkę wodną. 

Kampania edukacyjna gminy Rędziny pt. „AS-y – Adepci Segregacji”

Podstawowym celem kampanii edukacyjnej rozpoczętej w 2015 roku była kompleksowa edukacja dzieci i młodzieży, ale także mieszkańców dorosłych, w zakresie szczegółów prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z wymaganiami gminy, informowania o dalszej drodze odpadów, które opuszczają gospodarstwa domowe, szkodliwości palenia odpadami w piecach przydomowych oraz konieczności sprzątania po czworonogach.
W ramach kampanii przekazywane treści dotarły bezpośrednio do wszystkich młodych ludzi w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, a za ich pośrednictwem do co najmniej kilku tysięcy osób dorosłych.
Pakiety edukacyjne, składające się z puzzli i gier planszowych (Puzzle „Recykling odpadów”, Puzzle „Oszczędzaj wodę i chroń środowisko”, Puzzle „Oszczędzaj energię i chroń środowisko”, Gra planszowa „Kolorowy świat odpadów”, Gra memo „Proste zasady na ochronę przyrody”), które w liczbie 4 kompletów trafiły do przedszkolaków. Rozdano także tysiące zakładek do książek, planów lekcji, kalendarzy, poradników i broszur informacyjnych.
Efektem kampanii był znaczący wzrost świadomości zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wśród dzieci i młodzieży, tym bardziej, że świadomość młodego pokolenia została wzmocniona nową wiedzą, przekazywaną w ramach kolejnej kampanii, kontynuującej dotychczasowe działania gminy. Powinno się to w perspektywie przełożyć na wymierne efekty w postaci zwiększenia masy segregowanych odpadów i właściwego ich przygotowywania przed wyrzuceniem do pojemników, choćby poprzez zgniatanie butelek PET czy składanie kartonów. Statystyki okresowe powinny wykazać stosowne wielkości przyrostów.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudniki

W 2016 r. Gmina Rędziny złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (RPO) – działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach. Wydatek ten został pokryty z kilku źródeł:
– z budżetu Gminy Rędziny,
– z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego – 135.879,30 zł,
– z dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego – 200.000 zł,
– z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 200.000 zł.
Kilka miesięcy później został rozstrzygnięty przetarg na dostawę fabrycznie nowego samochodu wraz z niezbędnym sprzętem – całościowy koszt zakupu to 798.270 zł.
Samochód został dostarczony do OSP Rudniki w sierpniu 2016 roku.

Przebudowa i remont budynku klubu sportowego LOTNIK w Kościelcu

W lipcu 2016 roku zostały zakończone prace przy przebudowie i remoncie budynku klubu sportowego LOTNIK w Kościelcu przy ul. Wolności 93. 
Dokonano gruntownego remontu i termomodernizacji. Zakupiono również wyposażenie do wewnątrz m.in. kuchnię, czajniki, zastawę, piłkochwyty, wykonano meble i ogrodzenie. 
Całkowity koszt zadania wyniósł  518.297,69 zł.
Na termomodernizację budynku udało się pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie pożyczki w wysokości 50.211 zł oraz dotacji w wysokości 26.282 zł. 
Gmina pozyskała również dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju bazy sportowej w wysokości 95.700 zł.

Kampania edukacyjna: „ODPADY SEGREGUJESZ – DOBRZE POSTĘPUJESZ”

Podstawowym celem kampanii edukacyjnej w roku 2016 było ogarnięcie jak najszerszej grupy docelowej mieszkańców działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi, dotyczącymi zasad segregowania odpadów, specyfiki recyklingu oraz zasad ekologicznego stylu życia, a także utrwalanie już posiadanej wiedzy na temat zasad postępowania z odpadami przyjętymi i stosowanymi w gminie Rędziny. 
Zorganizowano i przeprowadzono 14 prelekcji w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych, angażując dzieci w wieku od 5 do 12 lat, a więc na etapie rozwojowym, w którym kształtują się i utrwalają nawyki codziennego życia. Przy użyciu specjalnie przygotowanych na potrzeby kampanii materiałów i pomocy dydaktycznych zapoznano uczestników prelekcji z zasadami segregowania odpadów, sposobami postępowania z odpadami wielkogabarytowymi, niebezpiecznymi oraz poremontowymi, dbając jednocześnie o przekazanie i o utrwalenie wiedzy z tego zakresu. Kampanii patronowała specjalnie stworzona w tym celu postać – orzeł Rędzinek. 
Dzięki przeprowadzonej kampanii nie tylko została utrwalona posiadana już przez dzieci wiedza, co przyczyniło się do wzmocnienia efektywności wcześniejszych działań, ale również poszerzyła się świadomość ekologiczna, zwłaszcza wśród dzieci, które w tego typu działaniach uczestniczyły po raz pierwszy. Na skutek podjętych działań dzieci nabrały dobrych nawyków, związanych z segregowaniem odpadów oraz zostały im zaszczepione przekonania i postawy związane z ekologicznym trybem życia. W połączeniu z pozytywnym oddziaływaniem dziecka na środowisko rodzinne, w którym chce sprawdzać i praktycznie wykorzystywać zdobytą w placówce edukacyjnej wiedzę, przełoży się to na zwiększenie masy segregowanych odpadów oraz efektywność recyklingu.
Kampania edukacyjna: „ODPADY SEGREGUJESZ – DOBRZE POSTĘPUJESZ” nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na ten cel gmina Rędziny otrzymała dotację w wysokości 11.348 zł.

Na przykładzie gminy Rędziny widzimy, że celem generalnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest zapewnienie systematycznej i trwałej poprawy stanu środowiska w województwie śląskim, w tym także w subregionie częstochowskim oraz zachowanie i przywracanie na jego obszarze terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content