Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Gmina Konopiska chętnie realizuje inwestycje środowiskowe

WFOŚiGW w KatowiachMiasta i gminy subregionu częstochowskiego bardzo chętnie korzystają z pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW). Środki Funduszu przeznaczane są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz na współfinansowanie kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi. Środki Funduszu są także przeznaczane na współfinansowanie projektów inwestycyjnych. To właśnie o takie wsparcie najczęściej sięgają gminy naszego regionu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jako priorytetowe traktuje te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej, związanych z członkostwem Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, czyli te, których efekt ekologiczny w pozytywny sposób wpływa na środowisko. Projekty środowiskowe to dosyć specyficzna odmiana typowych wniosków o dofinansowanie inwestycji. W ogólnym ujęciu projekty środowiskowe od reszty projektów odróżnia przede wszystkim istotny element, właśnie ów efekt ekologiczny, możliwy do osiągnięcia w wyniku realizacji danego przedsięwzięcia. 

Gmina Konopiska od wielu lat ubiega się o wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Oto kilka przykładów:

2007
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz, Łaziec etap II

Zakres rzeczowy: inwestycja obejmowała wykonanie kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych z PCV, kolektorów tłocznych z PE oraz 2 szt. przepompowni ścieków.
Wykonawca robót: P.U.H.P. “INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna
Koszt robót budowlanych: 5.046,3 tys. zł
Finansowanie inwestycji: budżet gminy, środki WFOŚiGW w Katowicach.

2008
Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Jamkach – Korzonku gmina Konopiska

Zakres rzeczowy: inwestycja obejmowała wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem o pow. 1.006 m.kw. wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni węglowej z podajnikiem o mocy 100 kW. 
Wykonawca inwestycji: „KOMOBEX-VICTORIA” Sp. z o. o.
Koszt robót budowlanych: 631 tys. zł
Wartość dofinansowania: 224,4 tys. zł
Finansowanie inwestycji: budżet Gminy, środki WFOŚiGW w Katowicach.

2009
Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice – etap III

Zakres rzeczowy: inwestycja obejmowała wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV i z kamionki, kolektora tłocznego oraz 1 szt. przepompowni ścieków.
Wykonawca robót: P.U.H.P. “INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna
Koszt robót budowlanych: 1.894,9 tys. zł
Finansowanie inwestycji: budżet gminy, środki WFOŚiGW w Katowicach.

Termomodernizacja i modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Konopiskach przy ul. Sportowej 1
Zakres rzeczowy: inwestycja obejmowała wykonanie docieplenia ścian budynku o pow. 441,8 m.kw., wykonanie sufitów podwieszanych, tynków wewnętrznych, wykonanie posadzek, montaż okien i drzwi, malowanie ścian i sufitów, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania i elektrycznej.
Wykonawca inwestycji: PPHU „INSTAL – BUDOTECH”, Jan Gorol
Koszt robót budowlanych: 300 tys. zł
Wartość dofinansowania: 30,4 tys. zł
Finansowanie inwestycji: budżet Gminy, środki WFOŚiGW w Katowicach.

Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla budynku Administracyjno-Gospodarczego w Konopiskach
Zakres rzeczowy: inwestycja obejmowała wykonanie 8 szt. kolektorów słonecznych o pow. 20,24 m.kw., zasobnika podgrzewacza CWU 1.000 litrów, pomp, urządzeń i materiałów do wykonania instalacji kolektorów słonecznych (naczynia przeponowe, pompy, grupy pompowe, zawory, rury izolacje, automatyka, czynnik solarny itp.) oraz robót elektrycznych.
Wykonawca inwestycji: NEON Wojciech Norberciak
Koszt robót budowlanych: 49 tys. zł
Wartość dofinansowania: 24,5 tys. zł
Finansowanie inwestycji: budżet gminy, środki WFOŚiGW w Katowicach.

2010
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rększowice, Kolonia Hutki 

Zakres rzeczowy: inwestycja obejmowała wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV, kolektorów tłocznych z PE oraz 2 szt. przepompowni ścieków.
Wykonawca robót: P.U.H.P. “INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna
Koszt robót budowlanych: 8.934,8 tys. zł
Wartość dofinansowania: 7.575,7 tys. zł 
Finansowanie inwestycji: budżet gminy, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, środki WFOŚiGW w Katowicach.

Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łaźcu gmina Konopiska
Zakres rzeczowy: inwestycja obejmowała wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian budynku styropianem o pow. 718,5 m.kw., docieplenie stropodachu, wymianę instalacji odgromowej, roboty demontażowe i montażowe instalacji c.o. oraz wykonanie opaski okapowej. 
Wykonawca inwestycji: F.U.H. „DZIEDZICKI”, Marcin Dziedzicki
Koszt robót budowlanych: 276,1 tys. zł
Wartość dofinansowania: 65,5 tys. zł
Finansowanie inwestycji: budżet gminy, środki WFOŚiGW w Katowicach.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutki, Korzonek, Leśniaki
Zakres rzeczowy: inwestycja obejmowała wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV i kamionki, kolektorów tłocznych z PE, kanalizacji ciśnieniowej oraz 8 szt. przepompowni ścieków.
Wykonawca robót: P.U.H.P. “INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna
Koszt robót budowlanych: 11.453,4 tys. zł
Wartość dofinansowania: 9.498,2 tys. zł
Finansowanie inwestycji: budżet gminy, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, środki WFOŚiGW w Katowicach.

Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji c.o. w budynku Remizy OSP w Hutkach
Zakres rzeczowy: inwestycja obejmowała docieplenie ścian zewnętrznych budynku o pow. 630 m.kw., docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wymianę instalacji odgromowej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowej o mocy 50 kW.
Wykonawca inwestycji: Przedsiębiorstwem Budownictwa i Handlu „UNIPOL” Sp. z o. o.
Koszt robót budowlanych: 342,5 tys. zł
Wartość dofinansowania: 115,4 tys. zł
Finansowanie inwestycji: budżet gminy, środki WFOŚiGW w Katowicach.

Budowa gruntowego wymiennika ciepła dla gminnej hali sportowej w Konopiskach 
Zakres rzeczowy: inwestycja obejmowała wykonanie montażu wymiennika ciepła wraz z wieżową czerpnią dla hali sportowej oraz wykonanie wentylacji w celu znacznego zmniejszenia zużycia energii cieplnej, tj. zmniejszenia zużycia gazu.
Wykonawca inwestycji: konsorcjum: Jaekel-Bud-Tech Sp. z o. o. i Creo Sp. z o. o.
Koszt robót budowlanych: 683,2 tys. zł
Wartość dofinansowania: 170,8 tys. zł
Finansowanie inwestycji: budżet gminy, środki WFOŚiGW w Katowicach.

2012
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jamki i Kowale 

Zakres rzeczowy: inwestycja obejmowała wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV, kolektorów tłocznych z PE oraz 7 szt. przepompowni ścieków.
Wykonawca robót: P.U.H.P. “INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna
Koszt robót budowlanych: 6.496,1 tys. zł
Wartość dofinansowania: 5.245,6 tys. zł
Finansowanie inwestycji: budżet gminy, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, środki WFOŚiGW w Katowicach.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopalnia, Aleksandria I
Zakres rzeczowy: inwestycja obejmowała wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV, kolektora tłocznego z PE oraz 4 szt. przepompowni ścieków.
Wykonawca robót: P.U.H.P. “INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna
Koszt robót budowlanych: 7.400 tys. zł
Wartość dofinansowania: 5.975,5 tys. zł
Finansowanie inwestycji: budżet gminy, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, środki WFOŚiGW w Katowicach.

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content