Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Efekt ekologiczny w gminie Kruszyna

WFOŚiGW w KatowiachNie wszystkie samorządy w Polsce, również te w subregionie częstochowskim zdają sobie sprawę, jak istotna rola w ochronie środowiska przypada właśnie władzy lokalnej. Punktem wyjścia jest obowiązek sporządzania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska przez zarząd województwa, powiatu i gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Rosnąca samodzielność gmin wskazuje na to, że przejmują one kluczowe decyzje kształtujące życie człowieka. Cechą koncepcji ekorozwoju jest faworyzowanie przestrzeni przyrodniczej, na którą składają się zasoby środowiska przyrodniczego, do których można zaliczyć przestrzeń geodezyjną, wody, gleby, powietrze, kopaliny, różnorodność krajobrazową, obiekty przyrody ożywionej. Gminy, aby usprawnić działania proekologiczne realizują szereg przedsięwzięć. 

Władze samorządowe realizują inwestycje infrastrukturalne w miastach i gminach, takie jak systemy wodociągowo-kanalizacyjne wraz z oczyszczalniami ścieków, systemy zbiórki, recyklingu i składowania odpadów komunalnych, czy też modernizacja systemów zaopatrzenia w ciepło wraz z eliminacją źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Gminy subregionu częstochowskiego coraz chętnie i efektywniej wykorzystują środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
I tu należy wyraźnie podkreślić – największe wydatki na ochronę środowiska poniesione zostały w województwie śląskim. Pod tym względem nie był marginalizowany subregion częstochowski. To właśnie w północnej części województwa realizowano przedsięwzięcia przy dużym udziale funduszy ekologicznych, pochodzących z WFOŚiGW w Katowicach. 

Projekty zrealizowane na terenie gminy Kruszyna, a współfinansowane przez WFOŚiGW w Katowicach

Rok 2008
* Odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest – 56.095,85 zł
(dofinansowanie WFOŚiGW – 56.095,85 zł)

* Uporządkowania działek zniszczonych po przejściu trąby powietrznej – 7.000,00 zł
(dofinansowanie WFOŚiGw – 7.000,00 zł)

Rok 2009
* Nasadzenie drzewek po przejściu trąby powietrznej – 26.001,00 zł
(dofinansowanie WFOŚiGW – 26.001,00 zł)

* Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Jackowie – 160.645,36 zł
(dofinansowanie WFOŚiGW – 90.884,00 zł)

Rok 2010
* Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Widzów i część Teklinowa – 3.437.839,34 zł
(dofinansowanie WFOŚiGW – 2.467.922,00 zł)

Rok 2011
* Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kruszyna obejmująca miejscowości Jacków Baby – etap I wraz z montażem prasy do odwadniania osadu – 4.455.572,79 zł
(dofinansowanie WFOŚiGW – 1.286.000,00 zł)

Rok 2014
* Budowa kanalizacji Baby-Jacków etap II – 2.557.114,57 zł
(dofinansowanie WFŚiGW – 1.504.951,00 zł)

* Odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest – 86.323,85 zł
(dofinansowanie WFOŚiGW – 75.717,42 zł)

Rok 2015
* Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kruszynie i Widzowie – 1.086.502,38 zł
(dofinansowanie WFOŚiGW – 506.616,00 zł)

* Odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest – 49.864,98 zł
(dofinansowanie WFOŚiGW – 49.864,98 zł)

Rok 2016
* Odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest – 26.729,57 zł
(dofinansowanie WFOŚiGW – 26.729,57 zł)

Łącznie w latach 2008-20014 na terenie gminy Kruszyna zrealizowano 11 projektów
współfinansowanych przez WFOŚiGW na łączną kwotę 11.949.689,69 zł. 
(Łączna suma środków pozyskanych z WFOŚiGW – 6.097.781,83 zł)

Realizacja wymienionych inwestycji, które miały miejsce na terenie gminy Kruszyna wiązało się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydatkował na tylko jedną gminę w okresie od 2008 do 2016 roku prawie 7 milionów złotych. Należy zaznaczyć, że WFOŚiGW w Katowicach, udzielając pomocy finansowej w dziedzinie ochrony środowiska, sprawdzał – po zakończeniu inwestycji – osiągnięcie efektu ekologicznego. Specyfika projektów środowiskowych, czyli tych, których dofinansowaniem zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, polega właśnie na tym, że ich realizacja musi się zakończyć osiągnięciem zakładanego efektu ekologicznego. W przypadku budowy drogi sprawa jest prosta – mamy efekt rzeczowy w postaci nowej drogi, a konsekwencją tego jest lepsze skomunikowanie danego terenu i poprawiony komfort jazdy. Ale gdy budujemy kanalizację, oczyszczalnię ścieków czy np. składowisko odpadów? Wówczas musimy brać pod uwagę nie tylko ułatwienia dla mieszkańców, ale również, a może przede wszystkim, właśnie efekt ekologiczny – na ile zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do środowiska.

 

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content