Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Dyrekcja odpowiada na zarzuty personelu szpitala

Kilka tygodni temu pracownicy szpitala na Parkitce w Częstochowie wystosowali list protestacyjny do marszałek województwa śląskiego, Jakuba Chełstowskiego. W treści Listu Otwartego czytamy: „personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wyraża głębokie zaniepokojenie jednocześnie zdecydowany sprzeciw wobec planowanych decyzji nowej Dyrekcji WSS. Deklarowane obietnice nowych inwestycji oraz kontynuowania już wprowadzonych zmian w sposobie zarządzania placówką, a także kontynuowania rozpoczętych już inwestycji nie mają żadnego poparcia w rzeczywistości. (…)”

„Najbardziej bulwersująca sprawą jest zamiar rozdysponowania pieniędzy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez Pana Dyrektora Łukasza Połatyńskiego za namową Pani Dyrektor ds. ekonomicznych Beaty Kuchty we współpracy z Przewodniczącą Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Panią Beatą Spińczyk-Bogacz na zakup nowego rezonansu magnetycznego. (…) Najważniejszym celem ZFŚS jest działalność socjalna na rzecz pracowników. Przez działalność socjalną należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawców różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej – a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Zatem, dysponowanie środkami z ZFŚS w celu zakupu rezonansu magnetycznego jest niedopuszczalne. Można pokusić się o stwierdzenie, że jest to okradanie pracowników WSS przez pracodawcę, czyli Dyrektora WSS za przyzwoleniem Przewodniczącej związków zawodowych lekarzy WSS w Częstochowie. (…) Aktualna atmosfera strachu, podejrzliwości, zastraszania, pomówień kreowana przez Panią dyrektor ds. ekonomicznych Beatę Kuchtę spowodowała, że praca w Szpitalu stała się bardzo trudna, wręcz nie do zniesienia i z dnia na dzień jest gorzej. Coraz więcej pracowników myśli o zmianie pracy szukając propozycji w innych placówkach, nawet poza Częstochową.”

Na oskarżenia zawarte w Liście Otwartym personelu Parkitki, swoim oświadczeniem odpowiedziała Dyrekcji Szpitala.

„Odnosząc się do zarzutów postawionych w anonimowym Liście otwartym z dnia 05.04.2023 r.
przekazanym do częstochowskich mediów, oświadczamy, że ww. zarzuty w całości są nieprawdziwe, ponieważ nie znajdują odzwierciedlenia w faktach.

W związku z awarią rezonansu magnetycznego do której doszło 05.02.2023 r., oraz mając na celu
dobro pacjentów, w dniu 16.03.2023 r. Dyrektor zwrócił się do Zawodowych Organizacji
Związkowych przy WSzS im. NPM w Częstochowie z zapytaniem o pomoc w rozwiązaniu
powyższego problemu. Po wewnętrznych konsultacjach organizacje związkowe wyraziły zgodę na
dokonanie wpłat odpisu na zakładowy FŚS z zastrzeżeniem, że musi się to odbyć w częściach
umożliwiających realizację bieżących wypłat na cele socjalne.
Planowane przesuniecie środków miało mieć charakter tymczasowego użyczenia z bezwzględnym
zastrzeżeniem pozostawienia środków w kwocie pozwalającej na terminową realizację wszystkich
bieżących świadczeń zakładowego funduszu socjalnego.

W związku z tym, iż obecna sytuacja finansowa szpitala nie pozwala na zakup rezonansu ze środków własnych, Dyrekcja Szpitala podjęła wszystkie możliwe kroki, w celu pozyskania funduszy z innych źródeł. Jedynym powodem podjętych działań było zapewnienie jak najlepszej opieki pacjentom szpitala.

Nigdy nie było celem Dyrekcji Szpitala pozbawianie pracowników szpitala ich własnych środków
z ZFŚS.

Postawiony w anonimowym Liście otwartym zarzut dotyczący „wstrzymywania lub odwoływania
inwestycji, cofania decyzji zakupu niezbędnego sprzętu do bieżącej pracy i niezbędnej aparatury
medycznej do ratowania życia oraz ograniczania zakupu leków, materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego”, jest całkowicie nieprawdziwy i uderzający nie tylko w Dyrekcję Szpitala, ale przede wszystkim narażający szpital na negatywne opinie pacjentów i mieszkańców regionu. Wyjątkowo zastanawiającym jest zarzut dotyczący zakupu leków, ponieważ decyzja o obniżeniu limitu na leki została wprowadzona przez poprzednią dyrekcję zarządzeniem z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie „Procedury dot. limitów leków i sprzętu jednorazowego w oddziałach szpitalnych”.

Forma oraz treść Listu są nastawione na zdyskredytowanie nie tylko pracy Dyrekcji Szpitala,
ale również osób, które od lat pracują na rzecz WSzS im. NMP w Częstochowie (…) oraz próbą postawiania w negatywnym świetle Dyrekcji szpitala.

Pragnąc zachować obiektywizm, wyjaśnienia dotyczą wyłącznie zarzutów dotyczących obecnie
prowadzonych zadań przez Dyrekcję, które opierają się wyłącznie na rzetelnych danych.
Dodatkowo informuję, że Zakładowe Organizacje Związkowe przy WSzS im. NPM w Częstochowie przygotowały List otwarty oraz oświadczenie w przedmiotowej sprawie (…)

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.”

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content