Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Dom Księcia do przejęcia

Radni na czwartkowej sesji po raz kolejny debatowali w sprawie jednego z ciekawszych budynków architektury częstochowskiej. I niestety nic z tego nie wyszło. Na sesji nie pojawił się ani potencjalny nabywca, ani prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk (SLD). Jakie wobec tego będą losy Domu Księcia? Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że przyszłość obiektu nie zapowiada się różowo. Albo miasto sprzeda budynek za bezcen, a inwestor zrówna go z ziemią, albo poczeka aż kamienica sam upadnie. 

W lipcu ubiegłego roku szczegółowo analizowaliśmy sytuację Domu Księcia, która od lat nie jest wesoła.
Oto co wówczas udało nam się ustalić:

Dom Księcia – jeden z niewielu tak charakterystycznych budynków w Częstochowie, mimo iż lata świetności ma już za sobą, nadal wzbudza u części częstochowian sporo emocji. Krążą pogłoski o nowym przeznaczeniu obiektu i o tym kim jest nabywca. Padają też oskarżenia pod adresem magistratu, że dopuścił się grzechu wieloletniego zaniedbania i stąd pomysł sprzedaży obiektu, w dodatku za niezbyt wygórowaną cenę. Chociaż z drugiej strony pojawiła się również teoria, że jakoby fatalny stan techniczny budynku jest wyłącznie miejską legendą dla usprawiedliwienia planowanej transakcji. Spekulacji więc nie brakuje. A jaka jest prawda?

Redakcja 7 dni udała się do źródła i zapytała magistrat o przeszłość i przyszłość Domu Księcia.

– Czy istnieją ekspertyzy, analizy dotyczące stanu technicznego budynku Dom Księcia?
(Jeśli tak, to prosimy o ich udostępnienie)

„Urząd Miasta jest w posiadaniu inwentaryzacji budowlanej budynku, która została wykonana w styczniu 2007 roku przez zakład usług projektowo –kosztorysowych KOSZT-BUD z Knurowa. Wykonana w 2003 roku ekspertyza stanu technicznego konstrukcji budynku wraz z projektem napraw, wzmocnień i wymiany elementów konstrukcyjnych wykazała konieczność przeprowadzenia remontu kapitalnego wraz z modernizacją. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych zlecił wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. W 2008 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacje w 2009 roku przekazano do zarządcy, tj. do ZGM TBS w Częstochowie. 
(Z materiałami tymi można zapoznać się na miejscu – po uzgodnieniu z UM lub ZG TBS).
Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacyjne we wszystkich branżach dla remontu kapitalnego budynku z dostosowaniem go do obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.  Oczywiście remont zdecydowanie przekraczał możliwości finansowania inwestycji ze środków funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej, jaką stanowił (a właściwie ciągle jeszcze częściowo stanowi) Dom Księcia.  
W ramach funduszu remontowego udało się natomiast zrealizować niedawne prace zabezpieczające.”

– Jakie czynności remontowe były wykonywane w budynku Dom Księcia przez ostatnie 10 lat?
(Prosimy o podanie zakresu wykonywanych prac oraz poniesionych kosztów każdego zakresu)

„Zestawienie nakładów poniesionych w latach 2010 – 2018 na budynek mieszkalny wielorodzinny przy al. Wolności 44 w Częstochowie:
Opis robót – wartość netto w złotych
07.01.2010 – Remont instalacji wod-kan. – 598,68 zł
26.02.2010 – Remont instalacji wod-kan. – 651,70 zł
31.05.2010 – Remont instalacji elektrycznej ADM – 496,32 zł
31.05.2010 – Remont instalacji elektrycznej ADM – 869,08 zł
22.09.2010 – Roboty blacharsko-dekarskie – 1.381,20 zł
10.12.2010 – Remont kominów ponad dachem – 19.258,87 zł
20.12.2010 – Realizacja zaleceń kominiarskich – 927,99 zł
25.03.2011 – Remont kominów ponad dachem – 7.560  zł
02.06.2011 – Remont kominów ponad dachem – 11.698,87 zł
06.07.2011 – Naprawa nawierzchni drogi – 429,18 zł
12.10.2011 – Naprawa dachówki – 683,90 zł
26.10.2011 – Remont instalacji wod-kan. – 539,79 zł
08.12.2011 – Roboty blacharsko-dekarskie – 3.664,07 zł
31.10.2012 – Remont balkonów – 6.416,76 zł
31.12.2012 – Roboty blacharsko-dekarskie – 9.119,30 zł
05.02.2013 – Ekspertyza techniczna – 11.500 zł
30.04.2013 – Remont instalacji wod-kan. – 977,55 zł
21.06.2013 – Zabezpieczenie stropu w mieszkaniu – 52.904,50 zł
10.07.2013 – Remont instalacji wod-kan. (sklep rybny) – 829,60 zł
14.08.2013 – Wymiana poziomu sanit-kan. (piwnica kl.XII) – 1.158,44 zł
24.09.2013 – Montaż pieca Zar w mieszkaniu – 23.287,07 zł
01.09.2014 – Wymiana kuchni węglowej w mieszkaniu – 31.836,23 zł
10.09.2014 – Naprawa rynien – 270 zł
08.05.2015 – Uprzątnięcie piwnic kl XII – 10.227,87 zł
20.04.2015 – Remont balkonów – 7.968,57 zł
20.04.2015 – Remont wejścia do ogniska baletowego – 14.063,42 zł
31.01.2016 – Wykonanie daszku zabezpieczającego – 8.156,19 zł
29.02.2016 – Remont instalacji wod-kan. – 2.198,06 zł
31.07.2016 – Demontaż ław kominiarskich – 3.991,68 zł
29.08.2016 – Remont instalacji elektrycznej – 1.462,21 zł
29.08.2016 – Naprawa dachu – 2.126,41 zł
31.03.2017 – Remont instalacji wod-kan. – 1.056 zł
30.04.2017 – Zabezpieczenie budynku – 2.809,67 zł
30.06.2017 – Oświetlenie oraz monitoring – 21.824,01 zł
30.06.2017 – Ochrona – 10.737,41 zł
31.07.2017 – Ochrona – 14.642,66 zł
31.08.2017 – Ochrona – 14.642,66 zł
28.09.2017 – Ochrona – 14.642,66 zł
31.10.2017 – Zabezpieczenie posesji – 37.692 zł
31.10.2017 – Zamurowanie okien parter oraz malowanie – 66.818,83 zł
31.10.2017 – Ochrona – 14.642,66 zł
23.11.2017 – Ochrona – 14.642,66 zł
21.12.2017 – Wyburzenie komórek – 18.420,76 zł
21.12.2017 – Ochrona – 14.642,66 zł
RAZEM: 378.468,15 zł”

– O zamiarze zbycia kamienicy wiadomo już od jakiegoś czasu – tę informację potwierdził magistrat w poprzedniej korespondencji z redakcją Tygodnika 7 dni. Od kiedy Urząd Miasta Częstochowy prowadził rozmowy z inwestorami?
(Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących inwestorów)
„Dom Księcia znajduje się w ofercie inwestycyjnej miasta. Miasto nie jest upoważnione do podawania inf. na temat osób prywatnych, firm i instytucji zadających pytania dot. Domu Księcia lub wyrażających bardzo wstępne zainteresowanie budynkiem.
Gmina od dłuższego czasu poszukuje rozwiązań, umożliwiających zwiększenie zainteresowania i promowanie nieruchomości, w szczególności poprzez:
– ujęcie nieruchomości w ofercie inwestycyjnej miasta, z jej przeznaczeniem jako obiekt hotelowy lub apartamentowiec, z częścią handlową,
– promowanie nieruchomości podczas wszystkich wydarzeń gospodarczych, na których obecna marka jest „Invest in Czestochowa”,|
– zamieszczenie oferty z „Domem Księcia” na stałe na stronie internetowej www.czestochowa.pl,
– przekazywanie potencjalnym inwestorom informacji dotyczących „Domu Księcia”, 
– wysyłanie oferty z nieruchomością do biur pośrednictwa, z uwzględnieniem potencjalnego przeznaczenia kamienicy.”

– W ostatnim czasie media lokalne podały informację, iż Dom Księcia zostanie sprzedany. Jaką formę zbycia zamierza przyjąć Urząd Miasta?
„Jeżeli dojdzie do sprzedaży, planowana jest oczywiście forma przetargu, ale najpierw Dom Księcia musi być w 100% własnością miasta. Obecnie jeden z dawnych lokali mieszkalnych jest ciągle w rękach prywatnych. Na razie nie było możliwe wykupienie lokalu, z uwagi na zbyt wygórowaną cenę żądaną przez właściciela (miasto może – zgodnie z prawem – nabywać nieruchomości za kwotę zgodną z aktualną wyceną lub niedużo wyższą od tej wyceny). Ostateczne wyjście ze współwłasności, byłoby niewątpliwie korzystne z punktu widzenia miasta, poszukiwań potencjalnego inwestora i możliwości ewentualnej sprzedaży. W ramach procedury przygotowania do sprzedaży niezbędna jest oczywiście zgoda Rady Miasta  na zbycie nieruchomości – w formie uchwały RM.”

– Nie tak dawno wyremontowany został dach budynku Domu Księcia. Jakie koszty poniosło miasto?
„Remont poszycia dachu był elementem tegorocznych prac zabezpieczających. Informacje o zakresie prac i kosztach przekazywaliśmy w trakcie ich trwania (komunikat z lutego): „Prace na zlecenie „ZGM TBS” są kontynuacją wcześniejszych działań, które – na terenie Domu Księcia – prowadzone były już także w ubiegłym roku. Po wykonanej ekspertyzie stanu technicznego zdecydowano o zabezpieczeniu budynku poprzez zamurowanie okien i balkonów oraz wyburzenie komórek znajdujących się przy Domu Księcia. Obecnie prowadzone są prace na dachu budynku związane m.in. z wymianą pokrycia i wyburzeniem kominów ponad dachem. Oprócz tego trwa również naprawa i przemurowanie części zniszczonych ścian zewnętrznych, a także stabilizowanie ścian wewnątrz budynku. Koszt aktualnie prowadzonych robót to blisko 1,2 mln zł złotych brutto. Prace wykonuje konsorcjum firm, którego liderem jest F.U.H. DZIEDZICKI, a partnerem – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KRAWPOL. (…) Mimo doraźnych prac zlecanych przez administratorów obiektu jego stan przez minione dziesięciolecia się pogarszał. W 2008 roku ZGM „TBS” sporządził wstępny kosztorys kompleksowej renowacji Domu Księcia, szacujący wówczas jej wartość na ponad 40 mln zł. (…) Prace zabezpieczające prowadzone w ubiegłym roku i obecnie oraz ogólna poprawa stanu obiektu dają nadzieję na potencjalnie większe zainteresowanie ze strony inwestorów.”

– W jakim celu remontowano dach, skoro miasto kamienicę zamierza sprzedać?
„Odpowiedź na to pytanie zawiera się w powyższym komunikacie, ale w formie uzupełnienia: chodziło o solidniejsze zabezpieczenie budynku (względy bezpieczeństwa), zachowanie jego historycznej tkanki, stworzenie możliwości dotrwania Domu Księcia w obecnej postaci do czasu, w którym możliwa będzie sprzedaż budynku na rzecz potencjalnego inwestora.”

Udostępnij:

1 Komentarz

  • znawca tematu

    Jak się czyta ile wydano pieniędzy w 7 lat na ten budynek,to nasuwa się pytanie, dlaczego on jest w tak złym stanie? Najbardziej zaskakujące są kwoty wydane na ochronę i monitoring,
    ponad milion zł.Nieźle się ktoś obłowił na tej ochronie,prawdopodobnie ta ochrona była tylko na fakturze.Tą sprawą z urzędu powinna zająć się prokuratura i CBA.

  • znawca tematu

    Jak się czyta ile wydano pieniędzy w 7 lat na ten budynek,to nasuwa się pytanie, dlaczego on jest w tak złym stanie? Najbardziej zaskakujące są kwoty wydane na ochronę i monitoring,
    ponad milion zł.Nieźle się ktoś obłowił na tej ochronie,prawdopodobnie ta ochrona była tylko na fakturze.Tą sprawą z urzędu powinna zająć się prokuratura i CBA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content