Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Dofinansowanie ekologicznych inwestycji dla mieszkańców Częstochowy

Częstochowianie mogą już składać wnioski o dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska. Chodzi o montaż kolektorów słonecznych, modernizację systemów grzewczych oraz usuwanie elementów budowlanych zawierających azbest. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zostają uproszczone procedury przyznania dotacji.

Podczas lutowej sesji częstochowscy radni przyjęli trzy uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych na inwestycje związane z ochroną powietrza. Dwie pierwsze dotyczą modernizacji systemów grzewczych oraz montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy bądź służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i mieszkaniach, a trzecia – usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży.

Łatwiejsze procedury

Z uwagi na panującą epidemię, kompletne wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
W tej szczególnej sytuacji nie jest wymagany podpis kwalifikowany – wystarczy skan kompletnego wniosku. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przesłania wniosku w wersji papierowej za pomocą poczty lub kuriera. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.
Dokumenty do pobrania będą dostępne na stronie internetowej urzędu miasta www.czestochowa.pl w zakładce Miasto/Środowisko/Dotacje. Będą tam również publikowane listy dotowanych oraz lista rezerwowa.
Dofinansowanie przysługuje na inwestycje planowane do realizacji po dacie podpisania umowy dotacji, jednak nie później niż do 15 września 2020 roku.
O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości. W roku złożenia wniosku nieruchomość taka nie może być wykorzystywana na działalność gospodarczą ani jakąkolwiek inną aktywność zarobkową, bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji.

Systemy grzewcze

Gmina udzieli dotacji na likwidację kotła starego typu opalanego węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem i zastąpienie go podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania, ogrzewaniem elektrycznym (w tym pompą ciepła – oprócz urządzeń przenośnych), kotłem gazowym, olejowym lub na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, który spełnia przynajmniej standard emisyjny zgodny z 5. klasą granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012.
Dofinansowanie wyniesie do 70% kosztów netto wykonania przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem lub zakup nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów), jednak nie więcej niż 5 tys. zł w przypadku zastąpienia kotła opalanego węglem podłączeniem do sieci c.o., ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym lub olejowym.
Jeśli chodzi o wymianę na kocioł na paliwo stałe, kwota dotacji wyniesie do 50% ceny netto nowego pieca, nie więcej niż 3 tys. zł.

Kolektory słoneczne

Dotacja obejmie pokrycie części kosztów zakupu i montażu kolektorów wspomagających system grzewczy bądź służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych. Dofinansowanie wyniesie do 50% poniesionych kosztów netto (bez kosztów projektu), jednak nie więcej niż 5 tys. zł.

Usuwanie azbestu

Dofinansowywane będą koszty demontażu płyt azbestowo-cementowych (płaskich i falistych) z dachu bądź elewacji, ich zabezpieczenia, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku. Kwota dotacji wyniesie do 60% kosztów netto poniesionych przez wnioskodawcę – nie więcej niż 4 tys. zł.

Zadania inwestycyjne będą kwalifikowanie do dofinansowania według kolejności złożenia kompletnego wniosku w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.

Z treścią uchwał można zapoznać się pod poniższymi linkami.
kolektory słoneczne – https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1164261/uchwala-nr-332-xxv-2020
systemy grzewcze – https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1164260/uchwala-nr-331-xxv-2020
usuwanie azbestu – https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1164259/uchwala-nr-330-xxv-2020

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content