Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

* Dofinansowanie do samochodu osoby z niepełnosprawnością* Zamrożenie cen prądu dla gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi

* Dofinansowanie do samochodu osoby z niepełnosprawnością* Zamrożenie cen prądu dla gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi

Dofinansowanie do samochodu osoby z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że 21 września 2022 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła kolejny program z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” pod nazwą „Mobilność osób z niepełnosprawnością”.
Program ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.

Program „Mobilność osób z niepełnosprawnością” przewiduje pomoc finansową na zakup nowego lub używanego samochodu osobowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poruszającego się na wózku inwalidzkim. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. 
Program kierowany jest do osób z niepełnosprawnością, uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, czyli osób, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu. 
Na realizację przeznaczono kwotę 250 milionów złotych.
Program realizowany będzie w latach 2022-2025.
Pierwsza tura naboru wniosków rozpocznie się 1 marca 2023 roku.

W najbliższym czasie Fundusz opracuje i udostępni szczegółowe zasady realizacji Programu. Przed uruchomieniem naboru wniosków udostępniony zostanie również system informatyczny, za pomocą którego będzie można w prosty i przyjazny sposób złożyć wniosek.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane wyłącznie w formie elektronicznej:
1) przez teletransmisję danych;

2) w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Oddziału.

W celu złożenia wniosku, wnioskodawca będzie musiał dysponować kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym.

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od ceny zakupu, dostosowanego samochodu osobowego. Progi cenowe zakupu dostosowanego samochodu osobowego będą dofinansowywane (poniższe wartości dofinansowania mogą się kumulować) w następującej wysokości:

1) dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:
a. do kwoty 150.000 złotych – 80% ceny samochodu,
b. nadwyżka ponad kwotę 150.000 złotych do kwoty 250.000 złotych – 50% nadwyżki,
c. nadwyżka ponad kwotę 250.000 złotych do kwoty 300.000 złotych – 30% nadwyżki,
d. nadwyżka ponad kwotę 300.000 złotych – 0%;

2) dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera:
a) do kwoty 130.000 złotych – 85% ceny samochodu,
b) nadwyżka ponad kwotę 130.000 złotych do kwoty 200.000 złotych – 50% nadwyżki,
c) nadwyżka ponad kwotę 200.000 złotych do kwoty 230.000 złotych – 30% nadwyżki,
d) nadwyżka ponad kwotę 230.000 złotych – 0%.

***

Zamrożenie cen prądu dla gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi

26 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach, służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Od 1 stycznia 2023 roku rząd chce zorganizować system wsparcia w opłacaniu kosztów energii elektrycznej, w ramach tzw. „Tarczy Solidarnościowej”. Rozwiązanie obejmie wszystkie gospodarstwa domowe w kraju. Według tych założeń, w przyszłym roku polskie rodziny mają nie zapłacić wyższych rachunków za prąd do limitu 2.000 kilowatogodzin (kWh). Jeszcze wyższy limit – do 2.600 kWh – obejmie osoby z niepełnosprawnościami, natomiast dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników – limit wyniesie do 3.000 kWh. 
Co więcej, dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – wprowadzony zostanie specjalny dodatek elektryczny w wysokości do 1.500 złotych.

Zamrożenie cen energii elektrycznej

W 2023 roku rząd zamierza zablokować wzrost cen energii elektrycznej na poziomie z 2022 roku. Gwarantowana cena energii będzie obowiązywać:
* do 2.000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

* do 2.600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,

* do 3.000 kWh rocznie dla rodzin trzy plus (z dziećmi wciąż zamieszkującymi z rodzicami, jak i z dziećmi dorosłymi, które już z rodzicami nie mieszkają) – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Limit 2.000 kWh jest zbliżony do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 roku. Gospodarstwa domowe, po przekroczeniu zużycia odpowiednio 2.000, 2.600 oraz 3.000 kWh, za każdą kolejną zużytą kWh, będą rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 roku lub w przypadku ofert wolnorynkowych – według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą.
Oznacza to, że każda polska rodzina – również ta, która zużywa np. 2.700 kWh rocznie – skorzysta na zamrożeniu cen do limitu 2.000 kWh. Jedynie nadwyżka ponad ten limit (w przypadku osób z niepełnosprawnościami – 2.600 oraz rodzin z Kartą Dużej Rodziny i rolników – 3.000 kWh) będzie rozliczna według taryf z 2023 roku.
Z zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 roku skorzysta prawie 17 milionów gospodarstw domowych (odbiorcy tzw. grupy taryfowej G).
Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy około 23 miliardy złotych.

Dodatek elektryczny

Dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – wprowadzony zostanie jednorazowy dodatek elektryczny.
Wysokość dodatku będzie wynosiła 1.000 złotych, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1.500 złotych.
Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

O dodatek elektryczny będzie można ubiegać się w gminie, w swoim miejscu zamieszkania.
Z rozwiązania będzie mogło skorzystać około 800 tysięcy gospodarstw domowych, na które rząd przeznaczy około 1 miliarda złotych.

Zachęta do oszczędzania energii elektrycznej

Rząd będzie chciał zachęcić Polaków do oszczędzania energii. Gospodarstwa domowe otrzymają specjalny upust, jeśli ograniczą zużycie energii elektrycznej. Rozwiązanie będzie funkcjonować od 1 października 2022 roku.
Wartość upustu będzie wynosiła 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej.
Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

Dotychczasowe wsparcie dla odbiorców ciepła

Polacy już dziś masowo korzystają z pomocy w pokryciu części kosztów związanych ze wzrostem cen na rynkach paliw i energii – w tym kosztów ogrzewania. 

Wprowadzony został dodatek węglowy dla rodzin, które opalają swoje gospodarstwa węglem. Jednorazowy dodatek wynosi 3.000 złotych. Rozwiązanie obejmuje 6,5 miliona gospodarstw domowych. Na wypłatę dodatku przeznaczono 10 miliardów złotych.

Polacy, którzy ogrzewają swoje domy m.in. skroplonym gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, także otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku.
* pelet lub inny rodzaj biomasy – dodatek w wysokości 3.000 złotych,

* drewno kawałkowe – dodatek w wysokości 1.000 złotych,

* skroplony gaz LPG – dodatek w wysokości 500 złotych,

* olej opałowy – dodatek w wysokości 2.000 złotych.

Dodatek dla paliw innych niż węgiel obejmie ponad 1 miliona gospodarstw domowych i dotyczy on budynków, które nie są przyłączone do sieci gazowej i ciepłowniczej. Dodatek będzie pokrywał 40 proc. wzrostu rocznych kosztów ogrzewania. Na ten cel zostanie przeznaczone 1,9 miliarda złotych.

Do końca 2027 roku przedłużona zostanie ochrona taryfowa na sprzedaż gazu dla odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak np. szpitale, szkoły i przedszkola. W 2022 roku cena gazu została zamrożona – w przeciwnym razie opłaty za zużyty gaz mogłyby wynosić do 600% więcej niż dotychczas. Rządowa Tarcza Antyinflacyjna została przedłużona do końca 2022 roku.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content