Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Do czterech razy… prąd?

Częstochowa ogłosiła kolejny – czwarty już – przetarg na dostawę energii elektrycznej dla miejskich podmiotów na trzy kwartały 2023 roku. Poprzednie przetargi (3) przeprowadzone w 2022 roku zakończyły się fiaskiem, bowiem żaden podmiot nie był zainteresowany sprzedażą Częstochowie energii elektrycznej. Nikt do przetargów nie przystąpił. Obecnie mamy w mieście prąd, dzięki zawartej z Tauron Sprzedaż umowie rezerwowej. Najwyraźniej mało kto zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, bo nie o budynek urzędu miasta i urzędników chodzi. Brak prądu w mieście to całkowite wyłączenie sygnalizacji świetlnej na ulicach Częstochowy oraz oświetlenia ulicznego (674 ulice). Przestanie działać biurowiec MPK, a w nim wszystkie kasy biletowe, zajezdnia, stacje trakcyjne. Bez prądu nie mogą funkcjonować szkoły, przedszkola i żłobki. Możemy zapomnieć o basenach, teatrze, stadionie Rakowa czy lekkoatletycznym. Bez prądu nie będzie pracować pogotowie ratunkowe, straż miejska, w tym kamery monitoringu miejskiego i wszystkie spółki miejskie, m.in. Warta (oczyszczalnia ścieków), CzPK (wysypisko śmieci), ZGM (zarządca nieruchomości miejskich) czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Czy teraz sytuacja jest już wystarczająco poważna?

Do końca 2022 roku miasto Częstochowa otrzymywało energię elektryczną na podstawie umowy sprzedaży zawartej z ENEA S.A. Od września do listopada 2022 roku magistrat rozpisał trzy przetargi na dostawę prądu dla miasta. Jedynym podmiotem, który wykazał minimum zainteresowania była Energa. Spółka nie tyle wystartowała w przetargu, co poprosiła urząd miasta o wyłączenie z zamówienia miejskiego szpitala zespolonego. I to by było na tyle z aktywności oferentów.
Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk (SLD) w grudniu zaczął słać listy do rządu, premiera, ministrów, parlamentarzystów ziemi częstochowskiej, w których stwierdzał, że „w związku z tym skandalicznym i społecznie nieodpowiedzialnym zachowaniem państwowych firm wobec problemów społeczności Częstochowy wyrażam swoje oburzenie i w trybie pilnym żądam od Pana Premiera interwencji”. 
Radni są bardziej stanowczy w formułowaniu oskarżeń. „Czy to jest zmowa cenowa, czy to jakieś polecenie odgórne, które podzieliło rynek i teraz firmy energetyczne zależne od państwa postępują według tej dyspozycji?”. W grudniu 2022 roku radni wystosowali apel do premiera i ministrów, w którym domagają się jak najszybszego doprowadzenia do rozwiązania problemu z zawarciem umowy na dostawy energii elektrycznej dla miasta Częstochowy i jednostek podległych.

Jest marzec 2023 roku. Urząd miasta ogłosił właśnie rozpoczęcie kolejnej procedury przetargowej, po raz czwarty. W komunikacie magistratu czytamy:

„Aktualnie obowiązują umowy na dostarczenie prądu przez spółkę Tauron, która została sprzedawcą rezerwowym po tym, jak do kolejnych trzech przetargów nie zgłosiła się żadna spółka skarbu państwa.
Docelowo – zgodnie z przyjętą interpretacją prawną – wskazane jest wyłonienie dostawcy w trybie przetargowym. Poza tym rozstrzygnięcie nowego postępowania daje szansę na uzyskanie korzystniejszej taryfy.
Wcześniej przeprowadzone postępowania przetargowe na dostawę energii elektrycznej w roku 2023 dla potrzeb wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych i spółek skarbu gminy zostały unieważnione, ponieważ nie złożono ofert.”

Niestety w komunikacie nie ma ani słowa o tym, na ile niekorzystny finansowo jest dla miasta obecny stan rzeczy, czyli umowa rezerwowa, zważywszy na fakt, że miasto to duża grupa zakupowa, która dotychczas negocjowała ceny taryfowe od dostawcy energii elektrycznej.

Z informacji podanych przez urząd miasta na jego stronach internetowych dowiadujemy się, dla jakich podmiotów miejskich płatnikiem faktur za zużyty przez te jednostki prąd jest magistrat. Chodzi nie tylko o dwa budynki urzędu przy ul. Śląskiej i Waszyngtona, ale także o 133 jednostki organizacyjne i spółki skarbu Gminy Miasta Częstochowy, a wśród nich Oczyszczalnię Ścieków „WARTA”, CzPK, MPK, ZGM, MZD, Halę Sportową Częstochowa itd. Żaden z tych podmiotów nie będzie mógł pracować bez prądu. Do szczególnie niebezpiecznej sytuacji dla mieszkańców Częstochowy, w przypadku braku energii elektrycznej może dojść – o czym wspominał podczas sesji rady miasta radny Artur Gawroński – gdy zgaśnie oświetlenie uliczne (674 ulice), a zwłaszcza sygnalizacje świetlne na ulicach. 

Lista jest znacznie dłuższa, to m.in.:
* kamery monitoringu miejskiego,
* syreny alarmowe,
* biblioteki,
* cmentarz komunalny,
* skwery,
* fontanny,
* tężnia solankowa,
* nawadnianie zieleni,
* Dom Pomocy Społecznej,
* Centrum Integracji Społecznej,
* bursa miejska,
* szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, zespoły szkół, żłobek, przedszkola,
* filharmonia, teatr, muzeum, MDK,
* obiekty sportowe MOSiR, m.in. baseny, boiska, lodowisko, stadion Rakowa, stadion lekkoatletyczny, Park Lisiniec, hale, korty tenisowe,
* MPK – kasy biletowe, zajezdnia, stacje trakcyjne,
* szpital miejski,
* Powiatowy Urząd Pracy,
* Straż Miejska,
* stacja pogotowia ratunkowego – Częstochowa, Janów, Kłomnice, Koniecpol,
* Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
* podświetlenie pomników,
* zasilanie w prąd imprez na pl. Biegańskiego, pl. Daszyńskiego i w alejach,
* toalety miejskie,
* budynki administracyjne urzędu miasta
* i wiele innych.
OGÓŁEM: 1.173 jednostki/punkty poboru prądu.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content