Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Dlaczego warto usuwać azbest

Według unijnych dyrektyw wykorzystywanie azbestu w użytkowanych wyrobach jest dopuszczone na terenie Polski do końca 2032 r.

Azbest, ze względu na swoje zalety (m.in. odporność na wysokie i niskie temperatury, działanie kwasów oraz elastyczność) przez dziesięciolecia był stosowany m.in. do produkcji materiałów budowlanych azbestowo-cementowych (płyt elewacyjnych i dachowych, rur do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych). Dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia, jednak staje się niebezpieczny, głównie dla układu oddechowego człowieka, gdy dojdzie do korozji lub uszkodzenia wyrobu. Na terytorium Polski obowiązuje zakaz produkcji, wprowadzania i obrotu wyrobami zawierającymi azbest .
Unieszkodliwienie czy likwidacja niebezpiecznych składowisk jest czasochłonna i bardzo kosztowna. Wymaga stosowania unikalnych metod technologicznych, czasami pionierskich, eksperymentalnych. Przykładem niech będzie największa dotychczas operacja rewitalizacji skażonych terenów po zagłębiu siarkowym w rejonie Tarnobrzega. Po 20 latach i wydaniu 1,5 mld zł dobiega końca. Dotacja NFOŚiGW w 2009 roku wyniosła 52,5 mln zł.
WFOŚiGW w Katowicach jest jedną z ważniejszych instytucji wspierających finansowanie w regionie usuwanie azbestu z dachów i elewacji budynków oraz jego utylizację. Przez ostatnie lata z kasy funduszu wypłynęły miliony złoty przeznaczony na unieszkodliwianie i zabezpieczanie składowisk azbestu. Jest to niezwykle cenna inicjatywą dotyczącą pomocy w zakresie usuwania azbestu z obiektów użyteczności publicznej i możliwości uzyskania pożyczki wraz z dotacją ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Regulamin programu pilotowego na realizację zadań związanych z unieszkodliwieniem azbestu z obiektów użyteczności publicznej wszedł w życie we wrześniu 2002 r. Dodatkowo ze środków WFOŚiGW w Katowicach dofinansowano wiele zadań związanych z termoizolacją budynków, co w praktyce często wiąże się także z demontażem wyrobów elewacyjnych wykonanych z dodatkiem włókien azbestowych.
Wsparcie finansowe tych zadań w obiektach oświaty, służby zdrowia i opieki społecznej może wynosić do 100 procent kosztów kwalifikowanych, w tym w formie dotacji do 60 procent. W ramach programów obszarowych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych realizacja zadań związanych z likwidacją azbestu może otrzymać pomoc w formie pożyczki preferowanej w wysokość do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawcą musi być jednostka samorządu terytorialnego. Podobne zasady obowiązują spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe gdzie pożyczka może osiągnąć kwotę do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. W tym przypadku wnioskodawcą może być jedynie wspólnota. Za każdym razem jednak obiekty objęte wnioskiem o dofinansowanie muszą być zakwalifikowane do pierwszego stopnia pilności np. ze względu na uszkodzenia.
Do tej pory wszystkie jednostki naszego subregionu w ramach gminnych funduszy ochrony środowiska realizują założenia wynikające z regulaminu WFOŚiGW w zakresie utylizacji produktów azbestowych.
Przykładem sprawnie przeprowadzonej akcji usuwania „bomb ekologicznych” z azbestem w roli głównej jest Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej „IZOLACJA” w Ogrodzieńcu.  W ramach rozpoczętego już rozbrajania tej bomby przewidziano oczyszczenie obiektów budowlanych i terenu zakładu ze wszystkich materiałów zawierających azbest i przetransportowanie ich na składowisko odpadów niebezpiecznych, rozbiórkę 18 budowli i usunięcie powstałych odpadów oraz likwidację zagrożeń powodowanych zdeponowanymi odpadami zawierającymi azbest. Całość kosztów eliminacji tego zagrożenia wynosi 35 mln zł. WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył na ten cel 7 mln zł w formie dotacji. Pozostała kwota czyli 28 mln złotych pochodzić będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całe przedsięwzięcie ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content