Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

* Czytelnik pyta: Czy rząd zapomniał o niepełnosprawnych przy zakupie węgla?* ZUS, PFRON i NFZ do dyspozycji osób niepełnosprawnych* Ustawa o ekonomii społecznej wchodzi w życie pod koniec października

* Czytelnik pyta: Czy rząd zapomniał o niepełnosprawnych przy zakupie węgla?* ZUS, PFRON i NFZ do dyspozycji osób niepełnosprawnych* Ustawa o ekonomii społecznej wchodzi w życie pod koniec października

Czytelnik pyta: Czy rząd zapomniał o niepełnosprawnych przy zakupie węgla?

„Od sierpnia cały węgiel opałowy z kopalń Polskiej Grupy Górniczej (PGG) będzie dostępny w sklepie internetowym spółki” – poinformował prezes spółki Tomasz Rogala. Firma stawia na dystrybucję węgla przez e-sklep. Deklaruje też usprawnienie logistyki odbioru zakupionego surowca. Tylko, czy działania te są wystarczające dla osób niepełnosprawnych?

Ceny wydają się atrakcyjne i choć, wielu Polaków wierzy, że przed zimą uda się im kupić po atrakcyjnych cenach wymarzony opał. Obecnie ceny oscylują w granicach od 1.140 do 1.420 złotych. Trudno jednak powiedzieć, jaka będzie cena tony węgla za miesiąc, a poza tym na stronie internetowej PGG widnieje napis – „brak towaru”.
Rząd w tym całym zamieszaniu zapomniał o tym, że żyjemy w kraju, gdzie panuje wykluczenie cyfrowe, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych, starszych i ubogich.  
Mimo panującego nacisku na rozwój technologii cyfrowej jeszcze spora część osób dalej pozostaje poza dostępem do internetu i komputerów.  

Główny Urząd Statystyczny w raporcie „Sytuacja osób starszych w Polsce w 2019 r.” podaje, że ponad połowa osób w wieku 65–74 lata nigdy nie korzystała z komputera. W 2019 roku udział tych osób wyniósł 54,4% (wobec 59,7% w roku 2018). Wśród kobiet wskaźnik ten był nieco wyższy i wyniósł 57,5%, podczas gdy wśród mężczyzn ukształtował się na poziomie 50,4%. Odsetek osób niekorzystających z komputera różnił się w zależności od poziomu wykształcenia. Najwięcej osób, które nigdy nie korzystały z komputera, było w grupie osób starszych z wykształceniem podstawowym oraz gimnazjalnym (87,1%), jak wynika z badania GUS „Sytuacja gospodarstw domowych w 2018 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych”. 

Rodziny z osobą z niepełnosprawnością były też gorzej wyposażone w przedmioty trwałego użytkowania, szczególnie w urządzenia zaawansowane technologicznie.
„Urządzenie z dostępem do Internetu posiadało 76,9% gospodarstw domowych, bez osób niepełnosprawnych i 69,4% gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi, natomiast smartfon – odpowiednio 69,3% oraz 58,9%. Samochód osobowy posiadało 68% gospodarstw domowych, bez osób niepełnosprawnych i 57,7% gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi” – podaje w raporcie GUS.
Jak więc mają zakupić węgiel osoby wykluczone technologicznie? 

Rząd uspokaja, a ceny węgla rosną z tygodnia na tydzień. Węgla brakuje, a dopłata do węgla raczej ceny opału nie obniży. W mediach, aż huczy o problemach z zakupem przez e-sklep PGG.
„Straciłem w skali tygodnia 8 godzin na próbach kupienia węgla w sklepie internetowym PGG. Nawet dodanie produktu do koszyka nie gwarantuje powodzenia zakupu” – irytuje się internauta. „Dziwnym zbiegiem okoliczności, strona przestaje działać (nie tylko u mnie) w momencie wyboru płatności. Dziś sytuacja ponownie wyglądała identycznie. Sklep padł i w momencie, gdy zaczął działać, węgla już nie było. Pytanie, kto go kupił, gdy nie działał sklep. Dziwny ten sklep jest. Niby nie działa, a jednak towar zostaje wyprzedany.” 
Kolejny internauta podpowiada, żeby mieć pewność, że dostawa do sklepu PGG miała miejsce, warto sprawdzić to przy pomocy strony sprawdzwegiel.pl. Jedynym celem tego serwisu jest… prezentacja aktualnego stanu dostępności węgla ze strony PGG. 
Wydawać się może, że to absurd, bo po co wchodzić na kolejną stronę tylko po to, żeby sprawdzić to, co jest widoczne na stronie PGG? Niebawem jednak okazało się, że ta strona to jedyne miejsce, w którym zobaczymy węgiel…

„Jak to możliwe, że spółka mająca wielomilionowe obroty nie jest w stanie stworzyć porządnego sklepu internetowego, który byłby w stanie obsłużyć wszystkich klientów?
Jak to możliwe, że inne platformy zakupowe, równie oblegane, oferują klientom znacznie lepiej działającą stronę zakupową?
Czy ktoś celowo chciał upodlić ludzi, nie tylko tych wykluczonych technologicznie?” – pyta Czytelnik.

ZUS, PFRON i NFZ do dyspozycji osób niepełnosprawnych

Z okazji Dnia Osób z Niepełnosprawnością 22 września 2022 roku (czwartek) w godz. 9-13 odbędzie się w internecie seminarium / spotkanie (webinarium) z przedstawicielami ZUS, PFRON i NFZ.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie dostępny w godz. 9.00-10.30.

Omówione zostaną następujące tematy:
* Niepełnosprawność a niezdolność do pracy
* Orzeczenie o niezdolności do pracy
* Renta z tytułu niezdolności do pracy 
* Renta socjalna
* Rozliczanie rent z ZUS
* Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
* Dodatek pielęgnacyjny
* Jednorazowe odszkodowanie
* Świadczenie rehabilitacyjne
* Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS
* Orzeczenie o niepełnosprawności a składki
* Kontakt z ZUS: E-wizyta, Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
* Dostępność w ZUS.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie dostępny w godz. 10.45-11.45.

Omówione zostaną następujące tematy:
* Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON
* Obszary wsparcia pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością ze środków PFRON.

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie dostępny w godz. 12.00-12.30.

Omówione zostaną następujące tematy:
* Rehabilitacja ambulatoryjna
* Leczenie uzdrowiskowe
* Refundacja zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych wskazania, okresy użytkowania, partycypacja w kosztach, 
* Dostępność w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ.

Zapisy na webinarium przyjmowane są do 20 września 2022 roku.
W zgłoszeniu należy podać:
* imię i nazwisko;
* e-mail (na który wyślemy zaproszenie-link do spotkania);
* numer telefonu do kontaktu (opcjonalnie).

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Cisco Webex Meeting. 

Ustawa o ekonomii społecznej wchodzi w życie pod koniec października

10 sierpnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o ekonomii społecznej, która wejdzie w  życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 67 oraz art. 72 pkt 2 lit. b i pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Celem regulacji jest aktywne włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności: bezrobotnych czy też osób niepełnosprawnych, przez tworzenie wysokiej jakości, stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Ekonomia społeczna ma stanowić narzędzie reintegracji społecznej i zawodowej, realizować cele zatrudnieniowe, a także wspierać szeroko rozumiany rozwój lokalny w jednostkach samorządu terytorialnego. Wsparcie rozwoju lokalnego wydaje się w szczególności pożądane w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na usługi społeczne, wiążące się przede wszystkim ze zmianami demograficznymi w Polsce. Zgodnie z wyznaczanymi w dokumentach programowych i strategicznych założeniami, ustawa kompleksowo reguluje sferę ekonomii społecznej. Zakres regulacji obejmuje kwestie przedsiębiorstw społecznych oraz zasad i form wsparcia rozwoju sektora ekonomii społecznej. 
Niektóre aspekty aktywności w obszarze ekonomii społecznej są już uregulowane  w innych przepisach. Dotyczy to, chociażby zasad prowadzenia przez podmioty ekonomii społecznej działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego czy też funkcjonowania podmiotów zatrudnienia socjalnego i spółdzielni socjalnych. Nie zmienia to jednak faktu, że ustawa uzupełnia istniejącą lukę legislacyjną, stając się jednocześnie podstawowym aktem prawnym regulującym sferę aktywności, jaką jest ekonomia społeczna. 
Ustawa wskazuje instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa społecznego przez refundację części  wynagrodzenia, odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego, zwane dalej „składkami”. Mogą podlegać finansowaniu ze środków Funduszu Pracy w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej wysokości miesięcznej składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Finansowanie, o którym mowa, może być realizowane przez refundację składek albo przekazanie zaliczki na składki w okresach kwartalnych na podstawie udokumentowanego wniosku przedsiębiorstwa społecznego, po zawarciu umowy ze starostą właściwym dla siedziby tego przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorstwu społecznemu może zostać udzielone wsparcie w formie: 
1) jednorazowych środków na utworzenie stanowiska pracy;
2) środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów płacy.

Z całością Ustawa o ekonomii społecznej  z dnia 5 sierpnia 2022 r.  możemy zapoznać się Dz. U. 2022 poz. 1812.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content