Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Czym zajmują się nowi pracownicy CzPK…?

Dwa tygodnie temu opublikowaliśmy treść pisma posła Tomasza Jaskóły (Kukiz`15) adresowanego do CzPK, w którym parlamentarzysta pyta zarząd miejskiej spółki o dwóch nowych pracowników w niej zatrudnionych – Marka Balta i Łukasza Giżyńskiego. Odpowiedź nadeszła, a jakże… „odmawia się udostępnienia informacji publicznej w części wniosku dotyczącego wysokości wynagrodzenia ww. osób oraz przekazania kopii umów o pracę”. Panowie: Robert Kalinowski i Bartłomiej Sabat (prezes i wiceprezes CzPK) podpisali się natomiast pod zakresem obowiązków nowych pracowników.

Odpowiedź Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Częstochowie na pytania posła Jaskóły:

„Marek Balt : specjalista – doradca zarządu CzPK
Zakres obowiązków:
1. Znajomość struktury organizacyjnej Spółki i zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania (ZSZ): ISO 9001, ISO 14001, PN 18001 oraz systemem zarządzania środowiskowego EMAS.
2. Szczegółowa znajomość i przestrzeganie
– aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami
– obowiązujących w Spółce decyzji administracyjnych regulujących działalność w zakresie gospodarki odpadami
– przepisów BHP i p.poż
– instrukcji, regulaminów i procedur obowiązujących w Spółce stanowiących podstawę ZSZ i EMAS
– przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej
3. Planowanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w taki sposób, aby zabezpieczyć właściwe i terminowe wykonanie wszystkich nałożonych zadań.
4. Stałe podnoszenie własnych kwalifikacji niezbędnych do realizacji postawionych zadań, związanych z rozwojem Spółki.
5. Niezwłoczne przekazywanie drogą służbową informacji o napotkanych trudnościach, nieprawidłowościach, awariach i innych zdarzeniach istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Spółki oraz zgłaszanie wniosków usprawniających organizację pracy.
6. Uzgadnianie z bezpośrednim przełożonym oficjalnego stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących podejmowanych działań w ramach niniejszego zakresu obowiązków.
7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
8. Pracownik powinien rzetelnie wypełniać swoje obowiązki pracownicze, działać w sposób nie narażający dobrego imienia Pracodawcy, z poszanowaniem jego interesów oraz kreować dobry wizerunek Pracodawcy.
9. Pracownik ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa, regulaminów, instrukcji i procedur wewnętrznych obowiązujących u Pracodawcy, a także stosować się do dyrektyw i poleceń wydawanych przez Pracodawcę. 
10. Pracownik ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków powierzonych mu przez Pracodawcę, w trakcie oraz po zakończeniu stosunku pracy.
11. Pracownik ma obowiązek przedstawić na wezwanie Pracodawcy informacje, wyjaśnienia oraz sprawozdania dotyczące wykonywanej pracy.

W zakresie działań specjalisty – doradcy zarządu:
1. Stałe doradztwo dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w zakresie działalności przedsiębiorstwa.
2. Wspieranie Zarządu w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.
3. Realizowanie strategii rozwoju Firmy.
4. Tworzenie, kształtowanie i monitorowanie potencjalnych nowych obszarów działalności Spółki.
5. Nawiązywanie relacji biznesowych z klientami zewnętrznymi.
6. Podtrzymywanie relacji z firmami zewnętrznymi.
7. Identyfikowanie kluczowych podmiotów w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami, zbieranie podstawowych informacji i danych dotyczących rynku gospodarki odpadami oraz ich bieżąca aktualizacja.
8. Opracowywanie analiz ekonomicznych, finansowych i organizacyjnych dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
9. Utrzymywanie kontaktów z osobami, jednostkami i podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami na terenie Miasta Częstochowa.

Łukasz Giżyński – inspektor ds. edukacji, promocji i informacji w CzPK
Zakres obowiązków:

1. Znajomość struktury organizacyjnej Spółki i zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania ISO i EMAS.
2. Prawidłowa i rzetelna realizacja zadań określonych w niniejszym zakresie czynności w ramach sekcji edukacji, promocji i informacji.
3. Pracownik jest obowiązany sumiennie i starannie wykonywać powierzone obowiązki oraz stosować się do poleceń przełożonych.
4. Znajomość i przestrzeganie:
– obwiązujących w Spółce decyzji administracyjnych regulujących działalność w zakresie gospodarki odpadami
– instrukcji, regulaminów i procedur obowiązujących w Spółce stanowiących podstawę ZSZ i EMAS
– przepisów BHP i p.poż
5. Realizacja uchwał i zarządzeń Zarządu Spółki.
6. Udział w pracach komisji powoływanych przez Zarząd Spółki.
7. Współpraca z instytucjami publiczno-prawnymi w zakresie zleconym przez przełożonego oraz kontrahentami i dostawcami.
8. Współpraca z pionem ekonomiczno-księgowym w zakresie wykonywanych zadań i projektów.
9. Wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w taki sposób, aby zabezpieczyć właściwe i terminowe wykonanie wszystkich nałożonych zadań. 
10. Stałe podnoszenie własnych kwalifikacji niezbędnych do realizacji postawionych zadań, związanych z rozwojem Spółki.
11. Niezwłoczne przekazywanie drogą służbową informacji o napotkanych trudnościach, nieprawidłowościach, awariach i innych zdarzeniach istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.
12. Uzgadnianie z bezpośrednim przełożonym oficjalnego stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących podejmowanych działań w ramach niniejszego zakresu obowiązków.
13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

W zakresie inspektora ds. edukacji, promocji i informacji:
1. Obsługa komputera.
2. Realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych.
3. Dbałość o wysoka jakość i terminowość wykonania zadań.
4. Udział w codziennych pracach biura.
5. Przygotowywanie informacji celem edukacji w szkołach, wśród właścicieli i zarządców nieruchomości, podmiotów gospodarczych m.in. w ogólnie dostępnych mediach (prasa, radio, telewizja lokalna, Internet, itp.) w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności selektywnego ich zbierania.
6. Przygotowywanie ulotek, plakatów, folderów, broszur informacyjnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży z zakresu selektywnej zbiórki i gospodarowania odpadami.
7. Czynny udział przy budowaniu projektów edukacyjnych do WFOŚiGW i NFOŚiGW.
8. Obsługa wycieczek szkolnych i studenckich.
9. Współpraca z POE (pozarządowymi organizacjami ekologicznymi) i innymi organizacjami w działaniach promujących prawidłowe postępowanie z odpadami.
10. Uczestnictwo w sporządzaniu planów zamówień zgodnie z regulaminem dot. udzielania zamówień publicznych z zakresu edukacji, promocji i informacji.
11. Przygotowywanie tabel, zestawień oraz innych informacji do sprawozdawczości z zakresu edukacji, promocji i informacji.
12. Kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich.
13. Wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonego wynikających z realizacji zadań dotyczących edukacji, promocji i informacji”.

I co sceptycy na to?

Udostępnij:

8 komentarzy

 • Anonim

  innymi słowy szympansa można wpuścić i sobie poradzi. A i nie będzie drenował kieszeni klientów na 120.000 zł rocznie.

 • Anonim

  innymi słowy szympansa można wpuścić i sobie poradzi. A i nie będzie drenował kieszeni klientów na 120.000 zł rocznie.

 • Anonim

  Zakres obowiązków: obsługa komputera hahahahahaha

 • Anonim

  Zakres obowiązków: obsługa komputera hahahahahaha

 • sas

  To jawna kpina, a raczej regularne skoorvysyństwo. Dla takich kolesi taczki z ciepłym gnojem to komfort. Sitwa kolesi SLD-PO-PIS zawłaszczyła miasto i robi co chce. I niech żaden Giżyński, Matyjaszczyk czy Szewiński nie pieprzy głupot o “normalności” – w końcu wszyscy oni wylądują na wysypisku śmieci. Taczki czekają…
  ### A ci co podpisali te zakresy obowiązków dali dowód swojej kwadratowej tumanowatości – psie goovna winni zbierać w parku – bez “obsługi komputera”.

 • sas

  To jawna kpina, a raczej regularne skoorvysyństwo. Dla takich kolesi taczki z ciepłym gnojem to komfort. Sitwa kolesi SLD-PO-PIS zawłaszczyła miasto i robi co chce. I niech żaden Giżyński, Matyjaszczyk czy Szewiński nie pieprzy głupot o “normalności” – w końcu wszyscy oni wylądują na wysypisku śmieci. Taczki czekają…
  ### A ci co podpisali te zakresy obowiązków dali dowód swojej kwadratowej tumanowatości – psie goovna winni zbierać w parku – bez “obsługi komputera”.

 • hoo@ho.pl

  Pierwszy punkt zakresu obowiązków inspektora Giżyńskiego powala ;
  1. Obsługa komputera.
  Specjalista Balt ma jednak bardziej odpowiedzialne zadania np. ; 5. Nawiązywanie relacji biznesowych z klientami zewnętrznymi.

 • hoo@ho.pl

  Pierwszy punkt zakresu obowiązków inspektora Giżyńskiego powala ;
  1. Obsługa komputera.
  Specjalista Balt ma jednak bardziej odpowiedzialne zadania np. ; 5. Nawiązywanie relacji biznesowych z klientami zewnętrznymi.

 • zimnyjerzy@o2.pl

  …noooo!… Dzięki! Zdanie dla Ruchu Kontroli Władzy RKW-RKW!
  Nie omieszkam!

 • zimnyjerzy@o2.pl

  …noooo!… Dzięki! Zdanie dla Ruchu Kontroli Władzy RKW-RKW!
  Nie omieszkam!

 • Anonim

  faktycznie niech zbierają psie gówna w parku ale z “obsługą komputera” niech je zliczają w exelu

 • Anonim

  faktycznie niech zbierają psie gówna w parku ale z “obsługą komputera” niech je zliczają w exelu

 • bobik

  Balt w godzinach pracy fruwa po mieście niczym anielska gołębica,oraz przesiaduje z kolegami
  partyjnymi w siedzibie SLD.
  Giżyński i obsługa komputera,to bardzo problematyczne w szczególności gdy jest się na rauszu.

 • bobik

  Balt w godzinach pracy fruwa po mieście niczym anielska gołębica,oraz przesiaduje z kolegami
  partyjnymi w siedzibie SLD.
  Giżyński i obsługa komputera,to bardzo problematyczne w szczególności gdy jest się na rauszu.

 • lll

  Zapytam po raz kolejny co to za specjalista, zastępca Prezesa MPK, Dyrektor ds. sprzedaży i usług. Ktoś coś wie? :)Na stronie niczym się ten pan pochwalić nie chce

 • lll

  Zapytam po raz kolejny co to za specjalista, zastępca Prezesa MPK, Dyrektor ds. sprzedaży i usług. Ktoś coś wie? :)Na stronie niczym się ten pan pochwalić nie chce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content