Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Czy każdy musi zapłacić podatek od spadków i darowizn?

PORADY PRAWNE – październik 2022Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych, wykonywanych na terytorium RP, tytułem np. dziedziczenia, darowizny, zasiedzenia, zachowku. Warto zaznaczyć, iż nabycie własności rzeczy, znajdujących się za granicą lub praw majątkowych, wykonywanych za granicą również podlega podatkowi, gdy w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opodatkowaniu podlega, nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1). 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,

2). 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,

3). 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Przynależność do danej grupy uwarunkowana jest stopniem pokrewieństwa lub powinowactwa między np. spadkodawcą, a spadkobiercą. Nie są brane pod uwagę istniejące pomiędzy tymi osobami więzi natury majątkowej. 

Do grupy I zaliczamy:
małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Do grupy II zaliczamy:
zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Do grupy III zaliczamy:
pozostałych nabywców, niewymienionych w grupie I ani w grupie II. 

Zakwalifikowanie podatnika do jednej z trzech grup podatkowych niesie za istotne konsekwencje, bowiem wpływa na ostateczną wysokość podatku. 

Należy zaznaczyć, iż podatnicy nabywający prawa majątkowe w drodze zasiedzenia nie są podzieleni na grupy podatkowe. W ich przypadku pokrewieństwo bądź powinowactwo z dotychczasowym właścicielem nie ma żadnego znaczenia, a stawka podatkowa wynosi 7%.

Odpowiadając na pytanie, będące tytułem niniejszego artykułu, należy stwierdzić, iż nie, nie każdy musi zapłacić podatek od spadków i darowizn. 
Od 2007 roku istnieje specjalne zwolnienie dla tzw. Grupy 0. Od opodatkowania uwalnia się w całości – bez jakichkolwiek limitów co do wartości bądź rodzaju majątku – wszelkie nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez: małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. 

Warunkiem zastosowania tej preferencji jest zgłoszenie faktu nabycia dóbr właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku dziedziczenia – w ciągu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. 

Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy podatników, nabywających majątek na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, bowiem notariusz występuje wtedy w roli płatnika podatku oraz, gdy łączna wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych od tej samej osoby lub po tej samej osobie – w ciągu ostatnich 5 lat – nie przekracza kwoty wolnej od podatku dla I grupy podatkowej tj. 9.637 złotych.

***

autorzy tekstu:
radca prawny Mariusz Turek
Katarzyna Michoń
tel. 663-316-047

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content