Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Czy gminy zapłacą drugi raz za to samo?

Firma z Wrocławia złożyła pozew przeciwko aż 16 gminom naszego regionu i domaga się zapłaty około 2 milionów złotych za wybudowanie światłowodu na terenie tych gmin. Problem polega na tym, że gminy już raz zapłaciły, wnosząc do projektu „E-region częstochowski”, tak zwany finansowy wkład własny. Jeśli gminy przegrają w sądzie będą zmuszone zapłacić po raz drugi. Zamiast więc wybudować nową drogę czy kanalizację, pieniądze z budżetów gmin trzeba będzie przeznaczyć na zapłatę podwykonawcy z Wrocławia. Temat dotyczy Częstochowy, Myszkowa, Blachowni, Koniecpola, Koziegłów, Żarek, Dąbrowy Zielonej, Janowa, Kamienicy Polskiej, Konopisk, Lelowa, Olsztyna, Poczesnej, Poraja, Przyrowa, Starczy.Sprawa – wbrew pozorom – jest nad wyraz poważna. Zadaliśmy więc kilku gminom kluczowe pytania.

Przypomnijmy. W 2010 roku 29 gmin powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasto Częstochowa, przystąpiło do realizacji projektu „E-region częstochowski”. Projekt w 85 proc. sfinansowała Unia Europejska, resztę dały gminy ze swoich budżetów. Całość kosztowała blisko 30 milionów złotych. Inwestycja zakładała budowę 340 km sieci światłowodowej, która miała ułatwić dostęp do internetu mieszkańcom wszystkich gmin biorących udział w projekcie. Liderem odpowiedzialnym za prowadzenie rozmów i rozliczeń w imieniu wszystkich gmin zostało miasto Częstochowa. Położeniem kabli na obszarze wszystkich 29 gmin zajęło się konsorcjum dwóch firm: z Dąbrowy Górniczej oraz z Poznania. Ponieważ przekopanie tak ogromnego terenu nastręczało sporo problemu, skorzystano z pomocy podwykonawcy – firmy z Wrocławia. Gdy pod koniec 2016 roku cała inwestycja dobiegała finału 16 gmin otrzymało pozew sądowy, złożony właśnie przez podwykonawcę. Oskarża on konsorcjum oraz gminy, że nie wypłacono mu pieniędzy za jego pracę w wysokości 2 milionów złotych. 

W tej sytuacji aż prosi się podpytać pozwane gminy.
* Jakie koszty poniosły gminy w związku z realizacją projektu „E-region”?
* Czy dzięki realizacji inwestycji wszystkie miejscowości należące do danej gminy zostały objęte siecią światłowodową i mają poprzez tę sieć dostęp do internetu?
* Jakie kroki poczyniono w związku ze złożonym pozwem przez firmę z Wrocławia?
* Czy gminy są przygotowane finansowo do spłacenia 2 milionów złotych, których domaga się firma z Wrocławia?

Odpowiada Dąbrowa Zielona
„Koszt inwestycji realizowanej na terenie Gminy Dąbrowa Zielona wyniósł 585.516,68 zł z czego 494.761,59 zł stanowiło dofinansowanie z RPO WSL 2007- 2013. Udział środków własnych gminy w projekcie wyniósł 15,5% tj. 90.755,09 zł.
Dzięki realizacji inwestycji na terenie gminy powstała światłowodowa sieć szkieletowa o długości 11,086 km. Swoim zasięgiem infrastruktura informatyczna objęła większą część terenu Gminy Dąbrowa Zielona. Ze względów technicznych miejscowości leżące w północnej części gminy tj. między innymi Cielętnik, Soborzyce nie zostały objęte. Pozostałe miejscowości należące do Gminy za pośrednictwem węzłów pasywnych oraz węzła aktywnego w Dąbrowie Zielonej będą miały możliwość dostępu do internetu szerokopasmowego.
Sieć światłowodowa wykonana w ramach projektu jest aktywna i działa. Obecnie sygnał internetowy dociera do aktywnego węzła sieci szkieletowej zlokalizowanego w Urzędzie Gminy oraz jest dostępny przez PIAP (Hot-spot).
Informujemy, że zgodnie z zawartym między gminami porozumieniem i ustaleniami podmiotem reprezentującym gminy w pozwie sądowym złożonym przez podwykonawcę inwestycji pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region”, (w tym Gminę Dąbrowa Zielona) jest Lider Projektu – Gmina Miasto Częstochowa.
Z przekazanych przez Gminę Miasto Częstochowa informacji sprawa sądowa jest w toku, a najbliższa rozprawa planowana jest na 9 czerwca br. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w Gminie Miasto Częstochowa, która posiada kompletną dokumentację w tej sprawie.”

Odpowiada Koniecpol
„Łączne koszty inwestycji na terenie Gminy Koniecpol to kwota 808.776,67 zł, z czego wkład własny Gminy to 125.360,38 zł, dofinansowanie to 683.416,29 zł.
Sieć jest podłączona i działa. W chwili obecnej prowadzone są prace nad uruchomieniem darmowego internetu Wi-Fi w budynkach Urzędów. 
Lider projektu, czyli Miasto Częstochowa, pismem z dnia 12.07.2016 r., poinformował gminy, że pismem z dnia 11.07.2016 r. odmówił żądaniu firmy z Wrocławia. Wezwanie przed sądowe dotyczy roszczenia, jakie Firma kieruje do wykonawcy projektu. 
Miasto Częstochowa jako Lider Projektu jest na bieżąco informowane o konflikcie między Firmami i czyni starania polubownego załatwienia sprawy. Ze swej strony jako Lider Projektu zamawiający wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wobec wykonawcy i dokonał odbioru i rozliczenia zadania inwestycyjnego.
Gmina Koniecpol nie jest przygotowana do spłacania roszczeń.”

Odpowiadają Konopiska
„Koszt inwestycji na terenie Gminy Konopiska koszty to kwota 761.174,59 zł, z czego: 631.186,84 zł finansowane było ze środków unijnych, a 129.987,75 zł. to środki własne gminy na realizacje zadania.
Nie wszystkie miejscowości zostały objęte siecią światłowodów. Sieć mają miejscowości: Rększowice, Konopiska, Kopalnia i Aleksandria. Sieć jest podłączona i działa. Utworzono punkt dostępowy dla mieszkańców w budynku Urzędu Gminy.
Przedstawiciele Gminy na bieżąco komunikują się z Liderem Projektu oraz wybranym zespołem prawników (3-osobowy zespół radców prawnych wybrany na zebraniu Wójtów), któremu gmina udzieliła pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawie. Aktualnie sprawa znajduje się na etapie wymiany pism procesowych została skierowana przez sąd do mediacji.
Zgodnie z „Umową o wspólnej realizacji projektu” z dnia 12 listopada 2009 r. partnerzy (wszyscy) odpowiadają  max. do wysokości udziału całkowitego w projekcie, co w przypadku naszej gminy jest to kwota 761.174,59 zł (przy czym realne obciążenie musiałoby być szczegółowo wyliczone na podstawie materiałów przesłanych przez Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu oraz faktycznego obciążenia wynikającego z faktury na Partnera). 
Na dzień dzisiejszy gmina nie zabezpieczyła środków na spłacenie roszczeń powoda.”

Odpowiadają Koziegłowy
„Koszty przypadające na realizację Inwestycji na terenie Gminy Koziegłowy to 1.266.314,67 zł
Sieć działa, Korzysta z niej na terenie Gminy Koziegłowy Urząd Gminy i Miasta.
Gmina i Miasto Koziegłowy wraz z innymi gminami pozwanymi solidarnie złożyła odpowiedź na pozew z wnioskiem o oddalenie powództwa i wyraziła zgodę na udział w mediacjach. Sprawa sądowa jest aktualnie na etapie wymiany pism procesowych, brak terminu wyznaczonego na dalsze czynności, w tym terminu mediacji.
Prawomocne rozstrzygnięcie sprawy ustali ewentualne zobowiązanie finansowe solidarnie pozwanych podmiotów.”

Odpowiada Lelów
„W związku z realizacją inwestycji Gmina Lelów poniosła wydatki w kwocie 488.770,67 zł.
Z czego:
– środki własne gminy, kwota 75.759,45 zł.,
– środki pochodzące z dotacji, kwota 413.011,22 zł.
W wyniku realizacji inwestycji wybudowano światłowodową sieć szkieletową. Na odcinku od granicy z gminą Koniecpol do siedziby urzędu gminy Lelów oraz dwa węzły dystrybucyjne w m. Lelów (budynek urzędu gminy) oraz w m. Drochlin. Wybudowana sieć światłowodowa nie została rozprowadzona na terenie gminy. Spośród 17 sołectw tylko w dwóch wymienionych miejscowościach powstały węzły dystrybucyjne. 
Sieć światłowodowa jest aktywna. Na terenie urzędu gminy Lelów działa bezpłatny punkt dostępu do internetu hot-spot. W bieżącym roku planowane jest podłączenie urzędu gminy do nowo wybudowanej sieci światłowodowej. Rozprowadzenia sieci po gminie, np. do szkół na terenie gminy wymaga budowy sieci na odcinkach od węzłów dystrybucyjnych do siedzib szkół.
W związku ze złożonym pozwem przez firmę z Wrocławia, gmina Lelów ustanowiła w porozumieniu z pozostałymi pozwanymi wspólnego pełnomocnika i odpiera zarzuty podniesione w pozwie. 
Gmina Lelów nie jest przygotowana finansowo spłacić roszczenia powoda.”

Odpowiada Olsztyn
„Na realizację przedmiotowej inwestycji oraz dodatkowe opłaty z nią związane np. umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, gmina Olsztyn z środków własnych poniosła koszt 169.993,11 zł.
Wybudowana sieć na terenie gminy Olsztyn przebiega przez miejscowości: Zrębice, Biskupice, Skrajnica, Olsztyn. Sieć szkieletowa docelowo ma łączyć mniejsze sieci lokalne na terenie całej gminy. Na dziś wykorzystywana jest do udostępnienia bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie budynku Urzędu Gminy Olsztyn tzw. hot-spot. 
W sprawie pozwu wszystkie zainteresowane gminy reprezentuje lider projektu – miasto Częstochowa.”
 
Do tematu powrócimy.

Udostępnij:

1 Komentarz

  • Anonim

    no prosze, niezły bajzel w tych gminach mają

  • Anonim

    no prosze, niezły bajzel w tych gminach mają

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content