Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

CYKL TYGODNIKA 7 dni – Wyciągnij pomocną dłoń – kwiecień 2022

* RAPORT NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI / część 2* Pomoc dla niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy

RAPORT NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI część 2

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 

Kontrola Najwyższej Izba Kontroli i jej wyniki opisane w raporcie o stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych wykazały uchybienia systemowe, które wpływają na niską skuteczność powiatowych urzędów pracy. Zdaniem NIK brakuje spójnej polityki rynku pracy, a działania urzędów sprowadzają się do bieżącego rejestrowania zgłaszających się osób w charakterze bezrobotnych czy proponowania usług rynku pracy. W opinii NIK urzędy nie analizowały na bieżąco potrzeb niepełnosprawnych pozostających bez pracy i rzadko podejmowały aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. 

W 21 urzędach skontrolowanych przez NIK w latach 2018-2020 zarejestrowano średnio ponad 75 tysięcy osób bezrobotnych, w tym średnio prawie 4,5 tysiąca niepełnosprawnych. W skontrolowanych urzędach ponad połowę wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych stanowili bezrobotni długotrwale. Jeszcze więcej w badanym okresie było długotrwale bezrobotnych niepełnosprawnych aż około 58,5%.

Ponadto kontrola wykazała, że urzędy najrzadziej przyznawały osobom niepełnosprawnym dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. W ciągu trzech lat w 21 urzędach taką pomoc przyznano zaledwie 110 osobom niepełnosprawnym, co stanowi 1,3% ogółu bezrobotnych. Tymczasem dofinansowanie rozpoczęcia własnej działalności to jedna z najbardziej poszukiwanych i atrakcyjnych form aktywizacji.

Mało ofert pracy dla osób niepełnosprawnych

Skontrolowane urzędy wspierały osoby bezrobotne, przekazując im oferty pracy subsydiowanej (dofinansowanie z innych źródeł niż od pracodawcy) i niesubsydiowanej. W pierwszym przypadku koszty zatrudnienia pracownika są pokrywane z Funduszu Pracy lub z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w drugim w całości ponosi je pracodawca. W 2018 roku zebrano w skontrolowanych urzędach jedynie 1.389 ofert pracy niesubsydiowanej dla osób niepełnosprawnych, co stanowiło nieco ponad 5% takich ofert dla bezrobotnych. W kolejnych latach było ich jeszcze mniej – 872 oferty w 2019 roku (około 4% wszystkich ofert), a w 2020 roku 574 (3% ogółu ofert). 
Wśród propozycji pracy subsydiowanej (dofinansowanej) było jeszcze gorzej – propozycje zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych stanowiły niewiele ponad 1% wszystkich ofert.

Jest jeszcze druga strona medalu. Zgłaszane oferty nie zawsze spełniały oczekiwania i potrzeby bezrobotnych. Osoby niepełnosprawne najczęściej poszukują stałej i w miarę dobrze płatnej pracy, dającej im zabezpieczenie na przyszłość. Tymczasem większość ofert dotyczyła pracy za minimalne wynagrodzenie i na podstawie krótkoterminowych umów. W niektórych przypadkach warunkiem skorzystania z oferty było założenie własnej firmy.

***

Pomoc dla niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy

Trwa wojna w Ukrainie. Wśród tysięcy uchodźców i uchodźczyń są też dzieci i osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Zarówno uchodźcy z niepełnosprawnościami, jak Polacy, którzy przyjęli do swoich domów uciekających przed wojną niepełnosprawnych Ukraińców mogą liczyć na pomoc i wsparcie ogólnopolskich organizacji, na co dzień zajmujących się opieką nad osobami z różnymi niepełnosprawnościami.

Podajemy adresy kilku z nich:

* Stowarzyszenie Mudita – udziela wsparcia uchodźcom i uchodźczyniom mającym dzieci lub innych bliskich z niepełnosprawnością.

Kontakt i więcej informacji:

https://www.facebook.com/stowarzyszeniemudita/posts/4423666751068073

mail: kontakt@stowarzyszeniemudita.pl

* Fundacja SMA – działa przy niej Centrum Kontaktowe dla Rodzin SMA uciekających z Ukrainy. W Centrum od rana do nocy dyżurują koordynatorki posługujące się językami: ukraińskim, rosyjskim i polskim.

Kontakt i więcej informacji:

https://www.fsma.pl/2022/02/centrum-kontaktowe-dla-rodzin-sma-z-ukrainy/

telefon: +48 22 120 1750 (09:00–19:00) 
mail: ua@fsma.pl

* Polski Związek Głuchych – prowadzi bazę, w której na bieżąco są spisywane potrzeby od osób dotkniętych wojną oraz darczyńców. Baza zawiera: noclegi, transport, artykuły spożywcze, artykuły higieniczne, odzież, artykuły medycznych i inne w zależności od potrzeb. 

Kontakt i więcej informacji:

https://www.facebook.com/watch/?v=714850386344287&ref=sharing

telefon: 783 729 144 lub 724 028 395 (czynne we wszystkie dni tygodnia od 8:00–21:00)
mail: glusiukraina@pzg.org.pl lub deafukraine@pzg.org.pl

* Polscy Fizjoterapeuci dla Ukrainy – udzielają bezpłatnego wsparcia uchodźcom w całej Polsce. Stworzyli listę placówek, które zadeklarowały bezpłatną pomoc dla obywateli Ukrainy.

Kontakt i więcej informacji:

https://fizjoterapeuci.org/polscy-fizjoterapeuci-dla-ukrainy/?fbclid=IwAR0_Hoc8NgRVtrurbBwvzL6PndnwkuPllcglwETWUkL0axDU5ZA9iQ_XM24

* Infolinia – wsparcie w zakresie obsługi uchodźców z niepełnosprawnością
Інформаційна лінія- підтримка у сфері обслуговування біженців з інвалідністю
Uruchomiono całodobowy telefon wsparcia dedykowany służbom granicznym oraz personelowi punktów recepcyjnych, przyjmujących uchodźców z niepełnosprawnościami z Ukrainy. Usługa bezpłatna, czynna cała dobę. Infolinia działa dzięki współpracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kontakt i więcej informacji:
telefon infolinii: 503 703 974

Почав діяти цілодобовий телефон підтримки, присвячений прикордонним службам та персоналу пунктів прийому, які приймають біженців з інвалідністю з України Послуга безплатна, працює цілодобово. Інфолінія працює завдяки співпраці Польського обєднання для осіб з інтелектуальною інвалідністю «Коло» в Ґданську і Державного Фонду Реабілітації Осіб з інвалідністю.

Номер інфолінії: 503 703 974

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content