Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Coraz więcej problemów

Podczas ostatniego Salonu Prasowego , Czytelnicy zwrócili uwagę na kilka poważnych problemów miasta Częstochowy. Pierwszy dotyczył nieczynnego od wielu lat basenu przy ul. Sobieskiego. Padło pytanie: czy Urząd Miasta ma jakieś plany związane z tym terenem? Druga sprawa odnosiła się do zrujnowanego budynku na skwerze Solidarności przy ul. Nowowiejskiego (dawna kwiaciarnia Mimoza). Jak zauważyli Czytelnicy, obydwie nieruchomości są w fatalnym stanie technicznym, a co gorsze niszczeją z dnia na dzień i nikt się nimi nie interesuje, chociaż mowa o centrum miasta. Kolejny temat poruszony podczas Podziemnego Salonu Prasowego dotyczył chorych i usychających drzew – a konkretnie lip – przy ul. Nowowiejskiego, na odcinku od. Kopernika do Sobieskiego.O wyjaśnienie nurtujących częstochowian spraw zwróciliśmy się do urzędu miasta Częstochowy.

Magistrat odpowiada:

Basen przy ulicy Sobieskiego
„Teren, na którym znajduje się nieczynny basen przy ul. Jana III Sobieskiego jest oddany w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Stan obiektu i instalacji jest taki, że – gdyby chcieć go wykorzystywać – jak przed laty – jako pływalnię, należałoby dokonać zapewne rozbiórki starego obiektu i przystąpić do nowej inwestycji. Tymczasem obecnie miasto – po budowie nowej pływalni przy IV LO i modernizacji przyszkolnych basenów, przygotowuje się do realizacji parku wodnego przy ul. Dekabrystów (w obrębie terenu MOSiR), termomodernizacji pływalni krytej przy alei Niepodległości oraz kolejnego etapu rewitalizacji parku Lisiniec (równoległe prowadzonych jest więc sporo zadań, których celem jest poprawa możliwości wodnej rekreacji w mieście).
Z kolei w ramach kompleksu MOSiR przy Sobieskiego planowana jest inwestycja związana z zadaszeniem lodowiska, która będzie dookreślać funkcję tego i przyległego terenu.
Sama działka, na której funkcjonowała pływalnia została zresztą w ostatnich latach uszczuplony z uwagi na działania inwestycyjne realizowane po sąsiedzku.
MOSiR ciągle wynajmuje powierzchnie użytkowe w budynku zlokalizowanym w granicach działki (od strony ul. Sobieskiego).”

Obiekt na skwerze Solidarności
„Budynek na Skwerze Solidarności (nieczynny pawilon) ani grunt pod nim – nie jest własnością miasta. Być może ten teren będzie w niedalekiej przyszłości przedmiotem jakichś prywatnych działań inwestycyjnych.”

Drzewostan przy ul. Nowowiejskiego

„W nawiązaniu do pytania dotyczącego lip rosnących przy ul. Nowowiejskiego Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM wyjaśnia:
Wydział zwrócił uwagę na zły stan zdrowotny lip rosnących w pasie drogowym ww. ulicy. W naszej opinii wpływ na taki stan rzeczy miało kilka czynników, w tym najważniejszym wydaje się być przebudowa trasy sieci gazowej wraz z przyłączami, jaka miała miejsce w 2014 r. WOŚRiL opiniował pozytywnie to zadanie z uwagi na brak alternatywnych możliwości przeprowadzenia sieci, określając dość szczegółowo warunki, jakie wykonawca robót ziemnych musiał spełnić, aby ingerencja w system korzeniowy rosnących w pasie drogowym drzew była możliwie jak najmniejsza.
Niestety, po pewnym czasie widoczne było, że prowadzone wykopy nie pozostały bez wpływu na stan zdrowotny drzew. Doszły do tego inne czynniki mające duży wpływ na kondycję drzewostanu w miastach, jak np. występujące w ostatnich latach w sezonie wegetacyjnym długotrwałe okresy suszy, a także zwiększająca suszę fizjologiczną gleby obecność soli używanej do zimowego utrzymania dróg. Trudne warunki wzrostu i rozwoju drzew w miastach, szczególnie w pasach drogowych, pogłębia dodatkowo niewielka przestrzeń do rozwoju korzeni, ograniczana przez infrastrukturę dróg, w tym także biegnące w niej uzbrojenie.
W ubiegłym roku WOŚRiL dokonał cięć pielęgnacyjnych części drzew rosnących na odcinku od ul. Kopernika do ul. Jana III Sobieskiego, polegających na usunięciu posuszu. Dwie lipy w najgorszym stanie zdrowotnym, rosnące po obu stronach ul. Focha w br. zakwalifikowane zostały do usunięcia i po przeprowadzeniu obowiązującej procedury – zostaną wycięte.
W 2017 roku również zaplanowane były cięcia sanitarne wydzielonego w koronach posuszu, jednak wiosenne śnieżyce i burze, skutkujące masowymi uszkodzeniami drzewostanu na terenie całego miasta oraz konieczne do realizacji planowe cięcia, realizowane z powodu występujących kolizji i zagrożeń bezpieczeństwa – traktowane są priorytetowo.
Wobec tego zabiegi sanitarne przy ul. Nowowiejskiego będą zrealizowane w miarę posiadanych przez wydział środków przeznaczonych na pielęgnację zieleni wysokiej w mieście.”

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content