Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Co z tym przetargiem… panie prezydencie?

“W związku z postępowaniem na „Dostawę elementów składowych systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego wraz z instalacją i uruchomieniem”, prowadzonym przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, Nextbike Polska S.A. przedłożył pismo z prośbą o interwencję w sprawie ww. postępowania do Prezydenta Miasta Częstochowy, pana Krzysztofa Matyjaszczyka.”

“Od: Nextbike Polska S.A.
Do: Prezydent Miasta Częstochowy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę elementów składowych systemu Częstochowskiego Roweru Miejskiego (CRM) wraz z instalacją i uruchomieniem”, znak sprawy: MZDiT.ZP.3411-485/2016, prowadzonym przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu W Częstochowie Popiełuszki 4/6 42-217 Częstochowa dalej „Postępowanie”.

W związku z prowadzonym przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie  Postępowaniem zmuszeni byliśmy do wniesienia w dniu wczorajszym odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Niniejszym zwracamy się do Pana Prezydenta z wnioskiem o interwencję i podjęcie stosownych działań wyjaśniających. 

Na wstępie pragniemy podkreślić, iż jesteśmy żywnie zainteresowani pozyskaniem przedmiotowego zamówienia. Zadaliśmy Zamawiającemu szereg pytań, wskazując na wątpliwości oraz wymagania, które ograniczają konkurencję w Postępowaniu. Przede wszystkim kwestia dotyczy:
– wymagania wykonania elementów stacji wyłącznie ze stali szlachetnej,
– wymiarów terminala stacji,
– żądania dokumentów zbędnych dla przeprowadzenia Postępowania.

Wymaganie stali szlachetnej powoduje ograniczenie konkurencji. Tylko jeden wykonawca forsuje stosowanie tego typu rozwiązań, bowiem nimi dysponuje. Inni zamawiający nie zdecydowali się jednak na kwestionowane rozwiązanie – nawet jeżeli byli o to proszeni przez tego konkurencyjnego wobec Nextbike wykonawcę. Należy bowiem wskazać, że tego typu wymagań dotychczas w postępowaniach nie stosowano. Ma to swoje zarówno funkcjonalne, jak i ekonomiczne uzasadnienie. Te same efekty można osiągnąć przy użyciu innych materiałów, przy czym są one zdecydowanie tańsze, co potwierdza wieloletnie doświadczenie Nextbike we wdrażaniu systemów roweru publicznego. 
Ograniczenie zastosowania materiałów jedynie do stali szlachetnej jest pozbawione sensu również z tego względu, że jakiekolwiek wady materiałowe, które się pojawią mogą być usunięte w ramach rękojmi i gwarancji, do czego zobligowany będzie wykonawca wyłoniony w Postępowaniu. Co niezmiernie istotne, Nextbike oferował rozwiązania polegające na zabezpieczeniu zwykłej stali powłokami antykorozyjnymi z dłuższym okresem gwarancji niż wymagany w niniejszym Postępowaniu co pokazuje, że inne rozwiązania są tak samo dobre, wytrzymałe i skuteczne. 

Zwracamy równocześnie uwagę, iż Zamawiający w sposób zdecydowanie bardziej przychylny ustosunkował się do pytań innych wykonawców, w tym pytania dotyczącego podobnego zagadnienia i wyraził zgodę na zastosowanie innego materiału w przypadku błotników – elementu znacznie bardziej podatnego na zniszczenia czy uszkodzenia.

Przyjęte w Postępowaniu wymiary terminala także w bardzo istotny sposób ograniczają konkurencję w Postępowaniu i preferują jednego wykonawcę, tego samego, który forsuje koncepcję budowy stacji ze stali szlachetnej. Należy bowiem wskazać, że tego typu wymagań w zakresie wymiarów dotychczas nie stosowano. Takie określenie wymiarów nie ma żadnego przełożenia na parametry i funkcjonalnoś
 terminali i innych elementów stacji. Te same efekty można osiągnąć przy użyciu innych wymiarów, przy czym finalnie, Zamawiający na tym zyska, bowiem otwierając Postępowanie na konkurencję otrzyma tańsze oferty, przy nie gorszym jakościowo rozwiązaniu. Co istotne, wskazane przez Zamawiającego wymiary uniemożliwiają posadowienie stabilnego terminala. Bogate doświadczenie Nextbike w tym zakresie wskazuje, że terminal z szerszą podstawą jest bardziej stabilny i bezpieczniejszy.

W ocenie Nextbike zastosowanie alternatywnych rozwiązań, które zwiększają konkurencję w Postępowaniu, bez żadnego uszczerbku dla jakości systemu, a z korzyścią ekonomiczną dla Zamawiającego powinno zostać dopuszczone. Żadna obiektywna potrzeba w tym konkretnym Postępowaniu nie uzasadnia ograniczenia konkurencji naruszenia zasady równego traktowania wykonawców.

W zakresie zażądania przez Zamawiającego dokumentów zbędnych dla przeprowadzenia Postępowania nadmieniamy, że w odpowiedzi na pytanie Zamawiający zażądał dokumentów, które nie wiadomo co mają zawierać, jakie jest ich znaczenie, jaki będą miały wpływ na ocenę ofert. Pomimo wskazania w odpowiedzi na pytanie konieczności złożenia wraz z ofertą dokumentu – projektu roweru (bowiem drugi kwestionowany przez Nextbike dokument –  opis projektu nawet nie wiadomo kiedy ma być złożony) nie zmieniono katalogu wymaganych dokumentów określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nextbike jako wykonawca zainteresowany złożeniem oferty i pozyskaniem zamówienia, ze względu na powyższe wątpliwości nie wie jak powinien skonstruować swoją ofertę, aby została ona uznana przez Zamawiającego za ważną. Taka sytuacja godzi nie tylko w interes Nextbike, ale także Zamawiającego, który poprzez takie sprzeczności może pozbawić się możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej spośród większej liczby ofert, czemu przecież ma służyć to Postępowanie. 

Nadmieniamy, że jesteśmy wiodącym podmiotem na rynku polskim w zakresie dostarczania bezobsługowych systemów wypożyczalni rowerowych. Realizujemy kilkanaście projektów na terenie całej Polski, w tym w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu. Takie ukształtowanie wymagań jak wyżej decyduje o wyniku Postępowania i eliminuje sprawdzone, niezawodne rozwiązania lidera rynku systemów rowerów publicznych w Polsce.

Wobec okoliczności przywołanych w treści niniejszego pisma wnosimy jak na wstępie.

Zarząd Nextbike Polska S.A.”

Udostępnij:

1 Komentarz

  • 6

    są już dogadani z konkretną firmą. Założyć sprawę w kio

  • 6

    są już dogadani z konkretną firmą. Założyć sprawę w kio

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content