Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Co należy zrobić, by skorzystać z usług opiekuńczych?

O tym, każda osoba starsza wiedzieć powinna…

Co to są usługi opiekuńcze?

Usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę. Usługi obejmują prócz codziennych, prostych czynności także opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub z niepełnosprawnością stanowią istotną formę wsparcia dla tej grupy osób. Polegają najczęściej na pomocy i asystowaniu w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz trenowaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspólnym organizowaniu i spędzaniu czasu, korzystaniu z usług różnych instytucji, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy i wspieraniu w uzyskaniu zatrudnienia, wsparciu i interwencjach psychospołecznych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są formą wsparcia dostosowaną do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Komu przysługują usługi opiekuńcze?

* osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
* osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Jak załatwić usługi opiekuńcze?

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela. Wydanie decyzji administracyjnej, przyznającej pomoc poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, ubiegającej się o udzielenie pomocy. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych. Czynność tę przeprowadza się w celu ustalenia faktycznej sytuacji życiowej osoby lub rodziny, a więc sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej, zawodowej, zdrowotnej, jak również w celu ustalenia odpłatności za przyznaną pomoc w formie usług.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, przyznając usługi ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia.
Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Natomiast odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej.

Jakie dokumenty należy złożyć?

* Wniosek w sprawie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych.
* Wniosek w sprawie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z załączonym:
– zaświadczeniem lekarskim kwalifikującym do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
– orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Gdzie należy złożyć dokumenty?

* MOPS przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie, tel. 34 / 372 42 03
* Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Niepodległości 20/22, tel. 34 / 370 94 04
* Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Staszica 10, tel. 34 / 344 49 44 (do 47).

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content