Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Chrońmy przyrodę dla samych siebie

Aby móc zrozumieć zależność między przyrodą, a człowiekiem należy zadać sobie pytanie czym  ona jest tak właściwie. Natura jest nie tylko złożona z pojedynczych osobników, ale jest przede wszystkim nieustannie zmieniającym się układem wszystkich organizmów.
 

Człowiek jest czynnym elementem tego układu i dość często zapomina, że przyroda nie potrzebuje jego pomocy wręcz przeciwnie to my potrzebujemy jej by móc funkcjonować. Nie jesteśmy w stanie zastąpić przyrodę nowoczesną techniką. Zbyt mało wiemy o prawach nią rządzących w związku z czym nie potrafimy planować działań przyrody. W związku z czym powinniśmy przede wszystkim dla samych siebie chronić ją przed zniszczeniem. Nasuwa się, więc pytanie co czynić by uchronić przyrodę przed zniszczeniem? Ochrona zagrożonych wymarciem  gatunków jest jednym ze sposobów jej obrony. Zagrożone osobniki należy zabezpieczyć wraz z ich siedliskami. Drugim ze sposobów  obrony  wymierających gatunków jest zachowanie funkcjonującego ekosystemu stwarzającego chronionemu gatunkowi warunki do życia. Reasumując, aby przetrwała cała przyroda należy tworzyć jak najwięcej rezerwatów i parków narodowych oraz stworzyć z nich wielką międzynarodową sieć obszarów chronionych.
Parki krajobrazowe na terenie województwa śląskiego
Jednym z parków leżącym na terenie województwa  śląskiego jest Park Krajobrazowy Lasy nad Górną  Liswartą. Powstał w 1998 roku w dolinie górnego biegu rzeki Liswarty na terenie Lasów Lublinieckich. Powierzchnia lasów wynosi 50.746 ha. Pod ochroną znajdują się kompleksy leśne oraz łąki śródleśne z szczególnym uwzględnieniem roślin chronionych. Liczne stawy hodowlane stanowią tu istotny  składnik krajobrazu. Często spotykane są tu torfowiska. Całkowitą ochroną objęte są następujące gatunki flory:
ciemiężyca zielona, kruszczyk szerokolistny, liczydło górskie, lilia złotogłów, listera jajowata, orlik pospolity, podkolan biały, podkolan zielonawy, pomocnik baldaszkowaty, wawrzynek wilczełyko.
Park Krajobrazowy Orlich Gniazd leży na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Teren parku rozciąga się od Częstochowy po Olkusz i Dąbrowę Górniczą. Obszar parku podlega pod Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych i Zespołów Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd pod ochrona znajdują się następujące odmiany roślin:
warzucha polska, przytulia krakowska, buczyna storczykowa, buczyna kwaśna, buczyna sudecka.
Chroniona fauna (ssaki):
liczne gatunki nietoperzy, gronostaj, tchórz zwyczajny, wydra europejska, ryjówka malutka, rzęsorek rzęczek, zębiełek białawy, popielica, orzesznica, bóbr europejski, chomik europejski.
Chroniona fauna (ptaki):
pustułka, jastrząb gołębiarz, krogulec, sowa uszata, puszczyk, płomykówka, jerzyk, lelek kozodój, kopciuszek, białorzytka zwyczajna, dudek.
Wykaz chronionej fauny i flory na terenie w województwa śląskiego
– Płazy i gady: traszka, grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha zielona, rzekotka drzewna, żmija zygzakowata
– Ptaki: błotniak stawowy, bocian biały, cyraneczka, czapla siwa, dzięcioł duży, dzięcioł średni, dzięciołek, grzywacz,kowalik, myszołów zwyczajny, pełzacz ogrodowy, perkoz zausznik, raniuszek,słowik szary
– Ssaki: gronostaj, jeleń, kuna domowa, łasica, wiewiórka, nietoperze.
– Rośliny: dziewięćsił bezłodygowy, goryczka orzęsiona, grążel żółty, grzebień biały, storczyk plamisty, storczyk krwisty, warzucha polska, purchawka olbrzymia, śnieżyczka przebiśnieg, rojnik pospolity.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content