Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Celnicy proszą prezydenta o veto

Związki Zawodowe Celnicy PL zwróciły się z pismem do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym krytycznie odnoszą się do analiz eksperckich do reformy KAS. Proszą prezydenta, by ten skorzystał z konstytucyjnego uprawnienia do zawetowania nowej ustawy.

„Ogółu funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej, troszcząc się o dobro wszystkich obywateli RP i powołując się na szczególne względy bezpieczeństwa Państwa, bezpieczeństwa finansów publicznych i praworządności (w tym realne zagrożenie wprowadzenia w życie licznych przepisów naruszających Konstytucję), zwracamy się do Pana Prezydenta o skorzystanie z konstytucyjnego prawa veta i odmowę podpisania ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej. Przedmiotowa ustawa, która w swej merytorycznej treści wprowadza rewolucyjne zmiany ustrojowe w zakresie funkcjonowania podstawowych organów Państwa została uchwalona w niezwykle szybkim tempie, bez pożądanej refleksji i bez niezbędnych dogłębnych analiz. Tryb procedowania (w oparciu o projekt poselski, a nie rządowy) pozwolił na ominięcie i nieprzeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych i prawnych. Projekt przyjęto i uchwalono wbrew licznym krytycznym głosom prawników, ekonomistów, a także wbrew negatywnym stanowiskom tak ważnych podmiotów jak Sąd Najwyższy, Narodowy Bank Polski, Krajowa Rada Sądownicza. W Parlamencie zgłoszono do projektów kilkaset poprawek, co potwierdza, że została niechlujnie przygotowana przez Ministerstwo Finansów.
W pierwszym rzędzie należy usilnie zaakcentować względy bezpieczeństwa Państwa przemawiające za koniecznością odrzucenia w/w ustaw.  Przepisy wprowadzane są bez należytych konsultacji i wyliczeń, a także na dzień dzisiejszy bez opracowanych (i prawnie skonsultowanych) setek aktów wykonawczych.
Również społeczeństwo w ogóle nie zostało w żaden sposób poinformowane o zmianach, które mają dla niego zasadnicze znaczenie. Powoduje to potężne ryzyko wprowadzenia chaosu prawnego i organizacyjnego. Mające powstać organy i struktury istnieją wyłącznie na papierze i samym zainteresowanym, tj. urzędnikom nie są znane żadne bliższe dane o funkcjonowaniu tych organów (brak jest wszystkiego, począwszy od ustalonych procedur po kwestie formalne typu – przygotowane opisy stanowisk pracy z zakresami obowiązków).
Trzeba też podkreślić, iż same propozycje rozwiązań zawartych w tych przepisach są wadliwe konstrukcyjnie (wadliwie zaprojektowane), albowiem ich konstrukcja źle i nieprawidłowo formułuje ścieżki kariery, wprowadza nadmierne podporządkowanie przełożonym. Z założenia w organach państwa powinni pracować najlepsi merytorycznie, apolityczni funkcjonariusze i urzędnicy. Ustawa o KAS tych gwarancji nie zawiera, a wręcz odwrotnie zakłada możliwość  „czystek kadrowych” i wprowadza nieprzejrzyste zasady polityki kadrowej oraz (co już było powyżej podkreślane) nie zawiera dostatecznie silnych przepisów „antykorupcyjnych” w stosunku do kadry kierowniczej.
Odnosząc się do powyższych elementów należy wskazać na realne zagrożenie dla stabilności finansów Skarbu Państwa. Przyjęty budżet zakłada wpływy z podatków, ceł, akcyzy i innych danin publicznych. Tymczasem Krajowa Administracja Skarbowa likwiduje Służbę Celną, formację mundurową przynoszącą rocznie ponad 1/3 wpływu do budżetu Państwa. Nowopowstały organ administracji (KAS) ze względów technicznych, organizacyjnych i prawnych długo może trwać w swoistym zawieszeniu nie uzyskując należnych wpływów do budżetu. Wystarczy tu przywołać przykład akcyzy – kiedy była w prawnym władaniu urzędów skarbowych jej pobór był zaniedbany, miliardy złotych wierzytelności nie było ściąganych i egzekwowanych. Przekazanie tego podatku Służbie Celnej, jako wyspecjalizowanej formacji, spowodował ujawnienie, już w początkowym okresie, nieprawidłowości na ok. 6 miliardów złotych z tytułu właśnie owej akcyzy i sukcesywny, rokroczny wzrost wpływów z tytułu tego podatku.
Przyjmowane w KAS procedury zakładają w Urzędzie Celno-Skarbowym w swej istocie brak realnej dwuinstancyjności orzekania w sprawach podatników, co też jest prawnie w najwyższym stopniu wątpliwe. Trybunał orzekał, że jest to zgodne z Konstytucją, co nie zmienia faktu, że jest to faktyczne pozbawienie podatnika kontroli instancyjnej, gdy ten sam organ rozstrzyga sprawę w dwóch instancjach. Jest to także jedna ze znanych metod zawłaszczania państwa – najgroźniejszy dla gospodarki przejaw korupcji.
Reasumując, projekty ustawy w sposób drastyczny jest niezgodny z Konstytucją – wprowadza rozwiązania sprzeczne z podstawowymi zasadami demokratycznego państwa prawnego (naruszanie praw nabytych, ograniczenia drogi sądowej, wprowadzenie możliwości dyskryminacji pracowników) i przez to nie powinien być wprowadzany.”

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content