Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Cel – oszczędność energii

Zasadniczym celem działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest wsparcie finansowe różnego rodzaju instytucji, przedsiębiorców, jednostek samorządowych i osób fizycznych. Najczęściej realizowane jest ono poprzez liczne dotacje i pożyczki na inwestycje służące ochronie środowiska.

Energooszczędność

W 2009 roku WFOŚiGW w Katowicach udzielił dotacji na łączną sumę 50 mln zł, a suma pożyczek osiągnęła kwotę blisko 250 mln zł. Wśród podstawowych form dofinansowania zadań dla osób prawnych, czyli samorządów, przedsiębiorców i instytucji należą preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych. Z kolei dla osób fizycznych (także prowadzących działalność gospodarczą) WFOŚiGW oferuje m.in. preferencyjne kredyty bankowe w ramach linii kredytowych. Spora część środków finansowych przeznaczana jest na zadania z zakresu ochrony atmosfery. W ramach działalności zmierzającej do oszczędzania energii wdrażane są projekty nowoczesnych, efektywnych  i przyjaznych środowisku układów technologicznych, przesyłu i użytkowania energii czy też programów ograniczenia zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych. Działania energooszczędne koordynowane  przez WFOŚiGW polegają na finansowaniu projektów ograniczających straty energetyczne. W ramach tych działań mieści się kompleksowa termomodernizacja, w tym wymiana źródła ciepła, ocieplenie przegród i stropów, wymiana stolarki okiennej. Wspierane są także inwestycje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OŹE), w tym instalacje solarne, pompy ciepła i kotły na biomasę.

Termomodernizacja

Popularne w naszym regionie stały się inwestycje w zakresie termoizolacji budynków. Pod koniec ubiegłego roku sfinalizowano m.in. termomodernizację szpitala w Kłobucku. Dzięki tej inwestycji zmniejszono zapotrzebowanie ciepła, a tym samym zmniejszono koszty jego pozyskania. Skutkiem ekologicznym jest natomiast zmniejszenie zanieczyszczenia poprzez dużo mniejszą emisję gazów (rocznie około 30 ton CO2). Niezależnie od przedstawionych efektów uzyskano najistotniejszy efekt jakim jest poprawa komfortu w pomieszczeniach, co ma kapitalne znaczenie dla pacjentów i personelu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3.393.557 zł, z czego ze środków własnych powiatu 2.083.717 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 1.309.839 zł. Wcześniej zostały wykonane termomodernizacje budynków: Domu Dziecka w Kłobucku, Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, Zespołu Szkół w Krzepicach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. W 2010 roku zakończona zostanie termomodernizacja szpitala w Krzepicach o wartości ok. 2.500.000 zł finansowana w większości ze środków europejskich oraz termomodernizacja Zespołu Szkół w Waleńczowie.

Dotacje i pożyczki

Setki milionów złotych trafia rokrocznie do jednostek, które podobnie jak te w powiecie kłobuckim chcą inwestować w ochronę atmosfery poprzez oszczędność energii. Jakie formy finansowania działań energooszczędnych realizuje WFOŚiGW? Podstawowym sposobem finansowania jest pożyczka, której wysokość sięga do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli służących do ograniczenia zużycia energii. Pożyczka jest udzielana na okres do 10 lat. Jej oprocentowanie to 0,6 procent stopy redyskonta weksli i dziś wynosi ok. 3,15 proc. w skali roku. Po spłacie połowy zadłużenia i osiągnięciu zaplanowanych efektów, pożyczka może zostać umorzona w 50 proc. Umorzenie w tej wysokości jest możliwe niezależnie od tego, jaki podmiot tę pożyczkę uzyskał. W przeszłości w umorzeniach preferowane były jednostki publiczne i samorządy, obecnie z tej możliwości mogą skorzystać także inne instytucje i przedsiębiorstwa niezależnie od formy własności.
Innym rodzajem wsparcia ze strony WFOŚiGW są dotacje. Są one łączone z pożyczkami
i udzielane są dla przedsięwzięć np. z zakresu zastosowania OŹE i termomodernizacji głównie dla jednostek sektora finansów publicznych i budynków użyteczności publicznej. Takie projekty powodują, że z ich efektów korzysta duża liczba odbiorców, to są najczęściej obiekty sportowe i edukacyjne.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content