Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Cała prawda o województwie

W niedawnej kampanii wyborczej lokalny PiS z Szymonem Giżyńskim na czele mocno rozbudził nadzieje częstochowian na odzyskanie województwa. Mogłoby się wydawać, że po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach parlamentarnych idea powrotu województwa częstochowskiego na mapę administracyjną kraju będzie tylko bliższa spełnienia. Nic z tego. – Rząd obecnie nie pracuje nad powołaniem jakiegokolwiek nowego województwa – brzmi oficjalne stanowisko Beaty Szydło, o które wystąpił tygodnik . Szefowa rządu podkreśla, że tego typu inicjatywy powinny mieć charakter obywatelski. Tymczasem jak wynika z odpowiedzi, które uzyskaliśmy od przedstawicieli największych ośrodków miejskich i powiatowych, które miałyby znaleźć się w strukturach woj. częstochowskiego, poza Częstochową i Kłobuckiem, nikt nie opowiedział się jednoznacznie za przynależnością do woj. częstochowskiego. Nawet wśród gmin powiatu częstochowskiego i kłobuckiego znalazły się takie, które wolą zostać w województwie śląskim.

Pytania o województwo częstochowskie zadaliśmy największym ośrodkom miejskim i powiatowym w naszym regionie, które zgodnie z zapowiedziami częstochowskiego PiS mają być włączone do przyszłego woj. częstochowskiego.
1. Prosimy o komentarz przedstawiciela władz miasta/powiatu w sprawie planowanego utworzenia województwa częstochowskiego (chodzi o stanowisko mieszkańców w tej sprawie).
2. Czy jesteście jako miasto/powiat zainteresowani przystąpieniem do województwa częstochowskiego?
3. W przypadku deklaracji na „tak” – jakie są Państwa argumenty za przystąpieniem do województwa częstochowskiego? W przypadku deklaracji na „nie” – jakie są powody braku chęci przynależności Państwa miasta/powiatu do województwa częstochowskiego?
4. Jakich korzyści spodziewa się miasto/powiat w związku z przystąpieniem do województwa częstochowskiego? Jeśli Państwa miasto/powiat nie jest zainteresowane przynależnością do województwa częstochowskiego, to czy jest możliwa zmiana stanowiska w tej sprawie? Jakie korzyści musiałyby wystąpić, by bylibyście na „tak”?

CZĘSTOCHOWA
Odpowiedź magistratu:

„Trudno odpowiadać za wszystkich mieszkańców, ale zainteresowanie podpisywaniem listów popierających ideę odtworzenia województwa częstochowskiego jest duże. Częstochowianie i mieszkańcy okolic miasta chętnie zaangażowali się w tę akcję (tylko listów zebranych za pośrednictwem Urzędu Miasta oraz wolontariuszy jest już ponad 10 tysięcy). Poparcie dla inicjatywy jasno wyraziła też w swoim stanowisku Rada Miasta Częstochowy, a wcześniej stosowny list do Premier Rządu RP wysłał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Wzmocnienie Częstochowy jako ośrodka administracyjnego to szansa na stabilny i zrównoważony rozwój Częstochowy m.in. jako ośrodka gospodarczego i akademickiego. Trzeba pamiętać, że Częstochowa (oprócz trójmiejskiej Gdyni) jest największym miastem w Polsce pozbawionym statusu wojewódzkiego, większym od kilku obecnych miast wojewódzkich.”

Odpowiedź starostwa powiatowego:
„Powiat częstochowski popiera ideę utworzenia województwa częstochowskiego. Dał temu wyraz przyjmując stosowną uchwałę Rady Powiatu w dniu 22 grudnia 2015 r. (…)
Jakie korzyści przyniosłoby naszemu powiatowi utworzenie woj. częstochowskiego? Przede wszystkim finansowe. To my moglibyśmy pozyskiwać fundusze zewnętrzne i to tu, a nie w odległych Katowicach, zapadałyby decyzje o podziale środków pozyskiwanych z różnych źródeł (Unia Europejska, Budżet Państwa i in.). To przecież my wiemy najlepiej, jakie inwestycje są potrzebne naszym mieszkańcom i w jakiej kolejności należy je realizować. Poza tym utworzenie placówek wojewódzkich w Częstochowie (lub innych miastach nowego województwa) miałaby pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy – w nowych instytucjach trzeba by bowiem zatrudnić wielu pracowników. Miejsca pracy powstawałyby także w różnego typu firmach, dla których ulokowanie siedziby w mieście wojewódzkim jest z różnych względów korzystniejsze niż w miejscowości o innym statusie.”

KŁOBUCK
Odpowiedź miasta:

„Gmina Kłobuck nie inicjowała dotychczas zbierania podpisów wśród mieszkańców w sprawie utworzenia województwa częstochowskiego, jednak zdecydowanie popieramy taką inicjatywę. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy wypracowanego stanowiska w sprawie utworzenia województwa częstochowskiego, mimo to wyrażam przekonanie, że zarówno samorząd gminny, jak i większość mieszkańców jest za tym przedsięwzięciem. Za utworzeniem województwa częstochowskiego przemawia znacząca możliwość rozwoju ziemi częstochowskiej, w tym również naszej gminy. Ponadto ważnym czynnikiem byłoby podniesienie prestiżu regionu oraz stworzenie mocnego ośrodka administracyjnego umożliwiającego łatwiejszy kontakt pomiędzy poszczególnymi szczeblami administracji i podniesienie poziomu realizacji ich zadań.”

Odpowiedź starostwa powiatowego:
„Władze powiatu popierają ideę utworzenia województwa częstochowskiego. Rozmowy w tej kwestii zostały podjęte jesienią 2015 r., a ich zwieńczeniem było podjęcie przez Radę Powiatu w Kłobucku uchwały w tej sprawie. Nie jest nam znana negatywna opinia mieszkańców w tej sprawie.”

LUBLINIEC
Odpowiedź starostwa powiatowego:

„Powiat lubliniecki jest przeciwny próbom wyłączenia ze struktur administracyjnych województwa śląskiego oraz jego włączenia w ewentualnie tworzone województwo częstochowskie. W tej sprawie została również podjęta uchwała Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie wyrażenia sprzeciwu przeciwko próbom wyłączenia powiatu lublinieckiego ze struktur administracyjnych województwa śląskiego i włączenia powiatu w ewentualnie tworzone województwo częstochowskie. Gminy powiatu również popierają powyższe stanowisko i podejmowane są uchwały intencyjne organów stanowiących gmin.”

MYSZKÓW
Odpowiedź miasta:

„Odpowiadając na pytania należy najpierw zastanowić się czy zmiana ta  przyniesie więcej rzeczy pozytywnych dla mieszkańców Myszkowa, czy ręcz przeciwnie. Na ile dzisiaj robienie kolejnej reorganizacji naszego regionu przysporzy mu korzyści, a na ile wprowadzone nowe etaty administracji obronią się w przyszłości, w służbie danej społeczności. Nie chciałbym, by zepsuto coś, co dziś dobrze funkcjonuje. Jednak o wiele ważniejszym problemem jest rozdział środków unijnych. Nowe unijne rozdanie jest w toku. Ile w tej kwestii Myszków i mieszkańcy mogą zyskać, a ile w rozgardiaszu reorganizacyjnym stracić?”

Odpowiedź starostwa powiatowego:
„Przede wszystkim należałoby spytać mieszkańców naszego powiatu i naszych miast, czy takie rozwiązanie im odpowiada. Konieczne mogą okazać się konsultacje w każdej z gmin, ale wtedy gdy propozycja taka stanie się realna. Rozwiązanie to musi być korzystne dla mieszkańców. To oni powinni w pierwszej kolejności określić, czy czują się bardziej związani z Katowicami czy z Częstochową. O tym, czy powstanie województwa byłoby szansą czy stratą będzie można powiedzieć, jeśli zostałyby wypracowane konkretne propozycje dla powiatu myszkowskiego i jaka ewentualnie mogłaby być jego pozycja w ramach nowego województwa.”

PAJĘCZNO
Odpowiedź miasta:

„Jak wynika z rozmów i spotkań z mieszkańcami naszego miasta i gminy, nie są oni zainteresowani zmianą przynależności Pajęczna i włączeniem go do ewentualnie nowo tworzonego województwa częstochowskiego. Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno też jest przeciwny przystąpieniu Pajęczna do województwa częstochowskiego. Częste zmiany przynależności terytorialnej gmin powodują wiele uciążliwości dla mieszkańców, przedsiębiorców, władz i instytucji lokalnych. Powoduje to potrzebę przenoszenia dokumentacji czy zmiany danych, co utrudnia życie mieszkańców. Ponadto przez kilkanaście lat przynależności do woj. łódzkiego wypracowane zostały bardzo dobre kontakty z wojewódzkimi władzami samorządowymi, instytucjami oraz administracją rządową, przez co realnie Pajęczno odczuwa, że jest ważną i docenianą częścią woj. łódzkiego.”

Odpowiedź starostwa powiatowego:
„Obecnie funkcjonujący podział  administracyjny Polski jest podziałem odzwierciedlającym uwarunkowania historyczne, kulturowe, geograficzne i społeczne. Ocenę ewentualnej propozycji dotyczącej powstania i funkcjonowania województwa częstochowskiego, będziemy mogli przedstawić po przedłożeniu przez rząd konkretnych projektów ustaw w przedmiotowej sprawie.”

RADOMSKO
Odpowiedź starostwa powiatowego:

„Według naszej wiedzy tematem zapoczątkowanym przez posła Szymona Giżyńskiego nie zajmuje się Rada Ministrów i nie są to oficjalne plany rządowe. Nie znamy dokładnych szczegółów tego przedsięwzięcia, trudno jest mówić o ewentualnych korzyściach czy ułatwieniach dla mieszkańców powiatu (dość ogólnie mówiono o ewentualnych możliwościach ulokowania w Radomsku instytucji wojewódzkich), sporą niewiadomą stanowią również środki dla nowego województwa, które mogłyby być przekazane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.”

WIELUŃ
Odpowiedź starostwa powiatowego:

„Moim zdaniem utworzenie województwa częstochowskiego jest bezzasadne. Powiat wieluński jest mocno zintegrowany z województwem łódzkim i nigdy historycznie nie był związany z ziemią częstochowską. Obecnie trwają konsultacje z mieszkańcami powiatu wieluńskiego. Na więcej pytań będziemy mogli odpowiedzieć po zakończeniu konsultacji społecznych”.

WŁOSZCZOWA
Odpowiedź miasta:

„Nie ma planów utworzenia województwa częstochowskiego – informują premier Beata Szydło oraz MSWiA w odpowiedzi na pytania dziennikarzy i interpelację świętokrzyskich posłów PO i PSL. Resort spraw wewnętrznych i administracji zapowiada możliwość korekt w ramach obowiązującego podziału terytorialnego, na razie bez szczegółów. Nie chcemy dyskutować o aspiracjach Częstochowy, ani też zabierać głosu w medialnym rankingu: co będzie, a czego nie będzie i u kogo lepiej. Możemy zająć stanowisko, jeśli zapadną konkretne decyzje o podziale terytorialnym państwa z województwem częstochowskim. Jednak najważniejszym warunkiem wprowadzenia ewentualnych zmian na mapie administracyjnej Polski będzie ich akceptacja społeczna. Gmina Włoszczowa i miasto, będące stolicą powiatu związane są historycznie, kulturowo i gospodarczo z regionem świętokrzyskim.”

Odpowiedź starostwa powiatowego:
„Rada Powiatu Włoszczowskiego nie zajmowała oficjalnego stanowiska w tej sprawie, ale wobec doniesień prasowych na sesji Rady Powiatu odbyła się dyskusja radnych na ten temat. Można z niej wyprowadzić następujące wnioski:
– radni nie zajmują stanowiska w kwestii zamiaru utworzenia nowego województwa częstochowskiego. Jest to wola lokalnej społeczności
– radni wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec propozycji włączenia powiatu włoszczowskiego do nowego województwa
– jako starosta w pełni podzielam stanowisko radnych w tej sprawie
Jako główne powody braku zainteresowania przystąpieniem do nowego województwa należy wskazać istniejące więzi historyczne, społeczne i gospodarcze z województwem świętokrzyskim. Od utworzenia powiatu włoszczowskiego w 1867 r. ziemia włoszczowska zawsze należała do województwa z siedzibą władz w Kielcach. Zmiana przynależności wojewódzkiej naszego powiatu oznaczałaby zerwanie wszystkich wyżej wymienionych więzi, przy braku takich powiązań z terenami proponowanego województwa częstochowskiego. Dodatkowym argumentem jest fakt, że powiat włoszczowski planuje i prowadzi szereg przedsięwzięć inwestycyjnych wspólnie z samorządem woj. świętokrzyskiego, a w przypadku zmiany przynależności wojewódzkiej te zamierzenia musiałyby być zaniechane. W obecnych okolicznościach nie przewidujemy zmiany stanowiska w powyższej sprawie.”
* odpowiedź starosty włoszczowskiego dotarła do nas już po zamknięciu wydania gazety. W związku z tym jest ona dostępna wyłącznie na stronie internetowej “7 dni”.

ZAWIERCIE
Odpowiedź miasta:

„Utworzenie nowego województwa częstochowskiego w ogóle nie było konsultowane z przedstawicielami naszego miasta. Nikt w tej sprawie się do nas nie zwracał, nie otrzymaliśmy również żadnej oficjalnej korespondencji w tej kwestii. Nie znając szczegółów inicjatywy, a znane nam są jedynie publikacje prasowe, trudno nam się odnieść do tej propozycji, dlatego jej nie komentujemy.”

Wszystkim gminom powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego, wieluńskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, włoszczowskiego i zawierciańskiego zadaliśmy pytanie czy dana gmina chce należeć do województwa częstochowskiego.

Prosiliśmy o krótką odpowiedź – tak lub nie. Niektóre gminy nie chciały odpowiedzieć na to proste pytanie. Stanowiska pozostałych prezentują się następująco:

Gminy, które CHCĄ należeć do województwa częstochowskiego:
Poraj (powiat częstochowski)
Mstów (powiat częstochowski)
Przystajń (powiat kłobucki)
Przyrów (powiat częstochowski)
Konopiska (powiat częstochowski)
Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski)
Starcza (powiat częstochowski)
Mykanów (powiat częstochowski)
Olsztyn (powiat częstochowski)
Poczesna (powiat częstochowski)
Krzepice (powiat kłobucki)
Wręczyca Wielka (powiat kłobucki)

Gminy, które NIE CHCĄ należeć do województwa częstochowskiego:
Popów (powiat kłobucki)
Żarki (powiat częstochowski)
Żarnowiec (powiat zawierciański)
Mokrsko (powiat wieluński)
Pątnów (powiat wieluński)
Ładzice (powiat radomszczański)
Ostrówek (powiat wieluński)
Rząśnia (powiat pajęczański)
Masłowice (powiat radomszczański)
Kroczyce (powiat zawierciański)
Kodrąb (powiat radomszczański)
Wielgomłyny (powiat radomszczański)
Koszęcin (powiat lubliniecki)
Strzelce Wielkie (powiat pajęczański)
Pawonków (powiat lubliniecki)
Ciasna (powiat lubliniecki)
Poręba (powiat zawierciański)
Kochanowice (powiat lubliniecki)
Szczekociny (powiat zawierciański)

Niezdecydowani:
Niegowa (powiat myszkowski)

Jeśli pomysł i cała akcja z województwem częstochowskim rzeczywiście spełzną na niczym, to ciekawe jak wyborcom wytłumaczą się lokalni politycy. Szymon Giżyński (PiS), który w kampanii wyborczej obiecał częstochowianom województwo, jeszcze kilka dni temu w rozmowie z mediami zapowiedział, że „prace nad utworzeniem województwa częstochowskiego zaczną się prawdopodobnie jeszcze w tym roku, a zakończą w obecnej kadencji Sejmu”. Natomiast prezydent Krzysztof Matyjaszczyk (SLD) nawet już zebrał kilka tysięcy podpisów częstochowian pod listem do premier Beaty Szydło. Żaden z panów nie uzgodnił swoich działań z rządem, tymczasem okazało się, że premier Szydło zaprzecza jakoby rząd podzielał zdanie panów Giżyńskiego i Matyjaszczyka. Czy zatem nasi politycy sprzedali ludziom bajkę? Czy chcieli w ten sposób zdobyć popularność i wyborców? Czy nie boją się, że zapłacą za to „głową”?

Udostępnij:

8 komentarzy

 • sas

  Dobra sonda – pokazuję nędzę intelektualną i mentalną polski powiatowej i słabość podregionu częstochowskiego. Argumentacja płyciutka. Hucpa wojewódzka trwa, a polityczne chachary żyją…

 • sas

  Dobra sonda – pokazuję nędzę intelektualną i mentalną polski powiatowej i słabość podregionu częstochowskiego. Argumentacja płyciutka. Hucpa wojewódzka trwa, a polityczne chachary żyją…

 • Anonim

  Super robota Pani Redaktor. Wykonała Pani całą wstępną analizę od której powinni zacząc te tuzy starające się o województwo. Na dodatek powinni to zrobić w ciszy nie rozbudzając własnych chorych ambicji i powołując się na wypowiedź “prezesa”.Pozostał już tylko uniwersytet ,może na 20 lecie tej idei powstanie.

 • Anonim

  Super robota Pani Redaktor. Wykonała Pani całą wstępną analizę od której powinni zacząc te tuzy starające się o województwo. Na dodatek powinni to zrobić w ciszy nie rozbudzając własnych chorych ambicji i powołując się na wypowiedź “prezesa”.Pozostał już tylko uniwersytet ,może na 20 lecie tej idei powstanie.

 • mazurek

  Oto kurtyna opadła i ukazała się goła dupa,tymi słowami można podsumować przedwyborcze obietnice
  Giżyńskiego i Matyjaszczyka.
  Pani Redaktor spisała się Pani na piątkę.

 • mazurek

  Oto kurtyna opadła i ukazała się goła dupa,tymi słowami można podsumować przedwyborcze obietnice
  Giżyńskiego i Matyjaszczyka.
  Pani Redaktor spisała się Pani na piątkę.

 • wesoły banan

  Nie dziwię się gminą które nie chcą być w województwie częstochowskim,bo kto przy zdrowych zmysłach chciałby spłacać częstochowskie długi.Przedstawioną analizę powinien przeczytać każdy dorosły,uprawniony do głosowania i przy następnych wyborach rozliczyć tych,którzy obiecują wyborcą złote góry i inne bajki bez pokrycia.

 • wesoły banan

  Nie dziwię się gminą które nie chcą być w województwie częstochowskim,bo kto przy zdrowych zmysłach chciałby spłacać częstochowskie długi.Przedstawioną analizę powinien przeczytać każdy dorosły,uprawniony do głosowania i przy następnych wyborach rozliczyć tych,którzy obiecują wyborcą złote góry i inne bajki bez pokrycia.

 • Anonim

  A częstochowianie, których rodzice czy dziadkowie pochodzą ze Śląska też nie chcą nowego województwa. A jest nas trochę w Częstochowie. Czy ktoś to brał pod uwagę?

 • Anonim

  A częstochowianie, których rodzice czy dziadkowie pochodzą ze Śląska też nie chcą nowego województwa. A jest nas trochę w Częstochowie. Czy ktoś to brał pod uwagę?

 • Anonim

  Województwo częstochowskie najgorsze w polsce. Dobrze że zmienione zostało na śląskie,mało kto chciałby do niego należeć. Wielki szacunek dla gmin które nie chcą należeć do woj. Częstochowskiego.

 • Anonim

  Województwo częstochowskie najgorsze w polsce. Dobrze że zmienione zostało na śląskie,mało kto chciałby do niego należeć. Wielki szacunek dla gmin które nie chcą należeć do woj. Częstochowskiego.

 • Heniek

  Trzeba być prymitywem by napisać, że woj. częstochowskie zostało zamienione na woj. śląskie. Woj. częstochowskie najgorsze w Polsce. O co chodzi autorowi? Wypowiedź merytoryczna, uzasadniona faktami. Głos eksperta.

 • Heniek

  Trzeba być prymitywem by napisać, że woj. częstochowskie zostało zamienione na woj. śląskie. Woj. częstochowskie najgorsze w Polsce. O co chodzi autorowi? Wypowiedź merytoryczna, uzasadniona faktami. Głos eksperta.

 • godgamepL@gmail.com

  Pamiętajmy, że Częstochowa jest większa od choćby Opola. Na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem jest przynajnie Częstochowy statusu stolicy woj Śląskiego obok Katowic i podział obowiązków takby zagłebie i tereny oparte o przemysł podlegały pod Katowice a reszta pod Częstochowe

 • godgamepL@gmail.com

  Pamiętajmy, że Częstochowa jest większa od choćby Opola. Na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem jest przynajnie Częstochowy statusu stolicy woj Śląskiego obok Katowic i podział obowiązków takby zagłebie i tereny oparte o przemysł podlegały pod Katowice a reszta pod Częstochowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content