Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

„Byłam pewna, że słowo urzędnika jest święte. Teraz leczę się na nerwicę”

Miasto zmieniło zasady sprzedaży mieszkań komunalnych. Bonifikaty są znacznie mniejsze, dlatego wielu częstochowian będzie musiało zrezygnować z marzeń o własnym M.Mieszkańcy pytają: czy prawo może działać wstecz? Czy urzędnik może łamać dane ludziom obietnice, również te na piśmie? Gdzie tu jest troska o mieszkańców?Z tymi i wieloma innymi pytaniami zwróciliśmy się do urzędu miasta Częstochowy. Prócz odpowiedzi, magistrat uraczył nas kąśliwym dopiskiem: „W kontekście opisywanego problemu zwracamy redakcji uwagę na dwa oczywiste fakty:- mieszkania komunalne mają być formą wsparcia dla ludzi potrzebujących, niezamożnych, poszkodowanych przez los, a nie drogą do zdobycia mieszkania na własność, dzięki bonifikacie; i temu służy w ostatnich latach polityka mieszkaniowa prowadzona przez miasto;- jeżeli miasto zbywałoby mieszkania komunalne w takim tempie, jak w latach minionych, wkrótce nie miałoby najmniejszych szans na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ludzi, dla których przydział lokalu komunalnego jest realną pomocą w trudnej sytuacji życiowej, nie mówiąc już o dużo większej dużej grupy osób z wyrokami eksmisyjnymi, którym miasto powinno zapewnić lokalne socjalne (w tym drugim przypadku kolejka jest nadal dosyć długa).Rozumiemy, że pokusa pisania, iż interweniujący mieszkaniec/mieszkańcy mają zawsze rację, jest silna, ale może warto czasami złapać szerszy kontekst i zastanowić się obiektywnie nad tzw. interesem społecznym…”

Jakież to miłe, że urzędnicy martwią się, czy jesteśmy w stanie oprzeć się pokusom świata. Otóż, nie zawsze – zależy od pokusy. Popularne powiedzonko trafnie opisuje nasz stosunek do czasami zakazanych pragnień: „MOGĘ się oprzeć wszystkiemu z wyjątkiem pokusy”. 
Resztę pozostawiamy ocenie Czytelników.

W rozumieniu jednej z mieszkanek Częstochowy, która od lat planowała i odkładała pieniądze na wykup mieszkania komunalnego, to urzędnicy magistratu nie zastanawiają się nad interesem społecznym. I chociaż rzeczywiście „złapanie szerszego kontekstu” będzie przez mieszkankę dzielnicy Tysiąclecie trudne, to szeroki kontekst pojawi się wraz z szeroką rzeszą niezadowolonych, protestujących mieszkańców, którym miasto uniemożliwiło, choćby z powodu wysokiej ceny, nabycie mieszkania komunalnego.

Oto jedne z przykładów:

– Na czym polega Pani problem z mieszkaniem komunalnym?
– Mieszkam w dzielnicy Tysiąclecie w mieszkaniu komunalnym i teraz po wielu latach chciałam je wykupić. Złożyłam więc podanie – wniosek do urzędu miasta. To było na początku stycznia 2018 roku. W kwietniu urzędnicy magistratu na piśmie przedstawili mi warunki sprzedaży mieszkania i zażądali ode mnie pisemnej ich akceptacji. Zrobiłam to tego samego miesiąca. Przez kilka kolejnych miesięcy podpytywałam w urzędzie miasta o moją sprawę – głucha cisza. Ponad rok później, w sierpniu 2019 roku napisałam do urzędu miasta Częstochowy skargę na bezczynność i przewlekłość Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Po miesiącu dostałam odpowiedź, że „wyłoniony w przetargu rzeczoznawca majątkowy do sporządzenia operatu szacunkowego mojego mieszkania był nierzetelny”, więc miasto zerwało z nim umowę i „obecnie nie ma podpisanej żadnej umowy z żadnym rzeczoznawcą”. W tym czasie, gdy urzędnicy mnie zwodzili, radni miasta Częstochowy uchwalili nową uchwałę, w której wysokość bonifikaty jest dla mnie bardzo niekorzystna. Gdyby miasta wywiązało się ze swoich obietnic, składanych mi na początku 2018 roku, mieszkanie mogłabym wówczas kupić (biorąc kredyt) za około 30 tysięcy złotych, teraz muszę mieć około 100 tysięcy – więc nie dam, bo nie mam i tak wysokiego kredytu też nie dostanę.  
I to jest niesprawiedliwe. Stare wnioski powinny być rozpatrywane na starych zasadach, a nowe wnioski po wejściu w życiu uchwały, według nowych reguł.
Gdy akceptowałam warunki sprzedaży, to był tam też protokół rokowań. Nie wiem jak oni rozumieją protokół rokowań, czy to jest moment wyceny przez rzeczoznawcę, czy to jest moment, kiedy miasto przedstawia mi warunki sprzedaży i ja je akceptuje. Dla mnie protokoł rokowań odbył się wówczas, gdy miasto powiedziało: chcemy sprzedać, a ja odpowiedziałam: chce kupić. Wszystko jest w pismach. Złożyliśmy sobie nawzajem obietnice – promesę sprzedaży mieszkania, według zasad, które na tamten monet obowiązywały. A już kwestia ceny, która zresztą orientacyjnie była znana i urzędnikom i mnie, jest negocjowana w trakcie.

– Urząd miasta twierdzi, że mieszkania komunalne są wyłącznie dla ubogich i osób wyjątkowo potrzebujących…

– To jest nierealne, bo czynsz w lokalu komunalnym jest tak wysoki, że osoby niezamożnej nie stać na jego płacenie. Są prawie o 200 zł wyższe od czynszów w lokalach własnościowych. Kiedy moja mama zmarła i ja chciałam dalej mieszkać w tym lokalu, to musiałam przedstawić swoje dochody. 
W tym mieszaniu mieszkam od 1961 roku, czyli 58 lat. Mam 53 m.kw. i płacę teraz prawie 620 złotych miesięcznie czynszu. I czy to są mieszkania dla ubogich? Dziwnie ten urząd miasta rozumuje.

– Na jakim etapie jest dziś Pani sprawa?
– W styczniu tego roku dostałam telefon z pytaniem, czy nadal jestem zainteresowana wykupem mieszkania i czy będę składała podanie. Powiedziałam, że nie wiem. Okazało się, że miasto chce się zorientować, ilu będzie chętnych do wykupu mieszkań w danym roku.
Poza tym dostałam pismo, że to moje pierwsze podanie jest już nieaktualne i jeśli jestem nadal zainteresowana wykupem to muszę złożyć nowe podanie i dołączyć wszystkie nowe dokumenty, łącznie z oświadczeniem, że nie posiadam żadnych innych nieruchomości. Cała procedura zacznie się od nowa, tak jakbym nigdy wcześniej żadnego podania nie składała. To jakiś nonsens.
Bardzo liczę na to, że znajdą się osoby w podobnej sytuacji do mojej, i że wspólnie coś zaradzimy – może pozew zbiorowy…?

Najpierw brak rzeczoznawcy, potem zmiana przepisów

Na zapytania prasowe o wykup mieszkań odpowiada Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego urzędu miasta Częstochowy:
 
– Który wydział – naczelnik oraz wiceprezydent resortowy odpowiada za wybór rzeczoznawcy majątkowego oraz w jakim okresie gmina nie miała podpisanej umowy z żadnym rzeczoznawca majątkowym?
– Wybór rzeczoznawców majątkowych wykonujących operaty szacunkowe na potrzeby Gminy Miasto Częstochowa następuje w procedurze przetargowej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W imieniu gminy jako zamawiającego, czynności wykonuje naczelnik Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Gerasch. W konsekwencji rozstrzygnięcia postępowania w roku 2019 znak MN.271.13.2018 o zamówienie publiczne, dla zadania zatytułowanego „Wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu sporządzenia operatów szacunkowych” przetarg wygrała Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego – Krzysztof Sowiński z siedzibą w Krakowie, z którą gmina podpisała umowę w dniu 5 marca 2019 r. Oświadczeniem z dnia 15 maja 2019 r. z przyczyn, za które ponosił odpowiedzialność wykonawca, gmina była zmuszona odstąpić od umowy. Wyjaśniam, że zamawiający nie ma możliwości oceny profesjonalizmu działania wykonawcy poza kryteriami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. W tym przypadku wszystkie warunki wynikające z procedury zamówień publicznych zostały spełnione, niemniej w toku realizacji umowy okazało się, że wykonawca nienależycie wykonywał zamówienie. W konsekwencji konieczna była rezygnacja z jego usług. 
Informuję, że w 2018 roku wycenę lokali wykonywała ATUT NIERUCHOMOŚCI W. Śleszyński i K. Papiernik sp. j. z siedzibą w Częstochowie na podstawie umowy z dnia 27 lutego 2018 r. zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

[Urząd nie odpowiedział na pytanie, któremu wiceprezydentowi polegają sprawy mieszkaniowe].

– Czy wobec braku rzeczoznawcy majątkowego, gmina w tym okresie dokonywała jakichkolwiek wycen nieruchomości gminnych i czy były zbywane lokale komunalne?
– W odniesieniu do wycen lokali mieszkalnych w okresie obowiązywania nowej uchwały, informuję, ze w dniu 22 października 2019 r. w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej została zawarta umowa z firmą ATUT NIERUCHOMOŚCI W. Śleszyński i K. Papiernik sp. j. na wycenę 3 lokali mieszkalnych w celu ich zbycia na rzecz najemców. Zbycie następowało wg nowych zasad, opisanych w uchwale nr 155.XIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa ich najemcom oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4653). Operaty zostały wykonane w dniu 20 listopada 2019 r. (jeden z wycenianych lokali został zbyty w 2019 r.).

– Jaki był termin sprzedaży mieszkań w latach 2005-2009, a jaki w latach 2015-2019?
– Termin realizacji wniosku o wykup lokalu w latach 2005-2009 trwał około 12 miesięcy, podobnie w latach 2015-2016. W latach 2017-2018 termin wydłużył się do 18 miesięcy i związany był ze zmianami w obowiązujących przepisach prawnych. 
W dniu 11 września 2017 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Zgodnie z art. 2 ust. 1a powołanej ustawy, ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego mogło nastąpić zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie. W związku z tym, że zasób gminny był realizowany w odległych czasach, dla budynków należących do zasobu gminnych lokali mieszkaniowych nie było obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a także pozwoleń na budowę i użytkowanie, to w ówczesnym stanie prawnym wyodrębnienie lokali stało się niemożliwe. W wyniku uzgodnień dokonywanych pomiędzy notariuszami, Wydziałem Ksiąg wieczystych oraz urzędem, została wypracowana procedura, która dopiero na przełomie lutego i marca 2018 r. pozwoliła na dokonywanie obrotu prawnego lokalami mieszkalnymi. Ostatecznie wątpliwości prawne zostały zakończone poprzez kolejną nowelizację ustawy o własności lokali. Z dniem 23 sierpnia 2018 r. wszedł w życie przepis, zgodnie z którym wymogów określonych w art. 2 ust. 1a, nie stosuje się do budynków istniejących przed dniem 1 stycznia 1995 r. lub wybudowanych na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed tą datą.
Następnie, z dniem 1 stycznia 2019 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 139), nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Biorąc pod uwagę, że sprzedaż lokalu następuje wraz z udziałem w gruncie, w odniesieniu do tych nieruchomości, na których było ustanowione użytkowanie wieczyste, konieczne było uprzednie ujawnienie w księgach wieczystych, że nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

– Kto ustala limit sprzedaży mieszkań komunalnych w Częstochowie?
– Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, najemcy lokalu mieszkalnego mającemu zawartą umowę na czas nieoznaczony, przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu. Oznacza to, że w przypadku, gdy lokal zostanie przeznaczony do sprzedaży, wówczas najemca ma pierwszeństwo zakupu, natomiast jeżeli lokal nie zostanie przeznaczony do sprzedaży, wówczas najemca nie ma roszczenia o jego nabycie.
Sprzedaż lokali prowadzona jest z uwzględnieniem racjonalnej gospodarki mieszkaniowej miasta i w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki wynikającymi z art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Na każdy rok miasto ustala górną granicę sprzedaży liczby lokali, niezależnie od liczby wniosków najemców zainteresowanych wykupem. Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 229.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r., stanowiącym „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2016-2020” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 264), zmienionej uchwałą nr 154.XIII.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. i planem wykorzystania zasobu, prognozowana liczba sprzedaży lokali wynosiła:
2016 r. – 250 lokali rocznie, 
2017 r. – 250, 
2018 r. – 200, 
2019 r. – 150, 
2020 r. – 150. 
Realizując ww. założenia, odpowiednio do przyjętego limitu sprzedaży planuje się organizację pracy i budżet na wyceny i inne niezbędne do sprzedaży lokali dokumenty. Jeśli napływ wniosków był większy niż planowana sprzedaż, wnioski złożone w danym roku realizowane były w kolejności ich złożenia w latach następnych. Przykładowo podaję, że:
w 2016 r. wpłynęły ok. 280 wnioski o wykup – sprzedano 185 lokali mieszkalnych, 
w 2017 r. wpłynęło ok. 390 wniosków o wykup – sprzedano 169 lokali mieszkalnych, 
w 2018 r. ok. 290 wniosków o wykup – sprzedano 179 lokali mieszkalnych, 
w 2019 r. wpłynęło ok. 295 wniosków o wykup – sprzedano 53 lokale mieszkalne.
Biorąc pod uwagę napływ wniosków, nie mogły być one załatwione w terminach oczekiwanych przez wnioskodawców.

– Kto był projektodawcą uchwały z dnia 18 czerwca 2019 r. , zmieniającą zasady wykupu mieszkań komunalnych?
– Projekt uchwały nr 155.XIII.2019 przedłożył radzie miasta prezydent miasta. Skierowanie pod obrady rady miasta projektu uchwały zostało poprzedzone dokonaniem analizy zasobu mieszkaniowego gminy.

Do tematu powrócimy.

Udostępnij:

23 komentarzy

 • ##OX####OX##

  Od kiedy prawo działa wstecz?Podanie o wykup mieszkania datowane na styczeń 2018,promesa datowana na kwiecień 2018r. to ja się pytam co robili urzędnicy miejscy przez 14 miesięcy, ze do sprzedaży mieszkania nie doszło?
  Nic nie robili,tłumaczenie się brakiem rzeczoznawcy jest kuriozalne. W tym miejscu nasuwa się pytanie – dlaczego budynki nie posiadają inwentaryzacji?
  W budynkach posiadających inwentaryzacje miasto sprzedawało mieszkania bez rzeczoznawcy.
  Urzędnicy zawalili sprawę i udają że nic się nie stało.

 • ##OX####OX##

  Od kiedy prawo działa wstecz?Podanie o wykup mieszkania datowane na styczeń 2018,promesa datowana na kwiecień 2018r. to ja się pytam co robili urzędnicy miejscy przez 14 miesięcy, ze do sprzedaży mieszkania nie doszło?
  Nic nie robili,tłumaczenie się brakiem rzeczoznawcy jest kuriozalne. W tym miejscu nasuwa się pytanie – dlaczego budynki nie posiadają inwentaryzacji?
  W budynkach posiadających inwentaryzacje miasto sprzedawało mieszkania bez rzeczoznawcy.
  Urzędnicy zawalili sprawę i udają że nic się nie stało.

 • obiektywny

  mieszkania komunalne mają być formą wsparcia dla ludzi potrzebujących,niezamożnych,poszkodowanych przez los – To jest sprzeczne z tym co obserwuje na budynku w którym mieszkam.Na 5 mieszkań pozyskanych po poprzednich
  lokatorach, tylko 2 mieszkania trafiły do ludzi spełniających kryteria wymienione,pozostałe 3 mieszkania poszły pod zamianę.
  Ci lokatorzy nie są biedni i niezaradni,wręcz przeciwnie.

 • obiektywny

  mieszkania komunalne mają być formą wsparcia dla ludzi potrzebujących,niezamożnych,poszkodowanych przez los – To jest sprzeczne z tym co obserwuje na budynku w którym mieszkam.Na 5 mieszkań pozyskanych po poprzednich
  lokatorach, tylko 2 mieszkania trafiły do ludzi spełniających kryteria wymienione,pozostałe 3 mieszkania poszły pod zamianę.
  Ci lokatorzy nie są biedni i niezaradni,wręcz przeciwnie.

 • do bani z taką polityką

  Polityka mieszkaniowa według magistratu//mieszkanie po eksmisji,duże M4,przez 6 miesięcy stoi niezamieszkane – opłaty:fundusz remontowy,eksploatacja budynku,centralne ogrzewanie,za lokal płaci gmina, a to oznacza że lokal przynosi straty.ZGM remontuje
  lokal – wymiana drzwi wewnętrznych,
  gipsowane ściany,wymiana instalacji :gaz,woda ,elektryka,zrobione podłogi,koszt remontu 30 -35 tysięcy.Lokator dostaje przydział i zamiast się wprowadzić,robi remont po swojemu,nawet wyburza ściany.Skoro kogoś stać na remont bo mu nie odpowiadały standardy mieszkania,to dlaczego nie szukał mieszkania na wolnym rynku tylko dostał mieszkanie komunalne?

 • do bani z taką polityką

  Polityka mieszkaniowa według magistratu//mieszkanie po eksmisji,duże M4,przez 6 miesięcy stoi niezamieszkane – opłaty:fundusz remontowy,eksploatacja budynku,centralne ogrzewanie,za lokal płaci gmina, a to oznacza że lokal przynosi straty.ZGM remontuje
  lokal – wymiana drzwi wewnętrznych,
  gipsowane ściany,wymiana instalacji :gaz,woda ,elektryka,zrobione podłogi,koszt remontu 30 -35 tysięcy.Lokator dostaje przydział i zamiast się wprowadzić,robi remont po swojemu,nawet wyburza ściany.Skoro kogoś stać na remont bo mu nie odpowiadały standardy mieszkania,to dlaczego nie szukał mieszkania na wolnym rynku tylko dostał mieszkanie komunalne?

 • lokalna patriotka

  Droga czytelniczko współczuje Ci drogę­przez mękę co do wykupu mieszkania najmu­na własność. Po pierwsze uchwała nie ­może działać wstecz,ale proszę zważyć,że­ pracownicy Urzędu Miasta Częstochowy ­mają “zakaz” informowania petentów o ich ­prawach w wydziale mienia ­właścicielskiego,to samo jak za komuny i­ handlem mieszkaniami za rządów pani­ Małgorzaty,która była Naczelnikiem ­Geodezji na ul.Waszyngtona 5 piętro 3 i­ rzekomo”naczelnikiem mienia­ właścicielskiego”(co było kłamstwem,ale ­handlowała mieszkaniami jak chciała) na­ rozmowie z byłym v-ce prezydentem­ Soborakiem 2013 roku zobaczyłam panią­Małgorzatę byłam zdumiona i zapytałam­wprost pana Soboraka co ta pani robi w­naszym spotkaniu jak ta pani jest­naczelnikiem geodezji ,a mienia­właścicielskiego i to samo pytanie na ­piśmie zadałam prezydentowi­Matyjaszczykowi oczywiście odpowiedzi ­nie otrzymałam i za niespełna 2 tygodnie­ zostały zerwane tabliczki i były brudne­ plam i jak w sierpniu 2014 powitała ­Mienie Właścicielskie kontrola NIK to ­pani Małgorzata K. uciekła na­ “EMERYTURĘ’nadmieniam,że ta pani nigdy ­nie podpisała żadnego dokumentu ­oficjalnie ,a jacyś nieznani nikomu­ dyrektorzy,co chodzi i tłumaczenia­ Urzędu Miasta i Mienia Właścicielskiego ­to są kłamstwa i obłuda i powinni być ­ukazani z art.231 ,który mówi urzędnik­, który wprowadza w błąd petenta podlega­ karze pozbawienia wolności od 1 roku do­ lat 5 ,a z mojej wiedzy i dokumentów­ źródłowych to całe kierownictwo Urzędu­ Miasta podlega temu artykułowi,Następny ­paradoks z kierownictwa prezydenta ­Matyjaszczyka to przekształcenie z­ wieczystego użytkowania na własność i co­ się okazał ustawa mówi wprost,że Mienie ­Właścicielskie powinno wszystkim ­właścicielom doręczyć do domów ­zaświadczenia o przekształceniu do 31 ­grudnia 2019, więc zapytaliśmy w ­Wydziale Mienia właścicielskiego w ­listopadzie 2019 roku dlaczego nie ­dostaliśmy tych zaświadczeń to ­odpowiedziano,że nie maja pracowników,a ­na ta okoliczność pan naczelnik ­zatrudnił dodatkowo 10 pracowników i w ­grudniu 2019 pracownicy dopiero zaczęli­ wysyłać lub nosić listy po właścicielach ­na terenie Miasta ­Częstochowy.Wspólnoty,które ­administratorem jest inny podmiot ,a nie ­ZGM TBS-y już 19 Grudnia 2019 otrzymali ­zaswiadczenia o przekształceniu ­gruntów,a ci co administruje Gmina ­Miasto Częstochowa to celowo przedłużają­ i czekają na TRZĘSIENIE ZIEMI. odnośnie ­wykupu obecnie mieszkań i tłumaczenie ­urzędnika ,że mieszkania komunalne są ­dla biedoty to jest jakiś patologiczny ­żart z czasów głębokiej komuny z lat ­1956 do 2020, czy biedota w Częstochowie­ są: sędziowie,prokuratorzy, lekarze i ­przedsiębiorcy i ludzie z układu­ PZPR? własnie mieszkają w tzw ­”komunalkach”,a prezes ZGM TBS-y też był biedny i mieszkał na Trzech ­Wieszczów i 50% pracowników Urzędu ­Miasta są z eksmisji i są biedni,którzy­ mieszkają w komunalkach pytam do kogo­ tak głupie i tendencyjne wypowiedzi na ­temat wykupu mieszkań Pan Prezydent­K. Matyjaszczyk nie ma żadnych ­merytorycznych i logicznych tłumaczeń i­ wyjaśnień co do wykupu mieszkań.Czy dla­”swoich” to były i są mieszkania po ­bardzo atrakcyjnych cenach? panie ­prezydencie Matyjaszczyk?

 • lokalna patriotka

  Droga czytelniczko współczuje Ci drogę­przez mękę co do wykupu mieszkania najmu­na własność. Po pierwsze uchwała nie ­może działać wstecz,ale proszę zważyć,że­ pracownicy Urzędu Miasta Częstochowy ­mają “zakaz” informowania petentów o ich ­prawach w wydziale mienia ­właścicielskiego,to samo jak za komuny i­ handlem mieszkaniami za rządów pani­ Małgorzaty,która była Naczelnikiem ­Geodezji na ul.Waszyngtona 5 piętro 3 i­ rzekomo”naczelnikiem mienia­ właścicielskiego”(co było kłamstwem,ale ­handlowała mieszkaniami jak chciała) na­ rozmowie z byłym v-ce prezydentem­ Soborakiem 2013 roku zobaczyłam panią­Małgorzatę byłam zdumiona i zapytałam­wprost pana Soboraka co ta pani robi w­naszym spotkaniu jak ta pani jest­naczelnikiem geodezji ,a mienia­właścicielskiego i to samo pytanie na ­piśmie zadałam prezydentowi­Matyjaszczykowi oczywiście odpowiedzi ­nie otrzymałam i za niespełna 2 tygodnie­ zostały zerwane tabliczki i były brudne­ plam i jak w sierpniu 2014 powitała ­Mienie Właścicielskie kontrola NIK to ­pani Małgorzata K. uciekła na­ “EMERYTURĘ’nadmieniam,że ta pani nigdy ­nie podpisała żadnego dokumentu ­oficjalnie ,a jacyś nieznani nikomu­ dyrektorzy,co chodzi i tłumaczenia­ Urzędu Miasta i Mienia Właścicielskiego ­to są kłamstwa i obłuda i powinni być ­ukazani z art.231 ,który mówi urzędnik­, który wprowadza w błąd petenta podlega­ karze pozbawienia wolności od 1 roku do­ lat 5 ,a z mojej wiedzy i dokumentów­ źródłowych to całe kierownictwo Urzędu­ Miasta podlega temu artykułowi,Następny ­paradoks z kierownictwa prezydenta ­Matyjaszczyka to przekształcenie z­ wieczystego użytkowania na własność i co­ się okazał ustawa mówi wprost,że Mienie ­Właścicielskie powinno wszystkim ­właścicielom doręczyć do domów ­zaświadczenia o przekształceniu do 31 ­grudnia 2019, więc zapytaliśmy w ­Wydziale Mienia właścicielskiego w ­listopadzie 2019 roku dlaczego nie ­dostaliśmy tych zaświadczeń to ­odpowiedziano,że nie maja pracowników,a ­na ta okoliczność pan naczelnik ­zatrudnił dodatkowo 10 pracowników i w ­grudniu 2019 pracownicy dopiero zaczęli­ wysyłać lub nosić listy po właścicielach ­na terenie Miasta ­Częstochowy.Wspólnoty,które ­administratorem jest inny podmiot ,a nie ­ZGM TBS-y już 19 Grudnia 2019 otrzymali ­zaswiadczenia o przekształceniu ­gruntów,a ci co administruje Gmina ­Miasto Częstochowa to celowo przedłużają­ i czekają na TRZĘSIENIE ZIEMI. odnośnie ­wykupu obecnie mieszkań i tłumaczenie ­urzędnika ,że mieszkania komunalne są ­dla biedoty to jest jakiś patologiczny ­żart z czasów głębokiej komuny z lat ­1956 do 2020, czy biedota w Częstochowie­ są: sędziowie,prokuratorzy, lekarze i ­przedsiębiorcy i ludzie z układu­ PZPR? własnie mieszkają w tzw ­”komunalkach”,a prezes ZGM TBS-y też był biedny i mieszkał na Trzech ­Wieszczów i 50% pracowników Urzędu ­Miasta są z eksmisji i są biedni,którzy­ mieszkają w komunalkach pytam do kogo­ tak głupie i tendencyjne wypowiedzi na ­temat wykupu mieszkań Pan Prezydent­K. Matyjaszczyk nie ma żadnych ­merytorycznych i logicznych tłumaczeń i­ wyjaśnień co do wykupu mieszkań.Czy dla­”swoich” to były i są mieszkania po ­bardzo atrakcyjnych cenach? panie ­prezydencie Matyjaszczyk?

 • maxtel@o2.pl

  Zbierałem pieniądze na wykup mieszkania komunalnego z 10 lat przy moich zarobkach. Pojechałem w 2018r złożyć podanie o wykup . Okazało się że mam jakąś niedoplate 100 200zl . Wykup odłożył się w czasie że względu na stan zdrowia wróciłem do tematu w 2019 r okazalo się że zmieniła się ustawa i zamiast 30 000zl muszę zapłacić 100 000 zł. Uważam to za skrajnie niesprawiedliwe . Mieszkam w tym mieszkaniu kupę lat płacąc czynsze remontowe itd. Uzbieralem potrzebna sumę A tu bach bandycki numer . Za to patola która nigdzie nie pracuje dostaje mieszkania komunalne w Częstochowie od tak sobie. Gdyby któryś z Was bandyci z urzędu miasta powiedział mi że takie numery są możliwe nigdy w życiu nie wprowadził bym się do komunistycznego syfu zwanego TBS!. Nie rozumiem jak ktoś może płacić za to samo mieszkanie o 70 000 więcej kilka miesięcy później . Mało tego lokatorka mieszkająca obok mnie miała taką samą sytuację jak Pani w artykule była zwodzona aż w końcu przedstawiono jej nowe lepsze warunki . Ten cały magistrat to banda złodziei. Czas zrobić z tym syfem porządek. Wprowadziłem się do mieszkania które mogłem wykupić na określonych warunkach w mojej ocenie zmiana tych warunków w taki sposób to bandytyzm i złodziejstwo.

 • maxtel@o2.pl

  Zbierałem pieniądze na wykup mieszkania komunalnego z 10 lat przy moich zarobkach. Pojechałem w 2018r złożyć podanie o wykup . Okazało się że mam jakąś niedoplate 100 200zl . Wykup odłożył się w czasie że względu na stan zdrowia wróciłem do tematu w 2019 r okazalo się że zmieniła się ustawa i zamiast 30 000zl muszę zapłacić 100 000 zł. Uważam to za skrajnie niesprawiedliwe . Mieszkam w tym mieszkaniu kupę lat płacąc czynsze remontowe itd. Uzbieralem potrzebna sumę A tu bach bandycki numer . Za to patola która nigdzie nie pracuje dostaje mieszkania komunalne w Częstochowie od tak sobie. Gdyby któryś z Was bandyci z urzędu miasta powiedział mi że takie numery są możliwe nigdy w życiu nie wprowadził bym się do komunistycznego syfu zwanego TBS!. Nie rozumiem jak ktoś może płacić za to samo mieszkanie o 70 000 więcej kilka miesięcy później . Mało tego lokatorka mieszkająca obok mnie miała taką samą sytuację jak Pani w artykule była zwodzona aż w końcu przedstawiono jej nowe lepsze warunki . Ten cały magistrat to banda złodziei. Czas zrobić z tym syfem porządek. Wprowadziłem się do mieszkania które mogłem wykupić na określonych warunkach w mojej ocenie zmiana tych warunków w taki sposób to bandytyzm i złodziejstwo.

 • goska252@o2.pl

  jestem tez w takiej sytuacji zrobmy pozew zbiorowy

 • goska252@o2.pl

  jestem tez w takiej sytuacji zrobmy pozew zbiorowy

 • mklik@o2.pl

  Jestem w podobnej sytuacji. Wniosek o wykup mieszkania złożyłam w 2018 r. Obiecano mi, że procedura wykupu mieszkania zostanie zakończona w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia podpisania przeze mnie oświadczenia,że zapoznałam się z warunkami sprzedaży. Kolejne pismo informowało mnie,że ze względu na dużą ilość złożonych wniosków na wykup mieszkania termin załatwienia sprawy i wyznaczenia biegłego rzeczoznawcy ulegnie przedłużeniu. Zatem spokojnie czekałam na wyznaczenie rzeczoznawcy. Kolejne pismo było już po wprowadzeniu nowej Uchwały, która pozbawiła mnie całkowicie prawa do wykupu lokalu mieszkaniowego z uwagi na fakt, że UM ma w nim udział własności przekraczający 50 %. Jestem zawiedziona i myślę o zaskarżeniu tej sprawy. Chętnie wezmę udział w procesie zbiorowym.

 • mklik@o2.pl

  Jestem w podobnej sytuacji. Wniosek o wykup mieszkania złożyłam w 2018 r. Obiecano mi, że procedura wykupu mieszkania zostanie zakończona w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia podpisania przeze mnie oświadczenia,że zapoznałam się z warunkami sprzedaży. Kolejne pismo informowało mnie,że ze względu na dużą ilość złożonych wniosków na wykup mieszkania termin załatwienia sprawy i wyznaczenia biegłego rzeczoznawcy ulegnie przedłużeniu. Zatem spokojnie czekałam na wyznaczenie rzeczoznawcy. Kolejne pismo było już po wprowadzeniu nowej Uchwały, która pozbawiła mnie całkowicie prawa do wykupu lokalu mieszkaniowego z uwagi na fakt, że UM ma w nim udział własności przekraczający 50 %. Jestem zawiedziona i myślę o zaskarżeniu tej sprawy. Chętnie wezmę udział w procesie zbiorowym.

 • pasteel@gmail.com

  Proszęo kontakt mailowy pokrzywdzone osoby. Powinniśmy działać razem.

 • pasteel@gmail.com

  Proszęo kontakt mailowy pokrzywdzone osoby. Powinniśmy działać razem.

 • kasond@interia.pl

  Jestem w tej samej sytuacji wniosek złożony w 2017 roku. Musiałem sam pofatygować się do rzeczoznawcy bo wymówka była identyczna okazało się że facet w ciągu dwóch dni zrobił wycenę. Podpisałem wszystkie dokumenty – okazało się po dwóch latach że nie ma protokołu z rokowań i wcale nie mogę mieszkania wykupić. W moim odczuciu kłamstw Pani Ligockiej to nie można słuchać radzę nauczyć się kultury Pani Renato bo widać duże braki lub na siłę trzymanie się stanowiska i prywatnej drogi na Zawodziu. Przy okazji zarabia Pani ponad 100 000 rocznie z pieniędzy podatników – tak Pani Ligocka to są pieniądze podatników !!!! Urząd Miasta to nie prywatny folwark, że robicie sobie co chcecie ale w dalszym ciągu jesteście do tego przyzwyczajeni i czujecie się bezkarni. Pan, Panie Gerasch to chyba przez przypadek tam jest bo za bardzo w sprawach Pan nie jest doinformowany jako “głowa” tego wydziału powinien Pan być na bieżąco. Domyślam się że bardziej Pan się orientuje jakie buty do biegania kupić niż co się wyprawia w Pana wydziale. Pan, Prezydencie Matyjaszczyk sumienia Pan nie ma narażając ludzi na kosztowne sprawy sądowe. Wszyscy których sprawy, wnioski były składane przed wejściem uchwały powinny zostać załatwione ale Wy wprowadzaliście w błąd do samego końca, wydłużając wydawanie dokumentów, wyceny, protokoły z rokowań…. Wasi mieszkańcy Wam tego nie zapomną i mamy nadzieję że ten kabaret kiedyś się skończy ….

 • kasond@interia.pl

  Jestem w tej samej sytuacji wniosek złożony w 2017 roku. Musiałem sam pofatygować się do rzeczoznawcy bo wymówka była identyczna okazało się że facet w ciągu dwóch dni zrobił wycenę. Podpisałem wszystkie dokumenty – okazało się po dwóch latach że nie ma protokołu z rokowań i wcale nie mogę mieszkania wykupić. W moim odczuciu kłamstw Pani Ligockiej to nie można słuchać radzę nauczyć się kultury Pani Renato bo widać duże braki lub na siłę trzymanie się stanowiska i prywatnej drogi na Zawodziu. Przy okazji zarabia Pani ponad 100 000 rocznie z pieniędzy podatników – tak Pani Ligocka to są pieniądze podatników !!!! Urząd Miasta to nie prywatny folwark, że robicie sobie co chcecie ale w dalszym ciągu jesteście do tego przyzwyczajeni i czujecie się bezkarni. Pan, Panie Gerasch to chyba przez przypadek tam jest bo za bardzo w sprawach Pan nie jest doinformowany jako “głowa” tego wydziału powinien Pan być na bieżąco. Domyślam się że bardziej Pan się orientuje jakie buty do biegania kupić niż co się wyprawia w Pana wydziale. Pan, Prezydencie Matyjaszczyk sumienia Pan nie ma narażając ludzi na kosztowne sprawy sądowe. Wszyscy których sprawy, wnioski były składane przed wejściem uchwały powinny zostać załatwione ale Wy wprowadzaliście w błąd do samego końca, wydłużając wydawanie dokumentów, wyceny, protokoły z rokowań…. Wasi mieszkańcy Wam tego nie zapomną i mamy nadzieję że ten kabaret kiedyś się skończy ….

 • moniczka-fajna@wp.pl

  Jestem w takiej samej sytuacji chcialam zapytać czy ktoś zlozyl sorawe do sadu bo naorawde prawo nie dzials wstecz

 • moniczka-fajna@wp.pl

  Jestem w takiej samej sytuacji chcialam zapytać czy ktoś zlozyl sorawe do sadu bo naorawde prawo nie dzials wstecz

 • Anonim

  Ogromnie krzywdząca i niesprawiedliwa zmiana uchwały. Dokładnie prawo nie działa wstecz.

 • Anonim

  Ogromnie krzywdząca i niesprawiedliwa zmiana uchwały. Dokładnie prawo nie działa wstecz.

 • pipi19876@wp.pl

  Witam, jestem w podobnej sytuacji pisałam listy i do urzędu i wojewody śląskiego, odpowiedzi były prawie identyczne że niestety nie da się wykupić mieszkania na starych warunkach a te nowe są bardzo krzywdzące, tylko dlaczego to my mamy ponosić konsekwencje za opieszałość urzędników i za to że operat był nierzetelny którego sami wybrali urzędnicy a nie my

 • pipi19876@wp.pl

  Witam, jestem w podobnej sytuacji pisałam listy i do urzędu i wojewody śląskiego, odpowiedzi były prawie identyczne że niestety nie da się wykupić mieszkania na starych warunkach a te nowe są bardzo krzywdzące, tylko dlaczego to my mamy ponosić konsekwencje za opieszałość urzędników i za to że operat był nierzetelny którego sami wybrali urzędnicy a nie my

 • Anitapluta1958@wp.pl

  Jestem w takiej samej sytuacji chętnie się przyłączenia do pozwu zbiorowego

 • Anitapluta1958@wp.pl

  Jestem w takiej samej sytuacji chętnie się przyłączenia do pozwu zbiorowego

 • Aga840@onet.eu

  Jestem w tej samej sytuacji chętnie przyłączę się

 • Aga840@onet.eu

  Jestem w tej samej sytuacji chętnie przyłączę się

 • Anonim

  – Kto był projektodawcą uchwały z dnia 18 czerwca 2019 r pewna mloda radna miasta Czestochowy z SLD.
  POPYTALEM PONIEWAŻ JESTEM W PODOBNEJ SYTUACJI

 • Anonim

  – Kto był projektodawcą uchwały z dnia 18 czerwca 2019 r pewna mloda radna miasta Czestochowy z SLD.
  POPYTALEM PONIEWAŻ JESTEM W PODOBNEJ SYTUACJI

 • krzys.1979@o2.pl

  JA CHETNIE SIE PRZYŁACZE

 • krzys.1979@o2.pl

  JA CHETNIE SIE PRZYŁACZE

 • 534602046

  Czekałam 18 miesiecy na wykup mieszkania. W maju 2019 telefon z Urzedu Miasta o podpisanie wyceny do wykupu i podpisanie wszystkich papierow. W czerwcu zmiana przepisow bez zadnej informacji.I propozycja wykupu za 50 tysiecy wiecej.Zrezygnowałam.

 • 534602046

  Czekałam 18 miesiecy na wykup mieszkania. W maju 2019 telefon z Urzedu Miasta o podpisanie wyceny do wykupu i podpisanie wszystkich papierow. W czerwcu zmiana przepisow bez zadnej informacji.I propozycja wykupu za 50 tysiecy wiecej.Zrezygnowałam.

 • zulka123@wp.pl

  Taka sama sytuacja jak opisane powyzej.18 miesiecy czekania na zgode i inne / wycena/ i w czerwcu 2019 zmiana przepisow.Mozliwosc wykupu o 50 tys.wiecej.Podziekowałam

 • zulka123@wp.pl

  Taka sama sytuacja jak opisane powyzej.18 miesiecy czekania na zgode i inne / wycena/ i w czerwcu 2019 zmiana przepisow.Mozliwosc wykupu o 50 tys.wiecej.Podziekowałam

 • Anonim

  30.000 za 53 m2 w miare dobrej dzielnicy… jasne. w obecnych czasach 100.000 za M4 to okazja gdzie metr kwadratowy to około 5000 zł. To, że ktoś płaci czynsz przez 30 lat o niczym nie świadczy. Przecież korzysta z CO, wody, wywozu śmieci itp. Nie popieram tej władzy, ale to nie powód, żeby oddawali mieszkania za bezcen.

 • Anonim

  30.000 za 53 m2 w miare dobrej dzielnicy… jasne. w obecnych czasach 100.000 za M4 to okazja gdzie metr kwadratowy to około 5000 zł. To, że ktoś płaci czynsz przez 30 lat o niczym nie świadczy. Przecież korzysta z CO, wody, wywozu śmieci itp. Nie popieram tej władzy, ale to nie powód, żeby oddawali mieszkania za bezcen.

 • Anonim

  Oczywiste,że prawo nie działa wstecz.Ponadto odmowy udzielono zwykłym pismem bez mozliwosci odwołania się. Jestem w identycznej sytuacji i powinien być pozew zbiorowy.

  wosci

 • Anonim

  Oczywiste,że prawo nie działa wstecz.Ponadto odmowy udzielono zwykłym pismem bez mozliwosci odwołania się. Jestem w identycznej sytuacji i powinien być pozew zbiorowy.

  wosci

 • Miroslawa-lyszczarz@wp.pl

  Też jestem w takiej sytuacji. Jeżeli ktoś planuje pozew zbiorowy, chętnie wezmę w tym udział. Urzędnicy robią co chcą, brak jakichkolwiek informacji z ich strony. Wniosek złożony w 2018r w czasie obowiązywania starej uchwały, a odrzucony na podstawie nowej uchwały obowiązującej od lipca 2019! ABSURD.

 • Miroslawa-lyszczarz@wp.pl

  Też jestem w takiej sytuacji. Jeżeli ktoś planuje pozew zbiorowy, chętnie wezmę w tym udział. Urzędnicy robią co chcą, brak jakichkolwiek informacji z ich strony. Wniosek złożony w 2018r w czasie obowiązywania starej uchwały, a odrzucony na podstawie nowej uchwały obowiązującej od lipca 2019! ABSURD.

 • Anonim

  Tak to jest absurd to jest państwo w państwie.Gdzie tu jest sprawiedliwość.To oszustwo oczywiście kosztem wielu ludzi.Brak sumienia.

 • Anonim

  Tak to jest absurd to jest państwo w państwie.Gdzie tu jest sprawiedliwość.To oszustwo oczywiście kosztem wielu ludzi.Brak sumienia.

 • Boczek1000@op.pl

  Mam podobną sytuację, dołączę się do pozwu zbiorowego mój nr telefonu 537345145

 • Boczek1000@op.pl

  Mam podobną sytuację, dołączę się do pozwu zbiorowego mój nr telefonu 537345145

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content