Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Budżet miasta Częstochowy na 2022 rok

Rada Miasta Częstochowy przyjęła budżet na 2022 rok. Przewiduje on wydatki w wysokości około 1 miliarda 550 milionów złotych, przy dochodach w przybliżeniu 1 miliarda 496 milionów złotych.Projektowanie budżetu na 2022 rok okazało się trudne, co wynikało – zdaniem władz Częstochowy – między innymi ze skutków wdrażanego Polskiego Ładu, które dotychczas przez stronę rządową nie zostały w pełni oszacowane ani zrekompensowane samorządom.

Na duże zmniejszenie strony dochodowej w miejskim budżecie nałożyły się: galopująca inflacja, wzrost cen energii i gazu (prawie 9 milionów złotych), skutki zwiększenia minimalnego wynagrodzenia (blisko 5 milionów złotych) i dopłata do zadań zleconych (6 milionów złotych). Jednak największymi problemami są: ubytek w dochodach z tytułu udziałów w PIT 87,6 milionów złotych (oszacowany m.in. przez Związek Miast Polskich) oraz zbilansowanie zadań oświatowych kwotą subwencji, jaką strona rządowa przekaże do budżetu na rok 2022. Prawidłowo funkcjonująca sieć szkół wymusza na częstochowskim budżecie dołożenie kwoty 150 milionów złotych ponad przyznaną subwencję.

W opinii magistratu, skutki takiego stanu i wprowadzanych przez stronę rządową zmian można zsumować na ponad 259 milionów złotych straty dla Częstochowy, gdzie przy odliczeniu rządowych rekompensat – subwencji 52 milionów złotych (nie stanowi dochodu 2022 roku) i dofinansowaniu 35 milionami złotych z Programu Inwestycji Strategicznych na konkretne zadania (nie da się sfinansować wydatków bieżących) – strata sięga 172 milionów złotych. Stąd konieczność – czytamy w komunikacie urzędu miasta – wprowadzenia ograniczeń w wydatkach bieżących i niemożliwość realizacji wielu lokalnych potrzeb zgłaszanych przez przedstawicieli Rady Miasta, rad dzielnic oraz grup mieszkanek i mieszkańców.

W obliczu tak trudniej sytuacji dla strony wydatkowej, władze miasta podały do publicznej wiadomości przyjęte priorytety:

„- zabezpieczenie środków na zapłatę za energię i gaz w wyższych od dotychczasowych kwotach;

– zabezpieczenie środków na prawidłowe zrealizowanie zadań zleconych, na które to rząd powinien zapewnić adekwatne środki;

– zapewnienie wkładu własnego do realizowanych przedsięwzięć dofinansowanych środkami unijnymi;

– kontynuowanie rozpoczętych procesów inwestycyjnych;

– utrzymanie dotychczas realizowanych programów pomocy społecznej, zdrowia, kultury i sportu oraz szkolnictwa wyższego;

– regulacje płac dla pracowników Urzędu Miasta i wszystkich samorządowych jednostek funkcjonujących w mieście i zapewnienie skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia.”

W 2022 roku na inwestycje zaplanowano wydać 333,6 miliony złotych.

Spośród blisko stu zadań inwestycyjnych do najwyższych kwotowo inwestycji należą:

* przebudowa al. Wojska Polskiego – do niedawna DK 1 – 128 milionów 972 tysiące złotych;

* rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego – 98 milionów 461 tysięcy złotych;

* program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – 15 milionów 658 tysięcy złotych;

* zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania – 11 milionów 169 tysięcy złotych;

* termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (III etap) – 11 milionów złotych;

* rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Rydza-Śmigłego do alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Rydza-Śmigłego z ul. Bór – 10 milionów złotych;

* odwodnienie dzielnicy Północ – 9 milionów 65 tysięcy złotych;

* budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 5 milionów 760 tysięcy złotych;

* budowa ulicy Złotej – 4 miliony 779 tysięcy złotych;

* termomodernizacja szkół średnich, VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej – 3 miliony 900 tysięcy złotych;

* budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów – 2 miliony 446 tysięcy złotych;

* Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie (II etap) – 2 miliony złotych.

Deficyt budżetu Miasta Częstochowy na 2022 rok ma wynieść 54 miliony złotych.

Do wniosków objętych autopoprawką budżetową należą:

1. Odwodnienie boiska i bieżni przy SP 38, ulica gen. Władysława Sikorskiego 56 – zadanie przyjęto do realizacji z kwotą 40 tysięcy złotych.

2. Budowa parkingu przy SP 27, ulica Rozdolna 5 – zadanie przyjęto do realizacji z kwotą 200 tysięcy złotych.

3. Zwiększenie kwoty na zadaniu Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych do kwoty 500 tysięcy złotych – zadanie zwiększono o 200 tysięcy złotych.

4. Zwiększenie środków finansowych w ramach Programu CzęstoZielona z przeznaczeniem na budowę dzielnicowych miniparków do kwoty 450 tysięcy złotych – zadanie zwiększono o 50 tysięcy złotych.

5. Zabezpieczenie wkładu własnego celem ubiegania się o środki z Polskiego Ładu z przeznaczeniem na modernizację murawy boiska wraz z podgrzewaniem na Miejskim Stadionie Piłkarskim MOSiR Częstochowa ulica Loretańska 20 – zadanie wprowadzono do budżetu z kwotą 250 tysięcy złotych. Wkład własny będzie służył pozyskaniu środków rządowych po ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków do programu Polski Ład.

6. Dokumentacja przyszłościowa – Rozbudowa Żłobka Miejskiego – zadanie zwiększono o 100 tysięcy złotych.

7. Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta – zadanie wprowadzono do budżetu z kwotą 500 tysięcy złotych, z tego 400 tysięcy jako wydatki majątkowe i 100 tysięcy jako wydatki bieżące.

Zapisy budżetowe (uchwały i autopoprawki) na 2022 rok pojawią się w zakładce miejskiego BIP.

Udostępnij:

1 Komentarz

  • Anonim

    najważniejsze że na podwyżki dla matyjaszczyków było.

  • Anonim

    najważniejsze że na podwyżki dla matyjaszczyków było.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content