Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Bitwa o miasto – wybory samorządowe 2018

Przez chwilę odnosiliśmy w redakcji wrażenie, że tylko my dostrzegamy liczne absurdy w trwającej właśnie w Częstochowie kampanii wyborczej. By nie zostać posądzonym o nadmierne czepialstwo, zaprzestaliśmy publikacji tekstów krytykujących… obwieszone słupy uliczne, zaśmiecone ulotkami klatki schodowe, czy mierne akcje kandydatów, w których uczestniczy garstka ich zwolenników. Tym bardziej miło nam, (bo nie jesteśmy jedyni), że są w naszym mieście ludzie, którym to też przeszkadza. Jeden z Czytelników (nazwisko do wiadomości redakcji) przesłał nam korespondencję, którą prowadził ze strażą miejską w sprawie jego wniosku o usunięcie materiałów wyborczych.

Ostatnio pojawiło się nowe wyrażenie, które ma szansę zaistnieć nie tylko w Częstochowie, chociaż to domena naszego miasta: „szaszłyk wyborczy”. I bynajmniej nie chodzi o coś apetycznego, ale o… słupy uliczne obwieszone plakatami. Politykom, kandydującym w wyborach samorządowych wydaje się, że im więcej plakatów powieszą, tym większe mają szanse na głosy wyborców. Mieszkańcy natomiast nie rozróżniają już twarzy, a tym bardziej nazwisk kandydatów z powodu zbyt dużej liczby afiszy na jednym słupie.

W sprawie plakatów istnieje jeszcze inny wątek. Wszystkie miejskie słupy uliczne są bezpłatne. Żaden kandydat i komitet wyborczy nie wpłaci do budżetu miasta ani złotówki za to, że na słupie wisi ich plakat. Zapewne za jakiś czas, ktoś zada obecnemu prezydentowi Częstochowy Krzysztofowi Matyjaszczykowi (SLD) pytanie: dlaczego miasto nie zarobiło na kampanii wyborczej i nie pobierało pieniędzy od licznie rozwieszanych na słupach miejskich afiszów? Prezent, którym Matyjaszczyk obdarował wszystkie komitety wyborcze (po raz drugi, bezpłatność wprowadzono w wyborach w 2014 roku) nie jest uzasadniony, bo przecież wciąż w Częstochowie mamy niedofinansowane obszary. Jeszcze w roku 2011 MZDiT pobierało opłaty z reklam w pasie drogowym (wolnostojących i na słupach), które to kwoty bezpośrednio zasilały budżet miasta. Metr kwadratowy reklamy dziennie przy drodze gminnej kosztował (w 2011 roku) – 0,60 zł. Łatwo policzyć, że kampania wyborcza jest dobrym sposobem na zasilenie budżetu miasta. W Częstochowie jest inaczej.

Naszemu Czytelnikowi przeszkadzają „szaszłyki wyborcze”, wystosował więc wniosek do straży miejskiej o usuniecie materiałów wyborczych.

Oto jaką otrzymał odpowiedź:

„Zgodnie z brzmieniem art. 110 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy istnieje możliwość umieszczania plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. W Częstochowie zarządzający przestrzenią pasów drogowych dróg publicznych w mieście tj. Miejski Zarząd Dróg i Transportu wydał w z związku z rozpoczętą kampanią wyborczą do wyborów samorządowych oficjalny komunikat wyrażający generalną zgodę na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na słupach, latarniach i innych urządzaniach  i obiektach zlokalizowanych w pasie drogowym. Z zakresu w/w zezwolenia wyłączono jedynie obiekty inżynierskie w postaci mostów, kładek, estakad i wiaduktów a także słupków i słupów z umieszczonymi znakami drogowymi  i nazwami ulic, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizatorów sygnalizacji drogowej, infrastruktury przystankowej w tym wiat przystankowych oraz latarni w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny. Straż Miejska w Częstochowie nie otrzymała żadnego zgłoszenia od MZDiT, który zarządza i administruje przestrzenią pasów drogowych dróg publicznych o jakichkolwiek przypadkach niszczenia mienia infrastruktury drogowej w wskazanych w mailu lokalizacjach w związku z trwającą kampanią wyborczą. Obowiązujące przepisy Kodeksu wyborczego mają natomiast na celu poszanowanie prawa własności i uprawnień zarządcy obiektów, stąd też to właśnie zarządca jest podmiotem uprawnionym do zgłaszania wszelkich uwag związanych z niszczenie jego mienia.
Warto również zaznaczyć, że niektóre materiały wyborcze umiejscowione są także w innych niż administrowane przez MZDiT miejscach, np. na terenach spółdzielni mieszkaniowych itd.
Nadmieniam przy tym, iż usunięcie materiałów wyborczych przez Policję lub straż gminną (miejską) może nastąpić wyłącznie w przypadku stwierdzania przez podmiot uprawniony, iż sposób ich umieszczenia zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Przy czym warunkiem podjęcia działań przez właściwe służby jest, aby przedmiotowe zagrożenie miało charakter rzeczywisty i realny, a nie tylko hipotetyczny. Dotychczas w toku trwającej kampanii nie stwierdzono, aby sposób umieszczenia materiałów wyborczych takie zagrożenie wywoływał.

Artur Wojciechowski, Naczelnik Oddziału Ochrony Porządku Publicznego”.

Udostępnij:

2 komentarzy

  • O i X

    Niesmaczny Matyjaszczyk wisi przytwierdzony do słupów drutami,
    dzielnica Trzech Wieszczów.

  • O i X

    Niesmaczny Matyjaszczyk wisi przytwierdzony do słupów drutami,
    dzielnica Trzech Wieszczów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content