Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Asystentura 2024 w Częstochowie nie dla wszystkich, jak zapowiadał rząd

Pod koniec roku w artykule „Jest źle, a może będzie lepiej” pisaliśmy:
„Mimo zwiększonej puli już na starcie środków może nie wystarczyć dla wszystkich i nawet ci, co już korzystali z programu, mogą się na niego nie załapać. Dlatego, jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i korzystasz z programu lub masz taki zamiar, trzymaj rękę na pulsie, bo może być gorzej z uzyskaniem asystenta osoby niepełnosprawnej w przyszłym roku”.
Bez satysfakcji musimy napisać, stało się!

Nie tylko asystentura nie dla wszystkich, ale i mniej godzin

W dniu 15.09.2023 r. Gmina Miasto Częstochowa złożyła do Wojewody Śląskiego wniosek o przyznanie środków z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 2.999.966,88 złotych na realizację programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) – edycja 2024.

Zgodnie z zasadami Programu maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania dla jednego podmiotu (gminy/powiatu) nie mogła przekroczyć kwoty 3 milionów złotych. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pozytywnie rozpatrzyło 1.717 wniosków, złożonych przez JST. Pomimo zwiększenia ogólnego budżetu Programu, niemożliwe było zabezpieczenie wszystkich zgłoszonych potrzeb. Obniżono rekomendowane kwoty dofinansowań dla JST.

Gmina Miasto Częstochowa otrzymała propozycję dofinansowania w wysokości 1.396.176 złotych. W dniu 27.11.2023 r. do Wojewody Śląskiego złożono aktualizację wniosku o środki w wysokości 1.396.161,72 złotych. Aktualizacja została zaakceptowana.

We wniosku przewidziano, że usługi asystencji osobistej będą przyznawane wyłącznie osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, natomiast w celu zabezpieczenia możliwości przyznania usług asystencji osobistej jak największej grupie osób z niepełnosprawnością, obniżono o 30% liczbę godzin wsparcia przypadającą dla jednego dorosłego uczestnika zadania. Pozwoliło to na zwiększenie liczby przyszłych beneficjentów z 30 do 42 osób. Wsparcie przewidziano również dla 6 dzieci do 16 roku życia.

W sytuacji zmniejszenia wysokości środków uzyskanych przez Gminę Miasto Częstochowa na realizację zadania przyjęto, że usługi asystencji osobistej będą przyznawane przede wszystkim osobom samotnie gospodarującym, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich. Rozważane jest również dalsze zmniejszenie limitu godzin dla każdego z uczestników w celu zwiększenia liczby osób objętych wsparciem do 50 osób dorosłych i 7 dzieci.

Do dnia 23 stycznia 2024 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wpłynęło ogółem 151 kart zgłoszenia do Programu, w tym 80 zgłoszeń osób samotnie gospodarujących oraz 11 kart złożonych dla dzieci do 16 roku życia.

Mieszkańcy Miasta Częstochowy mogą teoretycznie korzystać również z usług asystencji osobistej w ramach innego programu rządowego, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Jest to zadanie pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dla organizacji pozarządowych – edycja 2024. Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Miasta Częstochowy aplikowały samodzielnie o środki na realizację programu.

Lista zatwierdzonych ofert w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych — edycja 2024:

1. Fundacja Oczami Brata – 2.995.636 złotych

2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie – 2.721.810,07 złotych

3. Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca – 1.895.748,23 złotych

4. Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że zmiana” – 1.888.418,76 złotych

5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Autyzmem – 1.425.150 złotych.

Jednak te w pierwszej kolejności rekrutują uczestników zadania samodzielnie, bardzo często głównie wśród swoich stałych podopiecznych.

Z informacji uzyskanych z tych podmiotów wynika, że nabór uczestników w większości przypadków prowadzony był na przełomie grudnia i stycznia oraz że obecnie żadna ze wskazanych organizacji nie posiada już wolnych miejsc.

red.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content