Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Akademia im. Jana Długosza: a co tam, panie, z Uniwersytetem? (część 1)

– Mamy informację, że mają wejść nowe przepisy, na razie jednak funkcjonujemy według dotychczasowych zasad – powiedział nam Marek Makowski, rzecznik prasowy AJD.

Piątek 28 października
Serwis informacyjny Polskiej Agencji Prasowej „Nauka w Polsce” naukawpolsce.pap.pl: „Zmiany w finansowaniu uczelni nie przyczynią się do zwolnień, wręcz przeciwnie – mają być impulsem do budowy kadry w szkołach wyższych. Nowy algorytm ma pokazać, że poważnie traktujemy zobowiązania wobec studentów – zapewnia w rozmowie z PAP wiceminister nauki Teresa Czerwińska.”

Poniedziałek 21 listopada
Na oficjalnej stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl, wśród aktualności, zostaje opublikowana wypowiedź ministra, który powiedział m.in.: „– Chciałbym rozwiać wątpliwości tych, którzy obawiają się, że wskutek wprowadzanych zmian dojdzie z jednej strony do redukcji etatów lub – z drugiej – usuwania studentów z uczelni. Zależy nam przede wszystkim na podniesieniu jakości kształcenia, a więc dobru studentów. Jeżeli do czegoś namawiamy rektorów, to do zwiększenia liczby nauczycieli akademickich po to, aby studenci mieli jak najlepsze wsparcie ze strony kadry naukowej – podkreślił Jarosław Gowin.” 
Serwis informacyjny „Nauka w Polsce” naukawpolsce.pap.pl: „Nowy sposób podziału dotacji między uczelnie stawia na jakość nauczania, a nie na masowość – powiedział w poniedziałek wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin. Zapowiedział, że rozporządzenie wprowadzające nowy algorytm zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.” 

Środa 30 listopada

Wśród kadry Akademii im. Jana Długosza rozchodzi się pogłoska, że po nowym roku AJD już nie dostanie pieniędzy na badania naukowe. Podobno szkoła ma w ogóle zaprzestać działalności naukowej i pozostać tylko przy dydaktyce. Podobno AJD przestanie być uczelnią akademicką i zostanie zdegradowana do rangi wyższej szkoły zawodowej. Takiej, jakie są np. w Oświęcimiu, Nysie, Wałbrzychu. 

Czwartek 1 grudnia

Strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl podaje: „Wicepremier podkreślił skalę konsultacji społecznych i środowiskowych, które towarzyszą pracom nad tzw. konstytucją dla nauki. (…)
– Wczoraj zakończyły się konsultacje w sprawie nowej ścieżki awansu zawodowego, czyli ścieżki wdrożeniowej. Za tydzień przedstawimy państwu wyniki tych konsultacji. Mamy również w planach wprowadzenie jeszcze jednej możliwości awansu, mianowicie ścieżki stricte dydaktycznej. Droga ta przeznaczona będzie dla wybitnych dydaktyków – stwierdził Gowin.”

Od piątku do poniedziałku
Nerwowe rozmowy wśród kadry AJD. Wielu wyraża przekonanie, że bez wątpienia obetną środki na badania, ale na ile prawdziwe są pogłoski o degradacji? Przecież na prawie wszystkich kierunkach jest kategoria A. Zamieszali przez ten nowy algorytm! Czy będą zwolnienia?

Wtorek 6 grudnia
W rozmowie telefonicznej z redakcją rzecznik prasowy AJD opowiada o prowadzonej przez uczelnię działalności naukowej, m.in. o organizowanych ostatnio konferenjach naukowych. Zapytany o domniemaną likwidację badań naukowych, obiecuje zasięgnąć informacji u pani rektor. Przed godziną 15-tą oddzwania. – Mamy informację, że mają wejść nowe przepisy, na razie jednak funkcjonujemy według dotychczasowych zasad – mówi, dodając, że taką wypowiedź możemy zacytować. 
Nic więcej.

Środa 7 grudnia

Godzina 6.50. Jest jeszcze prawie zupełnie ciemno. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie jest zamknięty, bo rozpoczyna pracę o godz. 7.00. Jednak przed budynkiem przy Szymanowskiego  stoi w kolejce ponad 30 osób. Pierwsi przyszli przed szóstą. Dla tych, którzy późno wstają, zabraknie numerków i nie będą się mogli zarejestrować jako bezrobotni. Czy wkrótce w takiej kolejce ustawią się obecni pracownicy naukowi AJD? 

Zawody nadwyżkowe
Czy staną obok absolwentów tej uczelni? „Barometr zawodów 2017”, który jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. i opiera się na badaniu przeprowadzonym przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału br., wśród zawodów, w których stwierdzono nadwyżkę ludzi, wymienia wiele spośród tych, w których kształci AJD: archiwiści, bibliotekoznawcy, historycy, politolodzy, nauczyciele nauczania początkowego lub przedmiotów ogólnokształcących, pedagodzy, plastycy, pracownicy socjalni, specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych.

***
Kierunki na AJD unikatowe w skali kraju

Analityka i kreatywność społeczna (Stacjonarne studia I stopnia) 
„Analityka i kreatywność społeczna to nowatorski kierunek pozwalający na poznanie socjologii i psychologii w bardzo praktycznym kontekście. (…) Studia mają charakter elitarny – nie znajdują się standardowej ofercie szkół wyższych, ponieważ ze względu na swój interdyscyplinarny charakter wymagają intensywnego kształcenia w obszarze aż trzech dziedzin – psychologii, socjologii i filozofii.” http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/biuropromocji/wns/analityka.pdf 
„Dodatkowo, dzięki tym studiom, absolwent otrzymuje bazę dla pogłębiania własnych zainteresowań oraz do łatwego zmieniania i uzupełniania swoich kompetencji – zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy.” http://opinieouczelniach.pl/kierunki-studiow/analityka-i-kreatywnosc-spoleczna/ 

Kultura w mediach i komunikacji (Stacjonarne studia II stopnia)
„dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD: Kierunek powstał z myślą o tych wszystkich, którzy chcą się uczyć, kształcić, doskonalić i zdobywać kompetencje w zakresie komunikacji kulturowej oraz rozwijać umiejętności interpersonalne związane z wszechstronnym dialogiem interkulturowym. (…) Absolwent naszego kierunku ma szansę na pracę jako negocjator kultury. (…) Nasi absolwenci będą specjalistami, osobami doskonale przygotowanymi do przeprowadzania analiz świata polityki, mediów, sztuki…” http://www.ajd.czest.pl/n3492,Nowy-kierunek-w-AJD—absolwenci-specjalistami-nie-tylko-od-dialogu— 

Psychoprofilaktyka (Stacjonarne studia I stopnia)

„Psychoprofilaktyka to nowy praktyczny kierunek na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – publicznej uczelni z dużymi tradycjami. To innowacyjna na skalę Polski propozycja, której nie powstydziłaby się żadna uczelnia.” http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/rekrutacja/psychoprofilaktyka.pdf 
„Absolwent kierunku Psychoprofilaktyka zdobędzie podstawową wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne przygotowujące do pracy w zakresie realizacji zadań psychoprofilaktycznych ukierunkowanych na siebie i innych. Posiądzie też umiejętność planowania własnej drogi rozwoju w oparciu o wiedzę na temat mechanizmów psychologicznych funkcjonowania człowieka.” http://www.wp.ajd.czest.pl/ankiety/index.php/293418

***
Gdzie znajdą pracę?

Nauczyciel akademicki – osoba wykształcona w określonej dziedzinie naukowej, zatrudniona w szkole wyższej na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym.

Samodzielny pracownik nauki
– pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, który prowadzi samodzielne badania naukowe albo kieruje samodzielnym zespołem naukowym.

Asystent – najniższe stanowisko pracy dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora.

Starszy wykładowca – stanowisko pracy nauczycieli akademickich z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym.

Adiunkt – stanowisko pracy pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. 

Profesor uczelniany – stanowisko pracy nauczycieli akademickich, na które rektor szkoły wyższej mianuje osobę ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.

(cdn.)

Udostępnij:

12 komentarzy

 • palalela

  Obraz nędzy i rozpaczy.
  Wreszcie jakieś sensowne działania donatora (ministerstwa) względem pseudoszkolnictwa akademickiego w Polsce.
  Jest konstruktywna propzycja: niechże mgr Giżyński uruchomi własny prywatny uniwersytet omc częstochowski i pokaże, że potrafi z kupy ukręcić bacik.
  Takie merda d’artista a la Piero Manzoni.

 • palalela

  Obraz nędzy i rozpaczy.
  Wreszcie jakieś sensowne działania donatora (ministerstwa) względem pseudoszkolnictwa akademickiego w Polsce.
  Jest konstruktywna propzycja: niechże mgr Giżyński uruchomi własny prywatny uniwersytet omc częstochowski i pokaże, że potrafi z kupy ukręcić bacik.
  Takie merda d’artista a la Piero Manzoni.

 • Anonim

  mam nadzieję, że zajmą się też pseudonaukowcami z politechniki

 • Anonim

  mam nadzieję, że zajmą się też pseudonaukowcami z politechniki

 • absolwent

  Jacy wykładowcy taki uniwersytet swego czasu rozmawiałam z byłymi absolwentami Uniwersytetu Długosza i dowiedziałam się,że pani Halina Rospondek była tam zatrudniona jako wykładowca o technikach biurowych,jakież było moje zdziwienie,że pani mgr bibilioteki ma pojęcie o technikach biurowych,hm przez cały semestr studenci ją widzieli 2 razy

 • absolwent

  Jacy wykładowcy taki uniwersytet swego czasu rozmawiałam z byłymi absolwentami Uniwersytetu Długosza i dowiedziałam się,że pani Halina Rospondek była tam zatrudniona jako wykładowca o technikach biurowych,jakież było moje zdziwienie,że pani mgr bibilioteki ma pojęcie o technikach biurowych,hm przez cały semestr studenci ją widzieli 2 razy

 • polonus z Zawodzia

  U nas w Perth “techniki biurowe” są w końcu nauczania/uczenia się w tzw. primary school. Nie mylić ze szkołami “przymary”… Szczególny nacisk kładzie się na power point’a i edcs (electronic document circulation system).
  Pozdrowienia dla Halinki.

 • polonus z Zawodzia

  U nas w Perth “techniki biurowe” są w końcu nauczania/uczenia się w tzw. primary school. Nie mylić ze szkołami “przymary”… Szczególny nacisk kładzie się na power point’a i edcs (electronic document circulation system).
  Pozdrowienia dla Halinki.

 • Bezdomny

  Pani mgr Halyna, mniód y malyna. Leniuszek sejmowy kat. I.

 • Bezdomny

  Pani mgr Halyna, mniód y malyna. Leniuszek sejmowy kat. I.

 • rozgarnięty

  Super,mgr Rospondek była na dwóch wykładach,pensje pobierała 12 miesięcy.

 • rozgarnięty

  Super,mgr Rospondek była na dwóch wykładach,pensje pobierała 12 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content