Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Absolwent pilnie poszukiwany

Politechnika CzęstochowskaOd nowego roku akademickiego 2022/2023 Politechnika Częstochowska planuje rozszerzyć swoją ofertę edukacyjną o trzy nowe kierunki studiów: inżynierię gospodarki obiegu zamkniętego, odnawialne źródła energii i architekturę krajobrazu.

Ale już pierwszą jaskółką zmian, która pojawi się w tegorocznej rekrutacji zimowej będzie drugi stopień studiów dla kierunku budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM. Przypomnijmy, że kierunek ten został otwarty jako pierwszy w Polsce na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Building Information Modeling oznacza modelowanie informacji o budynku, jest to technologia informatyczna pozwalająca na stworzenie wielowymiarowego, cyfrowego modelu obiektu, umożliwiająca efektywnie projektować, realizować proces inwestycyjny oraz efektywnie zarządzać obiektem w procesie eksploatacji.

Natomiast od nowego roku akademickiego 2022/2023 planowane jest uruchomienie trzech zupełnie nowych kierunków. Pierwszy z nich to inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki – studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim trwające 7 semestrów realizowane w systemie stacjonarnym.
Celem tych studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, do pracy 
w sektorach gospodarki wytwarzających dużą ilość odpadów, w tym dla przemysłu wydobywczego, energetyki, budownictwa oraz przemysłu przetwórczego 
i chemicznego, a także w dedykowanych firmach zajmujących się odbiorem, selekcją oraz przetwarzaniem odpadów w produkty rynkowe. 
Student kierunku inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie zamykania obiegu produktów, surowców 
i materiałów, redukcji ilości odpadów, szeroko rozumianego gospodarowania surowcami naturalnymi i odnawialnymi oraz planowania proekologicznych rozwiązań technologicznych. Nabędzie również umiejętności wykorzystywania odpowiednich technologii inżynierskich pozwalających na tworzenie produktów z odpadów oraz neutralizację substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego. 
Głównymi firmami/przedsiębiorstwami wspierającymi kierunek nauczania są: Veolia, POLSKA UNIA Ubocznych Produktów Spalania, EKO-ZEC, PGE, Tauron, Grupa Ekotech, PCC Rokita. Konsultacje z przedstawicielami przemysłu wskazują, że istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry, posiadające wiedzę 
z zakresu GOZ, co wskazuje,  że absolwenci powinni bez trudu znaleźć zatrudnienie na bardzo wymagającym i dynamicznie rozwijającym się rynku pracy. 

W roku akademickim 2022/23 planowane jest także uruchomienie na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej nowego kierunku studiów odnawialne źródła energii (OZE). Jest to wspólna inicjatywa Wydziału Infrastruktury i Środowiska PCz, jednostek samorządu terytorialnego i firm z branży, tzw. energetyki odnawialnej – m.in.: EcoTeam, Inergis, Energa OZE SA, UM Częstochowa, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, WindHunter_Academy, Global Wind Service Poland, czy też Fortum Power and Heat Polska. Jak wynika z analizy rynku absolwenci kierunku są poszukiwani w gospodarce, zwłaszcza w obszarze projektowania, montażu i eksploatacji instalacji PV, technologii wodorowych, pomp ciepła, urządzeń grzewczo-wentylacyjnych oraz turbin wiatrowych. 
Kierunek odnawialne źródła energii oferuje studia inżynierskie 7 semestralne o profilu ogólnoakademickim, które realizowane będą w systemie stacjonarnym. Aktualne trendy rozwojowe w szeroko rozumianej energetyce oraz rosnące zużycie energii elektrycznej i kwestie klimatyczne, wymuszające ograniczenie zużycie węgla w energetyce świadczą z pewnością o potencjale kształcenia oraz rozwoju technologii OZE nie tylko w Unii Europejskiej, ale również na świecie, gdzie z pewnością należy oczekiwać wzrostu zapotrzebowania na inżynierów z tej branży, którzy po ukończeniu studiów mogą prowadzić własne firmy, lub liczyć na zatrudnienie w wielu działach gospodarki (m.in. energetyka, ochrona środowiska, wytwarzanie ciepła i chłodu) i w jednostkach samorządowych (gospodarka odpadami, ciepłem, ograniczenia niskiej emisji itp.).
Po zakończeniu studiów absolwent kierunku posiadał będzie wiedzę w zakresie wytwarzania oraz magazynowania i wykorzystania różnych źródeł energii z uwzględnieniem aspektów klimatyczno-środowiskowych i prawnych, a także potencjalnych perspektyw rozwojowych szeroko rozumianej branży OZE. Absolwent posiądzie także wiedzę praktyczną w zakresie podstaw modelowania oraz eksploatacji systemów wykorzystujących źródła odnawialne, co umożliwią m.in. zajęcia laboratoryjne i projektowe.

Trzecią nowością w roku akademickim 2022/23 będzie uruchomienie nowego kierunku architektura krajobrazu. Jest to wspólna inicjatywa Wydziału Infrastruktury i Środowiska oraz Wydziału Budownictwa. Architektura krajobrazu to interdyscyplinarny kierunek łączący w sobie zagadnienia z dziedzin przyrodniczych, technicznych i artystycznych. Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie umiejętności projektowania i zarządzania przestrzenią naturalną i kulturową. Program studiów obejmuje takie przedmioty jak m.in.: projektowanie obiektów architektury krajobrazu, rysunek, historia sztuki, matematyka, geometria wykreślna, budowa obiektów architektury krajobrazu, dendrologia, ekologia, budownictwo, instalacje, materiałoznawstwo oraz techniki komputerowe w projektowaniu. Studenci tego kierunku nauczą się również, jak zarządzać terenami zieleni i czynić je funkcjonalnymi oraz estetycznymi. 
Architektura krajobrazu to studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim trwające 7 semestrów realizowane w systemie stacjonarnym. Studia na kierunku Architektura Krajobrazu przygotowują do projektowania, budowy, zarządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu. Miejscem zatrudnienia absolwenta kierunku Architektura Krajobrazu mogą być placówki administracji rządowej i samorządowej, ośrodki badawczo-rozwojowe, własne biura projektowe i wykonawcze. 
Po zakończeniu studiów absolwent kierunku architektura krajobrazu na podstawie nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, będzie przygotowany do kształtowania krajobrazu w skali regionu (parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary prawnie chronione), w skali miejscowej (ochrona i rewitalizacja historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych), w skali krajobrazu miejskiego i otwartego (otoczenie budowli inżynierskich, obiektów turystycznych i sportowych itp.). 
Duża liczba zajęć praktycznych powoduje, że absolwent będzie posiadał także umiejętność klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu. Absolwent będzie przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
Władze  Politechniki Częstochowskiej uważają, że uruchomienie aż trzech nowych kierunków studiów będących odpowiedzią na zapotrzebowanie wciąż zmieniającego się rynku pracy, przełoży się znacząco na wyniki przyszłorocznej rekrutacji. 

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA zaprasza na studia! 
Nowe kierunki:
Inne kierunki w roku akademickim 2022/2023:
Filmy youtube do udostępnienia:
Wydziały Politechniki Częstochowskiej

WYDZIAŁ  INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 
https://www.youtube.com/watch?v=zBBVQlKYqVU
https://www.youtube.com/watch?v=pzFEveYkUwo
Nowa identyfikacja wizualna Politechniki Częstochowskiej
https://www.youtube.com/watch?v=BVDxxdwFjq0&list=UUmI80cvn0XEOWsZWocUVBtA&index=12

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content