Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template
  • All Posts
  • EKOLOGIA
  • Wiadomości

2013-12-18/

Zrzeszenie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych powołuje Ruch dla Ratowania Miasta Częstochowy. We współpracy z mieszkańcami Ruch ten zamierza utworzyć grupy roboczo – interwencyjne. Działalność Ruchu ma na celu zwrócenie uwagi władz miasta na bieżące problemy: utrudniony dostęp do leczenia, wysokie bezrobocie, niewystarczającą pomoc socjalna dla najbardziej potrzebujących, likwidacji tysięcy miejsc pracy i brak możliwości egzystencji w wyludniającym się mieście.Apelujemy do mieszkańców naszego miasta o zaangażowania się w prace Ruchu. Zapraszamy zarówno osoby młode, jak i starsze. Spotkania będą odbywać w każdy wtorek w godz. 15.00 – 17.00 pod adresem: ul. Warszawska 213 w Częstochowie.Pełnomocnik Adam Łazarztel. 537-020-308″

Stoją na straży naszych wód

2013-12-18/

Starosta częstochowski Andrzej Kwapisz spotkał się z najbardziej zasłużonymi strażnikami Społecznej Straży Rybackiej. Wręczył im dyplomy z podziękowaniami „za duże zaangażowanie i wkład pracy przy ochronie wód Powiatu Częstochowskiego” oraz pamiątkowe albumy. Wśród wyróżnionych byli:– Rafał Jędrysiak z koła w Blachowni,– Sławomir Kowalik z koła Wykromet,– Grzegorz Śliwiński z koła Lakord– Grzegorz Wolski z koła ZawadaW uroczystości, która odbyła się w częstochowskim starostwie, uczestniczyli także: komendant Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Częstochowskiego Robert Amborski oraz Henryk Wochal z Wydziału Ochrony Środowiska. Zadaniem powoływanej na wniosek starosty Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy o…

PORADY SK BANKU: Tajemnica bankowa

2013-12-18/

Jest ona jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na banki przez ustawę Prawo bankowe. To temat bardzo obszerny, wymagający od banków zachowania należytej staranności po to, aby z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku wywiązać się w sposób prawidłowy. Zgodnie z art. 104 Prawa bankowego obowiązek zachowania tajemnicy bankowej został nałożony na banki, osoby w nich zatrudnione oraz na osoby, za pośrednictwem których banki wykonują czynności bankowe. Istnieje on już od momentu rozpoczęcia negocjacji z bankiem i przekazania bankowi informacji aż do chwili zakończenia okresu przechowywania przez bank informacji. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż jest to czas znacznie dłuższy niż okres…

2013-12-18/

W częstochowskim starostwie, w obecności całego Zarządu Powiatu, ogłoszono wyniki czwartej edycji Konkursu Fotograficznego „Piękno Ziemi Częstochowskiej”, nad którym patronat sprawuje starosta Andrzej Kwapisz. Wznowiony po 5-letniej przerwie konkurs przebiegał pod hasłem „Poszukaj, znajdź i uchwyć piękno największego powiatu w województwie śląskim…”. Tegoroczna edycja (ogłoszona w maju br.) wzbudziła duże zainteresowanie w środowisku fotograficznym. Nadesłano 133 zdjęcia, z czego ze względów regulaminowych zdyskwalifikowano jedno (zamiast powiatu przedstawiało miasto Częstochowę) oraz 21 niespełniających wymogów technicznych.Wszystkie fotografie zostały podzielone na trzy kategorie, tj.:– zdjęcia indywidualne – 59 prac, – zestaw – 65 prac,– osoby niepełnoletnie – 9 prac.Komisja konkursowa  w składzie:– Sławomir…

2013-12-18/

Wzorem ubiegłych lat, także i w tym roku CEMEX Polska obchodził tradycyjną Barbórkę. Z okazji święta Barbary, pracownicy zakładów, władz samorządu lokalnego, urzędów powiatowych spotkali się w szerokim gronie, aby uczcić dzień pracowników przemysłu wydobywczego. Nie zabrakło emocji sportowych i kulturalnych, a w trakcie oficjalnej części przyznano odznaczenia górnicze. W godzinach porannych odbył się Turniej Siatkówki o puchar Prezesa, któremu towarzyszył cel charytatywny. Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość przeznaczyła wsparcie finansowe dla wybranej rodziny z Chełma. Następnie w południe uczestnicy Barbórki spotkali się na akademii w Chełmskim Domu Kultury, którą otworzył przemówieniem Tadeusz Radzięciak, Członek Zarządu ds. Produkcji Cementu i Technologii.…

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content